۱۳۸۸ مرداد ۱۶, جمعه

پسورد پيروزي جنبش سبز: «وحدت» است!

در روزهاي اول كودتا،برادرم سيف الله به بستر بيماري افتاد و من و خانواده ام، راهي كوچي اجباري شديم تا داغ خفه كردن همه صداهاي منتقد را به دل كودتاچيان بگذاريم. دورادور خبر برادر را داشتم. مطمئن بودم عيادت يا هرجور تماس با او يا خواهرانم، براي آنها دردسر درست مي كند. اما با بيقراري آن ايام كنار آمدم تا وقتي كه بالاخره خبر رفتنش،مثل يك پتك سنگين،بر آئينه دلم فرود آمد و نفسم را گرفت. وقتي نوشتم بنا دارم به مراسم تشييع برادرم بروم، موج سبزي از همدلي و هشدار و دلسوزي از سوي صدها تن از مخاطبان نازنينم مرا در بر گرفت. گفتند و اصرار كردند به مراسم نروم زيرا دستگير مي شوم. عده اي از خوانندگان با بزرگواري نوشتند:«ما به جاي تو ميرويم! تو نيا!» خبرش رسيد و دهها نفر رفتند و جايم را در آخرين مشايعت برادرم پر كردند. از آن روز «باور» كرده ام دهها و صدها برادر و خواهر تازه به دست آورده ام. قبل از آن، حاضر شده بودم با قبول خطرات اين آوارگي،براي آزادي ملت و كشورم،جانم را عاشقانه «قمار» كنم. اما حالا چند روزي است كه عميقا"«باور دارم» اين قمار عاشقانه،هر نتيجه اي (حتي اگر دستگيري و مرگ) بدنبال داشته باشد، براي رهايي چنين ملت نازنيني مي ارزد. مردمي كه چنين همدل و پرعاطفه اند و حالا برادران و خواهران حقيقي همديگر شده ايم. چنين است كه روزهاي آوارگي را با روحيه اي صدچندان سپري مي كنيم و اين روحيه عالي، ناشي از لطف و همدلي و نفس گرم شماست. وگرنه اين گريز و اختفاء يك «ريسك مطلق» است و در هر لحظه اش،احتمال دستگيري و بدترين عقوبتها را حس كرده و مي كنم. فقط ازاين واقعيت خوشحالم كه اين گريز و اختفاي ٥٥ روزه، حالا به «سند انكار قدرت» كودتاچيان و به ابزاري براي تحقير هارت و پورت دستگاههاي امنيتي و اطلاعات موازي كودتاچيان تبديل شده است. در اين شرايط «شهرت» و معروفيت، هيچ سودي براي «زندگي مخفي و مستعار» ما ندارد. بلكه برعكس در اين روزها از شناخته شدن و شهرت بشدت پرهيز داريم و حتي از ارتباط معمولي ايميلي با خوانندگان و پاسخ به لطفشان،بدليل احتمال شناسايي و رديابي و براي جلوگيري از به خطر افتادن جان خود و خوانندگانم خودداري ميكنم. اين قمار عاشقانه به دليلي است كه بارها گفته و نوشته ام: «ترجيح آوارگي و زندگي مخفي و خانه بدوشي» و دوري از فاميل و حتي محروميت از تشييع برادرم براي رسيدن به يك هدف بزرگتر: اثرگذاري،نوشتن براي «روحيه بخشي» به جوانترها و بخصوص «تحقير قدرت امنيتي نطام» كه از دستگيريم «عاجز» شده اند! بعد از اشغال منزلمان از 50 روز قبل و رديابي ها و خدعه هاي امنيتي و حتي حضور پرتعداد نيروهاي اطلاعاتي در مراسم تشييع برادرم، بدانيد «هر لحظه گفتن و نوشتنم» در اين سرزمين، مدركي است براي تحقير و انكار قدرت امنيتي نظام! در اين قمار خطرناك، براي من چيزي جز احتمال محتوم دستگيري و مرگ ميسر نيست. من هر لحظه ي اين روزها را به چشم «آخرين فرصت» مي نگرم،هر لحظه اين روزها براي من،«آخرين فرصت» براي نوشتن و گفتن و زيستن و عشق ورزيدن به فرزندانم و آخرين فرصتم براي تلاش براي حق طلبي و آزاديخواهيست. نان و نام و شهرت براي كسي كه صليبش را بر دوش گرفته و با خود حمل مي كند، چه سودي دارد؟ اگر براي لحظه اي تصور كنيم كه مأموران امنيتي نظام، چه برخوردهايي با ما خواهند كرد،به اين نتيجه ميرسيم كه هيچ شهرت و نام و هيچ نان و ثروتي، ارزش چنان عقوبتهاي تلخي را ندارند. فقط آزادي و عزت است كه ارزش سختيهاي بدتر از اينها را هم دارد. من قلبا"به پيروزي جنبش سبز اميدوارم، ولي عملا" مرگ و شهادت را براي خود «پيش خريد!» كرده ام و خود را «پيشمرگ» اين جنبش فرض كرده ام. البته مطمئن باشيد من حفظ جان را واجب و وظيفه خود ميدانم و تلاش ندارم بدون تحميل يك هزينه سنگين بر اين نظام، فعلا"شهيد بشوم! ولي «انتظار خوشبينانه اي» هم از عاقبت اين اختفاء و خانه بدوشيها ندارم.هر لحظه اين روزها و شبهايم، آبستن خطرهاي فراواني بوده اند. اگر در فرداي آزادي وطن،چيزي بيشتر از زندان و شكنجه و مرگ نصيبم شود، آن را هم فداي يكدلي با شما ياران همدل مي كنم. ساليان دراز مأموران امنيتي نظام با ترفندهاي موذيانه اي بين مخالفان و منتقدان، بذر كينه و اختلاف مي انداختند و بارها موفق شده بودند يك شخص يا گروه مخالف را با نيروي يك شخص يا گروه مخالف ديگر، سركوب و بدنام و خنثي كنند! روشهاي شيطاني آنها همواره نتيجه داده بود و براي همين تلاشهاي اصلاح طلبانه يا مخالفتهاي مردمي ناكام و بي اثر مي ماند. حالا جنبش اعتراضي و پويش سبز مردم،توانسته اين ترفندهاي شوم را يك به يك شناسائي و خنثي كند. حالا ما «وحدت» را به عنوان «باطل السحر» عمليات رواني و اختلاف افكني مأموران نقاب پوش نظام، به كار بسته ايم و ما «ما» شده ايم. نظام از پخش اعترافات يا «خبر سازيهاي منافقانه» صداوسيما و سايتهاي حكومتي، براي ايجاد اختلاف ميان چهره هاي مشهور و دلسرد كردن ميليونها مردم معترض،هيچ طرفي نمي بندد. ديگر شيطنتها و تلاشهاي خبيثانه در سايتها و وبلاگها و بدگوئي و اختلاف اندازي تحت عنوان «نظر مردم!» براي مردم هوشيار بي اثر شده و نظام اين ترفندها را از دست داده و از قدرت روحيه بخش وحدت مردم به وحشت افتاده اند. از طرف ديگر مردم همه نظرات ما را رصد مي كنند و از كنار برخي اشتباهات يا بي سليقگي هاي رسانه هاي آزاد چشم پوشي مي كنند، و در ميان صداها، بدنبال صداهاي حقگو و دل آشنا و قابل باور مي گردند و جنبش را دلگرمتر ادامه مي دهند. اين روزها به يكدلي و دوري از هر اختلافي محتاجيم وگرنه فرصت سوزي مسئولان برخي رسانه ها و انفعال يا مواضع برخي سياسيون در روزهاي حساس اوليه جنبش، جاي سئوال جدي دارد. اميدوارم رسانه هاي آزاد هم رمز يكدلي ملت را دريابند و برجسته سازي عنصر وحدت مردم را در صدر كار و روشهاي رسانه اي خود قرار دهند و از كوفتن بر طبل جدايي بپرهيزند. دوستداران آزادي ايران،قيد انحصار را از رسانه هاي آزاد بردارند تا صداي بچه هاي جنبش سبز را به دنيا برسانند. تا مردم در تحليلهاي گاه نخ نما و دور از واقعيت برخي كارشناسان، دچار گيجي و انحراف نشوند. بحثهاي انحرافي «حذف ميرحسين!» يا «نقد خاتمي!» يا «تقسيم غنائم!» يا «جنگ پرچمها!» يا «بحث زودهنگام جمهوري ايراني!» از زبان برخي كارشناسان كه بدور از واقعيتهاي امروزي هستند، شايد آثار جبران ناپذيري بر اين فرصت تاريخي ملت ايران جهت نيل به آزادي بگذارد.اين اشتباه قابل بخشش نيست! اسم رمز را دائم با خودمان تكرار كنيم كه لحظه اي فراموشي، شكست همه ما را بدنبال خواهد داشت. اسم رمز پيروزي ما «وحدت» است. همين!

