۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

سه نوشته تازه

«هالوكاست اسلامي» در ايران!

قبل از امحاي آثار جنايتها،

براي سران كودتا «كيفرخواست بين المللي» بدهيم!

نظام تحت رهبري آقاي خامنه اي، همواره مي كوشيد با علم كردن نقض حقوق بشر زندانيان «گوانتانامو» و«ابوغريب» و خشونت سربازان اسرائيلي، خود را پرچمدار عدالت و «نماد رأفت اسلامي» معرفي كند و چنين تظاهر و تبليغ مي كرد كه زندانهايش «سوئيت مجهز» دارند و چنان با زندانيان به ملاطفت رفتار مي شود كه آنان به سرعت از مواضع سياسي و اعتقادي خود بر مي گردند و توبه مي كنند و داوطلبانه در اعترافات تلويزيوني شركت مي نمايند!

سالها از تظاهر نظام به اين ژست دروغين گذشت و چهره خونريز نظام گهگاه ظهور و بروزي مي كرد و باز با بمباران تبليغاتي مقامات، چهره حقيقت مخفي مي گشت. صداي اعتراض برخي آزادشدگان از بدرفتاريهاي ماموران قضايي و زندانبانان، فقط هنگامي شنيده مي شد كه يا جسدشان تحويل خانواده ها مي شد و يا بعد از آزادي يا مرخصي از زندان، به مهاجرت از وطن ناگزير مي شدند و در دنياي آزاد مي توانستند از سفاكي قضات و بازجويان و ماموران زندان پرده بردارند. اما غالبا" اسناد و مدارك آزارها و شكنجه ها توسط مسئولان امحاء و پاكسازي مي شد و اثبات حقوقي شكنجه ها چندان آسان نبود.

اينك به بركت (!) كودتاي ننگين اخير، تمامي چهره واقعي اين نظام غيرمشروع و حكومت جائر و ظالم «يكجا» از پرده بيرون افتاده و حاكمان به طور كامل رسوا شده اند و پوشالي بودن داعيه مشروعيت مردمي و ادعاي اسلاميت و عدالت و... را يكجا نشان داده اند. به بركت اين كودتا، تمام جهانيان ديدند رفتار مأموران در «ام القراي اسلام!» با مردم معترض و تجمعات آرام، چقدر وحشيانه تر از رفتار سربازان صهيونيست با شهروندان فلسطيني بود. دنائت و خونريزي مأموران و بسيجيان و پليس ايران، چنان «واقعيت ظلم نظام» را آشكار كرد كه ديگر هر شعار مقامات نظام براي دفاع از حقوق ملتهاي مظلوم،فقط آنان را بي آبروتر از آنچه هستند، مي سازد. اينك با افشاي جنايات در كمپ مخوف كهريزك و زندان 66 سپاه و افشاي انواع جنايات ضدبشري نيروهاي تحت امر آقاي خامنه اي و وجود دهها قرباني «شكنجه هاي كثيف» در زندانها، مقامات نظام جمهوري اسلامي نمي توانند داعيه هاي نخ نماي عدالت و رأفت و عطوفت اسلامي را تكرار كنند و نزد تمام مردم ايران و جهان رسوا و بي حيثيت شده اند. اين از بركات اين كودتا بود كه به يكباره، تمام اسناد و مدارك جنايات نظام ولايي را «رو» كرد. تا آن اندازه كه كمپ كهريزك را به اردوگاه آشويتس تبديل نمودند و يك «هالوكاست اسلامي» بدست آقاي خامنه اي و كودتاچيان رقم خورد كه «ابعاد واقعي» جنايات در آن، حتي با دستور نمايشي تعطيلي آن، مخفي نخواهد ماند!

