۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

ما «سند انكار» قدرت شمائيم!

ما «سند انكار» قدرت شمائيم!

زنده ياد احمد شاملو در شعري به اين مضمون گفته بود:« ابله مردا! من عدوي تو نيستم، من انكار توام!» بعد از چهل روز «زندگي مخفي» و خانه بدوشي در شهرهاي ايران و گريختن از دام مأموران نائب خودخوانده امام زمان، امروز من به دستگاه امنيتي و وحشي اين نظام كودتايي مي گويم: «من و خانواده ام،هم دشمن و عدوي شما هستيم و هم سند انكار قدرت پوشالي شمائيم! شما با تمام يد و بيضا و تجهيزات اطلاعاتي روسي و چيني خود، عرضه نداشتيد و عرضه نداريد همه صداها را خاموش كنيد! همين «باقي بودن» ما در سرزمين ايران و همين سرگرداني و استيصال مأموران امنيتي نظام كودتايي شما از «عجز» از يافتن و خفه كردن صداي ما، نشان از پوشالي بودن قدرت امنيتي اين نظام مستكبر و غير اسلامي به رهبري آقاي خامنه اي دارد. تداوم حضور ما سند انكار قدرت امنيتي شماست! شما فقط قادر به دستگيري شبانه و غافلگيرانه بهترين فرزندان ملت هستيد و قدرت ديگري جز شكنجه اسيران و زندانياني كه ناجوانمردانه و فله اي دستگير مي كنيد،نداريد. وگرنه چهل روز براي يافتن صداي ما بي چاره و مستأصل نمي شديد. ما و ساير مبارزان مخفي و مردم عادي، هركدام به طريقي ثابت كرده ايم شما هيچ قدرتي نداريد و نبايد از قدرت پوشالي تان ترسيد تا فروپاشي تان فرا برسد.» چهل روز است به لطف خيانت شركت «واجب التحريم نوكيا»، منزل ما هم مانند مكان حضور و زندگي صدها تن ديگر از فعالان، بوسيله تماسهاي مشكوك و رديابي مكان،شناسائي شده و دوستان زيادي دستگير شدند تا كودتاچيان، پيشاپيش صداي اعتراضهاي ملت را خفه كنند. 23 خرداد ما به محض دريافت يك تماس مشكوك و احساس احتمال خطر، خانوادگي منزل را ترك كرديم و بعدا" از مراجعه پي در پي مأموران و بعدا" از «تصرف و تجسس منزل» مطلع شديم. حالا چهل روز است كه مأموران امنيتي كودتاچيان،به تمام حيله ها براي به دام انداختن و خفه كردن اين قلم و اين صدا متوسل شده اند، اما به لطف خدا،هر بار فقط ناتواني و بي عرضگي شان را اثبات كرده اند و هنوز در حسرت يافتن و خفه كردن صداي امثال ماهائي هستند كه در سرزمين تحت سيطره آنها باقي مانده ايم و همچنان تيغي در گلوي رهبر و دولت نامشروعش هستيم و در داخل سرزميني كه آنها ادعاي كنترلش را دارند،همچنان «پژواك» داريم. صداي حق طلبانه ما پژواك دارد چون اين ديگر «صداي من» نيست،«صداي ماست»! صداي يك ملت هوشيار است كه گاه از چشم معصوم «ندا» ديده و شنيده مي شود و گاهي از چهره معصوم «سهراب» و گاهي از خلال كلمات من يا مادر سهراب يا ساير حق خواهان بيرون ميزند. صداي ملتي است كه گاهي از كلام مخملباف و سازگارا و گنجي بيان مي شود و گاهي در ترانه هاي داريوش و ابي و گوگوش شنيده مي شود و گاهي از زبان منتظري و بيات و سروش گفته مي شود. هركدام از ما، حالا هم «رهبر» و هم «سرباز» اين جنبش سبز شده ايم.