۲۶ نظر:

محمود /فنلاند گفت...

دوست گرامی ونئیسنده شجاع !
رفتن سیف الله عزیز غم همه ما بود سیف الله انسان شریف و ارزشمندی بود و چه خوب ابراهیم نبوی طنز پداز محبوب در موردش حق دوستی را ادا کرد
برای ما خوستانیها غم از دست دادنش چندین برابر است روحش شاد باد و نکو نامیش ابدی باد
شما برای ما عزیز هستید .انسان تا زنده است افکارش موثر است و نقش او فعال تر به زبانی ساده تر مل سلامتی شما را نیز میخواهیم

محمود

ناشناس گفت...

باسلام
آقاي داد! اگر از من بپرسيد ميگويم شما كودتاگران را به بدترين وجه عصباني كرده ايد و در صورت دستگيري از شما و خانواده محترمتان انتقام سختي خواهند گرفت. پس بفكر خروج از ايران باشيد.

ارشك گفت...

ايران تاكنون جمهوريتي نداشته تا بشناسيم وشعارش را بدهيم پس بهتراست براي جلوگيري از سوئ استفاده اغيار ومتهم شدن جنبش سبز به براندازي ودرنهايت دادن مجوز به جلادان اين شعاررا كناربگذاريم ودنبال جمهوريي انساني باشيم كه هم وغمش احترام به حقوق انسان باشد واين نمي تواند ايراني واسلامي نباشد.

...Abri گفت...

وقتی این سطور رو می خوندم به یاد قطعه زیبایی افتادم که اگر اشتباه نکنم از نوشته های خودتونه:

سنگ در برکه می اندازی و می پنداری؛ با همین سنگ زدن، ماه به هم می ریزد! کِی به انداختن سنگ پیاپی در آب، ماه را می شود از حافظه آب گرفت؟!

ایران حالا به همه فرزندانش احتیاج داره و به فرزندانی مثل شما بیش از پیش... . دعای خیر تمام خواهران و برادرانتون با شماست ، با دیدن هر مصاحبه یا خوندن هر مطلب جدید این مژده رو به همه می دید که اندکی صبر ، سحر نزدیک است... و ایمان دارم به صبحی که آرامش ایران زمین رو در کنار شما و فرزندان صبورتون جشن میگیریم.
شاید تکراری باشه ولی هر چه بیشتر مراقب خودتون و فرزندان عزیزتون باشید چون چشم خیلی ها به شماست و هر لحظه خبر سلامتی تون مثل مژده برای ما.

ناشناس گفت...

با سپاس از شما و شجاعتتون
به نظرم وحدت چشم بسته چیزی شبیه به انقلاب 57است ...
حق بدید که نگران باشیم حول چه چیزی گرد اومدیم، من نمی تونم شعاری که اعتقادی به اون ندارم رو سر بدم ، باور من اینه که مصیبت نه چهار سال پیش بلکه 30 سال پیش آغازشد
وحدت کلمه ؟ چرا ؟
ما باید دنبال اون هدفی باشیم که بتونه تمام گروهها رو متحد کنه و اون چیزی جز تغییر جمهوری اسلامی نیست .. شعار رای من چی شد بعد از تحلیف و تنفیذ دیگه کارایی نداره
نظام راهه بازگشتی واسه خودش باقی نگذاشت

ناشناس گفت...