ايرانيان مهاجر و هموطنان عزيز! در اين شرايط لازم است قبل از امحاء اسناد و مدارك اين هالوكاست فجيع، هرچه زودتر يك «دادخواست ملي» از سوي آحاد ملت ايران براي تعقيب و محاكمه و مجازات تمامي مسببان و آمران و عاملان اين جنايات كثيف، تهيه و به دادگاههاي بين الملي تسليم كنيم. ايرانيان با تمام زخمي كه بر بدن دارند، اما با تمام وجود به جهانيان نشان مي دهند به جاي هر اقدام تلافي جويانه اي، خواهان «اعمال قانون» در مورد مقامات ظالم و تمامي مسببان و عاملان اين هالوكاست اسلامي هستند. كساني كه به هيچ اصل قانوني در مورد زندانيان بيگناه پايبند نبوده و نيستند و وحشي گري و سبعيتشان چنان است كه روي هالوكاست اردوگاه آشويتس بدست هيتلر را سفيد كردند و گستردگي جنايات، حتي «آمران اصلي جنايات» يعني آقاي خامنه اي و احمدي نژاد را هم به «واكنشي نمايشي» مجبور ساخت. رهبر بعد از پنجاه روز جنايت در كمپ كهريزك، در اقدامي نمايشي دستور تعطيلي آن را صادر كرد و رئيس جمهور منصوب او، از دستگاه قضائي خواسته است «طعم گواراي محبت ديني» را به زندانيان بچشانند! و لابد از ديدگاه رئيس جمهوري كه روابطش با «رحيم مشائي» سوء ظن رسانه هاي جهاني مانند تايم را برانگيخته و همگان را به داشتن روابط خاص(!) ميان آنها مشكوك كرده، آن طعم گوارا(!) يعني «لواط و تجاوز» به پسران و دختران زنداني توسط مزدوران لبناني و قلدر عرب! و اختفاي آثار انواع آزارها و تعرضها بر جسم و جان نازنين فرزندان ملت! «طعم گواراي محبت ديني» لابد يعني سوزاندن اجساد، امحاء و دستكاري گزارش پزشكي قانوني و دفن شبانه اجساد قربانيان! يعني تهديد عزداران بر سكوت و خفقان!

لازم است با جديت و سرعت، كار شكايت ملي از مسببان، آمران،عاملان، قضات و كليه همدستان اين «نسل كشي وحشيانه» انجام شود تا احمدي نژاد و سران دولت و مقامات حكومت كودتا، به محض خروج از كشور، با حكم قضائي بين المللي دستگير و در محاكم بين المللي محاكمه شوند. توسل به اين اقدام قانوني، وجه ديگري از شعور و حقانيت و مدنيت ملت ما را به جهانيان اثبات خواهد كرد، اما مراقب باشيم با مديريت زمان، فرصت «امحاي آثار جرم» را به بانيان اين «هالوكاست اسلامي» ندهيم.

«هالوكاست اسلامي» فقط به «كمپ كهريزك» محدود نيست!

شكنجه ها و كشتارها هنوز ادامه دارند!

سران كودتا و مقامات ايران بايد پاسخ دهند چرا در برابر پنجاه روز جنايات هولناك و ضدانساني در «آشويتس ايران»؛ يعني كمپ كهريزك تا به حال، سكوت كرده بودند؟ آنها با نزديك شدن به روز تنفيذ «رئيس جمهوري منصوب رهبر» و به قصد آرام كردن فضاي سياسي كشور، به تعطيلي نمايشي آن مبادرت مي كنند، اما ددمنشي و خوي وحشي شان همچنان پابرجاست و هالوكاست و كشتار و شكنجه هاي كثيف را در اسارتگاههاي ديگر ادامه مي دهند. سران نظام بايد بگويند چرا اين كمپ مخوف را براي سركوب اعتراضات آرام مردم و يا حتي آنچنان كه ادعا كرده اند براي نگهداري معتادان، تدارك ديده بودند؟ معتادان هم بر اساس حقوق اوليه انساني، نبايد در چنان بيغوله هاي مخوفي نگهداري يا مجازات شوند! به طريق اولي، آن كمپ كه بي شباهت به اردوگاه «آشويتس نازيها» نيست، نبايد فرزندان و جوانان بيگناه ملت را در خود جاي ميداد! سران نظام بايد بگويند چرا دست ماموران وحشي و مزدوران اجير شده عرب را براي انواع شكنجه و آزار و تعرض و قتل بهترين فرزندان اين ملت آزاد گذاشتند؟ سران كودتا بايد بگويند بعد از تعطيلي نمايش اين كمپ، باقي زندانيان اين اردوگاه ضدانساني را به كدام اسارتگاه مي برند؟ و آيا در زندانهاي ديگر، شبيه اين رفتارهاي وحشيانه و شكنجه هاي كثيف با زندانيان صورت نمي گيرد؟ آنها بايد بگويند بر سر اجساد قربانيان مظلوم اين اردوگاه و شهداي جنبش سبز در ساير زندانها چه آمده است؟ چرا سرنوشت صدها تن از مفقودين را به خانواده هاي چشم به راه اعلام نمي كنند؟ و چرا اجساد پاك فرزندان ملت را مخفي مي كنند؟ سران فاسد كودتاچي بايد بگويند عاملان جنايت در كمپ كهريزك، به سرپرستي سردار رادان، چگونه و چه زماني براي جنايات ضدبشري شان تحت تعقيب قرار مي گيرند؟ هرچند از قبل مي دانيم كه سران كودتا و مقامات نظام، بدليل آنكه خودشان «مسببان» و «طراحان اصلي» اين كودتا بوده و مسئول مستقيم جنايات فجيع بعد از آن هستند، هرگز پاسخي به اين سئوالات نخواهند داد. همچنين مي دانيم با تعطيلي نمايشي يك «زندان غيراستاندارد!» روشهاي وحشيانه و غير انساني و «رفتارهاي غيراستاندارد» ماموران و بازجويان و قضات در ساير زندانها به پايان نرسيده و نمي رسد.