«ما» شده ايم و اقيانوسي هستيم كه از قطره هاي همه ما شكل گرفته و بساط ظلم را درهم مي شكنيم. حالا هر قطره اي چون من و تو، يك درياست چون با درياست. چون با هميم. حالا قدرت هر كدام از «ما» كه تبديل به يك «ملت واحد» شده ايم،آنچنان بالاست كه كودتاچيان و رهبران نامشروع نظام را به وحشت انداخته ايم! چهل روز است آنها بخشي از مأموران خونريزشان را ديوانه وار بدنبال يافتن ما گمارده اند و آنها «دهانها را مي بويند» تا ما را بيابند ولي بيش از قبل،سردرگم و مستأصل شده اند! به آنان مي گويم اگرچه وحشيگري و شكنجه زندانيان بيگناه،جوهره «مرام غير انساني» و خوي شيطاني شماست،اما حتي آن اسيران و شهيدان با همه مظلوميتشان،«سند انكار قدرت» شما هستند. اگر بزنيد، اگر بكشيد، آنان و همگي ما،نشانه وحشت و استيصال و سند انكار موجوديت و قدرت دروغين شمائيم! حالا بايد فهميده باشيد همه «ما» سند انكار و تحقير شمائيم و اين «شروع پايان» حاكميت نامشروع و جائرانه شماست! افسوس كه نفهميدن واقعيت، خصلت ديكتاتورهاست و شما كه در ناجوانمردي و جنايت «end» و آخر ديكتاتورهاي عالم هستيد، حتما" در فهم واقعيت هم روي پينوشه و صدام را سفيد خواهيد كرد و فرارسيدن زمان سرنگوني قطعي تان را باور نكرده ايد! تك تك ما ايرانيان سند انكار موجوديت و مشروعيت شمائيم، «سبزيم» و سياهي جنايات شما را با جوانه هاي سبزمان مي شوئيم و كشور عزيزمان را از سياهي وجود شما پاك مي كنيم! حتي اگر امروز هم مرا بگيريد و بكشيد، اين يادتان باشد كه چهل روز نتوانستيد و عاجز بوديد و عاجز هستيد. و يادتان باشد ما سند ناتواني و سند انكار قدرت پوشالي و نامشروع شمائيم! بابك داد.5مرداد. ايران «خواهشي از همه هموطنان»: اين نوشته و «سند عجز نظام كودتايي» را براي همه هموطنان داخل و خارج بفرستيد و ايميل و منتشر و «ترجمه» كنيد. غلبه بر وحشت از كودتاچيان و تداوم اعتراضات مردمي، جنبش سبزمان را به سرعت به پيروزي مي رساند. بين شروع و پايان انقلاب 57 فقط «صد روز» گذشت و ما در «چهل و دومين روز» جنبش سبزمان هستيم و نبايد اجازه دهيم خونهاي پاك فرزندانمان پايمال شوند. بايد ساير مردم و ملتهاي دنيا بدانند قدرت پوشالي نظام كودتايي و حاكميت نامشروع آنها، چنان ضعيف و عاجز و ناتوان شده كه چهل روز بعد از «تصرف منزل يك منتقد» و رديابي مكرر او، همچنان در خاموش كردن اين صدا كه انعكاس صداي مردم معترض است، «ناتوان و عاجز» مانده اند. اين «سند ناتواني و عجز كودتاچيان» را به همه نشان دهيد تا سرنگوني شان سرعت گيرد و ايرانيان از قدرت پوشالي اين دژخيمان نهراسند و ميهن مان را از آنان پس بگيرند.كافي است همت كنيم.ما پيروزيم زيرا حق با ماست.

