۱۳۸۸ مرداد ۲۳, جمعه

نافرمانی های مدنی/بک


«تبديل پول»؛


يك روش بي خطر و ساده!


از امروز، همه پول هايتان را از بانكها درآوريد


و بلافاصله به «ارز» تبديل كنيد و نگه داريد!


توضيح ضروري: براي آنكه دوستان نامطلع، از چگونگي بودنم در ايران و نوشتن و مصاحبه هايم دچار اشتباه نشوند كه اين نظام خونريز، سعه صدر و صبوري «تحمل مخالفان» را دارد، اين توضيح را هربار مختصرا" مي گويم. من به همراه خانواده ام از فرداي كودتا (23 خرداد) و به محض تماس مشكوك مأموران و احساس احتمال دستگيري، خانه و كاشانه را ترك نموديم و خانه بدوشي را انتخاب كرديم. آوارگي را برگزيدم تا بتوانم بنويسم و بگويم و «صدايي» باشم از «حقانيت ملت» و افشاگر جنايتهايي باشم كه از قبل از انتخابات 22 خرداد شروع شد و بعدها وحشيانه ادامه يافتند و ابعاد هولناكشان روز به روز بيشتر آشكار مي شود. پس ادامه بودنم در ايران، به لطف آوارگي و انتخاب زندگي مخفي است! وگرنه نايب خودخوانده امام زمان، تحمل كمترين صداي مخالفي را ندارد و مأمورانش، تا به حال از دستگيري من عاجز مانده اند. نكته ظريف اينكه هر روز ادامه بودن ما، «سند انكار/» قدرت امنيتي اين نظام است./ بابك داد


آقاي خامنه اي بدون درك درست از جنبش سبز و «روشهاي مدني» آن، حركتهاي مسالمت جويانه و مدني ملت متمدن ما را «كاريكاتوري از انقلاب 57» دانست و با ناشي گري، نظام اسلامي(!) را معادل نظام طاغوت خواند و ادعا كرد بر خلاف طاغوت، اين نظام در مقابل حركتهايي مانند انقلاب سال 57 «مستحكم» است و تازه اين حركتها مثل انقلاب هم نيست و «كاريكاتور انقلاب57» است! ظاهرا" ايشان بدرستي در نيافته اند كه «خصوصيت جنبش سبز»، همين است كه بنا ندارد با روشهاي سخت و خونين، نظام فاسد و مستكبر را تسليم يا سرنگون سازد و حق خود را پس بگيرد، براي همين اعتراضات مدني و روشهاي نرم اعتراضي مردم را به سخره مي گيرند.


در يادداشت قبلي گفتم، اگر مقامات نظام از «شدت خشم و نفرت عمومي» اين ملت خبر داشته باشند، آرزو مي كنند اي كاش با يك «انقلاب مخملين» و «براندازي نرم» و بدون خونريزي بركنار شوند. حال مي خواهم چندتايي از اين راههاي «بي خطر براي مردم» و «مؤثر» براي سرنگوني مخملي و نرم(!) اين نظام خونريز را مطرح كنم. راههايي كه از خلال نظرهاي بچه هاي فهيم و آگاه جنبش سبز دستچين شده اند و نظر و فكر و ايده خود شما مردم است. اين هم آخرين «لطف» اهالي جنبش سبز به سران اين نظام، تا با يك روش مخملين و نرم، قدرت را ترك كرده و به صاحبان اصلي آن يعني ملت واگذار كنند. اگر جنايتهاي نظام ادامه يابند، شايد بعد از اين به تناسب درندگي و خونخواري نظام، از تبليغ اينگونه روشهاي نرم و مخملين منصرف شويم و «با زبان خودشان»، سخن بگوييم!


***


«اقتصاد» و ثروت نفت و پولهاي درگردش ملت، اصلي ترين «ابزار قدرت نظام» است. نظام بخصوص با تكيه بر «منابع عظيم مالي مردم»، به كشورها و گروههاي تروريستي «رشوه» مي دهد تا باقي بماند. با استفاده از اين ثروتها، با كشورهاي حريصي مثل سوريه و روسيه و چين و ونزوئلا و كوبا و... مبادلات سنگين اقتصادي دارد و براي گروههاي تروريستي مثل حزب الله لبنان و حماس فلسطين، پولهاي كلان مي فرستد. با همين ثروت عظيم «ابزارهاي سركوب ملت» را خريداري مي كند و آدمكشان و شكنجه گران را درر «روسيه» آموزش مي دهد و يا آدمخواراني را از لبنان و اردن و سوريه وارد كشور مي كند تا ملت را سركوب كنند. حال ما مي خواهيم اين نظام نامشروع را تسليم خواست ملت كنيم و اگر تسليم اراده ملي نشد، او را سرنگون سازيم.اما


از يك طرف «كارد» ظلمها و جنايتهاي اين رژيم خونريز به «استخوان» همگي ملت رسيده است و از طرفي، شك نداريم كه اين نظام با «همّت جمعي» همه مردم «ساقط» مي افتد. اينها واقعيتهاي موجود ماست. اما در هيچ كشوري، همه مردم هم اهل مبارزه و ايستادگي و پرداخت هزينه هاي سنگين و خون دادن و زندان رفتن و شكنجه شدن نيستند. پس بايد بدنبال راههايي باشيم كه «همه ملت» بتوانند به سادگي اجرايش كنند. راههايي كه «ساده و بي خطر» باشد و ملت را بدون پرداخت هزينه هاي سنگين و خونريزي به مقصودشان برساند. فقط هم قسم شويم كه اگر چنين راههاي كم خطري پيش پايمان گذاشته شد، «سهم» خود را بدون خطر و دشواري بدهيم تا اين سرزمين روي آزادي ببيند و از شّر دزدان بيت المال خلاصي يابد.


حالا اين شما و اين هم چند راهكار «بي خطر، ساده» ولي مؤثر كه حتي از لحاظ مادي هم برايتان «سودآور» خواهند بود! اين راهها را فرزندان شما در جنبش سبز كه هر كدام يك سرباز و يك رهبر هستند، پيشنهاد كرده اند و من فقط تجكيع شان كرده ام. اين روشها، بعضا" به لحاظ مالي «سودآور» هم هستند اما اگر همين كارهاي سودآور را هم، با «نيت خالصانه» و براي گرفتن تقاص خونهاي به ناحق ريخته شدن عزيزانمان انجام دهيد، اجر مبارزه شما هم به اندازه ساير مبارزان، مأجور خواهد بود. اين كارها با همه سادگي شان، ضربه هايي بسيار سخت بر سيستم اقتصادي نظام فرو مي آورد.