لذا ضرورت تهيه دادخواستي از سوي ملت ايران و خانواده هاي قربانيان و بازداشتي هاي سرشناس و گمنام بيش از قبل احساس مي شود. تأكيد مي كنم «قبل از امحاء و پاكسازي آثار جنايات در آشويتس ايران» بايد نهادهاي حقوق بشري و دادگاههاي بين المللي را قانع كنيم تا حكم تحقيق جنايي و حكم پيگرد قانوني و دستگيري و محاكمه براي كليه سران كودتا و دولتمردان و اعضاي حاكميت صادر نمايند و ما نيز با روشنگري در ميان ملتهاي جهان، بايد از مردم دنيا بخواهيم دولتمردان خود را مجبور كنند تا اين دولت كودتايي و خونريز را به رسمّيت نشناسند و روابط سياسي خود با حاكميت خونريز و نامشروع ايران را به حال تعليق درآورند.

دولتهاي جهان اگر خواستار رابطه با منتخب واقعي ملت ايران هستند، بايد بپذيرند كه با رئيس جمهوري منتخب ملت ايران، مهندس ميرحسين موسوي گفتگو كنند و با دعوت از او، عملا" وي را به عنوان منتخب مردم ايران به رسميّت بشناسند. بايد دولتهاي مردمسالار جهان را با كمك افكار عمومي، براي دعوت رسمي و گفتگوهاي تلفني با رئيس جمهور منتخب مردم ايران، ترغيب و تشويق كنيم.

اين بزرگترين ضربه به دولت نامشروع كودتاست.

توجه: دوستان عزيز! در جنبش سبز هر كدام از من و شما يك سربازيم. هر كدام از من و شما يك رهبريم. هر كدام از من و شما يك سفيريم. هر كدام از من و شما يك رسانه ايم. اين خاصيت منحصر به فرد اين جنبش ملي است.

بايد نهضت آگاهي بخشي را از محيط اينترنت به سطح جامعه و به ميان مردم عادي داخل بكشانيم و علاوه بر هموطنان خود، تمامي مردم جهان را آگاه كنيم. براي نشر و ترجمه و تكثير اين مطالب، از تمام توان و امكانات خود استفاده كنيد و بدانيد جنبش سبز براي پيروزي، به آگاهي همگاني نيازمند است. هر كدام ما، رسانه و سفير اين جنبش باشيم و ديگران را آگاه كنيم.

كه خونبهاي تو، اتمام اين «زمستان» است!

امروز پنجشنبه، جنبش سبز با رهبري رادمردانه تك تك شما ايرانيان و با جلوداري عزيزان سرفراز «ميرحسين موسوي» و «مهدي كروبي» به شهيدان وطن اداي احترام خواهند كرد. همگي برويم و داغداران را تسلي دهيم.

