۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

[اخطار! كروبي را تهديد نكنيد! وگرنه...!]

«مهدي طائب» فرمانده بسيج گفته:«اگر كروبي ٤ شاهد نياورد، بايد ٨٠ ضربه شلاق بخورد!» به بزرگترها و فرمانده ها و رهبر طائب اخطار ميكنم او را «كنترل» كنند! مطمئن باشند تعداد شاهدان و قربانيان تجاوزهاي جنسي در زندانهاي كودتاچيان، خيلي بيشتر از آن است كه امثال «طائب» منتظر چهارتايش باشند و حكم شرعي صادر كنند! اما تضميني نيست مثل «قتل ندا» يا «تيراندازي بسيجيان به مردم» كه فيلمشان دنيا را تكان داد،اسناد و مدارك و حتي شخص قربانيان و شاهدان را انكار يا «امحاء» و سربه نيست نكنند! مدارك و شواهد را به مجامع جهاني مي دهيم تا هيچ تهديدي بر عليه شاهدان و قربانيان تجاوزها در كار نباشد و هيچ كشوري جرأت نكند با نظام و دولتي كه با سركوب معترضان و تجاوز به فرزندان ملت بر سر كار آمده، مناسبات و روابط برقرار كند. اين روزها آرام نيستم. آتشينم! با همه خشمم، اصول تحقيق را يك به يك انجام ميدهم.در حال تحقيق و سرزدن به چند شاهد مطمئن و يك قرباني جنايات اخير هستم. سرنخهاي آنها را از «مهدي» گرفته ام كه بعد از شنيدن حرفهايم از صداي آمريكا و شنيدن اخبار همدردي مردم خوب ايران،باور كرد هيچ گناهي نكرده و عصمتش محفوظ مانده، آرام شد و از لاك افسردگي بيرون آمد و آرام آرام چيزهايي يادش آمد كه سرنخهاي تازه اي هستند. خودش داوطلبانه تلفن كرد و نكات تازه اي را گفت كه كمك بزرگي است به افشاگريهاي دقيق تر! دراولين فرصت، پرده از يك جنايت كثيف ديگر در كمپ كهريزك بر مي دارم. به زودي براي كساني كه چهره واقعي اين نظام را هنوز نشناخته اند، از «دندانپزشكي كمپ كهريزك!» پرده بر مي دارم. در حال تكميل تحقيقات و گفتگو با دو قرباني اين جنايتها هستم. اما اخطار ميكنم هرچه وحشي گريهاي مقامات نظام با «اسيران سبز»(زندانيان) بيشتر شود،و يا اگر مداحان وكفن پوشان اوباش فدايي رهبر، جرأت كنند و به رهبران جنبش سبز بخصوص شيخ غيرتمند و شجاع مهدي كروبي، تعرض و جسارتي بكنند، يا تهديدي نسبت به آقايان موسوي و خاتمي صورت دهند، قسم ميخورم برخي از تحقيقات و يافته هايم را «قبل از تكميل تحقيقات» و قبل از اتمام بررسيهاي جامعي كه في المثل در مورد «مهدي» كردم و خطرات تماس و حضور در منزلشان را براي «دقت تحقيقات» به جان خريدم، منتشر خواهم نمود. روش تحقيق من در اين روزهاي اختفاء، وقت گيرتر هستند و شخصا" تا از ابعاد واقعي ماجرايي اطمينان كامل پيدا نكنم،يا مدارك و اسنادش را شخصا" نبينم، منتشرشان نمي كنم.اگر هم از صحت ماجرايي مطمئن شوم، مانند ماجراي دردناك تجاوزها به «مهدي» تا پاي جان، پاي «حقانيت» او خواهم ايستاد. اما حالا اعلام مي كنم اگر تهديدهاي امثال طائب و احمدخاتمي و علم الهدي بر عليه آقاي كروبي قطع نشود، به همين اطمينان ٥٠ و٦٠ درصدي فعلي كه درباره دو جنايت ديگر دارم، اكتفا كرده و منتشرشان خواهم كرد. اگر گزندي به اسيران و رهبران و اهالي جنبش سبز برسد (تأكيدم روي حجاريان، تاجزاده و بخصوص كروبي است) از تصاحب مادر پسرجوان ١٦ ساله اي به نام «پدرام/اسم مستعار است» توسط قاضي ناجوانمرد پرونده سخن مي گويم و قبل از تكميل تحقيقاتم، اين ماجرا را افشاء مي كنم. به شهادت مهدي،«پدرام» هم سلولي او بارها مورد تجاوز قرار گرفته و قاضي پرونده، از تجاوز مأموران به پدرام، بوسيله موبايل خودش، فيلمي تهيه كرده و مادر جوان او را تحت فشار گذاشته بود ١٠ميليون تومان رشوه بدهد تا با «يك تعهد ساده!» پدرام را آزاد كند!(تحقيقاتم در اين مورد و هويت اين قاضي كامل نشده، اما آمر اصلي او چه كسي جز مقام معظم رهبري است؟) مادر پدرام بعد از تأمين و پرداخت رشوه ده ميليوني به قاضي،مورد سوء استفاده قاضي قرار گرفته وبراي نجات جان فرزندش از دست متجاوزان وحشي، ناگزير تسليم خواسته جنسي قاضي شده است.ظاهرا" فيلم تجاوز مأموران به پدرام،از موبايل جناب قاضي رشوه گير لو رفته!(مطمئن نشده ام. صحت و سقم آن بماند تا وقتي خود سند بدستم بيايد) اواخر هفته بنا دارم بروم و جزئيات اين دو ماجرا را دربياورم و با يك پزشك زندان و بستگان يك قرباني ديگر هم ديدار كنم. اما اگر تهديدها بر عليه موسوي و كروبي قطع نشود و اگر لازم بدانم، قبل از اتمام تحقيقاتم،همه آنها را افشاء خواهم كرد. مگر آنكه جانم را قبل از آن گرفته باشند و حقيقت اين جنايات را، با جسم من دفن كنند. اما مطمئن باشيد حتي با كشتن من، حقيقت اين جنايات نخواهند مرد و ترتيبي داده ام كه ماجراي اين حقايق تلخ، بر زبانهاي ديگري جاري شوند. من از دفاع از مظلوميت و حقانيت مهدي و پدرام و ملت گروگان و دربند ايران، فارغ نمي شوم.مدتهاست با همه ضعفها و اشكالاتم، با خداي خودم عهد بسته ام با «حقيقت گويي» همآغوش بمانم، خواه زنده باشم، خواه مرده! و «مگس» كوچكي باشم كه فرعون يا نمرود زمان را از پاي درآورد!/بابك داد [پي نوشت]: ازشما و همه لطفهايتان صميمانه ممنونم.مي دانيد اگر امكان پاسخ به ايميلهاي شما را ندارم،دليل امنيتي دارد و عمل به توصيه بچه هاي سبز اينترنت است.همچنين از دوستاني كه نوشته هايم را تكثير و ترجمه و لينك و منعكس مي كنند،و از گويا و بالاترين ودنباله و ساير هموطنان بدليل همكاريشان براي نشر واقعيات اين نظام ستمكار سپاسگزارم. مطمئنا" ميدانيد در اين «همكاري جمعي»،كسي بدنبال منفعت شخصي نيست و «همدلي» ما براي بيان حقانيت و انعكاس مظلوميت ملت است كه سعادت بيان مظلوميتشان، امروز نصيب من يا شما شده است. پس در بيان و انعكاس اين نظرها و نوشته ها،«شخص» مهم نيست! امروز بايد از هركسي كه «معبري» را در اين ميدان مين باز مي كند،و يا هر كسي كه در صف دژخيمان متجاوز «خط شكني» مي كند و هر كسي كه صداي مظلوميت ملت را است و آن را بيان مي كند،دفاع كنيم و صداي او را تكثير و پخش و منعكس نمائيم. اين روزها «نفع شخصي» در دفاع از حق، وجود ندارد و اگر امثال «مهدي» يا ساير قربانيان شكنجه ها و تجاوزها،ببينند صداي مظلوميتشان شنيده مي شود و جايگاهشان در جامعه محترم است و صداي مظلوميت آنها در جهان«پژواك» دارد، احساس تنهايي وانزوا نمي كنند ومثل مهدي دوباره«احياء» مي شوند و از جنايات ديگر پرده بر مي دارند. اين كار،موجب «بازسازي روحيه» بچه هاي درهم شكسته اي مثل مهدي شده و نقشه نظام كودتاچي، براي سركوب روحيه آزاديخواهي جوانان از طريق تجاوز و آزار جنسي را خنثي مي سازد. پس هر حركت كوچكي براي افشاي جنايات نظام،وقتي «مؤثر» است كه نشر چندباره و تكثير شود تا تأثيراتش صدچندان شود و «پژواك» پيدا كند. در اين همصدايي، «اركستر حق طلبي» مردم رنجديده ما در جهان طنين افكن مي شود و ما وقتي «ما» بشويم، مطمئنا"پيروز خواهيم شد. ياحق.

