۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

خبر فوري:«مهدي» رگ خود را زد!

الان خبردار شدم «مهدي» قرباني ١٨ ساله تجاوز جنسي در كهريزك، صبح جمعه رگ دست خود را در حمام با تيغ زده و متأسفانه خون بسياري از دست داده. مهدي دچار افسردگي شديد و عفونت زخم مقعد و روده بود و روز جمعه، خواهر او تنها در منزل بوده و مأموران اورژانس در آخرين لحظات خونريزي شديد شريان مچ مهدي را بند مي آورند. آنها تلفن جديدم را نداشتند تا زودتر خبرم كنند و بتوانم كمكي بكنم يا حداقل خبررساني كنم. ظاهرا" پزشكان در بيمارستان مجبور شده اند دو كيسه خون به مهدي تزريق كنند و از مرگ حتمي نجاتش دهند. متأسفانه امكان رفتن به شهرستان محل زندگي آنها را ندارم ولي تلفني خبر مي گيرم. اينها تبعات جنايات كثيفي است كه به بهانه حفظ حاكميت ولي فقيه عادل! در زندانها انجام داده اند. مهدي هنوز بستري است و خواهرش مي گويد هيچ حرفي نزده و نمي زند. آيا حرفي هم مانده كه بگويد؟ ما را چه شده است؟ قلبم تير مي كشد...
[پي نوشت]: چندروز قبل كه تلفن كردم و مهدي درباره «پدرام» برايم حرف ميزد، بنظر اميدوار مي آمد.خواهرش مي گفت دارد بهتر مي شود. وقتي شنيده بود همدردي مردم چقدر زياد است، حس كردم دارد احياء مي شود. اما ظاهرا" خوش بيني زيادي داشتم.افسردگي غيرقابل پيش بيني است و درمانش زمانبر است. حس تنفر از خود و نااميدي، يكي از بدترين اثرات تجاوز جنسي است. دنبال امكان خاصي براي فرستادن او به خارج هستم.(بودم! از اينجا پست قبل را بايد اصلاح كنم!) ساعتي قبل كه تلفني احوالپرس مهدي بودم، پدرش را در جريان اين فكر،يعني خروج مهدي از كشور قرار دادم. مخالفت كرد و سربسته از من خواست ماجراي خارج فرستادن مهدي را فعلا" دنبال نكنم. دليلش را نگفت. كلا" بعد از خودكشي پسرش شديدا" وحشت كرده و ترسيده، به عنوان يك پدر دركش مي كنم و فعلا" ايده خارج كردن مهدي را پيگيري نمي كنم تا وضعيت آنها را بهتر بررسي كنم. همچنين بد نيست برخي دوستان هم از شخص كم بضاعت و تحت تعقيب من، توقعات «شدني و ممكن» داشته باشند. من امكانات بسيار محدود و محدود و محدودي دارم! درستش اين است.«امكانات حتي محدود هم ندارم!» در يادداشت تازه ام نوشته ام اين هفتاد روزه «واقعيت» زندگيمان چگونه در معرض خطر بوده و هست! انتشار يادداشتم را كه درباره «مصاحبه جمعه شبم زير سايه تعقيب مأموران» آماده كرده بودم، بدليل اهميت خبر رگ زني مهدي عزيز، عقب انداختم. اگر آن را بخوانيد (فردا انشاءالله آن را در وبلاگ مي گذارم) مي بينيد جمعه شب فقط «١٠ دقيقه» با دستگيري فاصله داشتم! بعضي دوستان نسخه هايي داده اند كه فقط «حضرت سوپرمن» قادر به انجامشان است! پس اين دوستان(!) فعلا" درباره راههاي رفتن به كردستان و تركيه و دوبي يا بردن پيش دكتر نسخه ندهند لطفا"!
[پي نوشت ٢]: «مهدي» را نااميدي به فرجام رگ زني كشاند! معروف است شيطان،ابزار و اسباب تسلط بر آدميان را به فروش گذاشت! ابزار شهوت، خشم، دروغ،و...! مي گويند گرانترين ومؤثرترين ابزار شيطان در آن بازار مكاره،«افسردگي و يأس» بود! شيطان گفت:«نا اميد كردن آدمي، آخرين و مؤثرترين حربه من است!» ديشب از يكي از مأموران كه مدام تهديدنامه برايم ايميل مي كند،مجددا" كلي فحش و ناسزا و تهديد دريافت كردم.تهديدهايش مهم نيست.اما چيزي نوشته بود كه مرا به فكر فرو برد. چند روز است دوستاني در فيس بوك صفحه «حمايت از بابك داد» ايجاد كرده اند. نه براي حمايت از «شخص داد»،بلكه براي «حمايت از آزادي بيان او» و اشخاصي كه براي بيان حقيقت، ناگزير مي شوند براي حفظ جان خود و خانواده شان، ترك خانه و كاشانه و وطن كنند. صفحه اي با اين آدرس: www.facebook.com/group.php?gid=123300322650 آن مأمور در ايميلش به عدم استقبال مردم از عضويت در اين صفحه و اقدام حمايتي، اشاره اي كرده و كنايه اي زده و نوشته بود:« فقط ١٦٠٠ نفر؟ براي همين ١٦٠٠نفر حامي! جون خودتو كف دستت گرفتي؟ ديدي شما توي اقليت هستين؟ باورت شد؟» راستش اعتراف مي كنم او با اين «ترفند شيطاني»،توانست مثل يك بازجو مرا نااميد كند، يا حداقل ساعتي مرا به فكر فرو ببرد! راستي «آزادي بيان» اشخاص همين تعداد حامي دارد؟ نكند با همين ترفندها، دوستان دربند يا خانواده هاي آنان را به نااميدي برسانند و آنها را بشكنند؟ من بطور مطلق،«هيچ» براي تحقير شخص خودم توسط آن مأمور شيطان صفت ناراحت نشدم. اما ترفند شيطاني نظام يعني «نا اميد كردن» بدجور مؤثر است. اين را گفتم كه تأكيد كنم «اميد»، تنها نياز اساسي اهالي جنبش سبز است و «يأس»، سم مهلك آن است. خانواده زندانيان نبايد نااميد شوند، آزادشدگان و قربانيان شكنجه ها و تجاوزها و مبارزان، نيازمند روحيه بخشي و اميد هستند. ما بايد راه را بر چيرگي دلسردي و يأس بر خود و خانواده زندانيان و قربانيان ببنديم. راستي چرا ما مردم براي حمايت از زندانياني كه براي دفاع از حق و رأي ما، اسير شده اند و شكنجه مي شوند، به «افطار خانواده زندانيان» پشت ديوارهاي اوين نپيونديم؟ چرا آنجا «افطار ميليوني» برپا نكنيم؟ بگذار ننگ باتوم زدن به روزه داران هم در پرونده نظام ثبت شود. بگذار روزه مان را با باتوم افطار كنيم، اما خانواده زندانيان را دلگرم و اميدوار كنيم.چرا ما مردم پنجشنبه ها به بهشت زهرا نرويم و مزار شهيدان سبزكفن را غرق دسته هاي گل نكنيم؟ چرا شنبه ها، به «مادران داغدار» در پاركها سر نزنيم؟ چرا از يك كليك ساده روي پتيشن هاي اعتراضي و سايتها و گروههاي حمايت از زندانيان و مبارزان دريغ مي كنيم؟ آيا مي دانيد كودتاچيان از اين حمايتهاي شما و بودنتان به زانو درخواهند آمد؟ آنها دارند پتيشن مصنوعي «تقاضاي محاكمه موسوي و كروبي» را به دنيا ايميل مي كنند! نكند ما هدف را فراموش كنيم و نااميد شويم. يادتان باشد آخرين ترفند شيطان،«نااميد كردن» آدمي است. خدا نكند شيطان بتواند نااميدمان كند! وگرنه اين ديكتاتورها، نسل آزاديخواهي و حق طلبي را در اين سرزمين از ريشه مي خشكانند.«مهدي» قرباني نااميدي از احقاق حقش در اين حكومت است. داروي او و ما و فعالان و خانواده هاي زندانيان و اسباب پيروزي جنبش سبز ما، فقط «اميد» است. آن «مأمور موظف!» و ايميل تحقيرآميزش درباره حاميان من، «عدو»يي بود كه «سبب خير» شد كه از ضرورت اميد بيشتر بنويسم.يا حق!
(پي نوشت٣): دوستان از بحث فيس بوك عبور كنيد.از آن ماجرا،مثالي زدم تا درباره شيوه هاي شيطاني مأموران نظام بعد از «تفرقه افكني» و «ترديدافكني» از ترفند كثيف «نا اميد سازي» سخن بگويم. من از همه ادوستان facebook ممنونم، اما غرضم تأثير مخرب «وسوسه يأس» شيطان بر ماست. پس لطفا" پيام اصلي بحث را گم نكنيد:«امروز و هرروز افطار با خانواده زندانيان،اوين!»

۱۹۶ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام غیر از تاسف و خشم چیزی برای گفتن ندارم با توجه به نوشته قبلی شما (به من چه)میخواستم بگویم مدت زمانی است صدای الله اکبر در بعضی مناطق از جمله منطقه ای که ما زندگی میکنیم کم شده وقتی با افراد حرف میزنیم یک عده ترسیده اند و میگویند در خانه ما تنها یک نفر نان آور است و اگر زن و بچه ما را ببرند و این نوع بلاها را سرشان بیاورند دست ما به کجا بند است . یک عده ای هم که از روز اول بیخیال این قضیه بودند تنها جماعتی که به اینترنت دسترسی دارند و هنوز خونشان از خشم و نفرت میجوشد خبرها را دنبال میکنند و از آنجا که مردم عقلشان به چشمشان هست خبر پرپر شدن جوانها را به آنها بگویید نه برایشان قابل باور است تازه می گویند خوب از کجا معلوم!!!!!(به قول دوستی که در جایی کامنت گذاشته بود میگویند جایش را نشان بده)آدم دلش میخواهد سرش را به دیوار بکوبد.
راهی پیدا کنید دانشگاهها که باز شدچون از هر قشری و فرهنگی به دانشگاه میایند آن زمان اطلاع رسانی را بیشتر کنید.
به امید ایرانی آزاد

Abri گفت...

نیم ساعته دارم به این چند خط نگاه میکنم که جلوی چشمم درهم و برهم میشن تا شاید چیزی به فکرم برسه برای مهدی یا شایدم برای خودم ... ،حس میکنم روحم دیگه تاب و طاقت این شوک ها رو نداره ، به این فکرم که تا کی با کابوس های شبانه و بیداری های پر از استرس میشه سر کرد. می دونم که هر هدفی به تناسب هزینه هم داره ولی صورتحساب این هزینه ها بدجوری داره رو قلبم سنگینی میکنه... .
نهایتااین ترکیب قشنگ از یه آدم با ذوق که نمیدونم کیه میاد جلوی چشمم:
" سبز یعنی استقامت تا بهار "
یه حسی بهم میگه بهار نزدیکه ، حتی از وسط این هیاهو هم میتونم بوی شکوفه ها و نسیمش رو حس کنم... .
بیشتر مواظب خودتون باشید تا بهار ایران زمین رو با شما چشن بگیریم... .

haghighatjo گفت...

ایرانی‌ هستم عاشق ایران، ولیک دور از خانه پدری روزگار میگذرانم. آقای بابک نوشته شما را میخوانم هر روز، و با حسرت و بهت جریانات و فاجعه‌ای که در مملکت ما می‌گذرد را دنبال می‌کنم. از خود میپرسم چرا ما چنین شدیم و چنین به سرمان میاید. چه میشود که ایرانی‌ به سر ایرانی‌ چنین میاورد؟ ملتی هستیم زحمت کش و علاقمند به علم ولی‌... همیشه مرگ را برایه همسایه بهتر دانستیم.‌ای کاش دسترسی‌ بود و من میتوانستم کاری برای مهدی و مهدی‌های مظلومی کنم که تنها گناهشان مظلمیتشان هست. اگر کاری از دست ما بر میاید که در خارج از مرز‌ها انجام دهیم و کمکی‌ کوچک باشیم به مظلومان این جنبش سبز لطفا در بلاگ خود راهنمایی فرمائید.

شهریار تهران گفت...

سلام
از خواندن این خبر بسیار متاسف شدم و خیلی سعی کردم تا از گریه کردن خودداری کنم میخواستم بگم من حاضرم در این زمینه کمک مالی انجام بدهم ولی از نظر خارج فرستادن کاری از دستم بر نمیاد اگر میشه بگید چطور میتونیم با این افراد ارتباط برقرا کنیم و باهاشون همدردی کنیم و حرفاشونو بشنویم من فکر میکنم بتونم روی این جور افراد تاثیر گذار باشم

saharlar گفت...

حالم از خودم به هم میخوره. نمیتونم حتی واسه ثانیه ای خودمو جای مهدی بذارم. نمیدونم چه کار میتونم بکنم..واسه اون..واسه خودم..

ناشناس گفت...

با آقای سازگارا و مخملباف تماس بگیرید.. هم کمک مهدی کردین و هم با رفتن اون خارج از کشور و درمانش توجه جهان جلب میشه بهش..تو رو خدا تا دیر نشده اینکار رو بکنید..

علي گفت...

سلام بر شما. او را به زندگي اميدوار كنيد.سپس او را به كشوري همسايه بفرستيد. از آنجا به بعد كار چندان مشكل نيست. با آنچه بر او رفته مي تواند در كشوري ميزبان بدور از اين جنايت پيشه گان براحتي زندگي كند.

ناشناس گفت...

من در ایران زندگی نمیکنم ولی تا به حال روزی 5 تا 6 ساعت صرف خواندن خبرهای ایران میکنم. از شنیدن و خواندن این سرنوشت ها قلبم پاره پاره میشود و شبها نمیخوابم. برای این جوان آرزوی صبر میکنم تنها راه آن انجام تراپی شاید تا آخر عمر باشد. مردم ایران معروف به این هستند که همیشه در طول تاریخ در فرصت مناسب انتخاب اشتباه را کرده اند. الان هم که نوشته های مردم را میخوانم میبینم که با وجود این همه بیداد باز هم دست از سخنانی مثل دین و آیت الله و عدل ولایت و غیره میزنند. شاید مردم ما هم باید یک چند قرنی تراپی شوند تا شاید نوه و نتیجه های ما دین را درقلب نگهداشته و از سیاست جدا کنند. البته آنهم فقط ممکن است وقتی این حکومت که خود مردم ایران انتخاب کردند بالاخره یک روزی عوض شود. بالاخره اینها هم عمرشان یک روزی به آخر میرسه. منکه میترسم باز هم مردم ما دنبال آخوندها بروند. من هیجوقت نفهمیدم که چطور کسی که تمام عمرش کار کرده و سخت درس خونده و همه چیز را سخت به دست آورده میتونه همه دارو ندار و حقوق انسانی خودش را به دست یک سری آخوند و ملا که در زندگی یک روز کار نکرده اند بدهد و انتظار داشته باشد که از این بلاها سر جوانان نیاید؟ به خدا از ماست که بر ماست. این بلاها سر بچه ها میاد و مقصرش همه مردم ایران هستند. هر بار که انتخاب کردند اشتباه کردند. مهدی را باید یک تراپی درست و حسابی کرد و اولین تراپی مجازات انهائی است که این بلا را به سرش آورده اند به دست خودش. باید بهش این امکان داده بشه که بر علیه آنها شهادت بده و رسوا کنه و مجازاتشان را مشاهده کنه. لطفا به او بگویید که زندگی اش برای همه مردم ایران و تک تک ما ارزش بسیاری دارد و ما از شجاعتش قدردانی میکنیم. از راه دور صورت عزیزش را میبوسم . امیدوارم طاقت بیاورد تا روزی در آینده نزدیک از طرف همه ما از شجاعتش ستایش و تشکر کنیم.

ناشناس گفت...

من در ایران زندگی نمیکنم ولی تا به حال روزی 5 تا 6 ساعت صرف خواندن خبرهای ایران میکنم. از شنیدن و خواندن این سرنوشت ها قلبم پاره پاره میشود و شبها نمیخوابم. برای این جوان آرزوی صبر میکنم تنها راه آن انجام تراپی شاید تا آخر عمر باشد. مردم ایران معروف به این هستند که همیشه در طول تاریخ در فرصت مناسب انتخاب اشتباه را کرده اند. الان هم که نوشته های مردم را میخوانم میبینم که با وجود این همه بیداد باز هم دست از سخنانی مثل دین و آیت الله و عدل ولایت و غیره میزنند. شاید مردم ما هم باید یک چند قرنی تراپی شوند تا شاید نوه و نتیجه های ما دین را درقلب نگهداشته و از سیاست جدا کنند. البته آنهم فقط ممکن است وقتی این حکومت که خود مردم ایران انتخاب کردند بالاخره یک روزی عوض شود. بالاخره اینها هم عمرشان یک روزی به آخر میرسه. منکه میترسم باز هم مردم ما دنبال آخوندها بروند. من هیجوقت نفهمیدم که چطور کسی که تمام عمرش کار کرده و سخت درس خونده و همه چیز را سخت به دست آورده میتونه همه دارو ندار و حقوق انسانی خودش را به دست یک سری آخوند و ملا که در زندگی یک روز کار نکرده اند بدهد و انتظار داشته باشد که از این بلاها سر جوانان نیاید؟ به خدا از ماست که بر ماست. این بلاها سر بچه ها میاد و مقصرش همه مردم ایران هستند. هر بار که انتخاب کردند اشتباه کردند. مهدی را باید یک تراپی درست و حسابی کرد و اولین تراپی مجازات انهائی است که این بلا را به سرش آورده اند به دست خودش. باید بهش این امکان داده بشه که بر علیه آنها شهادت بده و رسوا کنه و مجازاتشان را مشاهده کنه. لطفا به او بگویید که زندگی اش برای همه مردم ایران و تک تک ما ارزش بسیاری دارد و ما از شجاعتش قدردانی میکنیم. از راه دور صورت عزیزش را میبوسم . امیدوارم طاقت بیاورد تا روزی در آینده نزدیک از طرف همه ما از شجاعتش ستایش و تشکر کنیم.