ابتدا راهها را مي گويم و بعد توضيح كوتاهي درباره هركدام مي نويسم. بعد تصميم بگيريد آيا دوست داريد «مهرماه»، فصل پائيز اين نظام و هنگامه تسليم و يا حتي سرنگوني آن باشد؟ آيا دوست داريد تا دو،سه ماه ديگر، جانيان و متجاوزان و شكنجه گران را در محكمه هاي عدالت ملي ببينيد كه محاكمه و مجازات مي شوند؟ اگر آري، از همين فردا اين كارها را انجام دهيد.و بدانيد «خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد، مگر آنكه خودشان بخواهند!» پس براي تغيير سرنوشت خود و فرزندانمان، همه با هم همّت كنيم! حكومت ظلم پابرجا نمي ماند، اگر ما همت كنيم.


1- تمام پولها و سپرده هايتان را از بانكها و سيستم بانكي خارج كنيد. حساب بانكي تان را خالي كنيد. چك پولهاها و تراول چكهايتان را تبديل به پول نقد يا «ارز» كنيد! اين شامل هموطنان خارج از كشور هم مي شود. آنها بخصوص با قطع كامل كارهاي بانكي در شعب بانكهاي ايراني، كمك بزرگي به اين طرح مي كنند.


2- بدون از دست دادن وقت، تمام پولهاي نقدتان را از «ريال» تبديل به «دلار» يا «يورو» كنيد و ارزهاي خود را در خانه نگهداري نماييد. در ادامه خواهم گفت تقاضاي زياد «ارز» باعث چه صدماتي بر نظام اقتصادي جمهوري اسلامي مي شود.


3- بدهي هاي بانكي و هرگونه اقساط وامهاي بانكي خودتان را حداقل در سه ماه آينده پرداخت نكنيد. هيچ فيش بانكي براي دستگاههاي دولتي از قبيل پرداخت جريمه اتومبيل، قبوض آب و برق و تلفن و موبايل پرداخت نكنيد. اگر از قطع شدن اين خدمات نگرانيد، بدانيد اين «نگراني» و يا «قطع برق و تلفن» كمترين هزينه من و شما براي آزادي كشورمان خواهد بود. يادمان باشد در اين راه،ديگران «خون» داده اند و هنوز در زندانها شكنجه مي شوند.


4- كليه «اوراق بهادار» يا «مشاركت» خود را به بانكها پس بدهيد و پول آنها بگيريد و آن پولها را هم به ارز و بخصوص به «دلار» يا «يورو» تبديل كنيد و در خانه و مكان امني نگهداري كنيد.


5- از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات خودداري كنيد. اين كار را تا سه ماه انجام ندهيد. وجوه و سپرده هاي خود را از دستگاههاي دولتي مثل سازمان حج و زيارت و وزارت مسكن و خودروسازهاي داخلي «سايپا» و «ايران خودرو» پس بگيريد. هر نوع پولي نزد دستگاههاي دولتي داريد، پس بگيريد.


6- صندوقهاي صدقه كميته امداد را «تحريم» كنيد و به هيچ عنوان در آن صندوقها صدقه نريزيد. اين صندوقها، قلك هاي ميلياردي نظام هستند و پولهاي من و شما، مطلقا" به جيب مستضعفان نمي رود.


7- هرگونه كالايي از محصولات چين، روسيه و كشورهاي حامي دولت كودتا را «تحريم» كنيد و از كوچك و بزرگ، شكلات يا تلويزيون ساخت اين كشورها را نخريد.


8- از پرداختن خمس و زكات و وجوه شرعيه به «مراجع خاموش» پرهيز كنيد و در عوض، مراجع مبارزي مانند آيات عظام منتظري، صانعي، بيات، دستغيب و ديگران را از لحاظ بنيه مالي و با پرداخت وجوه شرعيه تقويت كنيد.


9- از ريختن نذورات و كفاره و هر نوعوجهي در حرم امامان معصوم(ع) و امامزادگان خودداري كنيد و پرداخت نذورات خود را مطابق احكام شرعي «تعليق به بعد» كنيد. ميزان درآمد حاكمان از اين حرمين شريف فوق العاده و سرسام آور است. قطع اين نذورات و تأثير بالاي اين كار را دست كم نگيريد.


شما هم به راههاي مشابه فكر كنيد و آنها را به يكديگر بگوييد يا براي ما بنويسيد. يادتان باشد همين راهها را هم از ميان ايده هاي خود شما مردم جمع آوري و تدوين كرده ايم. حال درباره هر مورد، توضيح كوتاهي مي دهم. شرح و بسط آن را خودتان فكر كنيد و يا از اهلش سئوال كنيد.


اگر پولهاي خود را از بانكها و سپرده هاي خود را از دستگاههاي دولتي مثل سازمان حج و زيارت ايران خودرو و سايپا و وزارت مسكن و... پس بگيريد، سيستم مالي كشور در زمان كوتاهي فلج مي شود.البته همه با هم بايد تلاش كنيم و مي كنيم. اگر شما شروع كنيد، ضرر نخواهيد كرد.تضمين مي كنم.


اگر پول نقدتان را به ارز رايج مثل «يورو» يا «دلار» تبديل كنيد، «تقاضا» براي خريد ارز بالا مي رود. سپس قيمت دلار و يورو در بازار از كنترل دولت خارج مي شود و نظام بانكي نمي تواند ارز مورد نياز مردم را تأمين كند و نمي تواند ارز مورد نياز مردم را به بازار «تزريق» كند. يعني آنقدر ارز در اختيار ندارد. كمبود دلار و يورو باعث افزايش قيمت آنها در بازار مالي و افت شديد «ريال» مي شود. دولت رانتخوار از كنترل انحصاري بازار عاجز مي شود و بدين ترتيب، در كمتر از دو ماه، شريان اقتصادي دولت قطع و سيستم اقتصادي دولت كودتا زمينگير مي شود.


بخش بسيار كلاني از ثروت مردم نزد وزارت مسكن و حج و زيارت و خودروسازهاي داخلي است. با اعلام انصراف از حج و خريد مسكن و خودرو، و پس گرفتن پولتان، اين ثروت را از دست حكومت بيرون بياوريد و تبديل به «دلار» كنيد كه مطمئنا" دولت و نظام بانكي قدرت تهيه اين ميزان دلار را نخواهند داشت. ارزش «ريال» به طور مقطعي نزول شديدي خواهد كرد و اقتصاد نظام زمينگير خواهد شد. اقتصاد «پاشنه آشيل» نظام است. بدون اين ثروت، نظام نه قدرت سركوب ملت و خريد آدمكشان را دارد، نه مي تواند به بسيجيان حقوقهاي آنچناني بدهد تا بچه هاي ملت را بزنند و بكشند و بگيرند و پسران و دختران عزيز مردم را در زندانها مورد تجاوز قرار دهند، و نه توان ساختن كمپ ها و آشويتس هايي مانند زندان كهريزك را خواهند داشت و نه مي توانند به دنبال ماجراجويي هاي هسته اي و ساختن بمب اتمي بروند و ايران را درگير جنگ و تحريم كنند.