۱۴۵ نظر:

فریدون گفت...

سلام بابک عزیز و دلیر
کار هر روزم دعا از درگاه خدا برای سلامتیت است
باش تا بهتر و بهتر باشیم
ما بیشماریم
به امید پیروزی

ناشناس گفت...

واقعا خوشحالم و افتخار می کنم که هموطن شمام. از امشب هر شب برایتان دعا می کنم که در آرامش به مبارزه ادامه بدید تا به خواست خدا پیروز شویم.

ناشناس گفت...

سلام
اقابابک دست حق نگهدارت باشه و سایه مولی علی بالای سرت.
افشا کن این ناکسان و پست فطرتان را.
چنگیز مغول و قوم تاتار اگر بر ما تاختند ما را بیگانه می دانستند.
این وحشیان هموطن که مام وطن را سیاهپوش کرده اند برای جنایاتشان دیگر هیچ توجیهی غیر از حاشا ندارند.
پس انقدر جستجو کن و افشا که دیوار حاشا هم بر سرشان خراب شود.انشالله..
زنده باشی و سربلند.
عباس از بلژیک............

یاشار امیری گفت...

بابک جان مثل همیشه گل کاشتی، خسته نباشی و دست مریزاد. برنامه و افشاگریهایت رو توی صدای آمریکا شنیدم و آلان هم روی یوتیوپ پر شده و آلان باید بیشتر از همیشه مواظب خودت باشی. آلان به مردم تعلق داری و این نظام جنایتکار سعی میکنه به هر نحوی که شده صدای امثال شما را خفه کنه ولی مطمئن باش که این همیشه خواهد ماند.
به فیلمهای زیر هم نگاهی بیانداز:
http://www.youtube.com/watch?v=RYtZqGd1gNo

http://www.youtube.com/watch?v=PvBkso3wqoQ

http://www.youtube.com/watch?v=UW7IR8jpnkw

http://www.youtube.com/watch?v=FuKadmQhqZw

http://www.youtube.com/watch?v=lPV8fyjHJkI

اینها نمونه های از کثافتکاریهایی هست که نظام مرتکب شده و شیرزنان ایران زمین آن را افشا کرده اند.

موفق و پیروز و سربلند باشید. به امید ایرانی آزاد

ناشناس گفت...

آقای داد با تشکر از شجاعت سبزتان و آرزوی سلامتی و موفقیت. با اجازه قصد دارم مطالب این پست را به همراه سایر اخبار در وبلاگ خود قرار دهم. امیدوارم راضی باشید. به قول لورکا سبز تویی که سبز می خواهمت.
httP://www.hejrani.blogfa.com

ناشناس گفت...

بیرون یا تو ایران انصافا خیلی شجاعی. انسان یاد روزنامه نگاران عصر مشروطه می افته. پیروز باشی مرد!

سعید گفت...

سلام بابک جان
خدا به همه شبزاندیشان در دنیا و آخرت خیر مضاعف عطا کند.

امیدوارم خدا خودش تو را در حمایت خفیه خویش قرار دهد و حافظ تو و تمامی سبزاندیشان باشد.

یا حق

spinooza گفت...

بابک جان، بدان که همیشه دعایمان بدرفه راه توست و با هر پستت، به غبرتت آفرین میگوییم.

ناشناس گفت...

بابک عزیز تو بزرگمردی هستی که تاریخ هیچ گاه به خود ندیده است. برای تو و خانواده ات آرزوی سعه صبر و پیروزی می کنم
در پناه حق

ناشناس گفت...

آقای داد لطفا یک ایمیل مشخص و حفاظت شده برای ارسال مطالب از سو کسانی که خبرهای جدید دارند را بنویسید ممنون می شوم.

ناشناس گفت...

ba dorood be ensane azade Babak e aziz va khanevade mohtarameshoon. Nabood bad zolmo joure vali fagheeh, Babak e aziz mardoom hame ja az to sohbat mikonan

ناشناس گفت...

موفق باشی !

ناشناس گفت...

جمهوری اسلامی اینقدر کثیفه که من به تو هم شک دارم. چطور جرات می کنی کد بدی که می خوای با پزشک زندان ملاقات کنی؟ کافیه همه پزشکهای زندان تحت نظر باشند تا تو رو پیدا کنند مگر اینکه خودت هم ...

ناشناس گفت...

خدا شما و خانواده تان را حفظ كند .
بسيار مواظب خود باشيد.
جنبش سبز به افرادي مثل شما احتياج دارد.

ناشناس گفت...

بابک جان
خیلی انسان بزرگ و سپس روزنامه نگار بزرگی هستی. خداوند تو را در پناه خود از گزند حرامیان ولایت شیطان حفظ خواهد کرد.

ناشناس گفت...

آقاي داد ، نگرانمان كرديد..
فكر نميكنيد در همين نوشته تان هم ، زيادي اطلاعات داده ايد...؟
مشخص كردن مقصدتان (ديدار با پزشك مسئول در كهريزك) كار معقولي نبود از لحاظ امنيتي.

Abri گفت...

بابک عزیز سلام
از طرف تمام اطرافیانم که میشناسنتون ازتون تشکر میکنم و مثل همیشه از شما خواهش میکنم در این پروسه تحقیق خیلی مراقب خودتون باشید.
هر چند ساعت یکبار به وبلاگ سر میزنم و با دیدن کامنت های جدید یه نفس راحت میکشم.برای سلامتی و موفقیت تون دعا میکنم.
به امید صبح آزادی در کنار شما و تمام ملت سبز ایران زمین...

ناشناس گفت...

ما پیروزیم
و یکی از بانیان آن تو هستی آقای داد عزیز

ناشناس گفت...

mofag va saem bashi

ناشناس گفت...

با سلام.این روزها در رنجم تاآنجا که کلماتم هم کوتاهتر شده اند.اما می نویسم تا همه بدانند که دارم دق می کنم و شبها به گلزار شهدا می روم و از آنان میخواهم که برای شرافت این ملت از خدا بخواهند که دست ولی ظالم زمان از ما کوتاه شودچراکه بیشترین اهانتها به شهدایی می شود که برای نوامیس این ملت کشته شده اند وحالا می بینند شهداکه چه جنایتهایی اینهمه سال در حق ملت شده است و می شود.اما انصارشیطان شعارشان این است که" بعد از شهدا ماچه کرده ایم؟"؟؟!!بیاد از خودشان بپرسند اگر وجدان داشته باشند.
خسی بر موج
mihansorkh.blogspot.com

ناشناس گفت...

khoda negahdarat bashad

ناشناس گفت...

دست خدا پشت سر شما و خانواده شما. آفرین که در حین گریز و فرار هم به بهترین شکل ممکن با این رژیم مستبد مبارزه می‌‌کنید. مراقب خود باشید. ایران به شما احتیاج درد.

Researcher گفت...

اقای داد عزیز فقط مراقب خود باشید. ایران به افراد شجاعی چون شما نیازمند است.

ناشناس گفت...

آزاد مرد ايراني
شجاعتت را مي ستايم. شايد در حال حاضر اين تمامي توانم براي ارايه انرژي مثبتم به شما باشد. آگاه باشيد كه تمامي اهوراييان و ايران زمين، دعايتان مي كنند و آرزوي سلامتي و پايداريتان را دارند.
و اطمينان داشته باشيد كه ما هم ياورتان در مبارزه و مقاومت منفي مدني بر عليه رژيم آخونديسم خواهيم بود. ما بيشماريم و افزون تر هم مي شويد. خرد و اميدم به من هشدار مي دهد كه:
در نوميدي بسي اميد است
پايان شب سيه سپيد است
اين اهريمنان، از صدا و حركت قلم آگاهي بخش شما و تمامي ياوران جنبش سبز به تنگ آمده اند و روز و شب راحتي را ندارند.
پيروز باشيم

ناشناس گفت...

درود به شما داد عزیز

ناشناس گفت...

واقعا آفرین به شجاعت شما آقای داد. آفرین!

مهدي صيق گفت...

بابك داد عزيز ما بايد از شما ممنون باشيم كه پرچم سبز را روشن و برفراز ايران زمين گسترده ايد.مهدي صيق

ناشناس گفت...

SHIR MARD BABAK..MA HAMEH BA THOEEM..HAGH NEGAHDARAT

ناشناس گفت...

بابک عزیز من نگران این هستم که در این میان به مهدی که شاهد بسیاری از بی قانونی ها بوده آسیبی برسانند، نمی دانم در این رابطه چه تدابیری اندیشیده اید.