ناشناس گفت...

بایستی این جوان در بیمارستان بستری بماند. کسی‌ که افکار خودکشی‌ دارد را طبق آنچه از پزشکی‌ میدانم نمیتوان در خانه نگاه داشت. باید او را بستری کرد تا وقتی‌ که افسردگیش دارمان شود. خیلی‌ وحشتناک است. خدا به داد این خانواده برسد.

ناشناس گفت...

بیش از یک قرن است که ملت ایران در نقش قربانی استبداد های مختلف قرار گرفته..و این سی سال اخیر که انگار به صبر و سکوت ما ریشخند میزند..یعنی انقدر بی بته شدیم که فقط نظاره گر سلاخی جوانهامون باشیم..سیاستمدارها ..دکترها..فرهیختگان این خاک..چاره ایی بیندیشید..این جانهای لگدکوب شده را قبل از تلف شدن دریابیم...این یک همت ملی میخواهد..هر کس بویی از انسانیت برده همین خالا باید اقدام کند.هر کاریکه میتوانید بکنید ..وگرنه شاید نفر بعدی خودمان یا بدتر از ان عزیزانمان باشند.

ناشناس گفت...

aghaye dad man alman zendegi mikonam ,harfe alaki ham nemizanam har kari az dastam bar biad mikonam hazeram kare visa va poole safar esh ro taghabol konam .ghablan ham email e baraye shoma neveshteh boodam.alaan afsoos dava ye dard nist alaan bayad komak resani beshe.lotfan be man khabar bedid va peyghamam ro baraye khodetoon negah darid.aghaye dad yek rooz ham yek rooze

ناشناس گفت...

جناب داد
جرا از موسوی و کروبی نمی خواهید به دیدار این قربانی تجاوز جنسی بروند؟ کافی است به آقای بهشتی زنگ بزنید و داستان را بگویید و آدرس وی را بدهید. من مطمئن هستم که موسوی یا کروبی این کار را خواهند کرد.
پیدا کردن شماره ی آقای بهشتی هم که مطمئن هستم کار دشواری نیست.

ناشناس گفت...

پدر جان شما تا حالا چیزی در مورد موجودی به نام روانشناس شنیدی؟
یک آدم مطمئن پیدا کنید و معرفیش کنید

ناشناس گفت...

albate aghaye dad ,emkane inke az tarigheh ghachagh ham biad biroon baraye man hastesh va fekr mikonam be chenin kasi dar foroodgah gir midahand.

ناشناس گفت...

Don't know what to say. My eyes are crying and my heart is bleeding. I also think that he needs to get out of Iran. A lot more can be done for him. He would need money and if people you trust set up an account for him I know a lot of people who will be happy to send him money. I am ashamed to say this is the only thing that I can think of doing for him at this moment.
Please take care of yourself and your family.

ناشناس گفت...

فک نکنم بشه فرستاد چون ممنوع الخروج اند معمولا. اما اگه قانونا می تونی بفرستی اش یه شماره حساب اعلام کن که همه کمکت کنن.

ناشناس گفت...

لعنت خدا بر این جباران. ای مردم، هرکسی که این خبرها رو میشنوه، ساکت نباشید، سکوت نکنید، کشور غرق در خون است، سکوت خیانت به بشریت است. محض رضای خدا صدایتان را بلند کنید

ناشناس گفت...

مرگ بر تمام مسلمان نماهایی که تعصب چشم دلشان را کور کرده است و از صدر اسلام تا کنون بزرگترین صدمات را به اسلام و پیروان واقعی و بر حق آن وارد کرده اند.
مرگ بر تمام منافق هایی که با سواستفاده از این مسلمان نماها وارد سیستم های حکومتی شده و ....

ناشناس گفت...

اقای داد باید همان موقع اول او را به خارج می فرستادید.حالا هم در صورتی که بهبود یافت همین کار را کنید .
باید بقیه افراد را هم به خارج فرستاد
به دو دلیل
اول انکه از محط دوستان واشنایان وکسانی که باعث سرافکندگی انها میشود دور میشوند.محیط کشورهای خارجی هم روی بهبود انها تاثیر دارد
دوم اینکه بیان انچه بر اینها گذشته و در رسانه های ازاد خارج کمک زرگی به توقف این روند خشونت خواهد کرد
بهتر است تمام ایرانیانی که در راین راه میتوانند کمک کننددست به اقدام بزنند زیرا امکان داد در اینده اشنایان خودمان هم به ان وضع گرفتار شوند
این مطلب جالبهم در ایران اموز بابت داستان حسین طائب و ترانه موسوی ببینید
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19154/

ناشناس گفت...

سلام جناب آقاي داد
خيلي ممنون كه اين همه كمك ميكنيد و سختي ميكشيد و اينطور زندگي رو ترجيح ميدين كه در خطر هستين

من يه صفحه دارم در فيسبوك كه 15,000عضو داره و مطالب شمارو رو صفحه ميگذارم و ميخونن مردم

مووفق باشيد

به اميد پيروزي

ناشناس گفت...

چرا آقای کروبی دست این بچه ها رو نمیگیره مستقیم ببره به قم و مشهد پیش آقایان علما تا این حضرات از نزدیک این بچه های معصوم رو ببینند، شاید وجدانشون بیدار بشه

ناشناس گفت...

اقای داد سلام
اق من نمیدانم ای خاتمی و رفسنجانی که 16 سال ریس جمهور بودند 100تا کارمند شجاع و وفادار با خودشان وارد سیستم نکرده اند که الان بتوانند با کمک هم بدردشون بخوره؟!!!
اخه فردا نوبت خودشون میشه
اگر الان کمی باهاشون مدارا میکنند چون هنوز مردم گرمند
یه طوری به اینها برسانید که اینقدر نترسند که اگر مردم بیان ونظام را بخواهند تغییر دهند چیزی برای انها نمیماند.مردم فقط میخواهند این فضا برداشته شوند ولی با کم کاری اینها امکان دارد اتفاقاتی بیفتد که حتی هیچکس نتواند جمعش کند

Reza گفت...

واقعا نمی دونم راه خروج از کشور چیه. اما بهشون بگید اگه تونستن راهی پیدا کنند ما در هزینه کمکشون میکنیم. هرجوری که بشه. اقای داد من استرالیام . این کامنت رو میخواید منتشر نکنید. من شبی نیست که به شما و خانوادتون فکر نکنم. شما چه می کنید. تو رو خدا هرجوری که صلاح میدونید انجام بدید. میخواید خارج شید یا بمونید. فقط بدونید که ما تا جایی که بتونیم کمک میکنیم این ایمیل منه. ghamnamanad gmail com من مشاورم یه مطلبی ها درباره کمک به قربانیان تجاوز نوشتم. اگه براش از قربانیان دیگه بگید شاید از این حس تنهایی در بیاد. مطلبم در وبلاگ greeniranian wordpress com ِِ. تو روخدا به من اطمینان کنید من امکاناتی ندارم اما به خدا هرکمکی از دستم بربیاد انجام میدم. کسی هست که من بتونم ازش راه بخوام و به شما اطلاع بدم؟

ناشناس گفت...

ma hame dare behemon tajavoz mishe che jensi che fekri,ma hame ba tamame vojod in bacheha ro dark mikonim /faghat khahesh mikonam yekam bishtar taghat biyaran ta be ma forsati bedan ke betonim beheshon begiim ke hemayateshon mikonim.

ناشناس گفت...

مهم ترین چیزی که میتونم بگم
اینکه درود بفرستم به شما که
برای گفتن حقیقت بیمی ندارید و
از همه چیز خودتون گذشتید.
امروز همه مردم ما مدیون مهدی و بقیه جوونایی هستن که به هر نحوی دچار آسیب شدن.
اگر نتونیم این حرکت رو به جایی برسونیم ...
ای کاش آقای موسوی هم مطلب شما رو میخوند و سکوتش رو می شکست.

bob گفت...

Salam, ta qhabl az in jaryanaat man khodamoo sarbaze in nezam midonestam va hazer bodam dar har jaie baraye manafe keshvaram har jori ke lazem bashe faaliat konam. bavaram nemishe ke khamenie inqhad bisharaf bood o ma nemifahmidim. faqhat mikham begam rahi ro ke dar pish gereftim be jaie nemirese ba kodoom jenayatkar ta hala mozakere shode. kodoom qhatel ya motejavez ba raftare manteqhi dast az karesh keshide? bayad dar kenare kare siasi ba in bisharafa dar gir shod hamonjori ke oona daran ma ro mikoshan ma ham bayad az oona bekoshim. nabayad zano bachashoon amiat dashte bashan. man doostaye ziadi to sepah dashtam o daram khaylia ba mardoman. age qharar bashe beshinim va jenaze jam konim e moqhe ham nobate khodemoon mirese.

ناشناس گفت...

HICHI JOZ BOGHZO O GERYE NADARAM NEMITONAM BEGAM FAGAHT MIDONAM BAHAR NAZDIKE VALI BE CHE GHAYMATI BACHE HAYE MA BAYAD PARDAKHT KONAND , OON ROZI RO AZ KHODA MIKHAM KE NOBATE EINA MISHE VA KHODEH EIN BACHE HA BA MADAR PEDARASHOON TAGHASE TAMAME EIN JENAYATKARIHAYE EIN BISHARAFHA RO PAS MIDAND . VALI EIN BOGHZZ TAMOMI NADARE AKHE KE KHODA KOJAST ????

promise گفت...

aghay dad vaghean be shoma eftekhar mikonim , age az ma ha ke dar iran nistim komaki bar miyad lotfan be ma begid ta onjaie ke dar tavanemoon bashe be shoma va mardom iran komak mikonim. SABZ bashid

ناشناس گفت...

نمی دانم آیا می شود این جوانان را جهت درمان روحی و سپس اقدام برای مهاجرت به آمریکا یا آلمان به کشورهایی چون مالزی یا ترکیه فرستاد؟ (این کشور ها جهت ورود نیازی به ویزا ندارند) لطفا با آقای مخملباف صحبت کنید شاید ایشان بتوانند پایگاهی جهت مداوای این عزیزان در یکی از این کشورها ایجاد کنند. البته نمی دانم این افراد اجازه خروج از کشور دارند؟

ناشناس گفت...

نمیدونم واقعا چی‌ بگم... نمیدونم به یه پسر نو جوون ۱۸ ساله که بهش تجاوز شده یا اون پسر ۱۵ ساله که مورد تجاوز قرار گرفته و سرش رو به زمین میکوبه تا خودکشی‌ کنه چی‌ باید گفت... چه چیزی مرهم درداشونه... ماها هیچ کدوم شرایط اونهارو درک نمی‌کنیم.
اما فقط می‌تونم بگم مهدی عزیز, و همهٔ کسانی‌ که مورد شکنجه و آزار جنسی‌ واقع شدین، شما همه برای ما یه قهرمانین. دقیقا مثل همون نو جوونایی که رفتن جبهه و شهید شدن به خاطره حفظ این نظام منفور و نامشروع اسلامی.
شما همتون یه رزمنده این، رزمنده‌های قهرمانی که هیچ وقت فراموش نمیشوند... ما همه با شما هستیم تا جایی‌ که توان داریم...

ناشناس گفت...

آقاي داد عزيز لطفا مراقب كامنتهاي دوروغ و كلك باشيد

خواهش ميكنم خيلي خيلي مواظب خودتون و خانوادتون باشيد تا به دست اين رژيم سفاك نيفتيد بخدا طافت اين غم بزرك رو نداريم

Parvaneh گفت...

از آقای کروبی کمک بگیرید. ایشان حتما می توانند یک تیم پزشگی جهت درمان (روحی و جسمی ) تجهییز کنند.

ما باید در نمام شبکه ها مون این خبر رو پخش کنیم. دوستان اگر در خانواده و آشناها پزشک و روانشناس سراغ دارید ازشون بخواین با دفتر آقای کروبی تماس بگیرند و اعلام همکاری کنند. این عزیزان برادر و خواهرامون هستند.

ناشناس گفت...

از کردستانیها می‌شه کمک گرفت... من در برنامهٔ آقای احمد باطبی دیدم که ایشون گفتن که با کمک کردها از کشور خارج شدن... از جامعهٔ بین‌الملل کمک بگیرین... خبر پخش کنین تا کمک کنن از کشور خارج بشن. روزنامهٔ تایمز خبر پسر ۱۵ ساله رو نوشته بود. از جامعهٔ فعالان حقوق بشر بخواین به دولتها فشار بیارن تا کمک کنن...

ناشناس گفت...

مهدی و دیگر قربانیان بهترین شاهد زنده برای جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند .باید با فعالین خارج از کشور کمیته ای را برای خارج کردن این قربانیان تشکیل بدهید تا هم دست کودتا چیان از آنها کوتاه باشد و هم مداوا شوند....

ناشناس گفت...

What can we, living outside of Iran, can do to help him? I live in the US. Would be glad to provide my email for further contact. Please let us know. Khashayar.

مهدي گفت...

خيلي ها ميتونند براي خروج از ايران كمك كنند، واقعا شما راهش رو بلد نيستيد؟
كافيه بره كردستان و سليمانيه و از اونجا هم كه ...
اونور دنيا هم كه به دلايل بشردوستانه و سياسي خوشبختانه ميتونه زندگي خيلي بهتري از اينجا داشته باشه

gighil گفت...

اقای داد ، خدا شما رو سلامت و در پناه خود نگه داره . ایکاش بشه بدونیم ایشون کجا هستند تا بشه بریم پیش این آقا رضای عزیز . بهش بگیم ما نمی زاریم حقش به این راحتی پایمال بشه .

ناشناس گفت...

چشمانم پر اشک و قلبم سراسر موج غم گشت. اطمینان دارم مهدیها در ایران بسیار هستند که زهر ه دهان گشودن را از آنان گرفته اند. ننگ بر این ظالمان. هیچ حکومتی به این شکل روی زین قدرن ننشسته. به نظر حقیر مهدی باید هر چه زودتر از کشور خارج گردد. البته در کشور مقصد شخصی‌ یا سازمانی مورد اطمینان باید ایشان را استقبال کنند. خود بنده برای هرگونه کمک رسانی آمده هستم.

ناشناس گفت...

همین روزها از ساعت 4 تا 5.30 میتونی ببریش حسینیه امیر سلیمانی در خیابان بهشت اونجا بگو راز و نیاز کنه امیدم به حقه خوب میشه ما هم دعا میکنیم

اردشیر پاپگان گفت...

این مطلب را در صفحه حمایت از آقای داد در فیسبوک گذاشتم
آقای داد: هیچکس نمیتواند به این جوان کمک کند غیر از شما با خروج از ایران و تعهد کفالت مهدی و بردن او با خود صدای ایران در بیرون از مرزها باشید. حتما آقای باطبی میتوانند شما را در تماس با اشخاصی که به ایشان کمک کرده اند قرار دهند. شما و خانواده نمیتوانید تا زمان نامعلومی در آینده در ایران بمانید هر کسی باید سهم خودش را ایفا کند و شما سهم خود را ایفا کرده اید هم خود و هم خانواده و هم مهدی را از چنگال رژیم نجات دهید اگر از ایران خارج شوید ایرانیهای برون مرزی به شما و خانواده و مهدی میتوانند کمک کنند

ناشناس گفت...

سلام
چندان مشکل نیست. او را به ترکیه یا هند بفرستید. بعد پرای پناهندگی اقدام کند. همزمان موضوع را رسانه‌ای کنید.
به این جوان و خانواده او به این شکل می‌توانید امیدواری بدهید که ظلمی که بر او رفته سنگین است اما می‌تواند همین ظلم را به نقطه امیدی برای مردم ایران تبدیل کند. البته بایستی در جایگاه او باشم تا درکش کنم و چه بسا این حرف بیشتر داشتان و رویا باشد و دور از واقعیت. در هر حال خداوند لعنت کند کسانی را که چنین کارهایی را می کنند.
من در هند هستم و اگر کاری از دستم بربیاید در خدمتشان هستم. برایتان ایمیلم را می‌فرستم. خدانگهدار

ناشناس گفت...

آقای داد، من یک پزشک در اروپا هستم، و دوست دارم به مهدی عزیز کمک کنم، اگه کمکی‌ خواستید میتونید به من میل کنید!!!

komak گفت...

آقای داد، من یک پزشک در اروپا هستم، و دوست دارم به مهدی عزیز کمک کنم، اگه کمکی‌ خواستید میتونید به من میل کنید!!!

ناشناس گفت...