براي آن عزيزان، اين شعر را بخوانيد كه خواننده عزيزي بنام «س. الف» فرستاده. با تشكر از او و به ياد همگي شهيدان و اسيران و مبارزان جنبش سبز ملت ايران:

قسم به بوسه آخر، قسم به تير خلاص،

قسم به خون شقايق، نشسته بر تن داس!

قسم به آتش پنهان به زير خاكستر،

قسم به ناله مادر، قسم به بغض پدر!

قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفيق،

قسم به شعله كبريت و خواب حريق!

قسم به بال پرستو، به عطر فروردين،

قسم به نبض ترانه، قسم به خاك زمين.

كه خونبهاي تو، خون سياه جلاد است،

سكوت دامنه در انتظار فرياد است.

كه خونبهاي تو اتمام اين زمستان است،

طنين نام تو، در ذهن هر خيابان است.

۳۶ نظر:

ناشناس گفت...

آقا بابک درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت می گویم
همچنان به نوشتن ادامه دهید زیرا نوشته های شما باعث دلگرمی ما می شود

ناشناس گفت...

درود بر تو که حرف دل ما را از قلب ایران میزنی. من که در تبعیدم تمام تلاشم را خواهم کرد که این بزدلان به اهدافشان در غرب نرسند. تا الان چهره کثیفشان را بخوبی به جهان نشان داده ایم. اتحاد امروز ما نتیجه شجاعت امثال شماست. بسیاری از ما آماده اند همین الان برگردند. با شما خواهیم بود؛ شاید بزودی در ایران.

ناشناس گفت...

درود بر تو که حرف دل ما را از قلب ایران میزنی. من که در تبعیدم تمام تلاشم را خواهم کرد که این بزدلان به اهدافشان در غرب نرسند. تا الان چهره کثیفشان را بخوبی به جهان نشان داده ایم. اتحاد امروز ما نتیجه شجاعت امثال شماست. بسیاری از ما آماده اند همین الان برگردند. با شما خواهیم بود؛ شاید بزودی در ایران.

ناشناس گفت...

Jennab-e Aaghaay-e Dad,

Fowt Baraadar raa tasliyat arz minamaayam

ایران من گفت...

به جمع کوچ کنندگان از بلاگفا خوش آمدید

داود گفت...

بابک عزیز
درگذشت غم انگیز برادر فرهیخته تان تسلیت باد. در این شرایط قطعاً تحمل این غم سنگین کار آسانی نیست ولی باید ماند و باید صدای داد را به جهانیان رساند. موفق باشید

arash گفت...

بابک عزیز
درگذشت جانسوز برادر بزرگوارت را تسلیت میگویم و آرزوی سلامتی برای خودت و خانواده ات دارم
به امید آزادی

ناشناس گفت...

http://strgn.blogspot.com/2009/07/blog-post_29.html

ناشناس گفت...

سلام بابک جان
من هر شب به وبلاگ تو سر می زنم و هر وقت نوشتار جدیدی از تو می بینم به شکرانه آزاد بودنت در این آوارگی هم خوشحال می و هم ناراحت. خوشحال از این بابت که یک روز دیگر به تعداد روزهای موفقیت تو در انکار این سفاکان اضافه گردید و غمگین از بابت درد و غم آوارگی در وطن برای تو و خانواده ات که خوب می دانم چه سخت است.
بابک عزیز باور کن در این وانفسای بیداد ، فریاد داد تو امید بخش است.
(کلک خیال)

علیرضا هیبتان گفت...

ازدست دادن برادرتون رو تسلیت میگم. بقای عمر شما و بردباری و شکیبایی رو براتون آرزو میکنم.

ناشناس گفت...

1. نگذاريد اين با ديگر لباس كثيف و متزوانه روحانيت انقلاب جديد را صاحب شود. آگاه باشيد و فريب اين جماعت فريب و ريا را نخوريد.

2. روز تحليف را روز نكبت نام گذاري و از بلند گوي ماشينها و خانه ها به نشانه عزا قرآن پخش كنيد.

ما توبه کردیم! گفت...

سلام آقای داد من لینک شما را در وبلاگم داده ام لینک وبلاگ مرا در صورتی که مایل هستید بدهید
online-mixx.blogspot.com

محمد علی گفت...