سليم گفت...

اين آقا بايد بگويد كداميك ازكساني كه در سي سال گذشته به جرمهاي گوناگون زناي محصنه ويا لواط و...اعدام وسنگسار شده اند درمقابل چهارشاهد عادل اقدام به خلاف نموده اندودادگاههاي شما براين اساس حكم صادركرده.؟ واقعا خجالت نمي كشند اين حرفهارا مي زنند.البته كه خجالت نزد اينان شرمنده است وقتي كه بزرگترشان داستانهاي دهه سي را فراموش ميكندوخجالت را لب تاقچه مي گذارد اينان كه جاي خود دارند

ناشناس گفت...

باعرض احترام،دست شمارامىبوسم آقاى داد،
اميدوارم دركارشجاعانه تان پيروز شويد
مواظب خودتان باشيد وقبل ازتكميل تحقيقات نشانه اى ازقربانيان راه آزادى ننويسيدچراكه ممكن است هم براي ادامه تحقيق وهم براىقربانى وخودتان خطرناك باشد.
موفق باشيدواستوار

ناشناس گفت...

کاری از دشتمون بر نمیاد جز اینکه بگم خدا به همراهت بزرگا کار که تو میکنی

ناشناس گفت...

درود بر شرفتان..نکاتی را لازم دیدم در جهت امنیتتان یادآوری کنم : 1. مطمئن باشید که پیدا کردن این افراد که به آنها تجاوز شده برای دستگاه امنیتی کار سختی نیست..پس مواظب باشید که در دام های احتمالی نیافتید..2. سعی کنید مطالب و مواردی را که به دست آورده اید در جاههای مختلف و پیش افرادی امین قرار دهید که خدای ناکرده اگر اتفاقی برایتان افتاد زحماتتان هدر نرود..روشی که شخصا از آن استفاده می کنم قرار دادن اسناد در ایمیل و یا وبسایت و دادن کلمه ی عبور آن به افراد مورد اعتماد است..3. به هیچ کس حتی قربانیانی که با آنها صحبت کرده اید اعتماد نکنید چرا که احتمال استفاده ی دستگاه امنیتی از آنها به عنوان طعمه بسیار زیاد است..4. به هیچ وجه به ایمیل ها پاسخ ندهید و پیشنهاد می کنم از سرویس هاش میل Hushmail.com که سرویسی امن است استفاده کنید..5.در هیچ وبلاگی نظر ندهید و برای ورود به وبلاگ خود حتما از پروتوکل امن https و حدالامکان proxy استفاده کنید چرا که رژیم به کمک تکنیک های اسنیفینگ می تواند یک یوزر خاص را در بین ترافیک اینترنتی ردیابی کند 6. در پایان هرگز فراموش نکنید که اصل اول در مبارزات چریکی تحرک مطلق است..هرگز ثابت نمانید تا ممکن است جابجا شوید.
درود بر شما..منتظر افشاگری های بیشتر هستیم.شورش

kash گفت...

http://www.facebook.com/pages/babak-daad-/133776743487?ref=search&sid=719825999.2853513010..1

ناشناس گفت...

omidvaram .iranieha be tavanad be ebtedaye tarien khaste hayeshan berasand......etela rasane .kheyle mohem hast .be ghole agaye mosave agar harkat nakoniem inha ma ro khahand khord..be harfhaye emroze shoma eyman daram .man ham ghorbane in talkheyha bodam .ama emroz in iran ieha hastan ke bayad be khaste khod berasand ..

ناشناس گفت...

پیروز باشی و سربلند

ناشناس گفت...

شما به من دلگرمی‌ میدید، وقتی‌ نوشته‌هاتون رو می‌خونم جرات میگیرم ،امیدوار میشم و فردایی بهتر رو باور می‌کنم. این جنایات انقدر فجیع هست که من گاهی پای کامپیوتر خشکم می‌زنه، با خودم میگم این همه جانی تو ایران چطور دوره هم جمع شدن؟ به خدا میسپارمتان ، به امید رسوایی و محاکمه همه جنایتکارن حکومتی . آناهیتا

ناشناس گفت...

دوست عزیز

ما به شما در بیرون بیشتر نیاز داریم تا در زندان!

آیا بهتر نیست افشاگری‌ها را با اتمام تحقیقات منتشر کنید

نه اینکه آدرس بدهید می‌خواهم فلان کنم و بهمان !

اینها آدمهای پست و مادر ق...ای هستند که میتوانند از روی این اطلاعات

جای شما را پیدا کنند و ...

بهتر است بیشتر احتیاط کنید

پیروز و موفق باشید

ناشناس گفت...

‫زنده باشی مرد دمت گرم

ناشناس گفت...

برادر خوبم بابک عزیز سلام
همه ما چون تو خشمگین هستیم اما باید صبور باشیم.
فکر نکن امثال طائب آگاهانه عکس العمل نشان میدهند آنها در جهل مطلق هستند و جهلشان باعث می شود حقایق را نبینند.
آنها هم باید به نوعی آگاه شوند بنابر این برای موفقیت باید آرامش خودت را حفظ کنی گرچه مشگل است ولی برای کسانی چون شما لازم است صبورتر باشند.
اهداف شما متعالی تر از آنست که گرفتار خشم و هیجانات ناشی از آن بشوید.
آرزو دارم و دعا می کنم خداوند رحمان همه شما جوان ها را حفظ کند.
غالله خیرا حافظا و هو الرحم الراحمین

نگار گفت...

سلام بابک جان
خوشحالم که هر چند وقت یکبار با نوشته هایت با ما می فهمانی که در سلامتی هستی ...
من و بسیاری از دوستان خواننده ی مطالب شما هستیم و تا جایی که ممکن هست تلاشمان را در انجام آنها میکنیم.
سعی می کنیم با کارهایی از قبیل وبلاگ نویسی , شعار نویسی بر دیوارهای اطراف خانه مان , نوشتن بر روی اسکناس ها , بحث و روشن سازی افراد دیگر ( به خصوص آنهایی که بی تفاوت هستن ) و شرکت در تجمعات و ... این جنبش رو زنده نگه داریم

البته این موضوع برای من به شخصه یه کم سخته , چون با جوی که حاکمه خودم هم نمی دانم چی به سرم میاد تا دیگران

چون اگه برای اونهایی که من تشویق به کارهای مشابه می کنم اتفاقی پیش بیاد , قطعا" دچار عذاب وجدان میشم.

می دونم نمی تونی جداگانه به این ایمیل پاسخ بدی , ولی اگه تونستی در نوشته های آینده ات یه اشاره ای به این موضوع بکن.

به امید داشتن ایرانی آزاد ......

ناشناس گفت...

دم من فاجعه ی غربت و ویرانی شد
قیمت خون بشر مفت به ارزانی شد
آن زمان بود که ایمان همه از خانه برفت
جای ایمان همه در پینه ی پیشانی شد
یاد آن روز که مردان الهی رفتند
حبس فریاد دگر ضامن هر جانی شد
روزگاری که شکستند غرور پدری
حرمت خانه شکستن به چه آسانی شد
آن زمانی که لگد کوب بشد چهره ی گل
دزد ناموس وطن واعظ قرآنی شد
.
بعد از این فاجعه ها سر نتوان بالا کرد
وای از جور و جفایی که به ایرانی شد

تقدیم به تو بابک داد

علی گفت...

سلام
خدا پشت و پناهت بابک جان.

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز امیدوارم که همیشه در پناه حق باشی‌ و از چشم دشمنانت پنهان، به امید به نتیجه رسیدن افشاگریهایت بر علیه جابران حاکم. زنده و پیروز باشی‌.

مخلصت محمود

ناشناس گفت...

ملت ایران هیچ وقت شجاعت ، جسارت و مردانگی انسانهایی مثل شما رو از یاد نخواهد برد؛

ارزو می کنم هیچ دست کثیفی هیچوقت به شما و خانواده محترمتون نرسه.

دعای خیر میلیونها ایرانی تقدیم شما ..

ناشناس گفت...

سلام بابك جان
ما گفتگوي شما را از صداي آمريكا مشاهده كرديم و ديديم كه چگونه پرده از جنايتهاي اين رژيم برداشتي.
از امشب من هم برات دعا مي كنم كه در آرامش به مبارزه ادامه بدی تا به خواست خدا پیروز شویم.
يا حق

زاگرس گفت...

سلام بابك عزيز
مطلبي را مي خواستم از شما بپرسم و اجازه بگيرم كه خوشبختانه ديدم خودت مجوز دادي و آن مجوز ارسال نوشته هاي شما از طريق ايميل براي دوستانم بود.
خيلي مراقب خودت باش. اين حضرات بدجوري دارن دنبالت مي گردن.