سلام اقای داد،متاسفم برای مردم ایران که با بی تفاوتی نشستن و فقط نگاه میکنن،متاسفم اما بدونن اگه دیروز مهدی بود،فردا هم نوبت بقیه است.مردم ایران دیگه قابل اعتماد نیستن،همه انگار مسخ شدن،البته من سنم قد نمیده بدونم در زمان شاه چه جوری بوده ولی این همه ادعا رو از تمدن چند هزار ساله که میشنوه فک میکنه که حالا چه مدینه ی فاضله ای بوده!!!
راجع به مهدی عزیز که امیدوارم این زخم چرکین تجاوز بهش بهبود بیابد، تنها پیشنهادی که دارم اینکه با حزب دموکرات کردستان ایران تماس بگیرید و از اونا برای خروج مهدی کمک بخواین،کردها دست کسی رو واسه کمک رد نمیکنند، اقای احمد باطبی هم رو حزب دموکرات کردستان از این جهنم خارج کرد.
با ارزوی بهبودی برای مهدی و پایداری و استقامت برای شما اقای داد و ازادی برای همه ما

ناشناس گفت...

با سلام من لال شدم و نميدونم چى بگم. شوكه شدم چقدر ظلم اخه؟ ميشه از سفارت يك كشور در ايران كمك گرفت؟ مثلا كشور نروژ چون نروژيها خيلى انسان دوست هستند شايد كمكى كنند. اگر شماره حسابى هست من هم حاضرم كمك كنم. sognd

ناشناس گفت...

درخواست امضای پتیشن پدید آورندگان نرم افزارهای فیلتر شکن Freegate و UltraSurf بی جواب مانده است . در حدود دو ماه پیش و با اوج گیری خبرسانی از طریق اینترنت که با فیلتر شدید از سوی جمهوری اسلامی مواجه بود و هست استفاده از نرم افزارهای فیلتر شکن Freegate و UltraSurf از سوی ایرانیان داخل کشور به اوج خود رسید و در مواقعی استفاده از این دو نرم افزار بسیار مفید و رایگان به دلیل ترافیک زیاد با مشکل مواجه شد ، و از آنجاییکه بنیاد سازنده و حمایت کننده این دو نرم افزار موسوم به Global Internet Freedom Consortium (GIF) یک بنیاد غیر انتفاعی می باشد برای جلب حمایت دولتمردان به اهمیت آزادی اینترنت برای کاربران کشورهایی مانند ایران و چین در سایت خود به آدرس http://www.ultrareach.net/search_iran.htm یک پتیشن گذاشته اند و از کاربران ایرانی خود درخواست امضای پتیشن را داشته اند که بعد از حدود دو ماه کل امضاها به حدود 6200 رسیده است و به نظر من این تعداد امضا با تعداد کاربران این دو نرم افزار اختلاف فاحشی دارد لذا با توجه به اهمیت موضوع از کاربران بالاترین چه داخل و چه خارج کشور درخواست میکنم برای نشان دادن قدرت سایبری ایرانیان به آدرس http://www.ultrareach.net/search_iran.htm رفته و با افزایش تعداد امضاها از مدیران این سایت تشکر کنیم . بعد از ورود به لینک فوق ، روی تنها لینک پایین صفحه کلیک کرده و در صفحه ظاهر شده مشخصاتی را که میخواهید وارد کنید و دکمه را فشار دهید. خواهش میکنم اطلاع رسانی کنید .

irani گفت...

man fekr mikonam bayad beh pezeshkan bedoune marz khabar bedin vali nokteh dar injast keh cheh joori mitoonan bian behesh komak konand dar halikeh bayad nashenakhteh bemooneh. az tarafi agar mamnou olkhorouj shodeh basheh chetor misheh kharejesh kard kheili dard naakeh.

omid گفت...

با سلام
متاسفانه انسان های بی شرفی که "آقایون" نام دارند ، این جنایت های کثیف را انجام می دهند و این بلایا را بر سر مهدی جوان و دیگران می آورند.
همین جا از تمام مردم می خواهم که در این ماه رمضان دعا کنند که اینان از ریشه نابود شوند.
اما در مورد سوالی که مطرح کردید من 2 راه به ذهنم رسید:
1- اینکه از طریق مرز فرار کند که دو حالت دارد : از راه دریا و از راه خشکی.
برای فرار از طریق آب می تواند به یکی از شهر های بندری یه جزیره ها برود و از یک صاحب قایق بخواهد که او را قاچاقی به امارات ببرد.( من خودم شخصا چنین افرادی را در قشم دیده ام) فکر می کنم چابهار هم شهر بدی برای فرار نباشد.
2- اینکه پناهنده شود که به توجه به شرایط مهدی فکر می کنم پناهنده ی سیاسی شدن به یک کشور اروپایی گزینه ی مناسبی برای مهدی باشد.

به امید آزادی و پیروزی

ناشناس گفت...

من می گم قبل از خروجش و رسیدن به جای امن خیلی سروصدا نکنیم که گیر ندن بهش!
بیرون که اومداونوقت! الانم به نظرم همین آقای مخملباف یا سازگارا فکر خوبی هستند،

ناشناس گفت...

با خانواده باید از مرز خارجش کرد که دنیا هم ببینه چه خبره ایران.
هم ابعاد رسوایی جنایت بیشتر بشه.

ناشناس گفت...

اگر تنها و تنها از میان این همه مصیبت یک قوه‌ی قضائیه‌ی متعهد و قاطع می داشتیم، وکیلان و قاضیان مسئولی که مانند نقل و نبات به دین و آیین مادریشان قسم نخورند و اینگونه رگ غیرت و شرافتشان را جایی در گذر زمان جا نمی گذاشتند، اگر انصاف و مروت نمرده بود، اگر اندک تدین و اعتقاد به خدایی یگانه مانده بود. اگر کم ترین اعتقاد در وجود بی مایه‌ی این دون صفتان نا بخرد هنوز سوسو می زد! ما شاهد این همه ظلم و ستم بر مردم آزاده و بزرگ ایران زمین نبودیم؟ آیا اینها ایرانی اند؟ ده سال یک متولد عراق رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ما بود!!! مشتی جیره خوار و دست نشانده اند که نه برابر منافع مردم که در جهت منافع کثیف دشمنان این مرز و بوم حرکت می کنند.اگر همه چیز سر جایش بود برای احقاق حقوق حقه ی این مظلومین نیازی به افشاگری عمومی و عرصه زندگی را بر این بندگان خدا تنگ کردن نبود :( اگر، اگر، اگر ... وای بر آنان که این همه ظلم و فساد را میبینند و از این ٰرژیم پست و منفور و از حامیان آن دفاع می کنند. شک نکنیم چه در دنیا و چه در آخرت همه‌ی حامیان این قوم بد تر از تاتار سزایی هم سنگ این متجاوزین را متحمل خواهند شد. ملت ایران درسی به شما خواهند داد که تاریخ بر خورد ندیده است. به امید آن روز.

رضوانه کرباسی گفت...

علیرضا جزایری و رضا محقق پزشکان خوبی هستند

ناشناس گفت...

آقای داد من فکر می کنم اولین کار ارجاع مهدی به یک روانشناس است همچنین به لحاظ اینکه ایشان خودکشی کرده اند باید توسط یک روانپزشک معاینه شده و ریسک خودکشی در ایشان بررسی شود.چون ممکن است خدای نکرده این اتفاق درد آور تکرار شود.برادر عزیز ما مهدی دچار امری کاملا شایع پس از اینگونه وقایع به نام PTST شده و به دنبال آن دچار افسردگی شده ... خارج کردن ایشان از کشور برای امنیتشان خوب است ولی به لحاظ استرسی که مهاجرت بر ایشان وارد می کند کمی زود...چون حمایت خانواده را از دست می دهند بهتر است اول دوره حاد را توسط درمان دارویی و نظارت روانشناس و سایکوتراپیست طی کنند ممکن است پزشک برایشان تا مدتی داروی آرامبخش تجویز کند. تحقیق می کنم و اطلاعات بیشتری می گذارم ...موید باشید ...

ناشناس گفت...

I left Iran 6 years ago for the States.I am doing my residency in medicine here. I deeply sympathize with him. don't make that much money, but If you anounce a bank account,I am willing to help as much as I can.I think that's a good idea to get him out of country. God bless you.

nazli afshari گفت...

sorry I spelled it Wrongly it is : PTSD : Posttraumatic stress disorder ..you may read about it here ....:
http://en.wikipedia.org/wiki/PTSD

مهتا گفت...

سلام و درود فراوان بر وجدان بیدار شما .....به نظر من او را هر چه سریعتر باید پیش یک روانشناس قابل اعتماد و نیز بسیار با تجربه ببرید ولی نباید اورا از خانواده اش جدا کنید اونها می تونن در تسریع بهبود او نقش داشته باشند...خدای من الان از صدای آمریکا شنیدم که گورکنی ناشناس از دفن شبانگاهی ومخفیانه 40 جسد سخن گفت و نیز انبار شدن اجساد در پزشکی قانونی جنوب تهران...وحشت ناک ودردآلود است...غمگینم از درد به خود می پیچم اما خاموشم....بر دهانم قفل زداه اند..آقای داد خواهش می کنم آدرس خودتون را اصلا در هنگام مصاحبه با VOA آشکار نکنید و به شغالانی که در تعقیب شما هستند آدرس ندهید....خداوند یار و یاور شما باشد...درود بر شما

پیمان گفت...

سلام، من پیمان هستم. جمعه برایتان میل فرستادم من همان طور که گفتم در ایران نیستم که بتوانم در آنجا کمکی به شما بکنم اما هر کاری که اینجا بتوانم انجام دهم حتما با کمال میل. هر کمکی که بتوانم انجام دهم خواهم کرد اگر چیزی به ذهنتان رسید به من میل کنید، آدریم را که دارید.
فدای یک تار موی شما.

Mohammed گفت...

Tora be khoda mowazeb khoodet bash. Dosti az Swiss

سامان گفت...

آقای داد حق با شماست من فردا افطار میرم اون و 5 شنبه هم میرم بهشت زهرا...

ناشناس گفت...

جناب آقای داد بنده به علت طولانی بودن مطلبم در مورد مهدی به آدرس ایمیل شما:babakdad@hotmail.com ایمیل زدم امیدوارم مطالعه شود.

Omid گفت...

I think Mehdi can creat a file in Canadian embassy as Refugee application. I am 100% sure that he will be accepted to come to Canada They will support him financially providing air fair and monthly support. Not only Mehdi but also most of the guys who got any injury or casualty from the government. However it needs a strong witness and affidavit. I can be a some kind of help in that process. pls contact omoh66575@yahoo.com for further information.

ناشناس گفت...

If you can take him out of country and get letter from some doctor and show evudence that he got raped in jail any country is gonna accept to give him visa aor he can go as arefugee

ناشناس گفت...

HEMAYATE BACHEHAYE FACEBOOK O BEHESH NESHOON BEDIN

ناشناس گفت...

نمیدونم اگر امام علی الان بود چه واکنشی نشون میداد . اونی که معتقد بود اگر کسی از غم کندن خلخال از بای زنی بمیره بر او عیبی نیست این جنایاتو میدید چی میگفت ؟ اونم به اسم اسلام...
باور میکنی بابک جان هر روز با خودم فکر میکنم با این جنایات من باید چه واکنشی نشون بدم گاهی به شوخی به مادرم میگم پس ما باید خودمونو حلق آویز کنیم!
آتیش میگیرم از این فجایع
.
ای خدای من تو کجایی؟؟؟

ناشناس گفت...

آقای داد امیدوارم هر جا که هستید سالم باشیدوهمیشه پایدار....واقعا تاسف آوره نه بهتره بگم شرم آوره...زبان از گفتن حق مطلب باز میمونه...ولی به عنوان فردی که در شمال کشور زندگی میکنه فکر میکنم اگه بتونید جوری از مرزهای شمالی به طرف آذربایجان یا کشور های خلیج فارس که الآن بد جوری با این آخوندا در افتادن مثل عمارات منتقلش کنید کاری بشه کرد...یا از مردم کردمون کمک بگیرید...چون این بی همه چیز ها همه ی راههای فرار رو بستن...پاینده باشید

ناشناس گفت...

خسته نباشید.واقعا خبررسانی و شجاعت شما ستودنی است. به نظر من بهترین راه ،فرستادن این عزیزان آسیب دیده به نزد روانپزشک و مشاوران است که مشکل ایجاد شده برای این عزیزان را بهبود بخشد.ما که به آنها دسترسی نداریم ولی واقعااگر بتوانیم از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد

دکترعلوی گفت...

با داشتن رهبری فرزانه چون آیت اللخ العظمی امام خامنه ای و عالمانی فرهیخته چون دکتر الحاج سید مخمود علوی درمجلس خبرگان رهبری همه مشکلات مملت بزودی حل خواهد شد .
دکترعلوی انسانی فرهیخته والخق و والانصاف مجتهد هستند و با وجودایشان همه مشکلات حل خواهد شد وایران واستان فارس و علی الخصوص زادگاه این عالم جلیل القدر شهرستان لامرد آباد خواهد شد

ناشناس گفت...

سلام بابک جان با آرزوی موفقیت برای شما و خانوادتان
اینکه می گویید در فیس بوک کم بودند یک : اینکه یکی مرد جنگی به از صد سوار دو : من خودم لیسانس کامپیوتر دارم به فیلتر شکن در شهرستان هرچه کردم نتونستم در فیس بوک تو ثبت نام کنم بس که قطع و وصل میشه وسرعت پایینه الان هم با هزار زحمت تونستم به وبلاگ تو دسترسی پیدا کنم در محل کار هر روز همکارام از مقاله های تازه تو می پرسند چون فقط در بین حدودا چند صد نفر من تقریبا می تونم با فیلتر شکن ها کار کنم واقعا برای کار برای کاربرای عادی لااقل تو شهر ماخیلی سخته در ضمن اون مامور هم که پشت اینترنت دو مگابایت رایگان مخابرات نشسته و داره اراجیف میگه غلط کرده با خامنه ای و در ضمن لااقل من فردا به صد نفر دیگه اطلاع رسانی می کنم مقالاتت رو در سایتها به سعی خودم تا جائیکه بتونم منتشر می کنم در ضمن هر روز که بابام سر می زنم اول حال من و نوه و عروسشو می پرسه بعد حال تو وخانوادتو به نظر من اون رقم فیس بوک را بدون اغراق با در نظر گرفتن شرایط ایننتر نت و فیلتر لا اقل باید ضرب در صد کنی در آخر بعنوان یک هموطن آذری (ترک) بابا عرض پوزش می گویم هر کس به تو و خانواده گرامی و عزیزت کوچکترین آسیب و اذیتی وارد کنه پیداش می کنم آتشش می زنم خانشو هم اتش می زنم خانوادشو اتش می زنم این گوی و این میدان (واقعا ببخشید ولی با این از حیوانات وحشی بدتر باید با زبان خودشون صحبت کرد ) .بعنوان یک دوست و برادر ایرانی شاید یک روز به این زودی بعد از سرنگونی کودتابه شهر خودمون دعوتت کردم بابام هم خیلی خوشحال میشه.

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز اول میخوام به اون مامور روانی کثیف که اون ایمیل رو بهتون زده بود بگم یه سری به facebook بزنه و ببینه صفحه ای در حمایت از ا.ن و سید علی کثیف وجود داره؟یا اگه داره چند تا عضو داره؟این 1600 نفر نماینده ی کل مردم ما هستن که به اینترنت دسترسی ندارن یا به علت ضعف اطلاع رسانی از این صفحه آگاه نیستن .و در مورد مهدی عزیز .نمیدونم چی بگم ساعت ها گریه کردم اصلا نمیتونم از فکرش خارج شم؟آخه این سید علی چرا انقد پست و رزله؟و آقای بابک داد عزیز ما آماده ایم برای هر گونه کمکی به مهدی و مهدی ها که شاید از حالشون بیخبریم.اگه آدرسشون رو بدونیم به دیدنشون میریم و باهاشون اظهار همدردی میکنیم بهشون میگیم که اونا نباید تاوان گرگ صفت بودن کس دیگرو پس بدن .اگه به کمک مالی نیاز هست حتما یه شماره حساب اعلام کنین و ما مکترین و کوچیک ترین کاری رو که میتونیم بکنیم براشون انجام بدین اگر چه اینا هیچ کدوم مرحمی برای دل اونا نمیشه ولی اینم که ما هیچ کاری نکنیم عذاب آوره من از عذاب وجدان دارم میمیرم پس خدا کجایی؟پس کو اون رحمانت؟کو اون رحیمت؟دیگه چه کاری از این کار کثیف تر باید ببینی تا چیزی بگی؟به نظر من باید یه کمیته تشکیل بدیم برای حمایت از آسیب دیدگان تجاوز جنسی و مثلا یه فراخوان بدیم تو بالاترین و اطلاع رسانی کنیم تا بیان و عضو شن بعد میتونیم از روانشناسا کمک بگیریم برای جلسات مشاوره با این عزیزان که در درجه ی اول باد راضیشون کنیم به زندگی برگردن

هوشنگ گفت...

به نام خدا
سلام بابک جان
نا امید نباشیم و بداینم که بیشماریم. عضو نشدن در فیس بوک دلایل متعددی دارد. یکی هم همین سر زدن نیروهای امنیتی که همه می دانند و بیشتر دوستان من و حتی خود من علاوه بر چک کردن وبلاگ های دقیق و پردردت فقط سری به آن صفحه می زنیم و ضمن ارسال آنها حداقل برای 20 نفر و پست آن در صفحه فیس بوک خودمان هر روز آنها را در جریان می گذاریم. بعید می دانم کسی الان این موضوعات را که می نویسید نداند و همه به طریقی مطلع می شوند. دوستانم هم همین کار را می کنند. کماکان هر نفر یک ستاد است.
دل قوی دار و مراقب خودت باش

ناشناس گفت...