امروز تولد امام زمان روحی فداه بود.در حالی که باید مردم در دل شاد باشند و به امید ظهور ایشان دعا کنند مردم بهت زده و ناراحت از کودتا دعا می کنند که شر ظالمان و ستمگران و ناقضان حقوق ملتاز سرشان کم شود به یمن وجود امام زمان علیه اسلام.یکی از دوستان دیشب با دیدن فیلمهایی از جنایات حکومت که در لپتاپم داشتم به من از روی خیرخواهی توصیه کرد که اینها را با خودت حمل نکن برایت شر می شود.گفتم اولا که هیچ کاری نمی توانند کنند وگرنه باید تمام ایران را دورش فنس بکشند و همه را زندانی کنند. دوما خون من از کدامیک از این ملت رنگین تر است که نخواهم از خود کاری کنم و وظیفه ام را انجام دهم؟سوما مگر این فیلمهایی که وجود دارد واقعی نیستند و اتفاق نیفتاده اند که بخواهند حاشا کنند که اینها را از خودتان درآورده اید؟اینها سند جنایتشان است و نمی توانند با پاک کردنش از اینترنت و از کامپیوتر من رویش خاک بپاشند.در کشوری که دولتش کار قوه فضاییه را هم انجام می دهدکشته شدن ندا و اصابت گلوله به سر جوانی در تهران و شکنجه جوانی در خیابان و زدن دختری جلوی انظار مردم و زدن مردی در حیات خانه شخصی اش و صدها مورد دیگر راهی برای انکار این واقعیت باقی نگذاشته که دست نظام به خون این ملت رنگین شده است و هرکسی باید جزای کار خود را در این دنیا هم پس بدهد.هموکه خیال می کرد برای همیشه شاه این مردم است برای پیدا کردن جایی برای مردن به تمام کشورها التماس کرد.اینان که خود را نایب امام رئوف می دانند و ادعای عدالت گستریشان گوش فلک را کر کرده است اما دست به حقوق ملت دراز میکنند و آنها را به ضرب گلوله می کشند که دیگر نمی دانم می خواهند چکار کنند. از فقری که خودشان برای ملت به ارمغان آورده اند سوء استفاده کرده و برای سرکوب برادران وخواهران خودشان از آنهایی استفاده می کنند که نام شعبان می مخ برایشان مقدس است. با میدان دادن به آدمی که آبروی چندقرنی ایران را در جهان به باد داده است دست او را برای کشتار مردم و رفتار زننده و اهانت به آنان و تحریک و تهدید آنان بازگذاشته اند که با کمک رسانه میلی کشور را به سوی نابودی بکشاند.آیا او به راستی عامل اجانب نیست؟من یکی که شک دارم نباشد.برای مبارزه با اینان باید تلاش کرد.امروز روز نشستن وگفتن اینکه" بی خیال بابا بچسب به زندگی خودت" نیست.یادمان باشد که هیچ قومی احوالشان تغییر نخواهد کرد مگر اینکه خودشان تلاش کنند.این وعده خداوند است در قرآن.نیمه شعبان یادآور این فرمایش امام زمان است که:"ما از احوال شما با خبریم و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست."

ناشناس گفت...

درود بر بابک راد

اخباری ناشی از بررسی مطالب و کامنتهای گذاشته شده در بلاگفای شما به گوش میرسد.
لطفا جهت امنیت بیشتر خود و خوانندگان، مطالب بلاگفا را حذف و بر فعالیت در اینجا متمرکزتر شوید

زنده باد ایران

همایون گفت...

با دروود با توجه به اینکه وبلاگ شما فیلتر شده و مردم هم دنبال حرفها ونوشته های شما هستند. من به این فکر افتادم که نوشته های شما رو در وبلاگم بزارم برای اونایی که به فیلتر شکن دسترسی ندارن ...البته با اجازه شما؟؟؟؟؟

محسن گفت...

بابک جان جمعه شبها که میشه پیش خودم میکم بعنی امشبم صدای بابک رو ازVOAمیشنویم؟
خدا رو شکر که دیشب هم صدات رو شنیدیم...
صدایت رسا و تنت از گزند ظالمان دور باد.آمین با رب العالمین

farzad گفت...

درود بر شیر مرد ایرانی
سالار کولاک کرده ای.ایکاش فقط هزار نفر همانند توداشتیم.امیدوارم از هر گزندی در امان باشی وهمچنان پابرجا و استوار. بازم تکرار میکنم اگر کاری از دست ما بر میاد که حداقل کمی از مشکلات این راه بسیار سخت را ذره ای آسان کنیم باکمال میل و رغبت حاضریم و منت گذاریم. بدرود
برادرت فرزاد از انگلستان

farzad گفت...