با اين كار، همچنين ارزش پولمان را كه به شكل «ارز» در اختيار داريم نيز حفظ مي كنيم و در هنگام «سقوط دولت» و سقوي «ريال»، چون ارزش مالي «ارز» كاهش پيدا نمي كند، ارزش پول ما هم حفظ مي شود. بعد از پيروزي جنبش سبز، اقتصاد كشور مثل بناهاي ديگر بازسازي خواهند شد. تمام ارزها را به «ريال سبز» تبديل خواهيم كرد و «ريال» را به جايگاه واقعي اش در اقتصاد دنيا ترقي خواهيم داد.


اگر بدهي بانك و اقساط تسهيلات، مالياتها و عوارض مختلف خود را ندهيد، بانكها و دستگاههاي دولتي و شهرداريها و قوه قضائيه براي پس گرفتن وامها و مالياتها، دچار «حجم انبوهي» از پرونده ها مي شوند و زمينگير و درمانده خواهند شد.


اگر كالاهاي چيني و روسي و كشورهاي حامي كودتاچيان را نخريد، مبادلات دولت كودتا با آن كشورها در كمتر از دوماه قفل مي شود.


اگر صندوقهاي صدقه كميته امداد را تحريم كنيم، و از پرداخت نذورات در امامزاده ها خودداري كنيم و خمس و وجوه شرعيه را به «مرج خاموش» ندهمي و حداقل آن را به سال بعد موكول كنيم، نظام نمي تواند با اين پولهاي نذورات و صدقه ها و وجوه شرعيه، به فلسطين و لبنان و سودان و سوريه پولهاي كلان بدهد و يا 18 و نيم ميليارد دلار پول و شمش طلا به سوي لبنان بفرستد كه در تركيه كشف و ضبط بشود.با اين طرح، نظام ديگر نمي تواند با پولهاي ملت ما، براي دختران در سوريه و لبنان و سودان(!) جهيزيه تهيه كند و آنها را به خانه بخت بفرستد و در عوض، دختران و حتي پسران زنداني ما را در اختيار مزدوران لبناني و اردني و سوري قرار دهد تا آنها را مورد تجاوز قرار دهند. همچنين پشتوانه مالي مقام رهبري و «نظام رانت محور» او نيز به شدت ضعيف شده و از بين مي رود.


اين نظام نامشروع را با روشي «بي خطر»، ساده، بدون هزينه جاني و حتي از لحاظ مالي «سودآور» زمينگير و تسليم و سرنگون خواهيم كرد. شروع كار از همين فردا. شما، شخص خود شما، شروع كننده و نفر اول باشيد. برويد بانكها و سايپا و حج و زيارت و.... و پول هايتان را پس بگيريد و بلافاصله «يورو» و «دلار» بخريد. اين نظام را بدون خونريزي و با روشهايي «مدني» و مدرن، تسليم يا سرنگون مي كنيم. آن چنان كه از فرط فلاكت، به دريوزگي بيفتند و ناچار شوند تسليم خواسته هاي برحق مردم شوند و قدرت نامشروع را رها كنند و حاكميت را به ملت بسپارند.


از صبح فردا، «همه با هم» شروع كنيم. يادمان نرود «رمز پيروزي» ما در اين جنبش سبز، «وحدت» و «سبقت» است و كسي نبايد منتظر ديگري بماند. بسم الله!


توجه: انتشار و تكثير و ارسال با ايميل و فتوكپي اين مطلب، «ساده ترين» و «مؤثرترين» كاري است كه شما خواننده گرامي مي توانيد براي «فلج كردن نظام مالي» رژيم تهران انجام بدهيد. «اسم بنده» را هم از روي اين نوشته ها برداريد، تا شائبه «شهرت طلبي» در كار نباشد. من در زندگي مخفي ام در ايران، فعلا" به شدت از شهرت و نام طلبي پرهيز دارم و زندگيم به لحظه اي خطا و دستگيري و اعدام بند است. اما با تكيه بر همت خود و لطف خدا، وظيفه ام را انجام مي دهم. شما هم اگر مي خواهيد به وظيفه خود عمل كنيد، تا هركجايي كه دستتان مي رسد، براي انتشار و براي عمل به محتويات اين مطلب كه حاصل فكر اهالي خوش فكر جنبش سبز است، تلاش كنيد. درست است كه «نظام جور و ظلم رفتني است»؛ منتها نه با انفعال ما! همه بايد تلاش كنيم و مايه بگذاريم. يا حق!

۹۹ نظر:

ناشناس گفت...

خدا تو رو حفظ کنه.
برای تو و خونواده محترمت آرزوی سلامت و آرامش قلبی میکنم.

ناشناس گفت...

مواظب خودتون باشید حیف هست خدای نکرده دست جلادهای جمهوری اسلامی بیفتید

parsa گفت...

salam
in nazar khobi ast vali hamah bayad in kar ra anjam dahand chon agr tadad kam bashad asr nadarad .
omidvaram az tehran ba shahrastanha ham atlah rasani shavad
babk ja mavazab khodat bash

ناشناس گفت...

babak jan salam dorod be sharafet omidvaram harjake hasti khob vasalamat bashi vadar aman az............aghaye dad lotfan harche zod tar az iran kharej sho ta khodai nakarde gire ina naofti khaheshan ma harfhaye shomaro kharej az iranam mishnavim va be gheyratet afarin khahim goft

ناشناس گفت...

در نبود پر و بالی که رسم پروازند
قصه ی سقوط تکراریست
ای پرنده ی رنجور
برای حفظ حرمت پرواز حتی اگز شده آسمانت را عوض کن.........

ناشناس گفت...

با سلام و خسته نباشید

من هم با شما کاملا موافقم اما یک پیشنهاد برای آنکه این راهکار شما عملی شود باید

1- اطلاع رسانی از تمام طریق ممکن انجام شود
2- یک زمان خاص مشخص شود شاید بگویید گفته ام از فردا در پایین توضیح میدهم

بعد از اینکه همه مردم احساس اتحاد برای انجام این کار را پیدا کردن راه کار شما عملی میشود مثلا در دوشنبه بعد از تقلب بزرگ که 4 میلیون نفر ریختن تو خیابون و اعتراض کردن علتش اطلاع رسانی وسیع شده بود اگر شما هم این کار رو انجام بدین و بگید از هفته آیتده روز 3 شنبه الی 3 شنبه آبان ماه همه پولهای خود را از بانک خارج کنن این بیشتر نتیجه میده

ناشناس گفت...

امشب صدای گرمتون رو شنیدم

از اینکه سلامت هستید ، مسرور شدم و دوباره برای مهدی گریستم .

به مهدی بگویید این جنبش و همه جوانان ایران زمین به استقامت ِ تو افتخار میکند و روزی خواهد رسید انتقام تو را از افرادی که خود را به واسطه داشتن قدرت تکلم انسان مینامند و به واسطه داشتن ... مرد مینامند ، خواهیم گرفت .

خداوندا تو در قرآن جاویدت به انسان وعده ها دادی
...
...
من اما دیده ام نامرد نامردی
که به خون رگ مردان عالم کاخ میسازد
خداوندا اگر مردانگی اینست
به نامردی نامردان قسم
اگر دستی به قرآنت بیالایم.