سلام اقای داد عزیز خیلی ها از ان ادرس فیس بوکی خبر ندارند. خیلیها مثل من با این وضعیت اینترنت نمی توانند به فیس بوک بروند. ان 1600 نفر به راحتی نماینده ی 160000 نفر است. از طریق وبلاگ محترم شما به خامنه ای توصیه میکنم فیلم دیکتاتور بزرگ چاپلین را ببیند.

ناشناس گفت...

مرگ بر این قوم الضالمین که روی همه ضالمین عالم رو سفید کردند

ناشناس گفت...

پیام من به اون بازجوی فریبکار هست.
ما بیشماریم، ما فرزندانِ بزرگ مردانی هستیم که توی کوچه های خرمشهر و آبادان، با دست خالی جلوی توپ و تانک وایسادن، ما نسلی هستیم که زیر بمبارون و موشک بارون درس خوندیم و بزرگ شدیم. ما با تیر و زخم و ترکشِ بیگانه، غریبه نیستیم.
مارو از چی می ترسونید. ما تا همینجا هم شانسی زنده موندیم.
پدرای ما برای ایران خون ندادند که با بچه هاشون اینجوری برخورد کنند.
ما خیلی وقته که نمی ترسیم، ولی اینجور که پیداست شما خیلی می ترسید

ناشناس گفت...

salam aghay dade aziz lotfan aghar moshkeli baraton pish nemiyad name pedaretona beghid ba shomare shenasname man mitonam khodam mitonam shomarehesabetona peidakonam mikham ye komake kochiki dar inrah beheton bekonam shoma kheili beghardane ma hagh darid

ناشناس گفت...

سلام آقاي داد
زبان از بيان همدردي هم قاصر است. نمي دانم چگونه مي توان به مهدي و به شما كمك كرد. اما آنچه لحظه به لحظه در درون و انديشه ما ايرانيان قوت مي گيرد، فكر انتقام و اعاده حيثيت از دست رفته خودمان و تمام قربانيان حوادث اخير مي باشد. مطمئن باشيد اين جنايات و وحشيگري ها بي پاسخ نخواهند ماند. روزي دور يا نزديك پاداش اين مزدوران و به خواب رفتگان ولايت مطلقه فقيه را همين ملت خواهند داد تا ديگر نيازي به پاداش الهي و بهشت وعده داده شده به آنها نباشد.
صبر و استقامت و شجاعت و هوشمندي شما را از نهايت قلبم مي ستايم. باشد كه پيروزي جنبش سبز پاداش اين همه مرارت هاي شما را بدهد.
به اميد پيروزي جنبش سبز.

ali گفت...

به نظر من اصلا فرستادن این جور ادمها به اونور کار خوبی نیست چون تا پا تو از این مملکت بذاری بیرون دیگه حرفت خریدار نداره می گن به طرف پول دادن تا این حرفها رو بزنه دسیسه غرب است برای بی آبرو کردن نظام. به نظر من آدم هایی مثل مهدی باید همین جا بمونن تا این نفرت و کینه در دل همه ما زنده بمونه. به نظر من درمان از طریق روانکاو و روانشناس قابل انجام است و فقط در حال حاضر این جور افراد نباید تنها بمونن و باید از سوی مردم و خانواده به شدت حمایت بشن تا روحیه اشون برگرده. دوستانی که میتونن باید با این افراد همدردی کنن و بگن که یک ملت پشت سرشون هستند و تنها نیستند.

Farzaneh گفت...

آقای داد، حق نگهدار شماست. ِیا حق.

ناشناس گفت...

شما هرگز فکر نکن که چون افرادی در آن صفحه عضو نمی شوند پس از شما حمایت نمی کنند. باور کن چون میدانیم راحت می شود شناسه واقعی را تعقیب کنند در آن عضو نمی شویم. مگر اینکه یک شناسه دیگر درست کنیم.

ناشناس گفت...

salam
roozi mirese man khodam tak tak ina ro mikhonam va mikhosham
bebin man midoonam khabar daram khiyalet rahat azadi va piroozi hamin nazdikist
daran dastoo pa mizanand
bezoodi ba kamale sarboolandi miyayi biroon
man beht ghol midam

ناشناس گفت...

جناب داد
نوشته هاتون رو میخونم و ممنونم از اطلاع رسانی شما، الان Supporter شما شدم و فکر کنم نفر 2200 بودم به جناب مأمور جواب بدید، تازه Face book رو بستین و گرنه............

ناشناس گفت...

aghay dad drod bar shoma sarbaz vatan aghay dad az paiam an maemor narahat nashavid jonbesh khamosh nashode balke darad khod ra dar marhale afshagari ghavitar mikonad shoma bebinid ke chaghadr az ain rohanion ke tabehal dar sokot bodand bidar shodand bezodi shahed pidaiesh jonbesh harche ghavitar khahid bod ma digar rah ziadi ta pirozi nadarim hamin jonbesh dar marhale aval berahati tavanest akhtelaf amigh va por nashodani dar hakmiat biandazad

یاسر گفت...

سلام وآرزوی سلامتی برای مهدی قهرمان , بابک دلاور ودوستان دیگر, واقعیت اینه که مابا یک اهریمن واقعی روبرو هستیم و واقعیت دیگر اینجاست که ما وارد تونل شده ایم تنگ وتاریک ونمور اما ازهمنیجا سو سوی نور در انتهای تونل خبر از هوای پاک و آزاد میدهد هرچند که برای رسیدن به هوای پاک باید تا انتهای تونل رفت .
ما پیروز می شویم فقط باید طاقت بیاوریم

ناشناس گفت...

بابک عزیز، ما به شما افتخار می کنیم
مطمئن باشید ملت بزرگ ایران قدر زحمات شما را می دانندو مانند بستگانشان نگران شما هستند خود من روزهایی که با فاسله وبلاگ را بروز می کنید ساعتی یکبار سری به آن می زنم بلکه با دیدن مطلب جدیدتان مطمئن شوم که هنوز در امان هستید. شرمنده از وضعیت موجود که جز دعا و همراهی قلبی کار بیشتری از ما بر نمی آید. آن مامور کذایی هم بداند تعداد اعضا شفحه فیس بوک بدلبل جو امنیتی است که آقایان در فضای اینترنتی اعمال کرده اند من بشخصه با نام مستعار در این گروه عضو شده ام ومطمئن باشید 1600 نفر در برابر میلیونها نفری که در قلبشان جای داریدتنها مشتی است نمونه خروار. در پایان به فرزنتان از جانب من بگوئید مایه افتخار ماست که چنین جوانان فهمیده و از خود گذشته ای در میهن داریم.

ناشناس گفت...

خداوندا بذر امید را در دل همه قرار بده که ادمی به امید زنده است

ناشناس گفت...

بابک عزیز عضویت در گروهها کمترین کاری است که از دست ما بر می آید. ولی من همین الان گروه فیسبوک شما را دیدم. هر چند تمام پست های شما را در فیسبوک منتشر میکنم. گاهی دلسردی بر من و ما غلبه میکند ولی متاسفانه ما از شما نیرو میگیریم نه شما از ما. امید ما به بزرگترهاست و کوتاهی از ما.
همین الان حدود 20 نفر به اعضای گروه شما اضافه میشه.
بابک جان،
زنده باشی،
دوستدار شما
امید

ناشناس گفت...

با سلام دوباره، ميخواستم بگم چرا از سازمنهاى بين المللى مثل سازمن حمايت از كوودكان يا يونسكو يا يونسف كمك نگيريم مگر اونها كارشان حمايت از حقوق كودكان نيست؟ من سعى ميكنم براى انجمنى در دانمارك نامه بنويسم و ازشان كمك بخواهم. بالاخره بايد راهى براى كمك و نجات يك انسان ستمديده كه مورد ....... قرار گرفته باشه. جدا شرم دارم كه بگم يك نيروى امنيتى هموطن ، هموطنم را در زندان مورده مجازاتى به نام ....... قرار ميدهد. به اميد آزادى ايران عزيز. سوگند از دانمارك

ناشناس گفت...

aghay dad drod bar shoma sarbaz vatan aghay dad az paiam an maemor narahat nashavid jonbesh khamosh nashode balke darad khod ra dar marhale afshagari ghavitar mikonad shoma bebinid ke chaghadr az ain rohanion ke tabehal dar sokot bodand bidar shodand bezodi shahed pidaiesh jonbesh harche ghavitar khahid bod ma digar rah ziadi ta pirozi nadarim hamin jonbesh dar marhale aval berahati tavanest akhtelaf amigh va por nashodani dar hakmiat biandazad

ناشناس گفت...

بهش بگو یوتیوپ پر است از داستانهای کسانی که مورد شکنجه و تجاوز این جانیان قرار گرفتند. بگو ما به وجودش احتیاج داریم که بمونه و مرگ ج.ا رو با هم جشن بگیریم.

مریم گفت...

سلام آقای داد
من مریم از تهران هستم و قبلا هم براتون چند بار نوشتم
آقای داد ، به همه دوستان و شما می خواستم بگویم که صرف ناراحت بودن و اظهار همدردی از دور فایده نداردو همه باید کمک کنند
من از جانب خودم در همه زمینه های زیر اعلام آمادگی می کنم
1- کمک مالی به مهدی و خانواده اش
2- کمک معنوی و ارائه خدمات روانپزشکی و مشاوره توسط افراد بسیار قابل و مطمئن
3- هر نوع کمک دیگری که شما پیشنهاد کنید
مسئله این است که ایشان می خواهند شناخته نشوند و شما هم نمی توانید به هر کسی اطمینان کنید
آیا برای خانواده مهدی مقدور است شماره حساب بدهند؟
آیا برایشان مقدور است از طریق اینترنت با ما ارتباط داشته باشند؟
اگر بتوانید ارتباط ما را برقرار کنید من و دوستانم حاضر به انجام هر گونه کمکی هستیم
من در تهران هستم
در مورد کمک به خودتان هم بفرمایید چه کاری از دستم بر می آید ، کوتاهی نخواهم کرد

ناشناس گفت...

vaghean be shoma eftekhar mikonam..khoda hefzetoon kone

ناشناس گفت...

دمتون گرم
دوستون داريم
از خدا براي شما ارزوي موفقيت و خوبيها ميکنم
ملت ايران تا ابد مديون شما مبارزان راه حق و مبارزه با خرافه پرستي و ديکتاتوري ديني خواهد بود
نام شما در دل هاي ما و انعکاس ان در اشک هاي چشمانمان است
يا حق
خدا با صادقان است
خدا خدا خدا خدا خدا خدا

faranak گفت...

سلام آقای داد! خسته نباشید، نا امید هم نباشید! دلیل این که 1600 نفرند و نه بیشتر خب فیلتر بودن فیس بوکه!
به امید سلامتی همه مهدی ها!

ناشناس گفت...

با سلام،خیلی‌ از این خبر منقلب شدم.از راه دور خبر‌ها را شدیدا دنبال می‌کنم و عصبانی‌ هستم از انهای که خیلی‌ زود همه چیزو فراموش کردند و می‌گویند تموم شد. تا جریانات مرگ و شکنجه‌های این عزیزان هست،هیچی‌ تموم نشده.شما هم از امثال اون نظاامی دلسرد نشید که خیلی‌ کارتون قابل تحسین هستش،من عضو جایی که گفتید نیستم ولی‌ به شما و خانوادتون افتخار می‌کنم که همچین سختی‌ را دارید میگذرانید.به امید آزادی عزیزان، خدا به همراهتون.

Abri گفت...

ای بابا ...! چه مامور کم لطفی...! همین الان بعد از نیم ساعت دوباره به این صفحه رفتم، در حال حاضر (2:00 بامداد) 2509 نفر که البته ناگفته نماند هرچی که میگذره به تعداد افراد اضافه میشه (این و به این خاطر میگم که از سر کنجکاوی تقریبا هر ساعت یک بار چک میکنم).راستش به نظرم این رقم در عرض 4 ،5 روز برای ما مردم تنبل ;)یه رکورده و به جرات میتونم بگم که تو گروههای فیس بوک کم سابقه است ضمن این که مثلا من به نمایندگی از طرف 7 ، 8 نفر در این گروه هستم (هر شب باید اخبار شما رو به همشون برسونم...!!! ) . من به این دید بهش نگاه میکنم که امید های کوچیک ماست که به هدف های بزرگ ختم میشه. چه بهتر که بتونیم این امید و هرچه قدر هم که کوچیک به دیگران هم منتقل کنیم و شما آقای داد عزیز برای تعدادی خیلی خیلی خیلی بیش از اون که فکرش رو بکنید سرشار از امید هستید حتی با صدای خسته جمعه شبتون ... . امیدوارم امید و انرژی ما هم به شما منتقل بشه. :)
به امید صبح سبز ایران زمین در کنار شما .
در امنیت و سلامت باشید.

ناشناس گفت...

با عرض سلام و خسته نباشید و آرزوی موفقیت برای شما و رهایی ایران عزیز.
می خواستم به اطلاعتون برسونم که تعداد حمایت کنندگان آزادی بیان که در صفحه ای بنام شما در فیس بوک راه اندازی شده، در حال حاضر 2500 نفر است و این صفحه به تارگی راه اندازی شده!و در ضمن مگه چند نفر از ایرانی ها در فیس بوک کلا عضو هستند؟ مطمئن باشید که همه ی اون 20 میلیون ایرانی که به میر حسین رای دادند،اگر امکان دسترسی به اینترنت داشتند و یا فیس بوک رو می شناختند و در آن فعالیت داشتند، حتما عضو این صفحه نیز می شدند!
ما همه تا آخرین نفس ایستاده ایم و از شخص شما و نیز از آزادی بیان حمایت می کنیم...

بيژن گفت...

سلام بر آقاي داد وهمه مبارزان راه انسانيت
ماموران نظام مامخوريت يافته اند تا با پرسه زدن در دنياي مجازي تماس با تلويزيونها وراديوهاي خارجي حتي با قيافه مخالف دولت وارد شده وبا زرنگي جملاتي را بگويند كه در اصل به نااميد كردن مردم منجر مي شود. ما كه تجربه يك انقلاب را داريم بايد به جوانان بگوييم كه زياد عجول نباشند پيروزي سريع همان بلايي را سرمان خواهد آورد كه درانقلاب 57 برسر ملت آمد.آن زمان هنوز صف ها كاملا مشخص نشده بود كه انقلاب به پيروزي رسيد وبه ناگاه ديديم كه شاهپرستان وضدانقلاب به راحتي آب خوردن جامه انقلابي پوشيدند وفرزندان اصيل انقلاب را به مسلخ بردند واخلاف آنان كه درحجتيه ها وهياتهاو.. دم درآورده اند امروزه از بزرگان انقلاب طلبكارشده وانتقام آن روزها را دارند از فرزندان وسرمايه هاي انقلاب مي گيرند.اينان اگر دستشان برسد خود رهبر را هم به دارخواهندكشيدومقبره امام را به خاك.
مردم نبايد نا اميد شوندهنوز روزهاي مهمتري در پيش است هنوز تازه نفسهاي آموزشگاه ها ودانشگاهها خواهندآمد هنوز بايد فولاد آبديده شود وهنوز بايد صف ها كاملا مشخص وجدا شوند.بگذاري جنتي ها وعلم الهدي هابتازند وگردوخاك كنند.بهمن ماه نزديك است حتي اگر به جاي چندماه چندسال طول بكشد.

نسرین گفت...

بابک عزیزم
امروز از خودم بدم اومد، وقتی دیدم که مهدی و مهدی‌ها رگ خودشونو می‌زنن و من و امثال من به فکر سلامتی و شرافت خودمونیم، از خودم بدم اومد، وقتی دیدم 4 سال روانشناسی خوندم و الان بلد نیستم چطور به مهدی و مهدی‌ها انگیزه زندگی بدم... دلم می‌خواد یکی بیاد دست ما رو بگیره بهمون امید بده، بهمون انگیزه بده، یکی بهمون بگه که روز نزدیکه، تاریکی مطلق نمی‌مونه... اما چه کنم که این سکوت داره داغونم می‌کنه.
بابک عزیزم، مراقب خودت و خانواده‌ات باش، خواهش می‌کنم، شما چشم و دل ما هستید مراقب باشید.

azade گفت...

Babak aziz, ba dorood be shoma va arezooye pirooz
ba nazare man oon doost dorost bajan kardand,PTST:aval bayad ba yk darooye zede afsordegi(dar in moored antispykotika,Truxal bemizane kam),va moshavere ba ravanshenas va hemayt khanevade va yk makane amn.komaky bashad ba mil mypaziram.

ناشناس گفت...

بعضی وقتها از خارج زندگی کردنم خجالت میکشم وقتی می بینم کسانی مثل تو بابک غزیز و مهدی ها دارند زره زره آب میشوند.توی این 2 ماه فقط خون دل خوردم یا بهتر بگم خودمو خوردم ولی بابک عزیز به تنها چیزی که فکر نکردم ناامیدی بود. همونطور که گفتی نا امیدی کلید تمام کارهاست. مردم الان درحال کما بسر میبرند و باید کمی فرصت داد تا از این کما که از شوک ضربه های رژیم رفته اند بیرون بیایند. بابک عزیز یک مبارز به این فکر نمیکنه که چند نفر در فیس بوک عضو شدن بلکه مبارز به پیروزی فقط فکر میکنه. راستش من تا قبل از اینکه این ماجرا رو در وبسایتت بخونم خبر نداشتم. پس میبینی که دلسردی تو بابک جان پایه ای نداره. باور کن مردم این مدت توی شوک هستن و دارن تجزیه تحلیل میکنن که چطور از این کما بیان بیرون و باید کمی وقط داد فقط همین .
زنده باد مبارزین و شهدای راه آزادی.
مواظب خودت باش بابک جان و از دوستانت که در وبلاگت کمکت میکنن هم ممنونم و خسته نباشید میگم.