ناشناس گفت...

آقای داد شما باعث افتخار ما هستید.درود و صد درود به شما! تورو خدا مراقب خودتون باشید. دعاتون میکنم! هر لحظه.

ناشناس گفت...

هر بار که مطلب تازه ای مینویسید دلگرم میشویم که هنوز در امانید.

خواهش میکنم به مهدی و هر یک از این قربانیان، بار ها و بارها یادآوری کنید که آنها قهرمانان ما هستند.

پاینده باشید.

من وبلاگ نویس نیستم گفت...

سلام آقای داد ، من رضا هستم و در شهره مونستر آلمان زندگی ميکنم، اگه ميشه لطف کنيد نظرتو ن را بگيد که من که در خارج زندگی ميکنم چه خدمتی به مردم کشورم ميتونم بکنم، لطفاً اگه ميشه نظرتون را برام email کنيد ، يا در وبلاگ بنويسيد، خيلی خوشحال ميشوم نظرتا ن را بدونم، مرسی رضا
hamidchapeau@yahoo.de
http://madofiran.blogspot.com

Armin گفت...

Take care dear Babak!
:x

ناشناس گفت...

درود!
دلم داره میترکه از این همه...
اما افشاگری های شیخ از یه طرف و پیگیری های افرادی مثل شما از سمت دیگه... به آدم امید میده که خورشید پشت ابر نمیمونه!
نمی مونه!

ناشناس گفت...

بابک عزیز..صدایت طلایه دار این راه سبز است..دوستان.... کروبی شجاع که خدا را ناظر میداند نه این شیاطین را امروز روبروی این خدا دشمنان ایستاده..بیایید ساعت 4 همه در کنارش در کریمخان باشیم..تاریخ نشان داده زمانیکه ظلم ظالم از حد میگذرد دیگر اخر کارش است.سلحشوران نور ما همه با هم هستیم.

ناشناس گفت...

ندا

درود بر شما و تمام ایرانیانی که صدای مظلوم را می شنوند و ساکت نمی نشینند. باید همه یا هم باشیم و یکدل. درود بر تما ایرانیان باغیرت
دعای ما بدرقه راهتان و خود نیز در کنارتان.

ایران زمین گفت...

اقایی داد عزیز درود .. ما هم اماده ایم.. برای نابودی این شیطان صفتها باز به تظاهراتی ملیونی دست بزنیم .. ما نمیگذاریم شما تنها بمانید.... فقط این منو دلگرم میکنه که خدا با ماست.

ناشناس گفت...

Babak Dad is the pride of Iranian journalism. The whole nation is with you Babak and God bless you. Down with the enemies of the people.

ناشناس گفت...

در برابر شما سر تعظيم فرود مي آورم . به فرزندان و همسرتان بگوييد مقاومت كنند و افتخار كنند كه در كنار شما هستند و شريك شما در رنج هاي اين سفر . خا كناد كه اين سفر براي شما و خانواده بي خطر باشد هرچند كه از هم اكنون پيداست كه ختم به خير خواهد شد. مرد! تو خيلي بزرگي . شرمنده شهامتت هسنيم. سعي مي كنم با شعار نوشتن و خطر كردن از شرمندگي خود در برابر شما كم كنم

hossein گفت...

درود بر شما جناب اقاي داد.كاملا با نظرتون موافقم اميدوارم در راهتون موفق باشيد

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز
خسته نباشی از این تلاش بی وقفه.همکار گرامی لطف کن توصیه های خود و کمک هایی که از ما خارج نشینان بر می آید و در وبلاگ بنویس تا ما بهتر بتوانیم با شما همکاری کنیم.

نیمه شب با کابوس این نظام بیمار بیدار شدم. در ته گور سیاهی هولم می دادند جلو و اثر انگشتانم را برمی داشتند. من در دل خود زمزمه کردم که اثر انگشت های شما هم باقی است و پنهان نیست. پا شدم یک لیوان شیر نوشیدم و به خود گفتم: نمی گذارم وحشت را در رگهایم تزریق کنید تا ویرانتان نکنم از پای نخواهم نشست.
به مهدی عزیز بگو امروز تو و امثال تو بیشتر از همیشه نزد ما عزیز، باعزت، پاک ، با ارزش و قهرمانی.
اکنون ما دلیل محکمتری داریم که با این اراذل و اوباش بجنگیم. درود بر مهدی و شهامتش ، درود بر بابک مبارز و رزم پر شکوهش
پیروزی از آن ماست
روز ما هم فرا خواهد رسید
و این شب سیه با حضور شما به سپیدی خواهد نشست.
با سپاس ح- ط

ناشناس گفت...

سلام به مرد بزرگ ایرانی
که شجاع و دلیر ه
مطمئنا شما و امثال شما چراغ پر نور ملت ایران در تاریکی دیکتاتوری هستید

ناشناس گفت...

درود بر تو. امیدوارم در این راه پیروز باشی‌. دعا ی خیر ما پشت و پناهت.

به مردانی مثل تو و کروبی الان خیلی‌ نیاز داریم.

ناشناس گفت...

درود بر تو. امیدوارم در این راه پیروز باشی‌. دعا ی خیر ما پشت و پناهت.
به مردانی مثل تو و کروبی الان خیلی‌ نیاز داریم.

خواهر تازه آزاد شدت گفت...

حداقل کاری که مهدی کروبی عزیز و شما تا به اینجا انجام دادید اینه که جلوی تجاوز بیشتر به دختران و پسرانمون رو گرفتید. که با ککی که به تنبان آقایان افتاده بعید میدونم تجاوز به زندانیان رو ادامه بدند. همین یعنی نجات دادن دهها خواهر و برادر دربند. بابت اینکار عمیقا ازتون ممنونم. دستتون رو میبوسم.

ناشناس گفت...

با شلام به شما آقای بابک داد که من به عنوان یک ایرانی سبز و آزادی خواه شما رو جز بزرگترین رهبران جنبش آزادی مید.نم و برایتون آروزی سلامتی و موفقیت میکنم و امیدوارم در رسوا کردن این متجاوزان به حقوق مردم به هدفتان دست پیدا کنید

ناشناس گفت...

با شلام به شما آقای بابک داد که من به عنوان یک ایرانی سبز و آزادی خواه شما رو جز بزرگترین رهبران جنبش آزادی مید.نم و برایتون آروزی سلامتی و موفقیت میکنم و امیدوارم در رسوا کردن این متجاوزان به حقوق مردم به هدفتان دست پیدا کنید

Mr.Azadi گفت...

ایرانی بودن خود را ثابت

کنید
خواهشا اطلاع رسانی کنید
جدیدترین اخبار از جنبش

سبز
www.mosavi-

sabz.blogspo

t.com
www.mosavisa

bz.tk
برای ادد لیستتون بفرستید

ناشناس گفت...

درود بر تو مرد بزرگ. ممنون که هستی.

فرياد گفت...

آقاي داد سلام و صميمانه ترين درودهايم را بپذيريد ، آقا ممنونم كه با تلاش و وجدان بيدارت كمك ميكني تا پاره شود چرت بقيه مردم از رذالت دين فروشان بي دين ، بابك عزيز نميدانم چگونه و از چه راهي ميتوانيم كمكي باشيم براي دريدن پرده هاي دروغ و تزوير و رياي اين جانيان بشري ، اكثر مردم در بهت و حيرت شوكي هستند در مقابل عملكردهاي وحشيانه و ناباورانه اين دزدان قبيح ، ديگر از هيچ چيزي نميترسيم اما نميدانيم بايد چه كنيم و از چه راهي دستان آلوده به خون و عصمت و آزادگي و انسانيت مردمي نجيب و فهميده و صلح طلب را قطع كنيم تا مؤثرتر باشد ، باز هم ممنونم و از اعماق وجودم آرزو ميكنم در راهي سخت كه پا در آن نهادي موفق باشي و بدان كه ما همه با هم هستيم .

enghelab گفت...

salam aghay dad man yek ostade daneshgah dar alman hastam,vaghan karhayat zibast tahsinat mikonam va eftekhar mikonam ke dar in kasafatkhanei ke motejavezan sakhteand amsale shoma vojod darand,moraghebe khodat bash va yaghin dashte bash ke man va hamay irani ha be to eftekhar mikonim.
shad bashi va sabz

Morteza گفت...

سلام همسایه فقط اومدم تحسینت کنم به خاطر شجاعتت در افشاگری
فقط یک نکته اگر هنوز داخل ایران هستی بهتر که ضریب امنیتت رو برای اتصال به اینترنت بالا ببری اونطور که برای من مسلم شده مخابراتاز سری دستگهائی استفاده میکنه برای کنترل اینترنت
در هر حالت احتیاط شرط عقل کسی دوست نداره سندهای زنده ای همچئن شما رو از دست بده و شاهد شکنجه و ظلم این خونخوارا به شما باشه

برای اطلاعات در مورد امنیت می تونید از ادرس زیر کمک بگیرید اطلاعات مفیدی اونجا هست

http://goftegu.com/vb/showthread.php?t=3230

ناشناس گفت...

