۱۳۹۲ بهمن ۱۷, پنجشنبه

كارنامه 35 سالگي انقلاب: لگدمالي عزت و كرامت ايرانيان!

اول: كارنامه يك انقلاب 35 ساله!
كارنامه 35 سالگي انقلاب اسلامي؛ سرشار از «خسارت» است. خسارت جاني، مالي، حقوقي و اخلاقي به ملتي كه امروز از آن انقلاب نادم و پشيمان هستند و نظام ديكتاتوري برآمده از آن را نمي خواهند. مردمي كه هيچ فريادرسي بجز عزم و اراده خويش براي رهايي از اين ذلت ندارند. از صف نفت و آذوقه در انقلاب 57 تا صف سبد كالاي اين روزها، چيزي كه زير پاها لگدمال شد؛ "كرامت انساني" همه ايرانيان بود. مردمي كه شايستگي شان اين نبود.
دوم: اعتراف امام جمعه تهران به «ناداني ولي فقيه»!
حجت الاسلام صديقي گفت: {افرادي كه در كنار امام خميني بودند، در زير آستين امام ماري بودند كه به اژدها تبديل شدند!} [لينك منبع از خبرگزاري فارس] آقاي صديقي بطور غيرمستقيم اقرار كرده كه "امام / ولي فقيه" حتي از زير آستين خودش هم خبر ندارد؛ چه برسد به اينكه بتواند به عنوان يك "فرد" يك كشور بزرگ را اداره كند. به عبارت ديگر وقتي حتي "امــام!! خميني" هم از زير آستين خودش بيخبر بوده؛ پس تكليف حجت الاسلام علي خامنه اي معلوم است!
زير آستين اين رهبر فرظانه (!) بجاي مارها «دايناسورهايي» لانه كرده اند كه هر روز اخبار فساد و جنايات آنها از يك جايي درز مي كند. طبق گفته صديقي، ولي فقيه يك آدم غيرالهي است كه حتي اگر او را به زور "امام!" هم بنامند، باز هم مرتكب اشتباه مي شود و حتي از آستين خودش هم بي اطلاع است. واي اگر مثل خامنه اي فردي پراشتباه و متوّهم و بي بصيرت باشد، كه در آن صورت داخل آسيتن و بيت او يك «باغ وحش بزرگ» از حيوانات درنده و مكنده درست مي شود كه كشور را به همين فلاكتي كه اكنون دچارش شده، مي كشانند.
سخن صديقي؛ بهترين اعتراف بر ناتواني ولي فقيه است كه از زبان يكي از نزديكان خود خامنه اي گفته شده است.
در [فيس بوك همگاني ام] نظرات مردم را در باره اين دو موضوع بخوانيد.