روزشماری میکنم بعد از پیروزی اگه سعادت داشتم شاگردیِ شما رو کنم .

ما پیروزیم چون حق با ماست .

Abri گفت...

بابک عزیز سلام
همونطور که قبلا هم گفتم به پیشنهاداتت با جون و دل عمل میکنم و در عوض ازت میخوام احتیاط رو حتی لحظه ایی فراموش نکنی تا در کنار هم طعم آرامش و صلح رو بچشیم .
به امید شنیدن صدای امید بخشت در هفته آینده و سلامتی و آرامش برای قلب بزرگ و شجاعت.

ناشناس گفت...

سلام به شما آزاد مرد بزرگ
امیدوارم در سلامت کامل باشید و در سلامت هم بمانید

راههای خوبی را اعلام کردید که بعضی ها مثل خالی کردن بانک ها قابل اجرا هست ولی در بعضی موارد نمیشه این کار رو کرد
مثلا" نپرداختن پول تلفن موجب قطع اون و عدم دسترسی به اینترنت میشه و همینطور نپرداختن پول برق
ولی خود من سعی می کنم حداقل پول را از بانک ها بیرون بکشم و اقساط رو با تاخیر چند ماهه بدم و ...


امیدوارم همه دست به دست هم بدن و از این بی خیالی و ترس و واهمه ای که دارن ( که متاسفانه کم هم نیست به خصوص در شهرستان ها ) خالی بشن و به این شعار معروف " نترسید نترسید ما همه با هم هستیم " برسن

فقط اینو می تونم بگم که در نهایت حق پیروز است و این پیروزی هم برای ما بسیار نزدیک است ...

ناشناس گفت...

Ba dorod be shoma Babake Ghahraman va khanevadeh mohtaram.Bavar konin shoma va digar azizane darbandeman hamisheh dar doa-haye man hastin,khodavand negahdareton basheh.
Dar zemn hamontor keh dostan dar balatarin ham pishnahad kardan, behtareh keh iraniane aziz faghat mavade ghazayee va behdashti va kheili zaroori kharidari konan, ta agar bazar etesab nemikoneh va ba mardom nist, be kesadi keshideh besheh.Hamisheh sabz bashin

ناشناس گفت...

بابک جان خدا قوت

هاله گفت...

درود بر شما بابک جان که فرزند بر حق این خاک و بوم هستید. دست​تون رو از راه دور، خیلی خیلی دور، می​​فشارم.

ناشناس گفت...

aghaye dad salam
avalan man taghriban na kamelan motmaenam ina be dokhtaro pesaresh tajavoz mikonan
dovoman babake aziz man vaghean kam avordam ina kheyli rahat hame chizo enkar mikonan rahat dorogh migan
sevoman refighe man alan vaghte ghayem kardane madarek nist man faghat daram be saatam negah mikonam ke key sob mishe ta bebinam aghaye karobi madareki ro kone ta dahane goshade in dorogh goha baste mishe ya na ya bazam migan kare esrail ya amrika bode
va dar akhar agar emame zamani hast agar alan nayad pas key yani mikhad vaise ta ina enghad khon berizan ta ta zanohamon to khon bashim
movafagh va piroz bashi

ناشناس گفت...

دورود بر بابک داد. خداوندسرزمین پارس نگهدارش باد

ناشناس گفت...

babak, suti nadi. in kesafata bad juri donbaletan. ye juraei un film ya akse tajavoz be mehdio zud tar ru kon. say kon safheye facebook ke fan beshim ro dorost koni, injuri hame mitunan sari har posteto share konan bara dustashun
. amniyate facebook ham badak nist. movfagh bashi. khoda be hamrahet, doatun mikonam, ya ali

Winston گفت...

بسیار نظر خوبیست. ایا در بین افراد حاضر در ایران بوریس یلتسین نداریم؟

ناشناس گفت...

با سلام
دوستان گرامی بنده تحلیلگر بازار ارز هستم.شدیدا بهتون توصیه میکنم که پولتون رو به ارز خارجی تبدیل کنید.با توجه به کسری شدید بودجه دولت راهی ندارد جز اینکه نرخ ریال رو کاهش بده تا بتونه از این طریق با فروش نفت ریال بیشتری به دست بیاره.تصور بنده بر اینه که دلار به 1500 تا 2هزار تومان افزایش پیدا میکنه.پس این توصیه بابک را جدی بگیرید.در ضمن بنده بهتون توصیه میکنم به جای دلار یورو و یا پوند بخرید.و بعد از 3 ماه اون رو با دلار جایگزین کنید.تا سه ماه دیگه یورو و پوند گرون میشن ولی بعد از سه ماه دلار به شدت رشد میکنه.در هر صورت اصلا ریال نگه ندارید که شدیدا کاهش ارزش خواهد داشت.

ناشناس گفت...

یک پیشنهاد:
ایندفعه که اومدن صندوق صدقات خونگی رو خالی کنن.صندوق ها رو پس بدییم.بنده به دایی خاله عمو و عمه خبر میدم.اگر همه اینکار رو بکنیم میتونیم خیلی موفق بشیم.
پیشنهاد دوم:
موبایل و اس ام اس رو تحر یم کنیم و حدالامکان از اینترنت برای خبر رسانی استفاده کنیم.به خصوص از مسنجر و فیس بوک و تویتر.باید نحوه اطلاع رسانی و امادگی برای اعتصاب رو اروم اروم از طریق نت به مردم اموزش بدیم.

ناشناس گفت...

اشكم و در آووردي آقاي داد

اسم شما و خونوادتون به تاريخ ايران گره خورده

در پناه حق
(آم تلاش هاي شما رو كه ميبينه، شرمگين ميشه از كم تواني خودش)
ايشالا تلاش هامون به نتيجه مي رسه
(متن اين پست و اطلاع رساني مي كنم)

ناشناس گفت...

همه به اينترنت دسترسی ندارند ولی خيليها ماهواره دارند. بايد اين نوع نافرمانيها از طرف شبکه های راديو و تلويزيونی ماهواره ای تبليغ شود. اصولا جنبش سبز ايران نياز به تأسيس يک تلويزيونی جهانی دارد. من و خانواده ام حاضريم کمک مالی کنيم. اين جنبش آزاديخواه نياز به اطلاع رسانی دارد. همه بايد متحد شويم. پيش بسوی آزادی ايران.

ناشناس گفت...

نگه داشتن پول یا هر چیز به چول تبدیل شدنی اون هم به حجم زیاد در خونه چه توجیهی داره بابک خان؟

ناشناس گفت...

درود بر بابك عزيز

من و دوستانم از ابتدا درباره مسئله تحريم دولت كودتا و عوامل حامي آن كار مي كنيم...تمام نوشته هاي شما را، خط به خط اطلاع رساني مي كنيم...