ناشناس گفت...

babak jan salam ,khaste nabshin avallin bar ke maghalato khondam maghaleee bod be name rahbar alayhe rahbar , jalebe ke bedoni ghalame zibat tmame namayandegan gozashte majleso tahte tasir gharar dadaeh va man az zabaon yeki az onhaaa moshtaghe be khondane maghalat shodam be omide azadi va sar farzi mihanemon

ناشناس گفت...

فقط مي خواستم بگم از نظر من خدائي وجود نداره كه به داد اين همه آه مادران وپدران مصوم ما برسه به نظر من آقا مهدي وديگر سروران ما شجاعت مردانگي وايستادگي را در خودشان دارند اينان نبايد در برابر اين كثافتها كم بياورند و من خواهشم اين هست كه به گوش جهانيان برسانند اي برادران وخواهران دلير از شماها عاجزانه تقاضا مي كنم حرف بزنين وگرنه ديگر خواهران وبرادران ما نيز به اين سرنوشت دچار مي شوند فقط به خاطر اونهائي كه هنوز در بندن به اميد آزادي ايران به كمك شما عزيزان ما به شما عزيزان افتخار مي كنيم وآقا مهدي اميدوارم هر جه زودتر خبر بهبودي تو را برادر عزيزم بابك داد به ما بدهد

ناشناس گفت...

سلام اقای داد.
درد مهدی ها از نا امیدی نیست.درد چیز دیگریست که بعد تر از درد جسمیست. شاید به او گفته باشید که همه ایرانیان از او حمایت میکنند و او را گناهکار ندیده و قهرمان میدانند و گنهکاران را جنایکاران و این خیلی خوب است چون او را از نا امیدی به امید میکشاند.اما مشکل مهدی مشکل روحی است که در افرادی که به انها تجاوز شده پیش میاید و مهدی و مهدی ها بیشتر از پزشک جسم به پزشک روح نیاز دارند. به یک روانپزشک نیاز دارند. افرادی که به انها تجاوز شده از خود متنفرند. احساس میکنند که سرتاپای وجودشان کثیف شده و به اعتراف اینگون افراد بارها و بارها در طول روز خود را میشویند و حمام میکنند بلکه ان کثافتی را که گمان میکنند تمامی وجودشان را الوده پاک کنند. این مشکل روحی کم نیست چون ادم میتواند از همه فرار کند ولی متاسفانه فرار از خود غیر ممکن است و تنها راه فرار را این افراد در کشتن خود میبینند. مهدی ها به روانپزشک نیاز دارند.

ناشناس گفت...

من نمی دانم ۱۶۰۰ درست است یا خیر ولی عدد کمی نیست! چون تعداد کل رای دهندگان در ۲۲ خرداد در فیس بوک خیلی بیشتر از این عدد نبود. خیلی از افراد نگران هستند که صفحه فیس بوکی که یک نفر ناشناس ساخته برای حکومت باشد تا افراد را شناسایی کند. چیزی که مهم است اینه که هنوز صدای الله اکبر در محله‌هایی از تهران گوش افرادی که خودشان را به خواب زده‌اند دارد کر می‌کند.
هرچه پیش می‌رویم آگاهی بیشتر می‌شود و مردم در راه خویش پا بر جا تر.

ناشناس گفت...

khob oon safhe taaze tooie Facebook dorost shode va azaash kam kam ziaad mishan. man alaan check kardam 2600 ozv daasht. dar zemn mage chand nafar tooie iran be filtershekan va Facebook dastrasi daran ke ozv shan

ناشناس گفت...

من یک پیشنهاد دارم که در نگاه اول ممکن مسخره به نظر برسه ولی‌ فکر کنم خیلی‌ موثر باشه: یک روز رو به عنوان "ما هم فکر می‌کنیم، ما را هم به زندان ببرید" اعلام بکنیم. در این روز همه کسانی‌ که مثل دوستان زندانی فکر میکنند و معتقد هستند که آنها کار خلافی نکرده اند و حاضرند هزینه بدهند، خودشون با پای خودشون به زندان اوین بروند یا بیایند در خیابون و خودشون رو به پلیس معرفی‌ کنند، اعتراف کنند و تقاضا بکنند که دستگیر بشن. کسانی‌ هم که در خارج هستند، پاسپورت ایرانی‌ دارند و معتقد هستند که برای آزادی باید هزینه داد، در اون روز به ایران بیایند و همین کار بکنند. من مطمئن هستم که با کمپین قوی میشود این کار را عملی‌ کرد. واقعیت این هستش تعداد کسانی‌ که باید به جرم اظهار عقیده و مخالفت با نظام دستگیر بشوند شاید در حدود ۶۰ میلیون باشد. چرا فقط ۳۰۰۰ را گرفته اند؟ تا کی‌ باید نشست؟ ملت ما شایسته حکومت بهتر از این هست!

ناشناس گفت...

Ba Sepase faravan. Be arezooye Irani azad va naboodi hameye in janian mazhabi.

ناشناس گفت...

با درود بر شما آقای داد
خیلی از افرادی که نوشته های شما را دوست دارند نمی توانند اعلام حمایت کنند که شما بتوانید تخمین درستی از تعداد آنها داشته باشیددلایل متفاوت می باشد عده ایی دسترسی به اینترنت ندارند از طریق دوستانشان در ارتباط با نوشته های شما می باشند عده ایی به خاطر مشاغل خاص نمی خواهند در اینترنت رد و نشانی بگذارند چون فکر می کنند اگر کسی نشانسد راحت تر می توانند کمک کنند و... و مطمئن باشید اگر تعداد افرادی که حامی قلم شما هستند کم باشند اما آنقدر فهیم هستند که تا توان دارند از شما حمایت نمایند و مانند اراذل اطراف ا.ن که تنها کافی است خواسته آنها برآورده نشود ببینید چگونه تنها خواهد ماند.
آقای داد در مورد مهدی رفتن به طبیعت (روستا یا کوهستان)برای مدتی شاید بتواند او را به حالت نرمال تری برگرداند.

ناشناس گفت...

بابک سلام
خدا به شما صبر و قوت بدهد و دشمنانتان را کر و کور کند. من حاضرم از نظر هزینه چه برای زندگی شما و یا این جوان کمک کنم. اگر خواستید ایمیل جهت تماس میدهم

ناشناس گفت...

مقام عظماي ولايت در خانه خود نشسته است و به آداب معنوي خود مي پردازد كه مبادا روزه اش كسر شود يا نمازش دير.ملت را هم بي خيال كه دارند در بدبختي دست و پا ميزنند و در سوگ جوانشان نشسته اند.با معرفي وزراي كابينه كودتا افكار مردم را به سمتي برده اند كه ديگر حرفي از خود ا.ن زده نشود.ما ميگيم خر نميخواهيم پالون خر تعيين ميكنند.اس ام اس هايي هم كه نمي فرستاديم يا تماسهايي هم كه نمي گرفتيم تا به مخابرات ضرر برسانيم توي دلمان درآوردند و قبض موبايلمان اين دفعه سوبل آمد.
خجالت نمي كشد آقا كه خود را نايب امام زمان ميخواند؟
اللهم فك كل اسير
khasibarmowh.blogspot.com

ناشناس گفت...

از خودم حالم بهم خورد،چقدر ترسو و بي وجودم، به خواندن مصيبت نامه ها عادت كردم تنها....
مي خواستم به مهدي بگم تو نه قرباني تجاوز كه يك جانباز حقيقي هستي ، يك شهيد زنده را دراز آزادي

رضوانه کرباسی گفت...

آقای داد حتما ببریدش پیش یک متخصص اعصاب و روان و چون خودم افسردگی دارم این رو می گم . هیچ کس به جز یک متخصص تمی تونه کمکش کنه مطمئنن باید دارو مصرف کنه . بهترین کار و فوری ترین کار بردن معدی پیش یک متخصص خوبه . دکتر محقق جزه بهترین ها در ایرانه این شماره موبایلشه 09121197102 فقط زود عمل کنید تا کار دیگه ای نکرده . موفق باشید و خدا همیشه پشت و پناهت باشه

ناشناس گفت...

سايت facebook به شدت فيلتر ميشه اين يعني 1600 نفر همه ي تلاششونو كردن از فيلترها رد شدن و بعد اومدن تو صفحه ي شما عضو شدن من حتي با پروكسي ديگه تو اين سايت نميتونم برم

ناشناس گفت...

o goft ke shoma ra nomid konad. shoma chera? va in dalil nemshie ke tedade fans ke kesi hami nist . khob avalan hame dastrasi be internet nadarand, va inke kheliham az on facebook khabar nadarand.
piroz bashid va khoda negahdaratan va poshtibane khanevadeatan.
khoda ba mast v aharasi be del rah nadehim.

ناشناس گفت...

Please translate your report as soon as posible so we can post it to all medial channels and weblogs, twitter etc. i am writing a personal letter to our President Obama. I wish dear mehdi speedy recovery and tell him the whole wold praying for him and are with him. God bless him

آرش گفت...

سلام آقاي داد
واقعا"شجاعت شما ستودنيست .در مورد فيس بوك موضوع اينه كه اونقدر ما بيشماريم كه از اين صفحات زياد ساخته ميشود و هر كس عضو يكي ميشود.من بعيد ميدونم كسي نا اميد شه ولي ما بيشماريم آقاي داد .احتمال نااميد كردن همه يا اكثريت وجود نداره شك نكنين .به اون آقايي كه واست كامنت گذاشته بگو خدا رو شكر كنه همين ايميل و اينترنتو بلده كه بياد ببينه و از عقده اينكه دستش فقط به يكي از آدمهاي شجاعمون نرسه از اين كامنتها بزاره .ولي بايد بدونه ترس ماها هم حدي داره و مطمئن باشه شكسته شدن اين حد واسه اكثريت نزديكه .

یک ایرانی گفت...

سلام بابک جان
نمیدونم چی بگم که ذره ای از دردت رو آروم کنه مدام فرار کردن از دست این شیطان صفت ها و در حول و حراص زندگی کردن کار هر کسی نیست بدون که خیلی بزرگی و با میل یه انسان پست نا امید نشو راستش من به اون آدرسی که دادی رفتم اما هیچی پیدا نکردم .

خودت میدونی که با این فیلترینگ ها کار سخت شده اما غیر ممکن نیست

من یه سایتی و میشناسم که روزانه برای من فیلتر شکن میفرسته .

اسمش بشکن بشکن هست برید و عضو بشید. همه فیلتر شکن ها کار نمیکنه اما یکی در میون چرا.

در مورد مهدی نمیدونم چی بگم حتی تصورش هم برام غیر ممکن اما میخوام بگم مهدی جان برادرم طاقت بیار و سندی باش برای حرف هایمان برای تهمتها آنها دوام بیار برادر .

زخم تجاوزی که به تو شده بیشتر از درد گلوله است ما می دانیم تحقیر نشو سرت را بلند بگیر تو آنقدر مردی که از بی شرمی آنها به جای آنها خجالت میکشی
طاقت بیار برادر

آدر س یه فیلتر شکن برای شما
http://khamenei.khafesho.com/

ناشناس گفت...

سلام
می دونم اونهایی که مثل مهدی آسیب دیدن کم نیستند. می دونم ماهایی که مثل مهدی آسیب ندیدیم زیاد هستیم. این روزها همه روزهای سختی را می گذرانیم، چه آنها که آسیب دیدند و چه آنها که آسیب ها را هر روز پیگیری می کنند.
این روزهاروزهای سختی برای همه ی ماست. احضاریه ها را مدام می فرتند، چه الله اکبر بگویی و چه نگویی. چه فعال سیاسی باشی و چه فعال سیاسی بوده باشی و چه حتی ندانی سیاست چیست. بازجویی ها به روال گذشته است و هنوز از وقایع گذشته می پرسند و گاه... پرسیدند تو با چه کسانی قدم می زنی؟ اون روز تو اون خیابون چه کار می کردی؟ تلفن ها مدام تحت کنترل است. تلفن هایمان محدود شده، ارتباطاتمان تقريباً قطع شده، آقای داد در این میان که ما حتی از حرف زدن با یکدیگر عاجزیم، چطور انتظار داری در صفحه ای عضو شویم که راهی به صفحه هایمان باز می کند و کمکی است برای شناسایی مان. من فعال سیاسی نیستم، اما می نویسم. هر روز و راجع به همه ی وقایع. صفحه ی فیس بوکم بیش از 100 بار تا کنون حک شده و به لطف دوستان آن را باز نگه داشته ام. اینجا حکومت نظامی است. این جا ترس است که در دل مردم موج می زند. فکر می کردم نمی ترسم، ولی وقتی تا مرز دستگیری رفتم، وقتی برگه ی احضاریه برای من هم آمد، دیدم که می ترسم... من یک ترسو هستم. من از اوین می ترسم. من از تجاوز می ترسم، نمی ترسم که بمیرم، ولی می ترسم که تا آخر عمر با این ترس زندگی کنم
یا حق

نسرین گفت...

برای مهدی:
مهدی، برادرکم، کاش درکنارت بودم، درکنار همان تختی که روی آن خوابیده ای و احتمالابه تمام دنیا پشت کرده ای وتنها به رفتن و دیگر نبودن خودت فکر می کنی.کاش بودم تا در چشمان مغموم و درد کشیده ات نگاه کنم و بگویم مهدی جان بمان. سعی می کنم فراموش نکنم که امروز پایانی برای درد و رنجی که تو تحمل می کنی متصور نیست، ولی بمان. کاش امروز در کنارت بودم و آن دو کیسه خون را، از رگهای من به بدن رنجورت تزریق می کردند که بتوانم با هر قطره خونم به تن ستمدیده ات امید تزریق کنم. به تمام شاهراه های بدنت سر بزنم، میهمان قلبت بشوم و از آن بخواهم آرام و پیوسته بتپد، بی توقف، و تو را برای انسانیت، برای وجدان های بیدار ونگران تو نگاهبان باشد. به چشمانت بروم و بگویم که نگذارند کابوس ها رنجورترت کنند. ریه هایت را پر از هوای تازه کنم تا اعتماد به کسانی که دوستت دارند دررگهایت به حرکت درآید. کاش انجا بودم که بگویم برادرکم، تو سرو بلند قامت و تمام آبرو وافتخار منی. گرچه خمیده و تکیده ات خواسته اندت، تو خود شرافتی و تمام احترام منی. کمر آن که به تو چونین کرده را ازشرم خواهیم شکست، با هم. پس بمان، مهدی جانم بمان و مرا در زنده بودن با خودت شریک کن. که بودن تو آغاز تولد همه ما خواهد شد. پس بمان.
نسرین از تورنتو

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز و شجاع.
کسانی مثل تو که همهء زندگیش را در راه آرمان مردم سرزمینش به خطر انداخته ، همهء مردم غیور ایران را پشتیبان خود بداند . در وانفسای سرکوب و قرق رسانه ای ، بجز آنها که به رایانه دسترسی دارند از مردم شاید نمیتوان زیاد انتظار داشت . ولی ما با تو وبر علیه استبداد با هر ترفندی مبارزه خواهیم کرد. تا جنبش رهبر و هماهنگ کننده ندارد حرکت ها در حد بضاعت مردم است . درود بر شهیدان سبز، درود بر بابک داد ، به پیش یرای حذف بیداد .

ناشناس گفت...

بابك جان همه ايرانيان به شما افتخار ميكنند.به اميد روزي كه شاهد بارور شدن نهال آزادي در ايران عزيز باشيم.يا علي مدد.

Ali گفت...

آقای داد عزیز
با تشکر از همه حامیان خارج از کشور، باید بدانید لشکر اصلی حامیان شما و اندیشه های شما در ایران هستند که شمارشان میلیونی است و همان مامور بهتر از من و شما میداند. باید از آن مامور پرسید آیا دولت کودتا فقط برای 1600 نفر این همه ارتش را به حیابان آورده است؟ و آیا فقط 1600 نفر خواب را از چشم آقایان ربوده است؟
برادر عزیز لحظه ای یاس به خود راه نده که ما بی شماریم - زنده باشی

ناشناس گفت...

باراک اوباما به گفته بعضی از سایتها حدودا 130 میلیون رای داشته. تعداد حامیان فیس بوکش 6 میلیونه. یعنی در حدود کمتر از 5 درصد رای دهنده ها بهش. در ضمن اینکه در امریکا فیلترینگ وجود نداره و کسی هم ترسی از استفاده از فیس بوک نداره. طبق امار حدود 56 میلیون کاربر امریکایی در فیس بوک هست. یعنی تعدادی برابر نیمی از رای دهندگان به اوباما. یعنی ده درصد از کاربران امریکایی فیس بوک عضو صفحه حامیان باراک اوباما شدند. حالا باید نتیجه بگیریم که چون دو درصد جمعیت امریکا در فیس بوک حامی باراک اوبامان. باراک اوباما حامیی نداره؟ من خودم عضو فیس بوک نیستم و همسرم و پدر مادرم و برادرم هم نیستند. درحالیکه بنده همیشه وبلاگ ایشون رو میخونم و برای خانواده ام میفرستم.