بابک عزیز شهادت عزت ابدی است.
هرگز از مرگ نهراسیده ام / اگر چه دستانش / از ابتذال شکننده تر بود. / هراس من باری / همه از مردن در سر زمینیست / که مزد گورکن / از بهای آزادی آدمی / افزون باشد -- احمد شاملو

سایانا گفت...

حقا که اسم بابک شایسته توست...تو بابک خرم الدین ایران الان هستی..
هرچه بیشتر افشا گری کنید..این کرم های کثیف و الوده بیشتر از ترس به فاضلاب ها پناه خواهند برد

ناشناس گفت...

بابک عزیز دمت گرم خوب اومدی، کارت ایولا داره، ما هم هستیم فقط کافیه به یکی از این رهبران اصلاحات گزندی وارد بشه تهرانو رو سر این بی ناموس ها خراب میکنیم.

ناشناس گفت...

بابک عزیز
مراقب خود و خانواده باش .اگر دستگیر شوی تکه بزرگه گوش ات خواهد بود.لااقل ترتیب خروج خانواده از کشور به یک محل امن را بده .به امید آزادی

ناشناس گفت...

بابک جان مهدی زهرا پشت و پناهت

ناشناس گفت...

بابک جان در پناه مهدی زهرا

ناشناس گفت...

آقای داد تو رو خدا به فکر جونتون هم باشید یه کم. اینا به هیچکس رحم نمیکنن.

ناشناس گفت...

الان كه مطالب شما رو می خوندم بسیار متاثر شدم و اشک تو چشام جمع شده ، نمی دونم اشکم از حادثه ای است که برای برادر کوچکترم " مهدی " یا از شهامت و دلاوری شما . خداوند پشت و پناهت یاشه شیر مرد . هر لحظه برات نگرانم و دعا گو .

ناشناس گفت...

بابك جان! بخدا اشك در چشمانم حلقه زده است از اينهمه بيدادي ها و از اينهمه عمق جنايت! از طرفي ديگر از اينهمه شجاعت و مردانگي امثال كروبي و تو! با همه وابستگي هائي كه به زندگي دارم مي خواهم من هم راهي تمامي اعتراضات مردمي بشوم به اميد ديدار در يك روز آزاد!!1
قربانت علي

mohammad گفت...

سلام
افتخارمیکنم درمملکتی زندگی میکنم که هنوز آزادمردانی چون شما که دردورانی به قدرت نزدیک بوده ایدزندگی کرده ایدمن(خانواده وفامیل) اززخم خورده های سال 58به بعد هستم که بااسم مستعاردراینترنت حظوردارم.تحمل مبارزان باعث عقب نشینی سرکوبگران شده ولی آزادی بدون پرداخت هزینه امکان نداره.باسپاس ازشما

مهرناز گفت...

سلام
بابک جان ، لطفا مواظب خودت باش ما دیگه طاقت شنیدن خبر ید را نداریم.
در پناه خدا

ناشناس گفت...

سلام
من به تازگی از طریق بالاترین با شما اشنا شدم از اینکه کسانی همچون شما هنوز هستند و امیدوارند خیلی خوشحالم.بله انقلاب 57 هم یکباره نشد بلکه یک پرسه بود.موفق تر از قبل باشید.
راستی ببخشید فضولی میکنم الان شما چه جوری معیشت میکنید با وجودی که کاری یا منبع درآمدی ندارید.باز هم ببخشید باور کنید از زمنی که خواندم شما دائم در حال سفرید واقعا" نگران شما و خانواده اتان شدم ...حق یارتان

بهلول گفت...

امید دارم سلامت باشی و در افشای فساد و فسق و فجور حکومت جور و ستم , موفق

مسعود گفت...

درود بر شما آقای داد

بابک یکی از بزرگترین مبارزان راه آزادی ایران در مبارزه با عرب ها بوده و شما به خوبی نام او را زنده نگه داشتید.

خوشحالم که مهدی تونسته کم کم به زندگی بازگردد. امیدوارم همه قهرمانان ملی که این جنایت تاریخی که فقط با حمله اعراب به ایران قابل مقایسست برایشان اتفاق افتاده بتوانند به آغوش جامعه بازگردند و ما در جامعه به مانند یک قهرمان از هر کدام از آنها استقبال خواهیم کرد.
امیدوارم تمام دختران و پسران (به ویژه دختران زیرا تاثیرات عمیق تر و شدیدتری روی آنها گذاشته شده است) روزی در یک دادگاه عادلانه جنایاتی را که بر علیه این ملت در طول سی سال انجام شده است را فاش کنند.

حسین طائب که از طرف خودش حرف نمیزنه. اون از طرف بالاترین مقام این نظام یعنی علی شیره ای حرف میزنه.

هیچ مدرکی هم نباید به اینها نشون داد. اینها در روز روشن قتل و تیر اندازی به مردم را که همه دنیا دیدند انکار کردند با وقاحت تمام.

بدرود. پاینده ایران

ناشناس گفت...

سلام
بابک عزیز من در حد اطلاعات اینترنتی که می خوانم خواب راحت نمی روم ولی دلیلی ندارد که بخاطر از دست دادن کنترل، جنبش از وجود یک نفر محروم شود پس مراقب و سبز باشید.

ناشناس گفت...

khatar! movazeb bash to daam nayofti

ناشناس گفت...

مهدی را مخفی منید. احتمال اینکه ایها را سر به نیست کنند وجود دارد. اینها از هیچ جنایتی فروگذار نیستند برای اینکه متهم نشوند. موضوع تنها اتهام اینان نیست بلکه پای کله گنده ها هم وسط است.
در ضمن نیاید مردم راضی شوند به حکم اخراج یا تنبیه چند نفر. قصاص برای همین وقت هاست. حکمی که خودشان در قانونشان لحاظ کردند باید برای خودشان اجرا شود. حتمن و حتمن مدارک باید موثق و مستدل باشئد تا خدشه ای به آن وارد نکنند که خودشان را توجیه کنند. اول آدم ها و سپس مدارک و اسناد را مخفی کنید.توکلتان فقط به خدا باشد. امروز فقط مهدی و ندا نیستند بلکه امنیت و همه ی فرزندان در خطرند.

ناشناس گفت...

بابک جان ؛ خیلی مواظب خودت باش، یک قطره خون ادمایی مثل شما به دنیا و دنیاها ارزش داره ؛ مردم ایران بهت احتیاج دارن ؛ تازه اول راه ِ

ناشناس گفت...

مواظب خودت باش
جنبش سبز به مردان دلیری همچون شما نیاز دارد
دشمن این نظام فاشیستی آگاهی و دانش مردم است
تا می توانید همگان را به اطلاع رسانی به هموطنان ترغیب کنید
به امید روزی که همگان متوجه کلاه بزرگی که به نام دین برسر آنها رفته بشوند

ناشناس گفت...

مواظب خودت باش
جنبش سبز به مردان دلیری همچون شما نیاز دارد
دشمن این نظام فاشیستی آگاهی و دانش مردم است
تا می توانید همگان را به اطلاع رسانی به هموطنان ترغیب کنید
به امید روزی که همگان متوجه کلاه بزرگی که به نام دین برسر آنها رفته بشوند

ناشناس گفت...

زنده باشی دلاور
نمیدونم چی باید در برابر این ایثار گفت ولی هروقت فکر می کنم که چطور خودت و خانوادت رنج آوارگی رو به جون خریدین ولی لب نبستین و حتی الان هم باز داری به مبارزه با این سفاکان ادامه میدی همه ی وجودم سرشار از حس تحسین میشه.
سالها بود فکر می کردم شجاعت از این مرز و بوم رخت بسته اما الان فهمیدم چه اشتباهی کرده بودم.
به درگاه خدا برات دعا می کنم و همه ی مقدسات رو نام می برم تا خدا خودش تو رو در پناهش حفظ کنه

po گفت...

درود بر قهرمان وطن پرست بابک داد
در جو خفقان و سرکوب مبارزین راه آزادی و با شنیدن خبر تجاوز به زندانیان قلب ما نیز مانند سایر آزادیخواهان به درد آمد.در ذهن یک لحظه به یاد آن شعر کذایی که میگفت:اگر دیدی جوانی بردرختی تکیه کرده بدان عاشق شده..... افتادم وپیش خود گفتم جوانان این مرزو بوم چه چیزی جای غم عشق در وجودشان می باشد که به این متن رسیدم:اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، بدان اوین بوده،بهش تجاوز تجاوز شده است و افسرده گشته.