اي كاش اين مسئله از طرف تمام افراد و مجموعه ها و در سطح وسيع اطلاع رساني بشود!!! لطفا براي همه دوستان نويسنده و خبرنگارتان اهميت تبليغ و ايجاد اتحاد مردمي براي تحريم دولت ظلم و جور را گوشزذ كنيد...

سربلند و پيروز باشيد

ناشناس گفت...

با شما موافقم، و حتما این روشها اثرگذار خواهد بود، اما به نظر من مشکل اصلی اینجاست که قسمت بزرگی از جمعیت مردم ایران، نه به سراغ اینترنت می آیند و نه این خبرها را دنبال میکنند که از این طرح ها باخبر شوند. باید برای بسیج کردن همه مردم، روشهای اطلاع رسانی فراگیرتری پیدا کرد.ـ

ناشناس گفت...

خیلی مراقب خودتون باشید، خدا نکنه به دست اینها بیفتید.دستتان درست و راهتان سبز!ـ

ناشناس گفت...

من مدت ها است که این کار را کرده ام

ناشناس گفت...

حضور محترم آقای بابک داد عزیز
من یک مرده 35 ساله هستم که بعد از انتخابات 88 زنده شده ام. و در این مدت کوتاه و بمدد اینترنت از بسیاری مطالب آگاه گشته ام. و نیز با جنابعالی و وبلاگ بسیار پربارتان آشنا شده ام. تمام مقالات شما را دانلود کرده و برای خود آرشیو می کنم. واقعا به شما و شجاعتتان که جان خود و خانواده خود را در کف گرفته اید درود می فرستم و از خود خجالت می کشم. باور کنید در لحظه لظحه طول روزم به شما فکر می کنم و وضعیت خطیرتان و برای شما و خانواده محترم دعا می کنم که از جانب این جنایتکاران گزندی نرسد. به امید پیروزی

ناشناس گفت...

سلام دوست ندیده بابک عزیز از آن روزی که با دریا دلی‌ چون تو اشنا شده‌ام یکی‌ از ارزوهای من دیدار تو شده است. هر لحظه که به یادت می‌افتم از خدا برایت آرزوی سلامتی‌ می‌کنم، برایم دیدنت و آزادی ایران کهن به طرز خاصی‌ عجین شده و حس خیلی‌ عجیبی‌ به من می‌گوید که ما همدیگر را در وطن دیدار خواهیم کرد. آگاهی‌ از وجود انسانهای شریف و از خود گذشته مثل تو انرژی خدا گونگی انسان به مفهوم واقعی‌ را برایم قابل درک ساخته است. من پایان این اتفاقات را میدانم، آفتاب آزادی را به چشم خودم دیدم که انشاالله موقع دیدرمان بطور کامل برایت شرح خواهم داد. اینجا الان ساعت ۱۰ شب جمعه ۱۴ آگوست است. باز از آفریدگار هستی‌ برای خودت و خانواده عزیز ت سلامتی‌ و پیروزی خواهانم، به امید دیدار هرچه زودتر. فقط یک بابک داد در این دنیا آمده است که تو باید آن را کامل کنی‌.

مخلصت محمود

ناشناس گفت...

سلام دوست ندیده بابک عزیز از آن روزی که با دریا دلی‌ چون تو اشنا شده‌ام یکی‌ از ارزوهای من دیدار تو شده است. هر لحظه که به یادت می‌افتم از خدا برایت آرزوی سلامتی‌ می‌کنم، برایم دیدنت و آزادی ایران کهن به طرز خاصی‌ عجین شده و حس خیلی‌ عجیبی‌ به من می‌گوید که ما همدیگر را در وطن دیدار خواهیم کرد. آگاهی‌ از وجود انسانهای شریف و از خود گذشته مثل تو انرژی خدا گونگی انسان به مفهوم واقعی‌ را برایم قابل درک ساخته است. من پایان این اتفاقات را میدانم، آفتاب آزادی را به چشم خودم دیدم که انشاالله موقع دیدرمان بطور کامل برایت شرح خواهم داد. اینجا الان ساعت ۱۰ شب جمعه ۱۴ آگوست است. باز از آفریدگار هستی‌ برای خودت و خانواده عزیز ت سلامتی‌ و پیروزی خواهانم، به امید دیدار هرچه زودتر. فقط یک بابک داد در این دنیا آمده است که تو باید آن را کامل کنی‌.

مخلصت محمود

ناشناس گفت...

سلام و درود بر دلاور مرد ايران زمين.
يك سوال چرا سايت موسوي باز نمي شود؟
در ضمن در صورت امكان در مورد جانبداري صدا وسيماي ميلي بنويسيد.

ناشناس گفت...

فقط مواظب خودت باش وتو صحبتهاونوشته ها از اسم هاوآدرسهاي جعلي استفاده كن.

اشکان گفت...

سلام آقای داد و با آرزوی موفقیت
من نمی دونم که از نظر سیاسی دقیقا چه فایده ای داره ولی از نظر اقتصادی چند نکته رو بگم:

1- کلا ایجاد یک بحران بانکی از نوع وحشت بانکی banking panic خیلی راحت تر از این انجام می شه. کافیه مردم همین پول های حسابجاری و حداکثر سپرده های کوتاه مدت رو در بیارن. این چیزی که شما می گی خوبه ولی خیلی زیاد تر از اونی هست که لازمه.
2- می دونین که ورشکست شدن نظام بانکی همین اقتصاد نیمه جون رو کاملا به ورطه مرگ می کشونه. ورشکست شدن سریالی شرکت ها در کوتاه مدت، عدم پرداخت حقوق ها، بیکاری بسیار گسترده و احتمالا میان مدت از عواقبش هست. حالا من نمی دونم شاید برنامه ای هم داشته باشین برای بعدش. ولی فقط باید بگم که لازمه برنامه داشته باشید.
3- یک نکته دیگه در تایید این پست برای خواننده های وبلاگ شما: اگر نگران نرخ بهره و این مسایل هستین، فقط کافیه یه نگاه به رشد قیمت ارز (بویژه اروپاییش) تو چند ماه اخیر بندازین. بانک ها صد سال به هیچ سپرده ای اینقدر سود نمی دن.

ناشناس گفت...

سلام
بابك عزيز ديشب صداتو شنيدم
از مقاومتت قوت قلب گرفتم
تو اين فضاي سياه صداي تو براي خيلي ها روشناييه
ميدونم مراقب خودت هستي ادامه بده با نهايت توان
ما دلمون به صداهاي مثل تو خوشه
كه فرياد مظلوميت اين جنبش هستي
جنبش ادامه دارد تا پيروزي
ما پيروزيم و خوش بين

حامد از ایران گفت...

پاینده و بز قرار باشی اقای داد عزیز
حضور شما و دوستانی مانند شما باعث دلگرمی مردم ایران کهن است.

ناشناس گفت...