ناشناس گفت...

سلام
لطفا از ضروزت نبش قبر شهدای اخیر دفن شده در بهشی زهرا به صورت گمنام هم بنویسید که ماجرای 67 دوباره تکرار نشود
خدا نگهدارتان

ناشناس گفت...

BA SALAM BABAK JAN
NEMIDANAM CHEH BEGOUYAM , VA CHEHGOUNEH EHSSAM RA BAYAN KONAM , JENAYATI KEH EINHA DAR LAVAY ESLAM BAR EIN MELAT RAVA MIDARAND , NAGOFTANIST , VAGHEAN EIN JENAYATKARAN BEH NAM ESLAM CHEH MIKONAND ?AYA ESLAM ZIBATARIN DIN KHODAVAND EIN ZOLMHA RA TAEID MIKONAD? NA FEKR NEMIKONAM KEH EIN CHENIN BASHAD VA YA SHAYAD NABAYAD EIN CHEHNIN BASHD , CHERA KEH KHODAVAND BAKHSHANDEH O MEHRBAN AST .KHODAYA EIN HAMEH ZOLM RA NAPASSAND , EINHA MIKHAHAND MEHR TO NAZANIN RA AZ DEL MA BIROUN KONAND , VALI EIN AZ KHODA BIKHABARAN GHAFELAND AZ EINKEH EIN ZOLMHA , SETAMHA , JENAYAT VA..... HAMEH O HAMEH MA RA BISHTAR BEH TO NAZDIKTAR MISAZAD , EY KHODAY MEHRBAN ,NOURI BEH DEL MA BEYAFKAN ,TA BEHTAVANIM CHESHMHAY KHOUN GEREFTEH EIN JENAYATKARAN RA KOUR SAZIM , EY KHODAY MEHRBOUN GHODRATI ATTA FARMA TA BEHTAVANIM , HAR CHEH POR GHODRAT TAR DAR MOGHABEL EIN JANIAN BEEISTIM , EY KHODAY KHOUBAM HAMBASTEGI BEIN EIN MELAT ATTA FARMA TA HAMEGI MANAND POTKI MOHKAM BAR DAHAN EIN YAVEH GOUYAN BEKOUBIM .
AZIZAN HAMEGI DASTDAR DAST YEK DIGAR , BA ETEHAD O HAMBASTEGI MANAND DIVARI AHANIN DAR MOGHABEL EIN DIV SEFATAN BEEITIM .PAS BEYAEID BA HAM MOTAHED SHAVIM VA DAST AZ MOBAREZEH NAKESHIM .
BEH OMID PIROUZI

somaye گفت...

لطفاً از همين الان براي تظاهراتي در روز 17 شهريور ميدان ژاله(شهدا ) اطلاع رساني كنيد.

ناشناس گفت...

مهدی جان ، برادر عزیز وغیرتمندم،
تو وهموطنان شجاع ما که به دست سفاکان پلید شکنجه شدند همگی اسطوره مقاومت ملت ماو باعث افتخار ماهستید. ماباتو و همراهت هستیم تالحظه آخر که تا حیوانات وحشی رو به سزای عملشون برسونیم. تو باید دلیر واستوار به زندگی و آرزوهات ادامه بدی وبدونی که اون ابلهی که به جسم تو تعرض کرد به بعد فانی وگذرای وجودت دست یافته. آنچه که با من وما خواهد ماند فکر و اندیشه ماست.نگذار تا به این بعد والا از وجودت غلبه کنند. زخم شمشیر بر بدن التیام پیدا می کند ولی زخم در روح نه! تو دلیر قهرمان، اجازه نده دون مایه حقیری به روحت آسیب بزنه. ما با توایم...

ناشناس گفت...

درود
زنده باد بابک داد مرگ بر خامنه ای

ناشناس گفت...

آنچه مسلم ومعلوم است یک تفکر متعفن وفاقد احساس انسانیت مانند عوامل کودتاچی زیاد است وجایی تو قلب وروح بشریت ندارد در عوض تفکر حس دردمندی ، دوستی ، نزدیکی انسانها وقلب ها، همانند مردم ایران در 25/3/88وبعدها حرکت چند میلیونی مردم که بدون اس ام اس ،وروزنامه آزاد ،وبدون ماهواره بدون پارازیت ،وموبایل واینترنت وایمیل ،وتحدیدوضرب وشتم فراوان نظامی...فقط شیطانهایی مانند عوامل کودتا نمیتوانند ببینندوتحمل کنند این همه عشق وصفای مردمی را

ناشناس گفت...

جناب آقاي داد سلام
خيلي روزها به شما و خانواده محترمتان فكر ميكنم . شايد بنده از نظر سني كمي بزرگتر از جنابعالي باشم و از همين جهت همانند بسياري از دوستان هم سن و سال خود تجربه هاي انقلاب 57 و سالهاي 60 را داشته ام و بارها دستگير و زنداني شده ام .
جناب اقاي داد
ما مردم ايران هيچگونه چاره اي ز صبر و استقامت و مبارزه نداريم . من از آن قبيل ايراني هاي خارج از كشور نيستم كه در اروپا و امريكا براحتي زندگي كنم و از فرسنگها راه دور به مردم داخل كشور خط بدهم كه ايستادگي كنيد . سالهاست كه در بطن و متن اين ملت و همراه با آنان در خوشي و غم هايشان همراه بوده ام .
بارها و بارها از خانه ام در ميان گريه و ضجه هاي مادرم و فشارهاي قلبي پدرم ، چشمانم را بسته اند و به مادرم فرموده اند كه ميبرمش دادستاني كل انقلاب و البته به خانه هاي تيمي برده اند .
و البته خيلي خوش شانس بوده ام كه به واسطه ي نسبت به خانواده محترم امام بارها از طرف دفتر ايشان ازاد شده ام ولي بسياري از دوستان خود را در اين راه از دست داده ام . دوستاني كه در جمع يك خانواده چهار نفره ، هر دو خواهر و برادر در اوين بودند و خانواده اي فقير كه پدر بنا بود و بيكار ، ولي صاحب هنر و پاك ، مادر بيچاره كه كارش به جنون كشيده شد در تصادف با يك وانت پايش شكست ، و به همان علت فقر و نداري ، عفونت تمام بدنش را گرفت و فوت نمود و پدر بيچاره در شب هفت مادر به رحمت ايزدي رفت . دو خواهر و برادر از زندان آزاد شدند و همچون دو طفلان مسلم تنها و غريب بر سر مزار مادر و پدر خود اشك ميريختند و دريغ از دستي و دوستي . پدر من هم در همان سالها با بيماري قلبي از دنيا رفت و من هم هرگز اجازه ي حضور در دانشگاه كه هيچ در مدرسه را هم نيافتم و پس از سالها بزحمت توانستم دوره دبيرستان را تمام كنم .
اينها را نوشتم تا دوستان جوانتر من كه امروز انان رهبران من هستند يادشان بماند ازادي بهاي سنگيني ميخواهد . بهايي كه ديروزها من و خانواده ام و دوستان ميپرداختيم و امروزها بابك داد و فرداها عزيزان و جگرگوشه هايمان .

آقاي داد ، ما مادران و كودكان دو ساله در زندان هايمان داشتيم . پس نبايد از تجاوز و تجاوزگر بترسيم . اگر روزي دست از جان بشويم ، اين خودكشي را به گونه اي انجام خواهم داد كه در زندگي ساير هموطنانم تاثير گذار باشد .
گر بدين سان زيست بايد پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود ، چون کوه
يادگاري جاودانه بر تراز بي بقاي خاک

و اما اقاي داد
1600 هوادار با وجود همه ي فيلترينگ ها و كمبودها ، در ميان اين همه آشفتگي و درگيري و زنداني و تجاوز و خانواده هاي عزادار كه كساني چونان من و شما بايد به دلداريشان برخيزند ، بسيار بيش از ان و دو برادر و خواهر تنهاست كه بر سر مزار مادرو پدرشان تنها گريستند بدون كوچكترين همدردي .

ناشناس گفت...

آقای داد سلام امیدوارم خدا پشت وپناهتان باشد یادم هست فرمودید تا حالا 20سیم کارت موبایل عوض کردید اگر تلفن موبایل را عوض نکردید مخابرات میتواند با جستجوی شماره سریال گوشی، تلفن فعال گوشیتونو راحت بدست بیاره یادتون باشه یک سیم کارت یک گوشی موبایل به امید سرنگونی کودتا چیان

hamideh گفت...

salam,hodude bist sale pish ke baradaram dastgir shod,ma kheili tan ha budim,digaran ya harfeman ra bavar nemikardand ya migoftand khob nabayad kary mikard ke begiranesh.madaram ke dasht tan haee ,alayhe hokme edame baradaram mijangid va hame ma dar delhoreh va ezterab budim be yeki az inha goft ruzy nobate tak take shoma ha mirese.khoda kone ta un moghe hamatun befahmin ke ina che ghadr kasifan.hala unruz resideh .ina soraghe hame miran vali moteasefane baz ham mardom nafahmidehand ina che ghadr kasifand va bayad kary kard. aghaya dad man dar alman zendegi mikonam ,man va kheiliha ke inja hastim nemidunim chetor mitunim komak konim .be pedrame azizam mikhaham begam ke baradare man alan bish az 40 sal dare ezdevaj karde va daraye se farzande khub va movaffaghe.vali ruzhaye avvale bad az azady faghat khoda midanad ma va khodash che keshidim.to azizam gonahi ke nakardi hich be nazare man ba in karat chand ghafele digar ra az khabe gheflat bidar kardy.be omide ruzhaye ziba.

ناشناس گفت...

هیچکس نمی تونه خودش را به جای تمام این قربانیان بذاره، فقط من دوست دارم بدونن هرکسی در این باره چیزی می شنوه ابراز همدردی می کنه و از ترس که کسی این هم دردیش رو اعلام نمی کنه، آرزو کنیم جرأت همهء ما بیشتر بشه...

ناشناس گفت...

آقا، اصولاً دسترسي به فيس بوك، در ايران كار سختي شده و خود من كه تقريباً از خيرش گذشتم. دوم كه از عضو شدن در اينجور گروههاي اينترنتي به دلايل مختلف استقبال نمي شه. حتي در موارد غيرسياسي اگر دقت كنين براي صفحه هاي هنرپيشه هاي معروف هم تعداد بالايي عضو گيري نشده و به نظرم اين 1600 نفر هم در اين چند روز آمار بالاييه. سوم اينه كه اگر شما و اين 1600 نفر مهم نيستيد چرا زحمت مي كشن و اينهمه برايتان نامه تهديد مي فرستن؟ خوب ول كنن برن دنبال خونه زندگيشون. يه روايتي آقاي صانعي نوشته به آقاي حسن خميني در نامه امروزشون كه بد نيست بدونيد

ناشناس گفت...

شايد اولين چيزي ! كه هر كس بايد در راه رسيدن به هدف فراگيرد ، بردباري و شكيبائي در راه رسيدن به هدف است.
اين بردباري اگر همراه با يك هوشمندي جهت يافتن راه هاي جديد رسيدن به هدف و استفاده از تجربيات گذشته و شكستهاي احتمالي باشد حتما نتيجه مي دهد.
از نظر من "اميد" اينگونه تعريف ميشود.
اميدوارم روزي همه ايرانيان اميدوار باشند.
من ايمان دارم شما برادرم (از برادر خودم نزديكتر حس ميكنمتان) با روحيه اي كه داريد و دعاي خير مردم دلسوخته و انرزي مثبتي كه به شما دارند در راه آرمانهاي ايرانيان گام هاي برداريد( همانطور كه برداشته ايد)
مطمئي باشيد مردم هم (هر كس در حد بظاعتش) فعاليت مي كنند و اين فعاليت ها روز به روز بيشتر شده ، عده بيشتري را فرا هيگيرد.
به شما افتخار مي كنيم ؛
تمام كساني كه شما را مي شناسند برايتان آرزوي سلامت و پيروزي دارند.
سعي مي كنم بتوانم بهتر از شما باشم(حتي اگر رويا باشد)؛همه روياها دست يافتنيند،اگر اميدوار باشيم (با همان تعريف از اميد كه من فكر ميكنم)

Amin گفت...

بابک جان،
هیچ یک از ما نا امید نخواهیم شد، جنبش ادامه دارد. با روشنگری های خود راه را برای همه جوانان آزادی خواه نشان بده. از وقتی آن مامور امنیتی برایت پیامی به زعم خود "تحقیرآمیز" فرستاده تعداد حامیانت تنها در فیس بوک به 3000 نفر رسیده است. جالب است تمامی گروه های حامی احمدی نژاد تعداد حامینشان جمعا به 600 نفر نمی رسند.

ناشناس گفت...

« كمحرف » :
شايد اولين چيزي ! كه هر كس بايد در راه رسيدن به هدف فراگيرد ، بردباري و شكيبائي در راه رسيدن به هدف است.
اين بردباري اگر همراه با يك هوشمندي جهت يافتن راه هاي جديد رسيدن به هدف و استفاده از تجربيات گذشته و شكستهاي احتمالي باشد حتما نتيجه مي دهد.
از نظر من "اميد" اينگونه تعريف ميشود.
اميدوارم روزي ايرانيان اميدوار باشند.
من ايمان دارم شما برادرم (از برادر خودم نزديكتر حس ميكنم) با روحيه اي كه داريد و دعاي خير مردم دلسوخته و انرزي مثبتي كه به شما دارند در راه آرمانهاي ايرانيان گام هاي مثبتي برداشته و برخواهيد داشت.
مطمئي باشيد مردم هم (هر كس در حد بظاعتش) فعاليت مي كنند و اين فعاليت ها روز به روز بيشتر شده ، عده بيشتري را فرا هيگيرد.

به شما افتخار مي كنيم ؛
تمام كساني كه شما را مي شناسند برايتان آرزوي سلامت و پيروزي دارند.
سعي مي كنم بتوانم بهتر از شما باشم؛همه روياها دست يافتنيند،اگر اميدوار باشيم (با همان تعريف از اميد كه من فكر ميكنم)

کیومرث گفت...

واقعا تاسف برانگیزه یک لحظه خودمو میزارم جاش..........

ناشناس گفت...

aghaye dad
salam va khaste nabashid
omidvara hale shoma va khanevade mohtarametun khub bashe
ye khaheshi az shoma daram
akhbari ke az mehdi montasher mikonid
chon madraki nadare
baes mishe tu dele kheili az bache ha shak
ijad beshe
az jomle khode man
va fekr mikonam manteghi bashe
ama in shak be tanhaii marbut be ghazie mehdi nemishe
momkene baes beshe ke kole dastane tajavoz zire soal bere
dar hali ke haghighat dare
azatun mikham hade aghal ye madrak neshun bedid
film ya ax az mehdi!
albate mitunid sooratesho shatranji konid ta moshkeli barash pish naiad!
montaha ye madrake ghabele ghabul
mamnoonam movafagho piruz bashid
be omide piruzi

ناشناس گفت...

سلام
بابک عزیز به نظر من این یه سند هست که میشه ارائه داد خوب به آقای بهشتی معرفی کنید حتما به آقایان موسوی یا کروبی آدرسش را بدهید
در ضمن مراقب خودتون باشید

ناشناس گفت...

اقا از به این حرفا نیست من خودم طرفدار و حامی شما هستم ولی خب در اون ادرس فیس بوک عضو نیستم همچنین صدها یا هزاران نفر هم مثل من هستن.

اصلا به این حرفا نیست. مطمئن باش خیلی بییشتر از این حرفا طرفدار داری بابک جان.

درود به شرف و انسانیتت

ناشناس گفت...

sabzam sabzz.man ye pishnahad daram age mishe bastane dastbande sabzo mese ghabl hame gani konin in toye shahrestana khili girayi dare

ناشناس گفت...

بابک جان
این نمونه خاص از شکنجه(تجاوز)چیز تازه ای نیست چرا که در سراسر ایران از پاسگاههای منطقه ای گرفته تا زندانهای مشخص و نامشخص از سالهای دور البته سالهایی که من اطلاع پیدا کردم یعنی 1368 تا الان متداول بوده و هست.
متهم چه سیاسی و چه غیر سیاسی مثلا متهم به دزدی باشد این نوع شکنجه اولین قدم برای به اعتراف اوردن است.
قابل استعلام به صورت حضوری و غیر سیاسی از کلیه ماموران نیروی انتظامی.بسیجیان.پاسداران.مداحان اهل بیت.نمایندگان مجلس شورای اسلامی.اعضای شورای نگهبان.مجلس خبرگان.کلیه وزارتخانه ها بخصوص اطلاعات. کشور و ارشاد.رییس جمهور و مقام معظم رهبری

ناشناس گفت...

سلام
نمی دونم تو این اوضاع و احوال باید بگم خوابم و یا نه ولی خب...
حدود یک هفته قبل ازانتخابات خاب دیدم,من و چند نفر دیگه تو کوچه ای بودیم...یه لحظه تو آسمون ستاره ی دنباله داری دیدم که هر لحظه پر نور تر و بلند تر می شد....بعد از چند لحظه دیدم گوشه ی آسمون اون تک ستاره شده بود مثل یک کهکشان که بیشمار ستاره داشت و خیلی هم زیبا...
بعد از اون انتصاب دیدم اون خواب مصداق جنبش سبز و برادر خواهر های بیشمار خودم هستن....
امید امیییدد امییییددد
/\ /\ /\

عذر می خوام اگه وقتتونو گرفتم

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز
تا جائیکه من اطلاع دارم این افراد ممنوع الخروج نمی شوند. دوستانی داشتم که بعد از اتفاقات اخیر به صورت قانونی از ایران خارج شده اند. ولی مهدی چون سربازی نرفته باید غیر قانونی خارج شود که ریسک بالایی دارد. شرایط خروج غیر قانونی برای افرادی مثل مهدی خطرناک است چون ممکن است همین کاری را که الان انجام داده یاز هم انجام دهد. به نظر من در شرایط روحی این جوان بهتر آن است که نزد خانواده اش باشد و از حمایت های آنان برخوردار.هر چند که من هم مثل شما دلم می خواهد مامنی برای تمام این قربانیان معصوم پیدا کنم.