۷۵ نظر:

Massoud گفت...

zendehh bad azadi zendeh bad ghalame to aiii azadmarde sarzamine parsian, doroode faravan bar to

محمد افراسیابی گفت...

نوشته‌ات را در بلاگ نیوز می‌گزارم تا هم دوستان آنرا به بینند و بر شجاعت و شمهامتت افتخار کنند و غافلان کور بخوانند و عرق شرم به جبنشان بنشیند و بیاد آورند که ما زمانی با هم در زمان شاه بهمین وجه صدای مخالفان دیکتاتور را، دهن به دهن و سینه و به سینه بیکدیگر می‌رسانیدیم.
دیکتاتور رفتنی است و هییچ حکومت ظالمی ابدی نخواهد بود اگرچه با سریشم خودش را به آسمانیان وصله زند.

آرش جودکی گفت...

دوست عزیز و نادیده
در شرایطی که شما اکنون گرفتار آن هستيد، حتماً به کتابهايتان دسترسی ندارید. از این رو به خودم اجازه می‌دهم تا ثبت صحیح سطرهای شعر شاملو را ذکر کنم: ابلها مردا!عدوی تو نیستم من، انکار تو ام.
ارادتمند، آرش جودکی

ناشناس گفت...

درود بر شرفتان ... این مزدوران اطلاعاتی و حرامزادگان عرب که عملا نوکر چین و روسیه شده اند خود نیز می دانند که شمارش معکوس آغاز گشته...اندکی صبر سحر نزدیک است

باور سبز گفت...

به نام خدايي كه استواري و استقامت را در مقابل مصيبت و بلا ، توشه ي راه بندگان خود قرار داد.
مي خواهم از "بابك راد" عزيزم براي متانت و صداقت و شجاعت تحسين برانگيزش تشكر كنم. در اين زمانه ي وا نفسا و در اين مملكت به تاراج برده شده توسط كسانيكه هيچ بويي از انسانيت نبرده اند و هيچگونه سنخيتي با ايران و ايراني ندارند و همگي براي حذف سابقه ي تاريخي و تمدن چندين و چند هزار ساله ي ايران ما كمر همت بسته اند،‌براي شما دلير مرد نيكو سرشت و خانواده ي گراميتان سلامتي و آرامشي روز افزون آرزو مي كنم تا اين روزهاي سخت و عذاب آور را با استواري پشت سر بگذاريد.
به اميد روزي كه تابش خورشيد حقيقت دروغ را بر ملا كند و حق و عدل و صداقت راستين را به مردم نشان دهد.
آری : سر انجام راستی و روشنایی بر دروغ و تاریکی ونیرنگ چیره خواهد شد . پيروزي نزديك است.
حق پشت و پناهت باشد.

ناشناس گفت...

بابک عزیز این فوری فوری است.
برای پنجشنبه هشت مرداد قرار است در مصلای تهران مراسم و گردهمایی بگزار شود. میدانی که حتما مجوز صادر نخواهد شد و تجمع بیرون از مصلا خواهد بود. همه گفته اند مصلا اما معلوم نیست کجا ی مصلا؟ این مکان بسیار بزرگ است و از هر طرف به یک خیابان یا اتوبان راه دارد. من کس دیگری را پیدا نکردم که به او بگویم. خودم هم عضو بالاترین نیستم که بنویسم همه بدانند. اگر میتوانی برای من از بالاترین دعوت نامه بفرستی که چه بهتر اگر نمیتوانی خودت بگو تجمع در خیابان خرمشهر و قنبرزاده و در نهایت در خیابان عباس آباد باشد چون خیلی بهتر است. فقط این مساله را به همه بگو. و اگر نمیتوانی به من بگو که نمیتوانی بگویی. فقط خبر رسانی کن.
setare-ye-sorx.blogfa.com

علی گفت...

زنده باد بابک داد عزیز:
مطلب قبلیتان را که خواندم از این که کمی خسته و نا امید شده بودید داشتم می شکستم. خوشحالم که توان فایق امدن بر دشواریها را به رخ ذشمنان میکشید. در راه بمانید که ازادگان را در کنار خود دارید برادر.

ناشناس گفت...

doost aziz mowazeb khodet bash. boodan shoma hezar bar behtar az naaboodi be daste in namardoman ast. ma be shoma haminjouri ham eftekhar mikonmim.
Mina

ناشناس گفت...

dooste aziz, man agar midanestam chegune mitawanam be shoma komak mali konam ke harche zudtar az Iran kharej sahwid khili khub mishod. Lotfan agar mitawanid az Iran kharej shawid. agar khastid ba man az tarighe shakhs morde etminani tamas begirid. daste shoma ra mifesharam.
minamaleki@hotmail.com

ناشناس گفت...