بابک عزیز، پیشنهادهایت بسیار عالیه و من مطمئنم که در کوتاه مدت اثر خودشو میذاره. دلار در طی 8 سال اخیر از 800 تومان به 1000 تومان رسیده در حالیکه در این مملکت در این مدت تورم 400 درصدی داشتیم ولی دولت به شکل تصنعی ارزهای خارجی را پایین نگه داشته است. ضمنا کم ریسک ترین حالت برای خرید ارز، خرید 50% دلار و50% یورو می باشد ولی اگر کسی خواستار سود بیشتری باشد می تواند به روشی که یک تحلیلگر بازار ارز در بالا گفته عمل نماید.
یک پیشنهاد دیگر، هنگام پرداخت بدهی هایتان به دیگران بخصوص افراد نزدیک می توانید از ارز خارجی استفاده کنید که هم دیگران را از این موضوع آگاه می کنید و هم اینکه مردم ارزهای خارجی را به دلیل احتمال گران شدن با رغبت بیشتری قبول می کنند.

ناشناس گفت...

سلام جناب داد.
خسته نباشيد.
شما خار چشم دشمناي اين ملتيد.
يك پيشنهاد:
لطفا آر اس اس فيد رو در وبلاگتون فعال كنيد كه در جاهايي كه دسترسي مستقيم به وبلاگ وجود نداره يا در ادارات كه ممكنه خطرناك باشه از اون طريق هم بشه از مطالبتون استفاده كرد.
با اين مطلب اخيرتون كاملا موافقم.
پايدار باشيد

ناشناس گفت...

سلام آقای داد.دمت گرم با این حرفهایی که در دفاع از ملت مظلوم در تلویزیون بی بی سی گفتی.اینها سالهای سال است که دارند تجاوز می کنند و انتظار دارند که رسوا هم نشوند.باید همه شان را رسوا کرد.تا توان داریم بااین قوم ظالم مبارزه میکنیم.
خسی بر موج وبلاگ منه.خوشحال میشم نظرتون را بدانم.
http://mihansorkh.blogspot.com/

ناشناس گفت...

بابک جان سلام
پیشنهادهای خوبی برای مبارزه دادی باید اطلاع رسانی کنیم تا همه با هم عمل نمایند. تلاش شما و دیگر دوستان واقعا تحسین برانگیز است اما همه تمرکز خود را به نابودی این رژیم قرار داده ایم. اگر این رژیم ساقط شد که خواهد شد بعدش چی. یکی از ایراداتی که پدران ما بر انقلاب 57 گرفتند همین بودکه همه تمرکزشان این بوده که باید شاه برود اما اینکه بعدش چه شود کسی چیزی نیاندیشیده بود
اگر ما همان کاری را انجام دهیم که پدرانمان کردند همان نتیجه ای را خواهیم گرفت که آنها گرفتند یک سیستم به مراتب مستنبد تر. آیا نباید به این حرکت مردمی سامان بدهیم آنرا اصلاح کنیم تا نتیجه درستی بدهد و این همه تلاش و خون دوباره نتیجه عکس ندهد.حالا که همه کمر همت بر سقط کردن این رژیم داریم آیا بهتر نیست چند نفری هم در جهت پاکسازی و اصلاح این جنبش باشیم.
ماهم که داریم می گویم مرگ بر! ما که اگر دستمان برسد طرفداران رژیم را می کشیم ما که اگر جایش برسد دروغ می گوئیم پس چه فرقی است بین ما و آنها.
خیلی می ترسم از آنکه راه را به بیراه برویم مثل تمام انقلاب های قبلیمان هرچند تفاوت های مثبتی در این جنبش می بینم اما بازهم احتیاج به اطلاع رسانی است باید هیجان و خشم خود را کنترل کنیم. باید فکر انقلاب را از سرمان بیرون کنیم و به دنبال اصلاح تدریجی باشیم. به روش مدنی و قانونی! آنهم نه مدنیت و قانونی که خود قبول داریم بلکه قانون برخاسته از عقل و انسانیت و مدنیت تعریف شده و عرف
پیشنهاد می کنم در کنار این مبارزات اندکی هم وقت صرف منشور این جنبش نمائیم هم برای مبارزه حال و هم برای پیروزی آینده!
برای سلامتی تو و سایر مردان سرزمینم دعا می کنم.

ناشناس گفت...

http://iconomy.wordpress.com
قسمت نظراتش رو هم یه نگاهی بنداز

ناشناس گفت...

باید یک روز را به عنوان روز فرار خامنه ای از ایران انتخاب کنیم همه را برای آزادی از جور سلطنت فقیه مطلع و تجمع کنیم

ناشناس گفت...

در استفاده از اینترنت دقت کن.
بانک ها و پمپ بنزین خیلی جاها هم دوربین مدار بسته دارن .با بشکه بگیر بعد بریز تو ماشین...
کارت سوخت هم بیخیال ..
سیم کارت اصلی خودتان و خانواده هم خاموش و از گوشی خارج کنید یا باطریشو در بیارید...
پول چجوری میشه بهتون رسوند؟شماره حسابهاتون کنترله حتما که کجا با کارت پول برداشت شده...
اگه بخواید کارت از یکی قرض کنید و شمارشو بدید.

ناشناس گفت...

این روزا
این روزای تلخ تر از تلخ که حلاهل شده نوشیدنی به زور مردم !
چه قدر دلم حال و هوای ترانه ی وطن لاله عارف قزوینی داره
چقدر ترانه ی با چشم های شاملو دل انگیز شده واسه دل خون ایران و ایرانی

ای کاش می توانستم
ای کاش می توانستم
خون رگان خود را
من
قطره
قطره
قطره
بگریم
تا باورم کنند .
ای کاش می توانستم
- یک لحظه می توانستم ای کاش-
بر شانه های خود بنشانم
این خلق بی شمار را
گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست
و باورم کنند
ای کاش
میتوانستم ؟

ناشناس گفت...

هر ماه هزاران نفر میرن سربازی تا به این نیروهای مسلح خدمت کنن.
سربازی نرفتن هم میتونه یکی از نافرمانی های مدنی باشه.

زاگرس گفت...

سلام بابك جان
همانطور كه اطلاع داري گروه هاي
لباس شخصي براي روز شنبه عصر قرار تجمع(بخوانيد حمله) به دفتر روزنامه اعتماد ملي را دارند و آقاي كروبي هم از طرفداران خواسته است كه روز دوشنبه عصر مقابل دفتر روزنامه تجمع كنند. از شما هم مي خواهم برنامه تجمع را از طريق سايت خود اطلاع رساني كنيد.
نشاني: خيابان كريم خان نرسيده به ميدان هفت تير
سبز باشي

ناشناس گفت...

tanha chizi ke mitunam begam ine ke biain faramush nakonim biain yekbar baraye hamishe tamame sayemuno bokonim/gahi ke khodamo jae bazdashtia mizaram mibinam una ke tu bandan hame omideshun be ma kesaieke birunim/biain ba ye harkate harchand kuchik hata faghat ba neveshtane yek v ruye ye eskenas nazarim khuno shakhsiato marefate dustamun paimal she/harchand faghat 30000 toman tu bank daram vali be namo yade hame shohada o bazdashtia o kesaieke morede tajavoz budan unam az bank bar midaram...be omide fardaye roshan

ناشناس گفت...