معنی تلخی دارد.خیلی تلخ تر از انتخاب احمدی فوگور

ناشناس گفت...

خوشحال کننده ترین خبری که چن وقت اخیر شنیدم احیا شدن مهدی بود و امیدوارم تمامی مهدی ها احیا شوند
پاینده باشی
نجات دادن یک انسانی که بهش تجاوز شده کار خیلی سختیه
خیلی سخت،درود بر شما که در این اتفاق نقش داشتید

xorush گفت...

میدونم وقت نداری و سرت شلوغه. فقط اینکه بدون تمام انرژی های مثبت و روح جمعی تو عالم رو برات می فرستیم.... من خودم هر روز صبح با کابوس دستگیر شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن از خواب بیدار میشم. با اینکه تو فرانسه ام. اگه بتونم موثر باشم خیلی خوشحال میشم کاری کنم... پاینده باشی و سرت سبز

سام گفت...

درود به شرفت مرد.

deafmute گفت...

بابك عزيز به شكلي كه مشخصات دادي احتمال اينكه عوامل اطلاعاتي بدانند براي تحقيق سراغ چه كسي ميروي وجود دارد لطفا اين اطلاعات اوليه را در اختيار فرد مورد اعتمادت در خارج بگذار و سعي كن اين اطلاعات را در وبلاگت بصورت مستعار تر بگويي. اين جانيان حتي ممكنه براي سرپوش حتي افرادي مثل مهدي را بخواهند سر به نيست كنند

sia گفت...

بابک عزیز، ازخداوند می خواهم که تو و خانواده ات را از گزند این جانیان حفظ کند. . آنروزی که در انتخابات تقلب شد به میلیونها ایرانی تجاوز شد. من مطمًن هستم که این قضیه تجاوز ها بد جوری دامن این نظام را خواهد گرفت چون از یک طرف این در زندانها اتفاق افتاده و از طرف دیگر قربانیان این تجاوزها همه حی و حاضرند و در مجامع مختلف می توانند شهادت دهند. من فکر نمی کنم این یکی رو بتونند ماستمالی کنند . به امید خدا به زودی شاهد فروپاشی این نظام جنایتکار و محاکمه تمام جنایتکاران و در رأسشان خامنه ای مادرجنده خواهیم بود.

ناشناس گفت...

khaste nabaSHID
vaghean
karetun aalie
ma be shoma eftekhar mikonim

deafmute گفت...

بابك عزيز به شكلي كه مشخصات دادي احتمال اينكه عوامل اطلاعاتي بدانند براي تحقيق سراغ چه كسي ميروي وجود دارد لطفا اين اطلاعات اوليه را در اختيار فرد مورد اعتمادت در خارج بگذار و سعي كن ايناطلاعات را در وبلاگت بصورت مستعار تر بگويي. اين جانيان حتي ممكنه براي سرپوش حتي افرادي مثل مهدي را بخواهند سر به نيست كنند

ناشناس گفت...

آقای داد
با اطلاعاتی که شما دادید ما نگران مهدی و شما هستیم....مواظب خودتون باشید
سبز باشید و پاینده

Sarah گفت...

درود بر شما و خانواده محترمتان،
خدا نگه دارتان باشد که فداکارانه و شجاعانه با قلم رسای خود و درایت و آزاده گی که دارید حق بزرگی بر گردن این ملت دارید.
دوستی غیر ایرانی دارم که ترجمه مطالب شما را می خواند. دیروز به من گفت از مادرم که هر روز به کلیسا می رود خواهش کردم برای آزادی زندانیان سیاسی و همچنین سلامتی آقای بابک داد و خانواده اش هم دعا کند. اشک از چشمانم سرازیر شد.
پاینده باشید.

ناشناس گفت...

با تمام قلبم برایت دعا می کنم خداوند یاورت باشد.

ناشناس گفت...

پیشنهاد می کنم چند برابر زمانی که برای تحقیقاتت می گذاری را صرف تضمین باقی ماندن اطلاعاتت و نیز صرف تضمین امنیت شخصیت بکنی . آن گرگها منتظرند چهره تو را نشان دهند که زیر بار شکنجه می گویی برای خارجی ها کار می کردی. برای ما ایرانیان آزاد بودن و سلامت آدمهایی مثل تو خیلی مهم است. تلاش کن آنان آرزویشان را به گور ببرند.

ناشناس گفت...

aghaye dade aziz salam
kheyli khoshalam ke hanoz azadin va darhale bordane aberoye in bi aberoha
babak jan etefaghan man kheyli dost daram ke in ahmaghha ye hamchin eshtebahi konan va ye ki az in aghayoni ke nam bordiro dasgir konan ta inbar hame baham be in biadaban ye todahaniye mohkam bezanim
movafagh bashi. zodtar daste in kesafatharo ro kon

ناشناس گفت...

سلام داداشی-می خواستم از اینجا به تو و کروبی و موسوی دورود بفرستم.
درود بر تو ای فرزند ایران
درود بر مهدی کروبی شیر مرد دلاورو لر با غیرت حیف چنین بزگ مردی که در کسوت آخوندی است.
سلام بر میر حسین دلاور ایران زمین
مهدی

ناشناس گفت...

bad az khandane matalebat be
aksat khireh mishavam va faghat yek jomleh ke dishab ham barayat neveshtam bezabanam miad
.khoda negahdarat bashad :

ناشناس گفت...

az khoda ajezaneh mikham poshto panahet bashad zendeh bad iran

ناشناس گفت...

بهنظر من چند کار باید کرد

1-راه انداختن یک سایت بزرگ و اعلام ان به مردم برای انکه خانواده افرادی که کشته شده اند اسامی و عکس یا فیلم هایی که از کشته شدگان خود یا دیگران دارند را در ان بگذارند چون مطمئنا تعداد کشته ها بیشتر از 69 نفر است
2-امکان اپلود فیلمهایی که در ان تیر اندازی مستقیم به سمت مردم شده است فراهم اید
3-از مردم با نمایش این فیلمها خواسته شود تا مشخصات اسم و محل سکونت و ... این افراد را شناسایی کنند
4-خانواده های زندانی یا دیگران اسامی فرزندان زندانی ملت را در ان بگذارند
5-افرادی که به نوعی مورد تجاوز قرار گرفته اند با نام مستعار خود رامیتوانند معرفی کنند و اگر مدرکی و ... است ارائه دهند یا اسامی یا مشخصات بازجویان و .... را بگویند
6-مهمتر از همه جمع اوری فیلمها عکسهای جنایت مصاحبه ها و مدارک و اسامی شکنجه گران تصاویر ادمکشان و مشخصاتشان و ..... در صورتی که امکان داشته باشد فراهم اوردن شرایط خروج تعدادی از قربانیان از کشور یا در صورت عدم امکانپذیر بودن ان پنهان شدن انها و انجام مصاحبه در باب شکنجه و تجاوز و ..... و تهیه چندین نسخه از این مدارک در داخل و خارج و در نهایت دادن این مدارک به سازمانهای حقوق بشری و برای محاکمه سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت
7-راه اندازی یک رادیو یا تلویزیون وابسته به این جنبش که در خارج از کشور در فضای بار بتوانند هم افشاگری کرده و هم در صورت لزوم هماهنگی بین نیروها در مواضع و ... بوجود اورده و هم تجمعات و .... را اعلام کند و هم امکان سو استفاده منافقین یا سلطنت طلبها یا توده ایها و .... که به دموکراسی و .... اعتقاد ندارند را نیز از انها بگیرد در صورت لزوم تجمع در داخل یا خارج برگزار کند و اگر روزنامه های منتقد دولت را بستند یا سایتها را فیلتر کردند یک پناهگاه مطمئن برای مبارزین باشد
8-تظاهرات سپتامبر در نیویورک خیلی مهم است
9-تحریم کمیته امداد که رییسش عسکر اولادی است نصف پولش میروددر فلسطین و لبنان و ..... بخش زیادش بالا کشیده شده و ان 35 هزار تومانی هم که صدقه میدهند از انها میخواهند در راهپیمایی ها و نماز جمعه و .... شرکت کنند یا به احمدی نژاد رای دهند اگر ملت پول را خودشان بین فقرای فامیل یا همسایه ها تقسیم کنند مطمئنا چندین برابر انچیزی که کمیته امداد میدهد سهم هرکدامشان میشود
10-پول امامزاده ها و حرم ها هم که در جیب اقایان میرود به جای ان این پول را به فقرا کمک کنید
11-فساد خانواده خامنه ای را در سطح گسترده با اسناد ومدارک فاش کنید
12-بیان این مسئله که همه علما شیعه طرفدار نظریه ولایت مطلقه فقیه نیستند مثل بروجردی یا شریعتمداری یا محمد کاظم خراسانی و انهایی هم که هستند یا در امور عامه یا حسبیه یا صغار و ..... هستند