با عرض تسلیت و آرزوی صبر برای شما
از دست دادن برادرتان در میانه این مصیبت بزرگ کودتا، حتما دردناکتر شده است. مرحوم سیف الله داد قطعا به دلیل نوع مدیریت و اندیشه هایشان باید مورد تامل و تفکر قرار بگیرند.
آقای بابک داد عزیز
از نوشته هایتان هم بسیار متشکریم. با این وجود تاریخ دوباره تکرار می شود. روی کار آمدن رضاخان را می توان به عینه دید. کسی که با عوامفریبی مذهبی افسار حکومت را به دست گرفت و با وجود مبارزات میرزاده عشقی ها و عارفها لجن "کودتای قانونی"!! را بر ملت تحمیل کرد.

ناشناس گفت...

برادر عزیز رنج و درد جانکاه شما و تمام دلاوران میهنم ایران را که در این روزهای سنگین و سیاه با تمام وجود مبارزه علیه استبداد ولایی را بر عافیت طلبی و زندگی بیدرد برگزیده اند را با تماموجود حس کرده و دست و دلتان را میبوسم.
از" نود روز با خاتمی"همراهتان بودیم و باز هستیم.روح برادر عزیزتان شاد
استوار و سرفراز باشید

Babak گفت...

Jenaab-e Dad-e Gerami,
Nakhost: Tassliyat-e in baraadar-e kouchaketan raa paziraa baashid.
Doyyom: Shomaa raa beh YAZDAN movaazeb-e khod va khaanevaadeh baashid.
Sayyom: Didgaa-hetaan dar mored-e "FARAAKHAAN az 24 million tarafdaaraan-e A.N. beh hozur dar BAHAARESTAAN, 18/AMORDAD/88 baraay-e TABRIK chist??!!!

ناشناس گفت...

بابک عزیز و آزاده! ای دلیر مرد مبارز ! دستت را می بوسم و به تو و خانواده ی ارجمندت خسته نباشید می گویم.به خدا من و همسرم وقتی تصور می کنیم تو و خانواده ات به خاطر آزادی وطن چه دشواری هایی را بر خود هموار می کنید از خود شرمنده و خجل می شویم .من مقالات ارزشمندت را برای دوستانم می فرستم و در وبلاگم می گذارم تا به این وسیله نقش کوچکی در این مبارزه داشته باشم.از دوستان دیگر نیز تقاضا می کنم که در حد امکان این کار را انجام دهند تا ندای آزادی و آزادگی تو به گوش تمامی جهانیان برسد.تو در قلب همه ی آزادی خواهان و انسان دوستان جا داری. تو تنها نیستی! دلهای ما به توست. به امید آزادی!

ناشناس گفت...

سلام بر مرد راه آزادی

از سلامتی شما بی نهایت خوشحالم

شما گفتید که چسم من باشید و خبرهای مربوط به عزاداری برادرتان را به شما برسانیم

نمی دانم خبر دارید که جناب میرحسین موسوی و آقای خاتمی در مراسم برادرتان شرکت کرده اند یا نه من این خبر را در فیس بوک مشاهده کردم

ناشناس گفت...

سلام اقای داد وبا عرض تسلیت درگذشت برادر گرمیتان.
نظرتان درباره شعار ((استقلال ازادی جمهوری ایرانی ))چیست؟

ناشناس گفت...

با سلام و عرض تسلیت خدت شما و آرزوی صبر برای شما و خانواده ی گرامیتان.
من یکی از بچه های جنبش سبز هستم که به شدت مورد ضرب قرار گرفتم...
خوشحالم که تیغ انتقادادتان به روی خامنه ای است...
مطالبتان زیبا و انرژی دهنده است..
یک دنیا ممنون

ناشناس گفت...

بابک جان
از مصاحبت با صدای آمریکا خیلی خوشم اومد
درود به شرفت

ناشناس گفت...