آقای داد با سلام و احترام به شما به اطلاع می رسانم تا اینجای کار هم وظیفه ملی خودتان را نسبت وطن انجام داده اید درود به شرف شما. نام شما در ایران جاودانه خواهد شد.

ناشناس گفت...

ای مرد آزاده

آزادی با ماست
دعایت میکنم

ناشناس گفت...

سلام
حس میکنم میدونم کجا هستین الان
مراقب خودتون باشین خواهشاً
حالا که ما برای شما دعا میکنیم شمارو به خدا شما هم واسه من دعا کنین که از دست اینایی که از دم در خونه تا هرجایی که میرم دنبالم هستن نجات پیدا کنم.
متاسفانه من نتونستم برم.جایی رو نداشتم که برم و دیگه اینکه من یه دخترم و بیش از اینکه از مرگ بترسم از دختر بودنم وحشت دارم.
یک بار از باتوم ها و اسپری های این جلادان نجات پیدا کردم اما هرروز احضار میشوم .مجبور شدم وبم را حذف کنم و هنوز درگیرم.شما هم کار خوبی کردین که از بلاگفا خارج شدین.جریان اون پسر رو هم که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بود خوندم و هنوز در حال گریستنم.
دعا کنین
خدانگهدارتون باشه
ساراشمس مدیر وب رهروان راه اکبر

دست نوشته گفت...

این یکی رو موافق نیستم
اگر موبایل و تلفن و برق و ... قطع بشه با چی اطلاع رسانی کنیم. با چی خبر ببینیم؟‌با چی بیایم تو نت خبر بگیریم. بابک جان یه خ
ورده بیشتر فکر کن.

ناشناس گفت...

سلام بر بابک داد عزیز
در هر جمعی که شرکت می کنم یا وبلاگ شما را معرفی می کنم یا تازه ترین مطالبتون را بیان میکنم
ایمان راسخ دارم که در این نبرد حق علیه باطل خود حق خوانده(!) به طور حتم حق سر بلند خواهد بود
هر شب دعا می کنم شما و خانوادتون در امان باشید
"دنیا زنگ تفریح نیست فردا حساب داریم!"

reza گفت...

درود بر شما مرد دلاور
یک پیشنهاد دارم -لطفا به وبلاگم مراجعه کنید
http://mirhossein-noshahr.blogfa.com/

ناشناس گفت...

توجه ثروتمندان جامعه به این مقوله بسیار مهم است .لذا بهتراست بهر نحوی که ممکن است تمرکز بر ثروتمندان جامعه داشته باشیم.طبق اصل پارتویا همان 80/20 ,هشتاد درصد ثروت در اختیار 20 درصد جامعه است. این 20 درصد هستند که میتوانند موفقیت یا شکست این طرح را رقم بزنند.تمام توجه باید به قشر ثروتمندتر جامعه برای انجام این مقوله باشد

ناشناس گفت...

آقاي داد،
واقعاً تحسينتون مي كنم.احساس مسئوليت،شجاعت، و عزم خود و خانواده عزيزتون رو.
ايران هيچگاه اين فرزند دلير خود را از ياد نخواهد برد.
به اميد پيروزي و آزادي

ناشناس گفت...

دمت گرم... سعی کن گیر نیافتی.. داستان فرار تو داره به یک سریال دیدنی و جالب تبدیل می شه که می تونه ابهت حکومت را به مسخره بگیره . اگه همینطور پیش بری تبدیل به یک اسطوره می شی البته اگه گیر نیافتی.. اشتباه نکن جنبش سبز به یک اسطوره نیاز داره و تو با این فرار هایت می تونی هم اسطوره بشی هم جهانی.. مطمپن باش اگه گیر نیافتی دستاورد بزرگی به جنبش دادی... برات ارزوی موفقیت می کنم.. همکار قدیمی در به افرین

ناشناس گفت...

خیلی به جسارت و شجاعت شما رشک می ورزم. وجود چنین انسان های فداکاری برای ادامه و به ثمر نشستن جنبش لازم است. دستتون را می بوسم. مراقب خودتو باشید.

ناشناس گفت...

سلام
جناب داد بدانید که بزودی دادمان خواهیم ستاند اما نگرانی من از دزدیده شدن احتمالی ثمره این شجاعتها و خونها و شکنجه های روحی وجسمی است .
بی شرافت و شرمسار مهدی ها نیستند تمام این شرم بی شرافتی در چهره رهبران کودتاهویداست.

ناشناس گفت...

درود بر شرف و ازادگیت

آقای داد من فک میکنم ما مشکل اطلاع رسانی داریم و الا خیلیا دوست دارن کاری کنن و نمیدونن چه جوری .مخصوصا تو شهرستانها
تو رو خدا مواظب خودتون باشید و به نظر من از کشور خارج شید

انشاالله که مهدی زهرا حفظت کنه

ناشناس گفت...

درود بابک جان
نوشتن تو و این حس حضورت همیشه مرا به وجد می آورد. پایدار و سرفراز باشی ، مثل کهن دیاری که همه ی دشمنانش به خاک رفتند و اوهمچنان باقی است.
پاینده آزادی
بدرود

ناشناس گفت...

azadmardi chon to ra miparastam babake iraneman

ناشناس گفت...

به غیر از این ها شاید تحریم خطوط هوایی و سوار نشدن هواپیما هم موثر باشه.خیلی جالبه این مردم میگن ما نمیریم تظاهرات ممکنه بکشنمون ولی سوار این هواپیما ها میشن! مصاحبتون عالی بود.امیدوارم سلامت باشید
پگاه

آرمین گفت...

سلام بر بابک داد عزیز
امیدوارم صد ها سال زنده باشی. مطلبت مثل همیشه گویا و وزین بود! ما همه تلاش می کنیم این کودتاچیان زودتر سوقط کنند. مراقب خود و خانواده ی محترمتان باشید. شما دیگر متغلق به ملتید! به امید پیروزی

ناشناس گفت...

بابک جان بسرعزیزم می دانم روزگارسختی را می گذرانی من هم دو دوره درانقلاب شرکت کردم هیچیک از آنان راهی نبود که برایش زندگی ام راگذاشتم ولی اکنون که مادری 52 ساله هستم از همه گذشته ام آنچه برایم مانده شرف و عزت انسانی است که در این سن هم مرا امیدواروقوی نگه داشته فقط خواستم بگویم که امشب برایت از اعماق وجودم دعا کردم ومی دانم خداوند مرا ناامید نمی کند. امیدوار باش ومراقب خانواده ات باش موفق خواهی شد.

سیامشق گفت...