بابک جان به هموطنان بگو حاکمیت داره نیرنگ میزنه کمی عقب نشینی از افتضاح زندانها و بعد از تنفیذ ان مرد دوباره شدید تر لطفا همه هوشیار باشند خون جوانان و زندانیان پامال نشه

ناشناس گفت...

مواظب ترفند های کودتاگران باشیم اشک تمساح برا زندانیان مث اینه که خودشون میکشن و بعد اظهار تاسف میکنن نقشه هاشون را افشا کن میخو ان برا تنفیذ اروم کنن فضا را و بعد سرویس کنن مردم را از انگیزه بندازن خاموشی قبرستانی هوشیار کن همه را دمت گرم

ناشناس گفت...

vaghen gurbunet beram harf del hamamune gofty bad az in hame mosibat keyf kardam

ناشناس گفت...

نمی خوام قربون صدقت برم
اما نمیشه دمت گرم ....
تازه اولشه

م.قیری گفت...

درود. از اراده ی مردانی چون تو خوش حال می شوم. فرار برای نوشتن و و با مردم بودن قابل تحسین است. ما نیز در پی انکاریم. به نتیجه می رسیم. به زودی. عزیزم.

ناشناس گفت...

بابک عزیزم خواهش میکنم فقط مراقب خودت و خانوادهات باش. صمیمانه از شما تمنا میکنم که دقت کنید کسی مخفیگاه شما را کشف نکند. بابک دوستت داریم بابک به شما احتیاج داریم. دوستی از المان ..........پدرام

ناشناس گفت...

بابک عزیز، زنده باشی. سلامت باشی. کسانی مانند تو نور جسارت و امید در دل سایر مبارزان هستند.

neda گفت...

You Rock Babak! we love you

Alafak گفت...

نترسون باغو از گل
نترسون سنگو از برف
نترسون ماهو از ابر
نترسون كوهو از حرف
نترسون بيدو از باد
نترسون خاكو از برگ
نترسون عشقو از رنج
نترسون ما رو از مرگ
نه تيرو دشنه نه دارو زندون
ستاره هارو از شب نترسون
چه ترسي داره بوسه بر لب خونين آزادي
چرا وحشت كنم از عشق چرا برگردم از شادي
ازاين خاموش تا خورشيد چه ترسي داره پل بستن ؟
ازين سرچشمه تا دريا خوشا شكفتنو رستن
نترسون عاشقارو از اين كولاك تاراج
به خاك افتادن از عشق پرو بالش به معراج
كجا پروانه ترسيد از حرير شعله پوشيدن
كجا شبنم حراسيد از شراب نور نوشيدن
از اين شب گوشه خاموش
ازاين تكرار بي رويا
سلام اي صبح آزادي
سلام اي روشن فردا

Amir گفت...

http://fardanews.com/fa/pages/?cid=87526
درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت میگویم

ناشناس گفت...

be to va amsaleh to eftekhar mikonim. khoda beh hamrahat.

Saman

آنتی محمود گفت...

بابک جان
متاسفانه باز هم فیلترت کردن
خدا ازشون نگذره
لطفا آدرس جدیدت رو اینجا ننویس
برام ایمیل کن
ضمنا باز هم از نوشته زیبایت مقل قبلیها ، لذت بردم
وبرات از صمیم قلب آرزوی موفقیت می کنم
به امید روزی که دوباره به خانه بازگردی
راستی یادم رفت بگم
تا زمانی که وبلاگ جدید نداری من تو وبلاگم نوشته هات میذارم
خدا نگهدارت

Alafak گفت...

بابك راد و پژواك صداي بابكهاي ايران زمين اميد فردايي آزاد رو نويد ميدن . بابك عزيز مشكلاتت رو با ذره ذره وجودمون حس ميكنيم و اميد داريم افرادي چون شما كه براي رسوندن صداي حق به بيرون از اين سرزمين اهورايي گرفتار آمده در چنگال ديو انديشان ؛ تلاش ميكنيد پاينده و سرفراز باشيد . پاينده ايران و سربلند باد بابكهاي خرمدين ايرانزمين

علیرضا گفت...