درود بر شیر مرد ایرانی
سالار کولاک کرده ای.ایکاش فقط هزار نفر همانند توداشتیم.امیدوارم از هر گزندی در امان باشی وهمچنان پابرجا و استوار. بازم تکرار میکنم اگر کاری از دست ما بر میاد که حداقل کمی از مشکلات این راه بسیار سخت را ذره ای آسان کنیم باکمال میل و رغبت حاضریم و منت گذاریم. بدرود
برادرت فرزاد از انگلستان

ناشناس گفت...

سلام
ما همه بهم هستیم نترسیم نترسیم
بابک عزیز من امیدوار بودم نری مامانم گفت خبر بده که یه وقت نره
اون دسترسی به اینترنت نداره
بهش گفتم نرفتی و خوشحال شد اما در سوگ برادرت همه گریستیم و براش فاتحه خوندیم
من رو خواهر کوچیکت بدون
منم احساس می کنم که برادری شجاع دارم که بهش افتخار می کنم
همه نگرانتیم
همه یه خانواده ایم
همه از جنبش سبزیم و سبز می مانیم

مسعود گفت...

درود بر شما آقای داد

بازهم فوت برادرتون رو تسلیت میگم

آقای داد بلاگر (بلاگ اسپات) این امکان رو داره تا وقتی وبلاگتون فیلتر شد به سادگی وبلاگتون رو از فیلتر در بیارید. به این صورت که پس از وارد کردن نام کاربری و پسوورد خود وارد قسمت ((تنظیمات)) شوید و پس از آن از گزینه های بالای صفحه گزینه ((منتشر کردن)) را انتخاب کنید. در آنجا آدرس وبلاگ شما نوشته شده که به سادگی می تونید با عوض کردن اون وبلاگتون رو از فیلتر در بیارید و اون وقت همه خوانندگان شما هم با جستجوی نام شما در گوگل و یا جستجوی ((روز نوشته های بابک داد)) به سادگی وبلاگتون رو پیدا می کنند.

در ضمن این لینکی هم که در زیر میذارم لینک مطلب دیروز ((دکتر اسماعیل نوری علا)) است و توضیح اینکه چرا ما مردم ایران خواسته مان "جمهوری ایرانی" و یا حکومت ملی و ایرانی است.
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2009/080709-PU-Iran-for-all-Iranians.htm

بدرود. پاینده ایران

ناشناس گفت...

با سلام خدمت برادر بزرگوارم

بابک عزیز زمانی که صدا و لحن زیبای شما که آکنده از آرامش و متانت و تیز هوشی شما را هر بار می شنوم ، امیدوارتر و سرزنده تر از قبل می شوم ، که انسان جقدر افتاده باشد که بنده خبر نسبت ایشان با مرحوم عزیز سیف ا.. داد را از زبان مجری برنامه متوجه شوم ، که انسان چقدر باید سورس آرامش باشد که هنگام پخش زنده در مصاحبه 2 هفته پیش در آن شرایط دلهره آور که ضربان قلب آدمی به 300 بار در دقیقه میرسد ، تغییری در لحنش ایجاد نمی شود بلکه با استواری جملات پر مغزش را بر زبان جاری می کند بدون قطع تماس تلفنی ، که انسان چقدر باید در تربیت فرزندانش موفق باشد که در این شرایط دشوار که حس کردن آن به معنای واقعی تا زمانی که در این موقعیت قرار نگرفته باشی ،بسیار سخت مب باشد، آنچنان فرزندانش و در کل خانواده به معنای واقعی معنای کلمه << وحدت >> را دریافته اند که آدمی غبطه می خورد.
بابک جان از جانب بنده به فزند رشیدت اگر قابل دانستی بگو ، درست است که در آزمون کنکور نتوانستی شرکت کنی که نتیجه آن بعد از 2 ماه معلوم میشود ، ولی او در کنکور میهن پرستی ، در کنکور وطن دوستی ، در کنکور پدر دوستی ، در کنکور صبر و استقامت ، ... جزو قبولشدگان است و چه آزمونی بالاتر از اینها. مردم ایران هرگز این فداکاری ها و از جان گذشتن ها را هرگز و هرگز فراموش نخواهد کرد.
مگر آسان است که انسان از خانه و کاشانه اش دست بکشد و در مسیری پر پیچ و خم گام بردارد این نشان از اعتماد به نفس بالا و اراده قوی که از عکس زیبایتان هم هویداست.
در دل حرفهای زیادی دارم دلم هم پر است هم پر ز امید.
به امید روزی هستم که بیایم به مریدی شما در کلاس داد ای مرشد عشق.
چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش ، مرد سفر باش // هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش // گفتم که عطش می کشدم در تب صحرا // گفتی که مجوی آب و عطش باش سراپا// گفتم که نشانم بده گر چشمه ای آنجاست// گفتی چو شدی تشنه ترین ، قدر تو دریاست// گفتم که در این راه ، کو نقطه ی آغاز// گفتی که تویی تو ، خود پاسخ این راز