(poozesh, fonte farsi nadaram )
aghaye Dad emshab dar hali ke shoma harf mizadid, she're Foroogh ra mikhandam ke migooyad: Delam baraye baghche misoozad! az harfhaye ghashange shoma emshab dar VOA besiar lezat bordam..shayad be joraat begam avalin kasi hastid ke dar in jombeshe sabz 100% en'ekase afkaram ro daresh didam va hess kardam ba oon kalame ziba (be gofteye shoma tanha daraitoon, begheir az shojaatetoon, az didgahe man) kalame amsale man ro miresoondid be oonvare donya! Man shomareshe ma'koos ra 3 sale pish shoro kardam zamani ke weblogam ro bastam va be iran bazgashtam, chon in rooz ro mikhastam az nazdik bebinam! Ziba goftid, vaghty goftid ke tak take mardom rahbarand va safirand va che ehsase khoobie!Ba in vasf, movafegh hastid ke be yek kasi ke parcham dastesh begire, ya cheragh ghovve ro jelo begire lazem darim? na daemi vali , vaghty kaste shod...nafare baad! Nemidonam daram chi minevisam, vaghean ehsasat saro paye mano gerefte va kalamam ro shekaste...che khoobe ke kalame shoma hast! Sepideh

ناشناس گفت...

با سلام
صدای شما را از "صدای آمريکا" شنيدم. سخنان شما حرف دل آزاديخواهان ايران است. بعد مطالب شما را برای اولين بار خواندم. نقطه مشترک بسيار بود ولی...
ولی از کلمه تان بوی دفاع از نظام "جمهوری اسلامی" می آيد. آيا شما باور نداريد که "جمهوری اسلامی" نتيجه شکست انقلاب است نه پيروزی انقلاب؟ آيا قتل عام زندانيان سياسی 67 و ترورها و جنايات ماشين آدم کشی "جمهوری اسلامی" از حافظه تاريخ پاک می شود که خيلی ها از جمله اصلاح طلبان آن را نمی بینند؟
شايد بتوان از خمينی در مقابل خامنه ای دفاع کرد ولی دست او نيز به خون آلوده است همچنان که دستان هاشمی و همه سران اين نظام فاشيستی. و هر کسی از اين نظام حمايت کند و چشمانش را به روی حقايق ببندد نيز در جرم آنان شريک است.
درد می کشم درد، درد، درد ... وقتی می بينم مردم مجبورند برای رسيدن به مطالباتشان پشت اصلاحات بروند، اصلاحاتی که خود پايبند اين ماشين آدم کشی است. نمی دانم شايد مجبور است باشد؟ شما که تا به اين جا خطر کرديد کمی بيشتر خطر کنيد و باز هم صريح تر صحبت کنيد.
آیا شما هم شريک جرميد؟
کاش آزاديخواهان نيز می توانستند تريبون داشته باشند و به اين آيا ها آزادانه و بدون ترس از مرگ جواب دهند.
از مردم می خواهم دستان خود را از دريای خونی که "جمهوری اسلامی" از رگ های ما آن را پر می کند بيرون بکشند. می خواهم که برای يک بار در تاريخ به هوش باشند و جنبششان را مفت از دست ندهند و آن را ابزار اصلاح طلبان نکنند.

ناشناس گفت...

بابک من نگرانت هستم وقتی نمی نویسی. هر خط و مطلب جدیدت یه امید تازه است واسه ما ، بنویس که آزادی حتی اگه آزادی ش به بیرون از زندان بودن خلاصه بشه

ناشناس گفت...

درود و سلام خدا بر پدر و مادری که چون تو زادند که داد می ستانی و لعنت خداو اولیای حق بر پدرو مادری که چون خامنه ای را بر ملتی مظلوم تحمیل کردند.
برادر گرامی سلام
شب گذشته که صدای بغض آلود تورا از صدای آمریکا می شنیدم تنها به ذکر آیت الکرسی برای سلامتی تو و خانواده محترم مشغول بودم.
امیدوارم این صدا همچنان رسا باشد و بزودی از رسانه های خودمان شنیده شود.

ناشناس گفت...

مردم تلکیف خود را با استبداد معلوم کرده اند
چه شاه باشد که دکتر!
دیروز جناب دکتر محمود طی نطقی رابطه خود را با رهبری رابطه پدر و پسری عنوان کرد... جالبه که بگوییم چه فرزندی خلفی... یک هفته طول کشید تابه دستور پدر عمل کند... تازه بعد از اینکه دستور پدرشو عمل کرد توی یک عملیات ضد دستور را در جایی دیگر عمل کرد... این می شود یک رابطه بسیار پاک که اگر منافقین و ضد نظام ها چوب توی سوراخش نکنن رابطه ای بسیار عاشقانه اس
http://www.mosaviphoto.blogsky.com/

ناشناس گفت...