اقای داد ما نگرونتیم حقیقتا.درود بر تو و خانواده عزیزتون! این کشور چنگیزخان مغول بخود دیده اینها که پشیزی هم نیستند. ما پیروزیم چون حق با ماست. در ضمن خوب کاری کردید که ازبلاگفا اومدید بیرون مامطالبتون رو تو سایت بالاترین لینک میکنیم و بشیمار ایرونیها در سراسر دنیا میبیندو استفاده میکنند فقط مراقب خودتون باشید وما رو از این قلم زیبا محروم نکنید

ناشناس گفت...

درودي و سلامي اي فرزند بر خق كاوه باشد كه در ايراني ازاد ترا و سهامتت را و غيرتت را ارج نهيم
ترا به خداي اهورا ميسپاريم

ناشناس گفت...

نميدانم اقاي سيف الله داد چه نسبتي با شما دارد؟
هميشه حدس ميزدم شايد برادرتان باشد به هر جهت اكنون كه ساعت يازده ونيم روز سه شنبه مورخ ششم مردا 88 است راديو پيام اعلام كرد:
اقاي سيف الله داد در سن 54 سالگي در بيمارستان مهر تهران در اثر سكته قلبي درگذشت. روحش شاد باد.اگر با شما نسبتي دارد به شما تسليت ميگويم.
يك دوست

ناشناس گفت...

خیلی خودت را جدی نگیر

محسن کردی گفت...

بابک عزیز، به وبلاگ تو لینک داده ام. قبلا مطالب ات را در گویا دنبال میکردم اما اکنون فعال تر هستم و وبلاگت را تبلیغ میکنم. روزی شاید وزارت اطلاعات تو را دستگیر کند و این نوشته را مدرکی بگیرد دال بر اینکه ضد انقلاب را خوشحال کرده ای. به آنها بگو که امروز همه مردم ایران ضد انقلاب هستند. بگو به همت شماها امروز همه مردم ایران ضد این انقلاب لعنتی شده اند. به امید آزادی ایران

ناشناس گفت...

روزی چند بار یاد شما می افتم و دلم می گیرد. خدایا ما را از دست این نامردان قاتل تهی مغز نجات بده.

ناشناس گفت...

درود به شرف و جسارتت مرد ... واقعا که یک روزنمه نکار واقعی هستی ...

ناشناس گفت...

آفا دمت گرم واقعا از کارت حال کردم. زنده باشی

ناشناس گفت...

درود بر تو بابك جان. تو مارا به ياد بابك خرمدين مى اندازى. بله ما همه همصداييم. ايران وطن همه ماست. وطن را پس ميگيريم و آباد ميكنيم.

ناشناس گفت...

آفرین بر پدر و مادری که تو را بدنیا آوردند و اسم شایسته بابک به تو دادند شیر مارت بر تو حلال باد که تو را شیری برای پرچم ایران تربیت کرد

ناشناس گفت...

زنده باد آزادى
زنده باد ايران
زنده باد بابک

رستم - Sweden

ناشناس گفت...

ba dorood be sharafe shoma va vatan parastie naabetaan. tarikh az neveshtane bibaakaneye shoma babak jaan, kheili khahad goft.
yek doost va hamraah az Berkeley, California.

ناشناس گفت...

Babak jaan e gol, va shoja. ei farzande vagheie koorosh ha o dariush ha. to bedoon ke ma dar khareje keshvar va dar inja va dar san francisco dar Berkeley na tanha bikaar naneshesteimm, ke be soraaghe Nokia be zoodi khahim resid va az sharmandegish dar miaim. va aslan ta maro dari gham nadari dar morede pakhsh kardan e neveshtehaat. to faghat 2 kaar kon:
1- benevis
2- mvazebe khodet bash va ba teknikhaaye etelaati gooleshoon bezan ke peidaat nakonan.

ma piroozim chon hagh ba maast

Yek Irani, yek sabz va yek seda o yek jonbesh.

be sheddat donbaal mikonim neveshtehaato va vaziaateto va sarneveshteto. inha kesio nadaran ke biaad donbaalet. pirooz bashi

ناشناس گفت...