در آخر کلام سلام گرم و پر از مهر مرا به خانواده معزز و محترمتان برسانید

دست بوست پوریا

ناشناس گفت...

اگر در سالهایی که آقای خاتمی و دوستانش دولت و مجلس را در دست داشتنداینهمه پرده پوشی و ملاحظه کاری نمی کردندو از فرصت تاریخی بدست آمده بخوبی استفاده می کردند امروز در این وضعیت نبودیم.
هموطن با صدای بلند بگو و بنویس مرگ بر خامنه ای و از دیگران هم بخواه که بگویند و بنویسند. پرده پوشی و ملاحظه بس است . بشکنید این بت توخالی را.
درود بر شرف و غیرت شما آقای داد و به خصوص خانواده بزرگوار شما که اگر آنها استوار نبودند شما نمی توانستید چنین مردانه ایستادگی کنید.

mobarez گفت...

با تمام وجود برای شما و خانوادیتان آرزوی توان تحمل این مشکلات را دارم. و امیدوارم از قلم شما چه قبل از پیروزی و جه بعد از موفقیت بتوانیم استفاده کنیم.
فقط از شما یک خواسته در مورد اطلاع رسانی برای اتحاد بیشتر بین مردم و نشان دادن قدرت وحدتمان به کودتاگران دارم.
یک طرح خودجوش در بین مردم در حال شکل گیری است که بر طبق آن برای دومین بار طرح خاموشی سبز در روزهای 26 27 28 مرداد ماه انجام خواهد شد که نیازمند اطلاع رسانی اشخاصی مثل شما که مقبولیت مردمی دارید هست.
جزئیات طرح به این قرار است که اجرا کنندگان طرح راس ساعت 21 این سه روز تمام وسایل برقی خود را خاموش کرده و بار سیستم را کاهش خواهند داد و بعد از 15 دقیقه راس ساعت 21:15 تمامی وسایل پر مصرف خود را روشن کرده و با تحمیل بار اضافی به سیستم یک خاموشی سراسری را ایجاد خواهند کرد.
امیدوارم برای تحقق رمز پیروزیمان این متن را از طریق صفحه اصلی به گوش خوانندگان خود برسانید و از آنها بخواهید در این 10 روز به اطلاع رسانی بپردازند.
به امید آزادی و آبادی

ناشناس گفت...

سخنان مفید وامزنده استاد کدیور
دوستا سعی کنند فایل صوتی ان را از طریق سی دی پخش کنند خصوصا برای افرادی که هنوز متوجه انچه رخ داده نیستند
دانلود فایل صوتی سخنرانی:
http://www.4shared.com/file/123665807/4ee38b27/Mohsen_Kadivar_-_40_shohada_-_speech.html
فایل صوتی پرشس وپاسخ (حاوی نکاتی اموزنده برای ادامه راه:
http://www.4shared.com/file/123665871/e8c1b8d5/Mohsen_Kadivar_-_40_shohada_-_QA.html

ناشناس گفت...

شاید جسم ها را تسخیر کنند اما روح بزرگ و اندیشه های ناب را هرگز نتوانند
شما یک امید هستید یک امید سبز

ناشناس گفت...

درود بر بابک گرامی

همه چیزهای خوب که دوستان پیش از این گفته اند +
تو دادِ ما میگویی در این بیداد
فراوان دوست داریم، از زمان روزنامه سلام همش دلم میخواست بوست کنم، میبوسمت گنده گنده.