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز با فامیلی زیبات.من در خارج از ایران هستم. جمعه حرفات رو از صدای آمریکا شنیدم و لحظه ای که خداحافظی کردی و گفتی که شاید هفته بعد نباشی کلی گریه کردم و همینطور وقتی که جریان تجاوزات رو گفتی مثل مرغ پرکنده توی خونه بالا پایین میپریدم. گاهی با خودم فریاد میزدمو گاهی سرمو به دیوار. انگار نفس نمیتونستم بکشم و گاهی با مشت به دیوار میزدم. مثل یک دیوانه شده بودم.لاکپشت کوچکی دارم که هروقت گرسنه هست با بهم زدن آب آکواریم می فهمونه که گرسنه هست و وقتی که غذا خواست طوری فریاد کشیدم که دیگه غدا نخواست ولی اصلا توی حال خودم نبودم.من اعتقادی ندارم که باید با این رژیم قانونی برخورد کردولی رهبران عقیده ای غیر از این دارند . الان که دارم اینو مینویسم هم داقون هستم و نمی تونم که کلامات رو با فکر بنویسم. من خشمگینم مثل یه گلوله آتیش من دیگه من نیستم اینروزها دارم تبدیل به حیوان وحشی میشم که فقط خون آرومش میکنه.هنوز قدرت دارم از الان من فقط یه چیز بلدم اونم دریدن هست و هروقت رهبران و مردم به این تتیجه برسن که قانون دیگه جواب نمیده میرم ایران. میرم که پاره کنم. میرم که خون بخورم البته نه مثل انقلاب 57 بلکه خون وطن فروشان. ببخش منو همینطوری دارم مینویسم باور کن نمیفهمم چیکار میکنم. مام وطن به فرزندی مثل تو افتخار میکنه. بدرود مبارز.
شهرام

ناشناس گفت...

آقای داد خیلی ممنون از پستهای فوق العاده تون. انشااله که در نهایت سلامت و صحت به مبارزه مقدستان ادامه دهید و مطمئن باشید که ما همه در کنار شما هستیم.
فقط مراقب خودتان باشید که جان شما خیلی ارزشمند است و در هنگام افشاگری بعضی مطالب که گفتنشان اطلاعات خاصی نمیدهد اما باعث میشود این حرومزاده ها بتوانند حرکتهای بعدی شما را بفهمند و احیانا شما را پیدا کنند را ندهید.

حق پشت و پناهتان

ناشناس گفت...

«اواخر هفته بنا دارم بروم و جزئيات اين دو ماجرا را دربياورم و با يك پزشك زندان و بستگان يك قرباني ديگر هم ديدار كنم.»
برادرم اينجوري كه لو ميري؟
خدا پشت و پناهت

دانشجوی مبارز گفت...

بابک جان! تو یکی از رهبران جنبشی. تو یک مبارز تمام عیاری. ما دانشجویان مبارز در اندیشه تشکیل گروه های مقاومت هستیم. اگر بتونی به ما کمک کنی و با قلم آتشینت به بچه های جنبش درباره تشکیل گروه های مقاومت آگاهی رسانی کنی ازت سپاسگزار می شیم. ما در کنارت هستیم تا پای جان...
زنده باد آزادی...نابود باد استبداد دینی
 

م.احمدی گفت...

سلام ودرود برشيرمردبيشه ايران
جناب آقای داد، لطفا بيشتراحتياط کنيد،ازبرنامه هايتان هم زمان يازودترخبرندهيد،خواهش می کنم مراقب باشيد.
وجعلنا من بعدهم سداومن خلفهم فاغشيناهم فهم لايبصرون
صبربسيارببايدبدربيرفلک را،تادگرمادرگيتی چوتوفرزندبزايد

ناشناس گفت...

bache ha, babak ro daryaabid. faghat postesh ro bekhoonim kaafi nist. bayad behesh komak haaye tekniki va etelaati va zedde etelaati beresoonim. va emkaanaat e momken ro.

yaa ali.

ناشناس گفت...

خسته نباشيد.
خدا پشت و پناهت باد.

ناشناس گفت...

dear mr.Babak,
we all support you and wait everyday to read your page. God help you and protect you. we pray for you .

ناشناس گفت...

خدا پشت و پناهت باشد آقاي داد

ناشناس گفت...

خدا پشت و پناهت باشد آقاي داد

ناشناس گفت...

وجود تو و چونان تویی همانند سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان تاریخ این خاک میگذرد.متبرک باد نام تو که هم اسم بابکی و یادآور اسطوره وطن پرستی این سرزمین .از تو بخاطر تحمل لحظات توانفرسای راهی را که برگزیده ای سپاسگزاریم.کدامین دلی اگر برای ایران می تپد میتواند برای تو بهترین ها را از خدا نخواهد.......

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

ناشناس گفت...

بابك جان لطفا براي اين كه رديابي نشويد بافيلتر شكن براي مطلب نوشتن وارد وبلاگت شو حتي اگر فيلتر نباشي

reza گفت...

واقعاانسان شرم میکند
خداکند"عاقبت شر"نشویم
وجانیان و طالمین ومتجاوزین آخرعمری مدافعمان نشوند!!!

Nahid گفت...

سلام به تو ای جوانمرد
خدا پشت و پناهت باشه. همه ما تا پای جان پشتت هستیم. فقط مواظب خودت باش. احیانا اگز وبلاگت رو بستند مارا از طریق یوتیوب یا فیسبوک از تحقیقاتت باخبرکن.

بگذار اعتماد ملی را ببندندهمه ما دنیا راتبدیل به رسانه میکنم

ناشناس گفت...

دوست عزيز ضمن تشكر از اعتقادتان و عمل به اين اعتقاد شايد شما تازه با اين شكنجه ها بر خورد كرديد ولي ما هم خود و هم ديگران زيادي را مشاهده كرديم كه در دهه شصت به ايت طريق شكنجه شدند و مثل شما عهد بستيم كه يك ان نيستيم ولي دوست عزيز حيف نيست اين همه محبت را بجاي تقديم به ازادي به كساني تقديم مي كنيد كه كه همين امروز اعلام كردن ما در چار چوب قانون اساسي راه مان را ادامه مي دهيم اگر كسي اندكي از حقوق اطلاع داشته باشد مي داند محور قانون اساس ولي فقيه يست چگونه با اين قانون اساسي مي شود به ازادي رسيد دوست عزيز به ژسر اقاي بهشتي كه نقش اساسي در شكل گيري حكومت فقيه داشت بگوييد بس است اينقدر دم از قا نون اساسي نزنيد هدف تان انقلاب بهمن و رسيدن به استقلال و ازادي و اسلامي كه مبين اين دواصل است باشد وسلام اروزي پيروزي شما و همه ملت

ناشناس گفت...

با درود به شرافت و وجدان بیدارتان
من خودم از زندانیان سیاسی سابق در زندانهای مخوف و قرون وسطایی این رژیم ددمنش و جنایتکار اسلامی ایران در شهرهای مهاباد/ارومیه و تبریز بودم و مدت 5 سال با پوست و گوشت و استخوانم شکنجه ها و تجاوزها به خودم و همشهریان وهموطنانم را لمس و احساس کرده ام . این رژیم سفاک و ملعون مدت 30 سال خون مردم کردستان را مکیده . این رژیم بی دین 30 سال به پسران و دختران کرد به خاطر عقاید سیاسیشان و بعظا عقاید مذهبی سنی تحاوز نموده وبا شکنجه و محاکمات ظالمانه و محکومیت انها به اعدام عل الخوصوص دختران کرد به اعدام محکوم شده در شهرهای کردستان ایران قبل از اعدام به بهانه اینکه آنها باکره هستند و به بهشت نروند همه آنها را بدون استثنا مورد تجاوزات جنسی قرار میدادند و سپس آنها را اعدام میکردند. حال که در مورد عزیزان هموطنمان در شهرهای غیر کرد تجاوزات جنسی از سوی ددمنشان و قاتلان و ایادی جنایتکار ولایت فقیه افشا شده داد و فغانها شروع شده . واقعا مردم کرد در کردستان ایران هموطنان ایرانی شما نبودند ، که کسی به فریادشان نرسید ؟ آیا زمانی که پسر جوانی به اسم شوانه قادری تنها به خاطر دفاع از خواهران کردش در برابر پاسداران و ایادی جنایتکار و متجاوز حکومتی در شهر مهاباد به طور وحشیانه از طرف این قاتلان مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و در حالی که هنوز زنده بوده او را طناب پیچ کردند و جسم او را به وانتی وصل کرده و برای به اصطلاح این ددمنشان ترساندن مردم کردستان از قوه قهریه ولایت فقیه خامنه ای قاتل ، او را در حالی که زخمی بوده روی زمین در سطح شهر مهاباد بر روی زمین کشاندند تا با سر و صورتی در هم کوبید و ورم کرده جان دهد و شهید شود ، کجا بودند آنهایی که امروز از وجدان بشری و مسلمانی سخن میگویند ؟ آیا واقعا اگر جریان این انتخابات به نفع اقایان اصلاح طلب تمام میشد ، باز این آقایان حاضر میشدند شکنجه ها و تجاوزات ایادی ولایت فقیه خامنه ای مستکبر و دیکتاتور را افشا و رسوا کنند ؟

درود بر شهیدان راه آزادی
مرگ بر خامنه ای و ولایت فقیهش

ٌصلاح بختیار
سوید

ناشناس گفت...