بابك عزيز
نشان دادي كه ترس در قاموست جاي نداردو به همه ما درس ايثار , شجاعت دادي و به ديوان و ددان درس ذلت!
پايدار باشي،شرمنده ام كه كاري نمي تونيم برات بكنم. سبز باش سحر نزديك است

ناشناس گفت...

بابک جان،
از اینکه در چنین شرایط سختی غم از دست دادن برادر بزرگوارت نیز اضافه شد، بسیار متاسفم. برادرت رادمردی باشرف و وطن پرست بود که در آثار آن مرحوم، نمود عینی داشت و دوران وزارت ایشان نیز هرگز از یاد آزاداندیشان ایران نخواهد رفت. من هم در این غم شریک هستم. پایدار باشی.

ناشناس گفت...

درگذشت برادر گرامیتان (آقای سیف الله داد) را تسلیت عرض می‌کنم.
یک هموطن

ناشناس گفت...

kar e shoma va shojaat va hooshetoon ghabele taghdire. faghat mikhastam begam enghadr dar morede khorooj e az iran moteasseb nabashid. shayad ba khorooj az iran va faraham kardane fazaaye aroomtar baraye khanevadatoon, khodetoon ham betoonid bishtar be jonbesh komak konid.

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز
مراقب باشید.
شما نعمتی هستید برای این جنبش.
به همه نمیشود اعتماد کرد مخصوصا در جائی که زندگی میکنید هر جا که هست

ناشناس گفت...

دمت گرم بابک جان تسلیت هم میگم مبادا افتابی شی تو مراسم بعید نیست این نامردا داداشو کشته باشن واسه دستگیریت

ناشناس گفت...

فقط می تونم بگم درود ! اصلا فکرشم نمی خوام بکنم که دستگیر شده باشین پس خواهشا، به خاطر خون سرخ شهدامون و به خاطر سبزی آیندمون مواظب خودتون باشین، دعا می کنیم براتون...

ناشناس گفت...

بابک جان برادرت را به خاطر این دلاوریت در بیمارستان شهید کردند فقط خداوند اجر زحمات شما را می داند در پناه او صابر و امیدوار باشید

ناشناس گفت...

dasteto miboosam babak.

جعفری گفت...

به سجده گاه تو و خانواده نازنینت ایستادهام ، شادا شادا بر تو که اینچنین شهادت را شهادت میدهی شادا بر تو که کلامت شمیم دلنگیز آزادی ایران را بهمراه دارد

ناشناس گفت...

سلام به همگی
هرکی فیلترشکن توپ
میخواهد بره
تو قسمت لینک باکس پایین صفحه این وبلاگ:
http://arianmehr-shz.blogfa.com/cat-11.aspx

ناشناس گفت...

بابک عزیز من شما رانمیشناختم ودرخلال جریانات پس از انتخابات با نوشته های شما آشنا شدم و حال یکی از طرفداران شما هستم .قلم روان و روشن شما ذهن را به زیرو بم کار ظالمان آگاه میسازد.وترس را ازدل میزداید.به ملت خود و روشنفکران اش میبالم .دعای ما بدرقه شما وخانواده اتان میباشد.

ناشناس گفت...

درود بر شرفت که نامت تداعی کننده خرم دینهاست. به ایرانی بودنم مفتخرم مادامی که هموطنی چون تو دارم ـ خشایار

ناشناس گفت...

از ایرانی بودن خود شرمنده و خجل نیستم

چون هموطن توام

خیییییییلی دوستت دارم.

mane

ناشناس گفت...

Dorud bar tow hamvatan-e delir va PAK-NAHAAD.
Beh dorosti keh az tabaar-e BABAK-E KHORRAM-DIN mibaashi, ay geraami!