ناشناس گفت...

فیلتر شکن :

http://www.bypassblocked.info

https://www.domsefid.com

http://www.freeschoolproxy.co.cc

http://deufel-robomed.info

http://surveys4profit.info

https://at.baskinlawoffices.co

https://an.allres.com

https://au.baskinlawoffice.com


لطفا" برای ادای دین خود به مهدی ها قبل از استفاده از فیلتر شکن ها آنها را برای هر تعداد افراد که نیازمند فیلترشکن هستند ارسال کنید .

ما پیروزیم ، چون خدا دیگر بیش از این تحمل ستم در ایران را ندارد .

ناشناس گفت...

آقای داد اولا امیدودارم همیشه امیداتان زنده باشد دوم میخواستم بگم اینکه تعداد اعضای صفحه ایجاد شده در فیس بوک چه تعداد است قطعا موضوع مهمی نیست زیرا در حال حاضر خیلی ها به این سایت دسترسی ندارند ضمن آنکه این سایت جای خیلی مطمئن و امنی برای خیلی از افراد نیز محسوب نمیشود. بنابراین مایوس نباشید و به مبارزه ادامه دهید. اما چیزی که فکر مرا به خود مشغول کرده اینست که درست است که با نگرفتن شما ناتوانی دولت کودتا مشخص میشود اما اگر شما را بگیرند امید خیلی ها کمرنگ میشود. شما صدای جوانان هستید. من معتقدم چه در ایران چه خارج از آن میتوانید به این جنبش کمک کنید. قلم شما بسیار گیرا و تاثیر گذار است و وجودتان برای سبزها امید بخش. امیدوارم تا دیر نشده به جای امنی بروید که حالا حالا ها به امثال شما نیاز هست. امیدتان همیشه امیدوار.

شهرام بیطار گفت...

سلام آقای داد . داغون شدم . دست و پام سست شد . به خدا نمیدونم چی باید بگم در برار این همه جنایت این کثافت ها . فقط این رو میدونم که هیچ چیز تو این دنیا همیشگی نیست و بالأخره روز اینها به سر میرسه . اون روز دیگه کی میخواد جلوی خشم این ملت رو بگیره . به خدا درخت میکنن تو پاچه این بی شرف ها
با درود و سپاس فراوان : شهرام

ناشناس گفت...

بسه این همه مرثیه خوانی برای قربانیان و مدیحه سرایی قهرمان دوستان! گوش بسپریم به حرف اصلی بابک عزیز:"راستي چرا ما مردم براي حمايت از زندانياني كه براي دفاع از حق و رأي ما، اسير شده اند و شكنجه مي شوند، به «افطار خانواده زندانيان» پشت ديوارهاي اوين نپيونديم؟ چرا آنجا «افطار ميليوني» برپا نكنيم؟ بگذار ننگ باتوم زدن به روزه داران هم در پرونده نظام ثبت شود. بگذار روزه مان را با باتوم افطار كنيم، اما خانواده زندانيان را دلگرم و اميدوار كنيم.چرا ما مردم پنجشنبه ها به بهشت زهرا نرويم و مزار شهيدان سبزكفن را غرق دسته هاي گل نكنيم؟ چرا شنبه ها، به «مادران داغدار» در پاركها سر نزنيم؟ چرا از يك كليك ساده روي پتيشن هاي اعتراضي و سايتها و گروههاي حمايت از زندانيان و مبارزان دريغ مي كنيم؟ آيا مي دانيد كودتاچيان از اين حمايتهاي شما و بودنتان به زانو درخواهند آمد؟ "
تا کی باید یه ماهی(امثال بابک داد و حجاریان و...) جور یه تکان کوچک به خود ندادن نهنگ ملت رو بکشه و یک تنه جلوی دشمن قد علم کنه؟ اصولا چرا این همه هزینه ای که این قربانیانی مثل مهدی و بازداشتی ها یا آواره ها یی مثل آقای داد میپردازند اینقدر سنگینه؟
ان الله مع الجماعه

ناشناس گفت...

جناب آقای داد،
دست مریزاد و خدا پشت و پناه شما و خانواده. خبر خودکشی فرزندمان مهدی همچون سایر اخبار این روزها لرزه بر اندامم انداخت.
می پرسید چه کنیم؟ به ذهن مغشوش این روزهای من جز این نمی رسد که طوماری برای هر یک از قربانیان زنده مان بسازیم و با امضا و نوشته هایمان از آنها دلجویی کنیم. بگوییم چقدر به وجودشان افتخار می کنیم و چقدر از زنده ماندنشان خرسندیم. بگوییم برای احیای روح سلاخی شده شان با تمامی توانمان مبارزه می کنیم و دلمان می خواهد پیروزی را با آنها و در کنارشان جشن بگیریم.
شاید با خواندن نوشته های ما کورسوی امیدی در دل پاره پاره شان بدرخشد

ناشناس گفت...

درود و سلام به بابک عزیز ..
خبری که دادی بسیار تلخ بود مثل تمام اخباری که طی روزها و هفته های گذشته شنیدیم و می شنویم ...

در مورد ایجاد تفرقه و دودستگی و دلسردی بین ایرانیان سبز، کاملن حق با شماست؛ حاکمیت برای پیروز جلوه دادن خودش از هیچ اقدام زشت و غیر انسانی و کثیفی دریغ نمی کنه؛ امیدوارم مردم هشیار باشن ...

بابک عزیز، تصور اینکه چقدر تشنه ء دستگیری شما هستند و کلافه از عدم موفقیشتشون در این زمینه، آدم ناخوادگاه می ترسه و البته افتخار می کنه و مغرور می شه؛؛ مواظب خودت باش.

ناشناس گفت...

درود و سلام به بابک عزیز ..
خبری که دادی بسیار تلخ بود مثل تمام اخباری که طی روزها و هفته های گذشته شنیدیم و می شنویم ...

در مورد ایجاد تفرقه و دودستگی و دلسردی بین ایرانیان سبز، کاملن حق با شماست؛ حاکمیت برای پیروز جلوه دادن خودش از هیچ اقدام زشت و غیر انسانی و کثیفی دریغ نمی کنه؛ امیدوارم مردم هشیار باشن ...

بابک عزیز، تصور اینکه چقدر تشنه ء دستگیری شما هستند و کلافه از عدم موفقیشتشون در این زمینه، آدم ناخوادگاه می ترسه و البته افتخار می کنه و مغرور می شه؛؛ مواظب خودت باش.

ناشناس گفت...

سلام ما همیشه هستیم ولی نمیدونیم چه کنیم این روزااینقد خبرهای بد شنیدیم کهوا موندیم اینا کین بازم به اسرائیلیها من میگم باید بره از ایران انگلیس و.........

ناشناس گفت...

salam aghaye dad
omidvaram salamat bashin
faghat khastam be onvane kasi ke khodesh 20 rouz dar bande in ghome zalem b0d begam ke toro khoda mesle abtahi agar khodayi nakarde be onvane ye roshangar gereftanet0naz harfayi ke alan mizanin aghab nakeshin hata agar behet0n ghors khor0ndan bazab barat0n arez0ye salamati va azadi daram mamn0n.

ناشناس گفت...

بابک عزیز
تو خود نماد امیدی؛ امید برای من و مایی که چون تو این سیستم امنیتی را به سخره گرفته ایم. تو نماد امید برای مردمی هستی که ب خدحظی تو در هفته گذشته نگران شدند و حتی گریستند. تو تنها نیستی
خوب باشی

سبلان سبز گفت...

مشاهدات یک شاهد عینی از فجایع قتلگاه کهریزک

سایت موج آزادی: این توصیفات را یکی از آزادشدگان کهریزک از دوران بازداشتش در این کشتارگاه نقل کرده است. این جوان دو روز پیش در مقابل دادسرای تهران و پشت در اتاق قاضی حداد این خاطره را در حالی تعریف می کرد که لب‌ها و دهانش از شدت ترس خشک شده بود و هنوز آثار ضرب و شتم در پایین چشم و کنار پیشانی‌اش دیده می‌شد. این خاطره را درست همانطور که او تعریف کرد، تنظیم کردیم تا چیزی از قلم نیفتد:

توی کهریزک هر دو نفر رو می‌انداختن توی یک اتاقک تاریک، تا سه روز از غذا هیچ خبری نبود. باید گرسنگی می‌کشیدیم و به جای غذا کتک مفصل می‌خوردیم. معمولا بچه‌هایی که دستگیر می‌شدند و به اونجا منتقل می‌شدند، در طول راه اونقدر کتک خورده بودن که سلول جای جون دادنشون بود.‌ توی بعضی از این اتاقک‌ها که ازش به عنوان سلول استفاده می‌شد، هم‌سلولی بعضی از معترضین دستگیر شده که از بیرون می‌آوردن، تریاکی‌ها و معتادهایی بودن که قبلا توی کهریزک نگه‌داری می‌شدن.

یک روز صبح بوی خیلی بدی توی سلول‌ها پیچیده بود، بوی تعفن. یکی از معتادهایی که از قبل توی کهریزک نگه‌داری می‌‌شد، یک روز صدای فریادش بلند شد که زندانبان بیا! هم‌سلولی من مرده و بوی گندش همه جا رو ورداشته. وقتی زندانبان اومد چندتا فحش آبدار نثار معتاده کرد و گفت مرتیکه چرا الان می‌گی؟

کاشف به عمل اومد که چون اونجا غذا در حدی که فقط نمیریم بهمون می‌دادن که معمولا هم سیب‌زمینی بود، مرد معتاد، از مرگ جوونی که ۴ روز قبلش در سلول بر اثر شکنجه‌های شدید جون داده بود و مرده بود، به زندانبانش حرفی نزده بود تا سهم غذای هم‌سلولی‌اش هم نصیب خودش بشه و چند روزی از گرسنگی در امان بمونه، تا اینکه بالاخره بوی جسد اون جوون بی‌گناه بلند شده بود و دیگه نتونسته بود تحمل کنه و مجبور شده بود زندانبانش رو خبر کنه.

من صدای زندانبان رو از اتاقک کناری می‌شنیدم وقتی که اومد، در سلول رو باز کرد و دید که اون جوون مرده و بعد از بد و بیراه گفتن به اون معتاد، بهش گفت که جنازه رو بندازه توی سطل آشغالی که بیرون سلول بود. صدای کشیده شدن جسم سنگینی روی زمین بازداشتگاه رو می‌شنیدم، بوی تعفن توی سرم پیچیده بود، و آخر هم صدای سقوط یک جسم سنگین توی یک بشکه حلبی ... به خودم می‌لرزیدم، اون فقط یک نفر بود، من ۳۶ جسد رو با چشم خودم دیدم که به همین وضع کشته شدند و معلوم نیست به کجا منتقل شدند...

در اینجا اشک امان این جوان را برید و دیگر دلم نیامد بیش از این خاطرات تلخ آن روزها را در ذهنش زنده کنم، راهم را کشیدم و با بغضی که گلویم را سخت به درد آورده بود و چنگ می‌زد، از دادسرا خارج شدم. در طول راه به این فکر می‌کردم که آن جوان تا کی کابوس آن لحظات را خواهد دید؟ چه کسی مسئول تنش‌های روانی صدها جوان امثال اوست؟ و چه کسی مسئول مرگ دهها جوانی است که هیچ‌کس نام و نشان آنها را نمی‌داند و حتی جنازه آنها را ندیده؟

ناشناس گفت...

به آمار آن هموطن عزیزم که طرفداران تو را 1600 نفر خوانده بود یک نفر اضافه کن. من عضو آن صفحه نیستم اما طرفدار سبز آزادیم.

بابک عزیزم (نمی دان چرا نشناخته تو را اینفدر دوست دارم)!
مردم ساکت شده اند.
مثل شبهای ساکتی است که در نیمه های آن ناگهان زلزله ای می آید و همه چیز را نابود می کند.
این سکوت خیلی آنها را ترسانده. ترسشان واقعی است. من صداهایی می شنوم. مهیب است!

یک کتاب بنویس به نام صد روز بی خاتمی!

ناشناس گفت...

آقاي داد
اميدواريم سالم و در جاي كاملا امني باشيد. دوستداران شما و آزادي بيان و افشاگري هايتان خيلي بيشتر از 1600 نفر هستند. مطمئن باشيد.منتظر نوشته هاي شما هستيم.

ناشناس گفت...

خواهش میکنم مهدی و رضا و امثال این بچه های پاک رو به عنوان قهرمان های ملی معرفی کنید. قهرمانهای زنده ای که باید زنده بمونن . اینها سنگین ترین هزینه رو پرداختن. مستحق بزرگترین نام ها و تقدیر ها هستند. این هم ادای احترام به اونهاست و هم زمینه ساز بازگشتشون به زندگی.
نام مهدی و رضا در کنار نام ندا و سهراب باید شنیده شود. قهرمانان زنده مون رو حفظ کنیم و بستاییم.

بیتا

نریمان گفت...

به رگهای خشک مهدی قسم،به چشمهای معصوم ندا، روزی که دور نیست سران این جنایات وامثال جرثومه هائی که آزادی گفتار همچون شمایی را تهدید میکنند،آرزویشان تیغی کثیف خواهد بود که رگهای کثیفترشان را باآن بزنند.

ناشناس گفت...

اقای داد، مواظب خودت و خانوادت باش. ظرف یک ساعت گذشته تعداد حامیان از 3306 رسید به 3377،
بدون که اون مامور بیچاره از تو و حامیانت بدجوری میترسه، اگه صلاح میدونی، ایمیلشو بذار تو سایت تا ببینه چه تعداد تهدید دریافت میکنه،
مهدی رو بفرست خارج یا تحویل سازمانهای حقوق بشری بده.
خیلی مواظب خودت باش

ندا آقا سلطانها نمی میرند و همیشه زنده اند گفت...

سلام آقای داد
اولین بار گفتگوی شما را از شبکه VOA دیدم و وقتی زیرنویس آنرا دیدم که نوشته بود تهران، تعجب کردم.فکر میکردم امکان ندارد کسی با اسم واقعی خود و از ایران بتواند اینچنین شجاعانه صحبت کند.
اما الان اینجا به لطف فیلترشکنها می توانم ببینم که شما واقعا اینجا هستید و برای گفتن حقایق و افشای ظلمی که این حکومت خونخوار بر این مردم روا می دارد صحبت می کنید و می نویسید.
هر چند شما را نمی شناسم و تا کنون ندیده ام اما از دور با صدای پر از محبت و عشق از شما تشکر می کنم و می گویم تلاش زیبای شما همیشه پیروز است. به شما،همسر و فرزندتان تبریک می گویم.
به لطف خدا انشاءا... همیشه سلامت باشید.
قلب مردم همیشه با آزادیخواهان است
خواهش می کنم دست از تلاش بر ندارید و دلتنگ نشوید و امید به خدا را از دست ندهید
من به شما قول می دهم که دیر نیست روزی که شما،ما و همه مردم ایران بتوانیم آرام و آزاد در ایران زندگی کنیم
همیشه به لطف خدا امیدوار باشید و دست از تلاش برندارید.ولی تمام جوانب را برای حفظ خودتان و خانواده تان به کار ببرید تا بتوانیم شما و دیگر آزادیخواهان را در بین مردم داشته باشیم.
موفق باشید

ناشناس گفت...

دوستان هر کس یک پیام برای ابراز همراهی و حمایت از مهدی و تمام افراد مشابه اون بفرسته تا ببینند هرگز از اعتبار و شخصیت و منزلت اونها در اجتماع چیزی کم نشده بلکه آنها قهرمانان ما هستند. درود بر مهدی و تمام قربانیان. آنها همگی مردان و زنان بزرگی هستند. به امید اینکه شجاعت ما کمتر از درد آنها نباشد.

ناشناس گفت...