اهورا نگهدارت

کورش

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز ..قبل از همه این جریانات شما رو نمی شناختم ولی از بعد از انتخابات همه مقالات شما رو دنبال می کنم و به این شجاعت و پشتکار شما آفرین می گم..واقعا روزی که آزادی و دموکراسی در ایران برقرار بشه نام شما و همه کسانی که از آسایش و جان خود مایه گذاشتند برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد..من به نوبه خودم فوت برادر بزرگوارتون رو تسلیت می گم و آرزو می کنم هر چه زودتر شاهد روزی باشیم که از دلسوزان واقعی این مرز و بوم قدرشناسی بشه..مواظب خودتون و خانواده باشید..زنده باد ایران

ناشناس گفت...

واقعا الان و در این مرحله حفظ وحدت بسیار حیاتی است ولی باید به گونه ای باشه که همه عقاید..اقلیتها و مذاهب مطمئن بشن که اتفاق بعد از انقلاب 57 تکرار نمی شه ..حالا به شکل نوشتن و ثبت کردن یا ..بهر حال طوری باشه که بعد از پیروزی جنبش(امیدوارم به زودی) حق هیچ فرد یا گروهی ضایع نشه..اینجوری احتمالا افراد راحت تر اعتماد می کنند و به جنبش می پیوندند.

ناشناس گفت...

OMIDVARAM HAMISHEH ZENDEH VA SALAMAT BASHI , IRAN AGAR 1000 MARDE BA SHOJAAT MESLE TO DASHTEH BASHE( KE HATMAN DAREH) YEK ROOZI NA CHANDAN DOOR BEDOONE ESTEBDAD VA DAR SAYEYEH AZADI ROOZEGAR BEGZAROONEH VA KASI BARAYE EBRAZE NAZARESH MAJBOOR NASHEH TOO VATANEH KHODESH AVAREH BESHEH

ناشناس گفت...

OMIDVARAM HAMISHEH ZENDEH VA SALAMAT BASHI , IRAN AGAR 1000 MARDE BA SHOJAAT MESLE TO DASHTEH BASHE( KE HATMAN DAREH) YEK ROOZI NA CHANDAN DOOR BEDOONE ESTEBDAD VA DAR SAYEYEH AZADI ROOZEGAR BEGZAROONEH VA KASI BARAYE EBRAZE NAZARESH MAJBOOR NASHEH TOO VATANEH KHODESH AVAREH BESHEH

ناشناس گفت...

موفق باشی ای مرد در راهت. مثل تو ما در ایران خیلی کم داریم ولی ای کاش افرادی از جان گذشته مثل تو را در راه آبادانی این سرزمین داشتیم نه در عقب راندن دیکتاتور. چه کنیم قسمت ما ملت دردمند اینست.

اوین گفت...

سلام
بابک جان تو تنها نیستی، خیلی از مردم ایران با تو همراه و هم هدف هستن، خیلی هامون تا حالا هزار بار خودمون رو توی زندان و زیر شکنجه فرض کردیم و سعی میکیم خودمون رو آماده بدترین چیزا بکنیم، چه فرقی بین ما و ندا ها هست؟ من همونجور که مادر سهراب رو مادر خودم میدونم، تو رو هم با افتخار برادر خودم حساب میکنم.
بابک عزیز. تو خیلی با استعداد و باهوش و بی اندازه شجاع هستی. خواهش میکنم به هیچ وجهی سهل انگاری نکنی و اینو هم فراموش نکن که وقتی کاری از دست هیچ کسی بر نمیاد که برامون انجام بده، اون خداست که به آسون ترین روش و پیش پا افتاده ترین راه کمکمون میکنه و نجاتمون میده اگه ازش بخوایم.
"مگر نیافتی شخص گرفتار را که مشکل او برطرف شد هنگامی که دعا کرد؟"
#قران کریم#

علی گفت...

برادر عزیزم اقای داد :
اشکم را دراوردی برادر . جواب ایمیل ها را نده تا سگان رژیم پیدایت نکنند. از همه مهمتر حفظ جانت را مهمتر از همه چیز بدان که حالا دیگر جانمان به جانت بسته است برادر.