Dar in faraayand-e moghaddas,baraayeh risheh-kaniyeh taarikhi-ye bonyaan-e
DOROUGH, RIYA, DAD-MANESHI, JAHL, FESSAD, BI-HAYAAYI, TAHMIGH, BI-VATANI, AJNABI-PARASTI, VA...IRAN-SETIZI....SHAK NAKONIM KEH PIROUZIM:

ناشناس گفت...

اه.....
بسيار متاسف شدم وقتي بعد از كامنتي كه چند ساعت پيش برايتان گذاشتم متوجه شدم مرحوم سيف الله داد برادر گرامي شماست و حدس قبلي ام درست بوده است.
اگرچه در اين شرايط سخت ترين كار تسليت گفتن به شما است ولي با مقاومتي كه در شما هست يقينا با غم از دست دادن برادر نيز (مانند ساير دشواريها) كنار خواهيد امد برايتان صبر و سلامتي ارزو ميكنم.

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز. لطفا احتیاط را از دست ندهید . زنده باد آزادی و مرده باد دیکتاتوری

ناشناس گفت...

آفرین بر همت شما.هیچکدام از حرکات و تاکتیک های جائرانما را گمراه نخواهد کرد چرا که ما سند انکار آنهایی.

ناشناس گفت...

درود بر تو و همرزمانت و همه ایرانیان جان بر کفی که در خیابانها، پشت بامها، روی دیوارها و اسکناسها پیام ظلم ستیزی و انکار حاکمیت سیاه آخوندی را فریاد زدند و چشم خفته دنیا را یر روی واقعیات این سرزمین گشودند.

ناشناس گفت...

از مملکت خارج شو ! هستند دوستانی که به تو کمک کنند

ناشناس گفت...

آروزی موفقیت برای جنبش سبز آزادی خواهی و دمکراسی خواهی در ایران عزیزمان دارم، پاینده باشی و از حق گوی ات سپاسگزارم
سعدیا چندان که می دانی بگوی
حق نباید گفتن الا آشکار

ناشناس گفت...

به امید دیدار

ناشناس گفت...

با درود بر تو
با خواندن نوشته از اينکه انسانم، از اينکه ايرانيم و از اينکه مسلمانم احساس غرور کردم.
و وقتی به ترس های خودم فکر کردم و از اينکه در اين دوران وانفسا اينچنين محافظه کارانه به زندگی خود ادامه می دهم احصاص شرم می کنم. و چه جای آن دارد که انسان زبونی به تو بگويد که استفامت کن. فقط می گويم که بدان کار تو هم ارزش با کار حسين و ياران شهيد او در کربلا است. تلاش برای حذف حق رأی انسانها در اسلام چونان تلاش در راه خدا است و خود راه خدا است. و نفرين بر شب پرستانی که با قرائت استبدادی از دين آزادی و آزاد کردن انسان، تا به اين حد فرصت بزرگ فراگير شدن آن را سوزاندند.
همواره پايدار و شايد و پيروز باشی. مواظب خود و خانواده ات باش. برايت دعا می کنم. هميشه. اين کار را لااقل می کنم.

شهربانو گفت...

بابك عزيز:
مقاومت شرط اصلي پيروزي ماست.درك اينكه شما و خانواديتان چه مشقاتي متحمل ميشويد آسان است و عدم عقب نشيني شما در برابر دژخيمان قابل تحسين.برخي مطالب شما را در وبلاگ خودم درج ميكنم.باشد كه كمكي براي پيشبرد هدف سبز ملت ايران باشد.آرزوي پيروزي و آزادي براي شما و همه ملت ايران.

payam گفت...

درود بر تو و بر همه آزاد مردان سرزمین عزیزمان ایران
پاینده باد ایران
آزدی نزدیک است

ناشناس گفت...

من از خودم خجالت میکشم ولی باور کنید شبی آرام نخوابیدم در این 40 50 روز لعنت به این دیکتاتورها درور بر شما بابک جان فقط امیدوارم دوره مبارزت به خوبی تمام شود و رو سیاهی برای زغال بماند من نمیدونم چرا مردم در رسانه ها میگن خشونت حکومت ایران چرا واضح نمیگن جنایت حکومت اسلامی ایران درود بر غیرتت ولی بابک جان بدان که ما بی تو تنهاییم پس سعی کن در قدم اول از جان خودت مراقبت کنی ما به تو حالا حالا ها نیاز داریم.