آگاهی مردم درباره حاکمیت فاسد و رسوا شدن آن ها در برابر مردم ایران و دیگر ملت ها، نتیجه بزرگ مبارزه ها و هزینه های 3 ماه گذشته مبارزان آزادیخواه ایرانی بود. نمی دانم چرا این تصور وجود داشت که در این مدت نسبتا کوتاه می توان حاکمیت را به زانو درآورد و به عبارتی کار را یکسره کرد. اصلا هدف جنبش سبز که انقلاب و براندازی نبود. چرا باید نا امید شویم. آیا ملت ایران همان مردم چند ماه قبل هستند؟ آیا مردم راجع به توانایی خویش برای رسیدن به یک جامعه متمدن تر مانند چند ماه قبل فکر می کنند؟ من فکر می کنم که تغییرات بزرگی در ایران اتفاق افتاده است. گام های بزرگی به سوی فهم ارزش های مردمسالاری برداشته شده است.
سرکوب و ارعاب بسیار شدیداز یک سو و خستگی و غم از سوی دیگر شاید به صورت موقت بروز علنی اعتراض ها را کاهش داده باشد ولی این جنبش بسیار وسیعترو قدرتمندتر از آن است که سر باز ایستادن داشته باشد.
در این مدت افراد بسیاری بودند که فکر می کردند بدون اینکه خود در خیابان حضور داشته باشند، دیگرانی هستند که جور کاهلی ایشان را بکشند و به جای آن ها هزینه بدهند!! در این وقفه همه خواهند فهمید که اگر خودشان را کنار بکشند و به امید بقیه باشند، هیچ خبری هم در شبکه های ماهواره ایی و اینترنت نخواهد بود تا خودشان را با آن ها گول بزنند!!!
به عنوان یک پیشنهاد در این مرحله می توان موسیقی و فیلم های مرتبط با این ایام را بر روی سی دی تکثیر و در اختیار دوستان و آشنایان قرار داد تا شاید کمی از رخوت و فراموشی مردم را بکاهد. یادمان باشد که شکل مبارزه و مراحل تکامل جنبش سبز مردم ایران دارای یک طرح مشخص واز قبل پیش بینی شده نیست. این جنبش در حال طراحی و آموزش یک الگوی جدید جهانی برای دستیابی به دموکراسی است. راهی که ناگزیر از پیش رفتن در آن با وجود تمام پستی و بلندی های آن و بدون هیچ جایگزینی هستیم.

ناشناس گفت...

ما به این سرنوشت دچار شدیم چون ما را احمق فرض کردند وسکوت کردیم چون در همه مراحل زندگیمون ما را تحقیر کردند و سکوت کردیم چون اینقدر زشتی و مرگ نشونمون دادند که عادت کردیم.بقیه که مهم نیستند فقط باید ما و اطرافیانمان در امان باشیم.باید به مهدی وامثال او فهماند که برخلاف گذشته مردم انها را می پذیرند و به چشم قهرمان به انها نگاه می کنند.نوشته های شما انقدر تاثیرگذاره که ادم درد ان را روی جسم و روحش حس میکنه.گفتید از فیس بوک ننویسید ولی نمی توانم ما عضو نمی شویم چون امکان دسترسی به این سایت وجود نداره.من که با نوشته های شما زندگی میکنم و شما را مثل اعضای خانواده ام دوست دارم و موفق باشید.
پگاه

babak گفت...

با سلام به بابک داد، به شما تبریک می گم چون حامیان شما تو فیس بوک در مدت کوتاهی به3462 نفر رسید و هر لحضه هم به تعدادش افزوده میشه. با توجه به اطلاع رسانی که دوستان تو فیس بوک می کنند، تعداد حامیان به 10000 و بیشتر می رسه.
مواظب خودتون باشید.

ناشناس گفت...

با سلام و درود سبز. زندگی توام با راستی و درستی در این زمانه کار بسیار سختی است. هجرت از دیار و کاشانه در راه حقیقت و آزادی بیان شما را می ستایم. از صمیم قلب برای هماره ایستادن و پایداری شما دعا می کنم و انرژی های مثبت همه انساتهای حقیقت جو بدرقه راه شمامی نمایم.
یک استاد دانشگاه

ناشناس گفت...

مهسا امرآبادی آزاد شد

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز, شما توي اقليت نیستين, ما تمام سعیمونو می کنیم که اون مامور بی وجدان بفهمه که شما نه تو facebook و نه تو واقعیت تنها نیستین.

ناشناس گفت...

زنده باد بر شما بابک داد که هنوز فراموش نکردید انسانید و به بهترین نحو
وظایف انسانی خود را انجام می دهید.
نا امید نباشید چون عمر ظلم بسی کوتاهه.

ناشناس گفت...

اول اینکه بگم facebook نمیتونه مرجع امارگیری باشه برای تعداد حامیان شما و مسیر سبزتون،به شخصه افراد بسیار زیادی میشناسم که سرسختانه دنباله رو راه شما و از حامیانتون هستند،اما به دلایل بسیار به facebook کاری ندارند.مثلا خود من ازونجاکه سرعت اینترنت پایینه و فیس بوک دیر میاد بالا دیگه حوصلشو ندارم.به جرات می تونم بگم شما حمایت بیش از 65% از مردم ایرانو دارین.
دیگه اینکه اگرچه اوضا به نظر آروم میاد اما خشم و نفرتی تو دلای مردم بوجود اومده که به این زودی بیخیال نمی شن. الله اکبر فرستادن و تظاهرات اگرچه دیگه درکار نیست،اما لعنت و نفرین فرستادنای مردمو همه جا می شه دید و شنید و تا اونجاکه من می دونم اگرچه ترس از دستگیر شدن وجود داره،اما همه هنوز امادن تا بیان تو خیابونا و حرفشونو بزنن.

کوروش همیشه بیدار گفت...

با سلام به آقای داد عزیز با اجازه می خواهم شما را دوست و همرزم خود بدانم.ازنوشته هایت کلی لذت می برم ودیگراحساس تنهایی نمی کنم.ازاینکه گفته بودی که یک مامور جمهوری جهل وستم به شما پیغام داده که خیلی تنهایی ناراحت شدم ولی به شما اطمینان می دهم که ممکن است که ما کم باشیم،ممکن است ما فقط 1600نفر باشیم،اما باید بدانیم در پایان کار آنچه پیروز است دموکراسی وآزادی است .در ضمن دوست من این را به خاطر داشته باشید که اتکای خود را به هیچکدام از افراد رژیم حتی کروبی یا موسوی یا خاتمی نگذارید.چون ممکن است مانند رفسنجانی این کفتار پیر وهزاردستان حرام زاده تو زرد ازآب دربیایند.با آرزوی سلامتی برای شما وخانواده گرامیتان.خداوند ایران زمین همیشه یاور شماست.براتون دعامیکنم.ما هیچ وقت ناامید نمی شویم.

ناشناس گفت...

سلام آقای داد من می خواستم به عنوان یک پزشک به مهدی توصیه کنم حتما به روانپزشک مراجعه کند.
اگر نمی تواند یا نمی خواهد، می تواند علی الحساب از داروهایی چون ایمی پرامین استفاده کند .
مهمترین روش درمان افسردگیهای ناشی از تجاوز گروه درمانی است که می تواند با جمع شدن این افراد و درمیان گذاشتن تجربیاتشان به عنوان قربانیان تجاوز صورت گیرد. همین که به مهدی می گویید مردم با او همدردی می کنند و می خواهند که او زودتر خوب شود خودش نوعی درمان است.مهدی باید پس از بهبودی جسمی هرچه سریعتر به سر کاری که البته دور از خانواده نباشد برود تا به تجربیات تلخش فکر نکند.
به هر حال قربانیان تجاوز متاسفانه در معرض خودکشی هستند و باید پس از درمانهای طولانی گروهی رواندرمانی و دارویی تنها گذاشته شوند.
درمورد گروه درمانی می توانید از دکتر سپاسی و دکتر صدر و دکتر صادقی که از استادان روانپزشکی دانشگاه تهران و شهید بهشتی هستند بهره ببرید.
اگر بتوانید شماره حسابی را برای مهدی و دیگر قربانیان تجاوز اعلام کنید تا ما به آنها کمک کنیم بسیار سپاسگزار می شوم.

Arash گفت...

1600
taa haami ke joonesh ro mizaran kafe dasteshoon az
1,600,000 taa khod foroosh ke be kahatere pool az hokoomet hemat mikonan bishtar arzesh daran!

sheida گفت...

حالا می خوام بهتوم بگم که ما چند نفری هستیم که حاضریم برای پناهندگی این دوستان هر کاری که از دستمون بر می آید از کمک مالی گرفته تا کارهای اداری رو انجام بدیم. واقعا این کمترین کاریه که می تونیم برای هموطنان زجر کشیده مون که به خاطر ما به زندان رفتند بکنیم. اگه صلاح می دونید یه جوری به ما معرفیشون کنید تا بهشون کمک کنیم. اگه هم نمی تونید به ما اعتماد کنید، به دوستانتون بگید سفارت نروژ خیلی همکاری می کنه. ما همیشه دوستتون داریم و در همه حال ازتون حمایت می کنیم. غلط کرده هر کی بهتون نوهین کرده. ما با شمائیم.

sheida گفت...

حالا می خوام بهتوم بگم که ما چند نفری هستیم که حاضریم برای پناهندگی این دوستان هر کاری که از دستمون بر می آید از کمک مالی گرفته تا کارهای اداری رو انجام بدیم. واقعا این کمترین کاریه که می تونیم برای هموطنان زجر کشیده مون که به خاطر ما به زندان رفتند بکنیم. اگه صلاح می دونید یه جوری به ما معرفیشون کنید تا بهشون کمک کنیم. اگه هم نمی تونید به ما اعتماد کنید، به دوستانتون بگید سفارت نروژ خیلی همکاری می کنه. ما همیشه دوستتون داریم و در همه حال ازتون حمایت می کنیم. غلط کرده هر کی بهتون نوهین کرده. ما با شمائیم.

ناشناس گفت...

ba salm
yeky az bastegan ke dar azhans havapeymai kar mikonad be man gofte sefarate farnce be har kas ke hata zarbe batoom khorde bashad viza va panahandegi midahad.
omidvaram etelayatam komake kouchaki be shoma va an doste aziz bekonad.
baz ham moteasefam

ناشناس گفت...

با سلام به آقای داد شریف و مبارز
گوش به حرف این متجاوزان پلید ندهید
دل قوی دار که سحر نزدیک است
آقای داد این بلاها رو سالها قبل بر سر ما آوردند در آن زمان حتی هموطنان هم از روز و حال ما خبر نداشتند. و تنها آقای منتظری, آن مرد شریف که آخرت خود را به دنیا نفروخت به آن اعمال شنیع اعتراض کرد
حالا که شما میلونها پشتیبان دارید
ضمنا دوستان در ایران میتوانند از طریق کسانی که در ایران هستند به اینترنت متصل بشوند.از طریق خط اینترنت من هر دوستی که مایل باشد میتواند به اینترنت پر سرعت متصل بشود.انها هم هیچ کاری نمیتوانند بکنند. فقط پس از خروج سایتهایی را که باز کرده اید از اکسپلورر حذف کنید. نترسید که ترس برادر مرگ است.

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز، همین الان دوباره به اون صفحه در فیس بوک سر زدم و دیدم از دیشب تا حالا، تعداد دوبرابر شده، الان 4600 نفر عضو شدن.
و شما که می دونید سرعت اینترنت چقدر خرابه و چه تعداد کمی از مردم عضو فیس بوک هستند.
این تعداد 4600 هر لحظه داره بیشتر میشه و همه حامی شما هستند...

ناشناس گفت...

یک روانشناس ایرانی‌ مقیم سوئد رهنمودهای عملی‌ خوبی‌ برای حمایت از افرادی مثل مهدی که مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند داده. مطالبش در سایت‌های مختلف آماده. میشه به وبلاگش مراجعه کرد:
www.zhilanevesht.blogspot.com

ناشناس گفت...

سلام آقای داد. من واقعاً نمی دونم که باید چکار کنم؟ آدم عادی هستم که هیچ کاری از دستم بر نمی یاد. ولی واقعاَ دارم برای این بچه ها دیوونه می شم. فقط از خدای بزرگ می خوام که همه ما رو از چنگال این وحشیهای خدانشناس نجات بده.

ناشناس گفت...

salam aghaye dad
man bad az khoondane inaha vaghean ghodrate harekat nadashtam az hame bishtar ham negarane javoonhaye daste golemoon hastam ke be in sadegi talaf mishan .khahesh mikona az ye rahi mehdi ra be ye keshvare hamsaye befrestin bad az oon raftan be oroopa va panahandde shodenesh rahate

امير از ايران گفت...

مهدي جان،اندكي سبز،سحر نزديك است! خيلي نزديك!

ناشناس گفت...

دوست خوبم بابک عزیز درود
هر بار که مصاحبه تلفنی شما رو میبینم و میشنوم به شجاعت و غیرت ملی تون درود می فرستم..من هم جزو کسانی هستم که طعم تلخ بازداشت و انفرادی رو کشیدم..می دونم که این افراد بعد این مدت طولانی انفرادی جه حالی دارند...من از ارومیه هستم وایمیلم homnad@hotmail.com ,و وبلاگم www.sibegermez.blogfa.com هستش..هر کمکی که ازم بر بیاد حاضرم براتون انجام بدم....لطفا این دیدگاه رو برای عموم نشون ندین..(به خاطر آدرس وبلاگ و میل)...مواظب خودتون و خونوادتون باشین
به امید آزادی
پاینده باشید

ناشناس گفت...

دوست خوبم بابک عزیز درود
هر بار که مصاحبه تلفنی شما رو میبینم و میشنوم به شجاعت و غیرت ملی تون درود می فرستم..من هم جزو کسانی هستم که طعم تلخ بازداشت و انفرادی رو کشیدم..می دونم که این افراد بعد این مدت طولانی انفرادی جه حالی دارند...من از ارومیه هستم وایمیلم homnad@hotmail.com ,و وبلاگم www.sibegermez.blogfa.com هستش..هر کمکی که ازم بر بیاد حاضرم براتون انجام بدم....لطفا این دیدگاه رو برای عموم نشون ندین..(به خاطر آدرس وبلاگ و میل)...مواظب خودتون و خونوادتون باشین
به امید آزادی
پاینده باشید

ناشناس گفت...

با سلام به بابک داد عزیز. دمت گرم و سرت خوش باد. پایداری تو نور امید در دلهای بسیاری روشن نگاه می دارد. امیدوارم پایدار باشی و قلمت در خدمت مردم.
سرگذشت مهدی عزیز ودیگر قربانیان فقیه جنایتکار جمهوری اسلامی قلب ما را به درد آورد. واقعا " عجب صبری خدا دارد".
باشد که ویرانی روحی این جوانان مظلوم طومار ننگین فقیهان را در هم پیچد.
سروش ب

ناشناس گفت...

برایت ارزوی سلامتی میکنم خدای ایران زمین پشت و پناهت زنده باد ایران روانشناس

ناشناس گفت...

درود بر شما آقاي داد عزيز.

ناشناس گفت...

درود بر شما آقاي داد

Siamak گفت...

با خواندن این اخبار موجی از نفرت و خشم تمام وجودم رو فرا میگیره. واقعا چه کار می شه کرد. شرایط سختیه. تنها چیزی که به ذهنم میاد اینه که همانطور که بابک عزیز گفت امیدمان را از دست ندهیم. امیدوار باشیم, به خدا توکل کنیم و هر کدام از ما هر جای دنیا که هست هر کاری که میتونه باید انجام بده. از دوستانی که در ایران زندگی می کنند خواهش می کنم که پیشنهاد آقای داد که چندی پیش در وبلاگشون در رابطه با نپرداختن قبوض آب و برق و مالیات و همچنین خارج کردن پولها یتان از بانکها رو جدی بگیرید.هر کی هر جوری که می تونه باید به این دولت و ولی فقیه صدمه بزنه.

از آقای داد می خوام که از طرف ما به مهدی بگه که از نظر مردم ایران اون الان یک قهرمان. در ضمن اگه کمک مالی یا هر چیز دیگری نیاز بود اعلام کنید تا هر که در وسع خودش کمک کنه.
خدا یار و نگهدار وجود عزیزت و خانواده تان باشه.

ناشناس گفت...

دوست

ای خشم به جان تافته طوفان شرر شو
ای بقض گل انداخته فریاد خطر شو

ای روی برافروخته خود پرچم ره باش
ای مشت برافراشته افراشته تر باش

با چشمی گریان و دلی پر بغض و درد امیدوارم تا که زنده هستم ایرانی ازاد و ایرانی ازاده ببینم

شهرزاد گفت...

با سلام و احترام به آقای داد

زنده این گونه به غم
خفته ام در تابوت.
حرف ها دارم در دل
می گزم لب به سکوت .
دست بر دار که گر خاموشم
بالبم هر نفسی فریاد است .
درووووووووووووووووود بر انسان هایی همچون مـهـــــدی
و دروووووووووووووود بر شما آقای داد

ناشناس گفت...

ما چطور می تونیم حداقل از نظر مالی به شما کمک کنیم ؟ هرچند که این کار هم نباید برای شما خالی از خطر باشه ؟ اگه صلاح می دونین یه شماره حساب یا یه راه امن به ما پیشنهاد کنید. از شما ممنونیم . خدا نگهدارتون باشه

mojtabahojatoleslami@hotmail.com گفت...

سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند.


http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg

ناشناس گفت...

تا زمانی که "اصلاح طلبان" قصد بازگشت به "دوران طلایی امام" را داشته باشند و دغدغه آنها "حفظ نظام" باشد، شما نمی توانید از مردم انتظار داشته باشید که جانشان را بخطر بیاندازند. اصلا که چه بشود؟ آقای خامنه ای کنار برود که جایش مثلا حسن خمینی یا رفسنجانی بیاید؟؟؟! تازه الله اکبر دیگه چیه؟ بازهم استفاده از مذهب و شعار مذهبی؟ پس چه فرقی در ماهیت قضیه کرده است؟ اولا که الله و مدینه و دین و اسلام در تیول حکومت است و هرکه بخواهد با حکومت مسابقه تقدس بدهد بازی را باخته است (این را مطمئن باشید) و دوما با مذهب دیگر نمی توان توده مردم ایران را به خروش درآورد.

ناشناس گفت...

chi begam?faghat y soale k chanvaghte miporsam az khodam ta key bayad montazer shim k dg in khabararo nashnavim