درگذشت برادر بزرگ وارتان که ما بسیار از ایشان اموختیم را تسلیت می گوییم

iranesabzam گفت...

وافعیت های این کشور را نمی دانم چگونه نباید فهمید
درگذشت برادرتان را تسلیت عرض میکنم
ظاهرأ شما به خانه جدید نیامده مورد لطف قرار گرفته و فیلتر شده اید

ناشناس گفت...

سلام با عرض تسلیت به مناسبت در گذشت برادر عزیزتان . برای شما ارزوی سلامتی میکنم . همیشه درامان خدا باشید .همه ایرانیها دعاگوی شما هستند .
شنیده اید که هیئتی از سوی خامنه ای برای دیدار با خانواد های شهدا رفتند . فقط روح المینی رو نوشته بودند . به نظر شما این کارها همون کارهایی که شاه میکرد نبود اخر حکومت گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم . بنظر شما همینه ؟

شهرام بیطار گفت...

سلام آقای داد عزیز
دقیقاً باهاتون موافقم . اتفاقاً این کودتا از بعضی نظر ها خوب هم شد . چون که باعث شد این رژیم چهره واقعیش رو نشون بده . ولی یه چیزی ، میدونم که شما هم مثل من براتون سخته باورش که مزدور ها رو ایرانی بدونین . ولی به خدا ایرانی هستن . چند تا از دوست های من که تازه آزاد شدن این ها رو از نزدیک دیدن . عرب نیستن . قشنگ فارسی حرف میزنن . کتک میزنن . تجاوز میکنن . مجبور شون کردن که توالت لیس بزنن . خیلی کار های دیگه هم کردم . متأسفانه ایرانی هم بودن نه عرب . ممنونم که اطلاع رسانی میکنین و خوشحالم که به بلاگ اسپات اومدین . مواظب خودتون باشینبا درود و سپاس فراوان : شهرام

ناشناس گفت...

سلام آقاي داد
مي خواستم از شما تشكر ويژه به خاطر
نوشته هايتان داشته باشم. و از شما بپرسم شما تا كي مي توانيد سرگردان در شهرها باشيد؟ سعي كنيد از كشور خارج شويد.

ناشناس گفت...

آقای داد حرفاتون توی تفسیر خبر خیلی تاثیر گذار بود ممنونم از شجاعت مثال زدنیتون .جو ترس کاذب را بین مردم با حرف ها و نوشته هاتون می شکنید
مواظب خودتون باشید ما جوون ها به دلگرمی دادن و روشنگری های شمابرای ادامه ی مبارزه برای نجات کشور نیاز داریم.

ناشناس گفت...

Ba salam,
Jenayate akhir mesdagh kamel "jenayat bar alayhe bashareyat" ast va hatman bayad az trigh sazemanhaye bainal melali baraye ehzar maghamat jenayatkare in regim be dadgah-haye bainal-melali eghdam kard.

entekhabateiran گفت...

استقلال ازادی جمهوری
ba Abolhassane Banisadr ertebat bargharar konid

ma piruzim

ناشناس گفت...

bi nazeer bood

ناشناس گفت...

به امید روزی که همگی بتونیم آزادتر حرف بزنیم! در اون زمان هم شما و هم خیلی های دیگه از تبعید اجباری ای که الان توش هستند خلاص می شن

ناشناس گفت...

همه جای این مملکت عزیز که الان به دست این حرومزاده ها داره اداره میشه، الان مثل ابوغریبه،مثل کهریزکه، ومثل گوانتانامو.
من توی کوی دانشگاه تهران ساکنم،حتی این ترسوها،توی خابگاه ها رو هم پر از بسیجیا کردن،الان تابستونه،ما کلی چهره جدید هر روز داریم می بینیم.
حرومزاده ها فقط میتونند کارایی که اینا با (مهدی) (ترانه) و خیلی های دیگه کردن بکنن.اینا اگه لقمه حروم نخورده بودن که اینکارا رو نمی کردن
خدایا داد این مردم مظلوم و بیگناه رو بگیر...............