ناشناس گفت...

آقای داد من صحبتهای شما رو از voa گوش میدم.خوشحالم که شما که حرف دل مردم بیدفاع ایرانو میزنید.سالم و پایدار باشید.مراقب خودتون باشید مردم به زبانی گویا چون شما نیاز دارن

ناشناس گفت...

Dorood bar shomaa Babak jaan - salam o dorood

ناشناس گفت...

جناب آقاي بابك داد!
درگذشت زودهنگام برادر هنرمندتون رو به شما و همه اهالي هنر تسليت ميگم.
اما لطف كنيد و آفتابي نشيد. جنبش به شما و تحليلهاتون نيازمنده.
به اميد پيروزي حق بر باطل.

ناشناس گفت...

salam , dorood

ناشناس گفت...

salam va dorood

نوری گفت...

بابک جان مواظب خودت و خانواده ات باش ما نگران شماییم کاش میشد جوری کمکتان میکردیم. حواست جمع باشد جوان داری کمی احتیاط کن. هزینه بالاست و ما نمیخواهیم حتی مویی از سرتان کم بشود. بایان راه نزدیک است. دعایتان میکنیم.

ناشناس گفت...

اشک در چشمانم حلقه زد ولی به درون دلم جاری شد.من هم مثل مادر ندا و سهراب گریه کردم.اشکم مثل آنها در دلم جاریست. نکند که نامحرمان ببینند و گمان ضعفم برند.

ناشناس گفت...

بابک جان چیزی را که می خواستم بگویم دوسه نفر دیکر هم گفته اند. قربانت بروم، کمی آرام باش، خیلی مواظب باش. اگر فرستادن یک پست خطر ردیابی را به دنبال دارد مدتی منصزف شو. این هم بخشی از مبارزه است که تو را نگیرند. با دستگیری تو ما خوشحال تر نمی شویم.

ناشناس گفت...

سلام آقای داد
امروز در ماشین بودم که خبر تاسف بار درگذشت برادر گرامیتان را شمنیدم از طرفی چون احوال این روزهای شما را خوانده بودم از شدت تاثر گریستم ، آقای داد تسلیت صمیمانه مر پذیرا باشید و دعا می کنم هرکجا که هستید سالم برومند باشید ، من روزنامه نگاری را تحت ریاست شما در سلام آغاز کردم البته در سرویس خبر نبودم ، برای اینکه یادتان بیاید من تازه از شهرستان آمده بودم و شما اول مرا به آقای عبدی معرفی کردید وبعد هم کار کوچکی در سلام را آغاز کردم به هر حال باز به شما وخانواده محترم تسلیت عرض می کنم -دوست کوچک شما

ناشناس گفت...

مراسم ختم برادرتان را به مراسم تدفین رژیم تبدیل می کنیم که سیف الله داد در قلب ما زنده است. همه سبزها حضورخواهند داشت. یاعلی

ناشناس گفت...

ممنون از مطلبتون
مطمئن باشید که تنها نیستید
تسلیت به خاطر برادرتون

Ghasem گفت...

فوت نابهنگام برادرتان را به شما و افراد فامیل تسلئیت میگویم. مراقب خودتان باشید.

ناشناس گفت...

تسلیت بنده رو هم بپذیرید
برایتان آرزوی صبر و سلامتی دارم

حسین علیخانی گفت...

خورشید درخشان هیچ وقت پشت ابر تیره و تاریک نمی ماند و نمی ماند،زمین به داشتن چنین درخشنده ای می بالد.به امید ایرانی درخشان .

با خواری در روزگار ننگ باشد زندگانی *مرگ به تا چنین زندگانی
ای مبارز ای مجاهد ای برادر*
راه بگشای سوی شهر روشنی ها*روزگار تیرگی ها بر سر آمد