اولا" زنده و سلامت باشید و در این راه خدمت موفق و سربلند (که هستید ). فقط موضوعی را نفهمیدم ، وقتی مشخص می کنید که قرار است با پزشکی صحبت کنید ،یا فیلم قاضی لو رفته و ... چطور آنها نمی توانند به سراغ آن خانواده رفته آنها را مجددا" آزار بدهند یا قاضی دنبال سرنخ بگردد ، این چیزی نیست که به سادگی ازش بگذرند ! چرا این مسائل را قبل از پایان کار مطرح کردید ؟ واقعا" چه کمکی می کرد ؟

ناشناس گفت...

Babak jan,

To yek farde shojaa irani hasti, bar gheiratat salam miferestam.

Khoob va sarzendeh bahsi,

Be omid piroozi,
Hamid

ناشناس گفت...

اقاي داد با سلام و ارزوي امنيت و سلا متي شما امشب كه در صداي امريكا صحبت مي كرديد انچنان بدنم به لرزه افتاد كه الان كه دارم ايميل ميزنم بدنم در حال لرزيدن است از جنايات اين قوم بي ناموس من يك پيشنهاد دارم براي ارتباط شما با صداي امريكا اگر امكان دارد برايتان يك خط تلفن را در يك ماشين در حال حركت قرار دهيد وبا ان به خارج زنگ بزنيد ويك خط ديگر هم در داخل همان ماشين در حال حركت بگزاريد و شما به اين خط زنگ به زنيد و هر دو گوشي را در كنار يك ديگر قرار بدهيد تا بتوانيد راحت صحبت كنيد اميد وارم كه اين كار عملي باشد تا مردم ايران از صحبتهاي شما استفاده كنند. به خاك برادرم كه در جنگ شهيد شد سوگندبه خون ندا وسهراب سوگند به مادر سوگند به خاك ايران سوگند اگر اتفاقي براي شمابيفتد تا اخرين قطره خون مبارزه كنم و شما را تو جي دو دلي خودم قرار دهم به كاري كه چند وقتي است كه بر سر دو راهي انجام دادن يا ندادن ان ماندم . به اميد نابودي خداوند اينان

ناشناس گفت...

درود بر شما و خانواده محترمتان
امیدوارم در راهی که قدم بر میدارید استوار باشید.تا تومار ظلم این رژیم در هم بپیچد.
از خانواده شما هم تشکر می کنم که همراه شما سختی ها را تحمل می کنند.ما به شما مدیونیم.انشا ا.. به زودی این خانه به دوشی خاتمه یابد و شاهد آزادی مردم و ایران عزیز از دست این دژخیمان باشیم.به امید آن روز

ناشناس گفت...

سلام
امیدوارم که همیشه بایدارباشید.
من براتون دعامیکنم که خواسته ای که دارید برسید وما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام میدهیم.
به امید آزادی

خدانگهدارت باشد دوست خوبمان

محمد گفت...

درود بر شما
خداوند مکر مکاران و ستمگران را به خودشان باز میگرداند.
همانگونه که هم اکنون تیشه ظلم ظالمان دیکتاتور بر ریشه خودشان زده می شود.ظلم وستمشان دیری نخواهد پائید.به امید ازادی وطن عزیز

افشین گفت...

طاقت بیار رفیق خورشید پشت ماست

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز نمی دانم اشتباه ما از مسلمان بودنمان است یا از اسلاممان هر چه هست مدتهاست که ننگ مسلمان بودن را از نام خود گرفته ام و حالا میبالم که مسلمان نیستم که بی حیا و ظالم باشم شاید اشتباهی که حال به گناه ان به این مصیبت گرفتار امدهایم همان مسلمانی مردم و تمسک به دین دروغ و ظلم باشد و ما تاوان اعتقادات ننگینمان را مدهیم باشد که خدا مارا ببخشاید اگر بخشش از سمت خدا معنایی داشته باشد.برادران و خواهران ما قربانیان خدای مزدور و ستمگر اسلامند و امام زمان شیعه هم یا به درک رسیدن که صدای مردمشان را نمی شنوند یا همانند تمام دروغ های این مزدوران دروغی بیش نیست برای تلکه کردن راهت این مردم و اب و خاک.

Collectif pour un IRAN Libre et Démocratique گفت...

Babak jaan, merci az hame chiz. postat raa be farance tarjome kardim. barayat doa mikonam. merci ghahreman!!!

http://iranlibredemocratique.blogspot.com/2009/08/babak-daad-blogueur-et-soldat-de.html

Babak Daad, blogueur et soldat de liberté et d'espoir
Babak Daad est un blogueur pas comme les autres. Il est en fuite depuis 70 jours. Depuis le jour où il a décidé de faire des révélations et d’accuser le régime criminel et corrompu des mollahs en Iran, il est pourchassé sans relâche par les forces du mal. Son courage et sa persévérance sont une leçon de vie. Des milliers de lecteurs attendent impatiemment ses écrits tous les jours.

Aujourd’hui en Iran, témoigner c’est résister. Résister contre les barbares. Contre ceux qui torturent, violent, assassinent et enterrent en catimini dans des tombeaux sans nom les espoirs de tout un pays. Témoigner dans de telles circonstances relève d’un courage extraordinaire. Cette fois, le monde entier découvre la véritable nature de ce régime criminel qui, au nom de Dieu et l’Islam, commet l’irréparable.

Prions pour Babak et pour tous ceux qui témoignent de ces atrocités au péril de leur vie. Faites connaître ses écrits à vos proches, à vos amis, à vos collègues de travail, à vos enfants. Portez son message de courage, de liberté et d’amour.

Nous traduisons intégralement ici un message de Babak Daad datant du 23 Août :
Mehdi s’est ouvert les veines

http://iranlibredemocratique.blogspot.com/2009/08/babak-daad-blogueur-et-soldat-de.html

ناشناس گفت...

چون مرد راهی‌ میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت

بابک عزیز سلام چند دقیقه پیش صدای از دل‌ برمده ات را شنیدم و عجیب بر دلم نشست. مدتی‌ پیش اولین دادگاه نمایشی، به دوستی‌ می‌گفتم این زندانی‌ها خیلی‌ بهشون ظلم می‌شه ولی‌ اگه کسی‌ وارد مبارزه میشود باید بقول معروف وصیت را بنویسد.چون اینجا همه می‌دانند منافع شخصی‌ به کنار میرود و انسانها مطرح هستند. ولی‌ همانطور که می‌دانیم هر انسانی‌ ظرفیتی داره و به کسی‌ نمی‌توان خورده گرفت. صحبت‌های تو مهر تأییدی بود بر این افکاری که به ذهن من خطور کرده بود. هر کس شیوه یا مرام کسی‌ را الگو قرار دهد،اگر بالاتر از او نشود لااقل پایینتر نیاید. زنده باشی‌ و پروردگار پشت و پناهت.

مخلص تو محمود

مينو گفت...

سلام آقاي بابك عزيز؛

هر روز به وبلاگتون سر مي‌زنم كه مطمئن بشم هنوز سلامت هستيد.
مطمئن باشيد اين روزهاي سخت تمام مي‌شود و بعد از آن آرامش به سراغتان خواهد آمد.
هر شب برايتان قبل از خواب دعا مي‌كنم، مخصوصاً بعد از تفسير خبر جمعة گذشته.
مواظب خودتون و خانوادتون باشيد.

مينو گفت...

سلام آقاي بابك عزيز؛

هر روز به وبلاگتون سر مي‌زنم كه مطمئن بشم هنوز سلامت هستيد.
مطمئن باشيد اين روزهاي سخت تمام مي‌شود و بعد از آن آرامش به سراغتان خواهد آمد.
هر شب برايتان قبل از خواب دعا مي‌كنم، مخصوصاً بعد از تفسير خبر جمعة گذشته.
مواظب خودتون و خانوادتون باشيد.