خیلی از احساساتت خوشحالم اما به نظرم خیلی خوشبینی شاید بهتره توجه کنیم که اقتصاد ایران به نفت متکیه در ضمن مشکل ما تنها دولت نیست چرا که اگه دولت بدون سپاه و بسیج بودتا حالا ده دفعه زیر و رو شده بود به نظر میاد این پروسه زمان بیشتری میخواد اینقدر که قدرت عمل از چکمه پوشها گرفته بشه در ضمن هنوز بخشی از ایران دل به صدقه های دولت بستند یا اینکه با شنیدن کلمه ازادی دچار وحشت میشن که قراره خوانواده شون ول شن تو خیابان. اما خوشبختانه این قشر زیاد تا ثیر گذار نیستند
موفق باشی

ناشناس گفت...

این روزها در هر جا می نگرم اثری از نشاط نمی یابم که سیاه است بختمان و عزتمان در قفس است.نفس برایم به سختی می آید می توانم با تمام وجودم خفقانی را حس کنم که خفه ام کرده است.جایی که نمیتوان حرفت را بزنی ،نظرت را بگویی و ریا نکنی.در جایی که سنگها را بسته اند و سگها را وا کرده اند تا به مردمی بتازند که تا دیروز ولی نعمت حاکمان بوده اند تا بیایند رای بدهند تا از حضور آنان برای خود مشروعیت دست و پا کند اما همین مردم صدای اعتراضشان بلند می شود اجنبی لقب میگیرند و برای مشروعیت حاکمان رای آنها لازم نیست و حرف آنها مبارزه با نظام اسلامی! است و محاربه با اسلام! است و خون آنان مباح اعلام می شود و حتی دست درازی به جان و مال و ناموس آنان نیز مباح اعلام شده است.چطور می توان تحمل کرد بدترین اهانت ها به مردمی که برای برپایی این نظام خونها داده اند و اینک حاکمان آن نظام را ارث پدری خود کرده اند و حالا مردم تجاوز به نوامیسشان توسط ذوب شدگان در ولایت و مجریان فتاوی طالبانی مفتی یزیدی را می نگرند. امروز حاکم ایران خود را نایب امام زمان میخواند و به این دلیل همه رفتار و افکار خود را برخاسته از مشروعیت الهی می داند و نه تنها اطاعت از خود را اطاعت از خدا می داند بلکه رفتار و حرفهای زشت و کشور نابودکن دست نشانده اش یعنی رییس دولت کودتا را هم مورد حمایت خداوند می داند و اطاعت از او را اطاعت از خدا!!هموکه دستانش به خون ملت آلوده است و در این میان معلوم نیست اسلامیکه آنها از آن دم میزنند چه نوع اسلامی است! همه می دانند که این آیینی که آنها مرید آنند قطعا اسلام نیست.امروز می بینیم که بیشترین خدمت را به منافع بیگانگان خودشان کرده اند و بلکه بیشترین ضربه را به اسلام خود اینان وارد کرده اند و اسلام میرود که با رفتار اینها به زباله دان تاریخ بپیوندد.دیگر چندقدمی تانابودی کل کشور باقی نمانده است.اسلام را هم که مدتهاست به باد فنا داده اند و فقط با نام آن دارند نان میخورند و با فریب مردم مذهبی فقط خودشان را موجه جلوه می دهند.
می خواهم جمله اولم را کمی تغییر دهم: اثری از نشاط در این جامعه نمی یابم چون اوقات مردم را تلخ کرده اند اما نشاطی که برای فایق آمدن بر این اوضاع در مردم است وصف ناشدنی است.بختمان نه تنها سیاه نیست که ایرانی همیشه سپیدبخت است و دشمنانش عاقبت روسیاه. اگرچه این روزها دودی سیاه فضا را فرا گرفته است لکن این دود با طوفان خشم ملت به باد خواهد رفت.همین که ایرانی برای کرامت انسانی و حقوق خود اعتراض می کند و آرام نمی نشیند ونشان از عزت وشرف اوست.
خفه ام خفه!نفسم بالا نمی آید.بغض گلویم را گرفته و نمی توانم فریاد نکنم.ازوقتی رفتار حیوانی حکومت عدل اسلامی را با خواهرانم شنیده ام خواب راحت نداشته ام.و مینویسم به امید آنکه تو هموطن بخوانی و بدانی که تنها نیستی در درد کشیدن و ما با همیم.تامیتوانم می نویسم و بر علیه این نظام مستبد و ستمگر وحراف نیابت ازخود گرفته می نویسم و آگاه می کنم و نمیگذارم که خاموشم کنند.
گرمن از پایم درآیم گو درآی
بهتر ازمن صدهزار از دست رفت
به یاد آرش کمانگیر سیاوش کسرایی عزیز افتادم..
روزگار تلخ وتاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

ناشناس گفت...

ای ملت ایران و ای ملت غیور این سامان و ای ملت استان بوشهر
اوضاع خفقانی کشور و ستمهایی که بر ما میرود و خفتهایی که از دست این حکومت به ظاهر اسلامی می کشیم و ستمهایی که بر برادران وخواهران ایرانی ما در جای جای ایران می رود, حجت را بر همه ما تمام کرده است امروز هر کسی باید راه خود رادانسته باشد هر کسی دراین سوی باشد و یا در آنسوی.میانه و محافظه کار در این دوران نداریم.راه مبارزه برای ما بسته نیست.اگر امروز برای حقوق خود بپا نخیزیم برای همیشه مدیون و شرمنده خواهیم بود.وظیفه ما اطلاع رسانی است و بیدارکردن عموم ملتی که به ناحق در بایکوت خبری گذاشته شده اند و راهی جز رسانه میلی برای کسب خبر ندارند.متاسفانه کودتاچیان از این رسانه کمال استفاده را کرده اند و برای دروغ پردازیها و فرافکنی های خود حد ومرزی نشناخته اند و حقوق ملت را زیر پا گذارده اند.
امروز حجت بر ما تمام است و هرکس باید وظیفه خود را انجام دهد اگرچه نتوانسته ایم تجمعی داشته باشیم و اعتراض خود را به گوش حکومت و فریاد یاور بودن خود رابه ملت ایران برسانیم اما در عوض باید بیدار باشیم و ملت را بیدار کنیم.اگر امروز در خانه بنشینیم و بگوییم ببینیم چه میشود در برابر خونهای به ناحق ریخته شده و ملت ایران شرمسار نخواهیم بود؟!
هرکس وظیفه ای دارد و ما هم در مقابل اینهمه ستمی که همیشه بر خطه جنوب رفته است مسئولیم و باید اعتراض کنیم.سکوت به منزله به مسلخ بردن حق و عدالت است.یادمان باشد که همین حسینی که برایش به سر و سینه می زنیم کشته فریاد عدالتخواهی و مبارزه با ستم و ظلم است.
mihansorkh.blogspot.com

ناشناس گفت...

با سلام.اینکار شدنی است.من حساب مهر کشاورزی را بستم.حساب بانک خجالت(تجارت) را هم همینطور.اس ام اس هم که از زمان کودتا تا حالا نفرستاده ام.ایران خودرو را هم همین روزها به دادگاه می کشانم.از هر راهی که به نظرم برسه به اینها ضربه میزنم.ما یه دریاییم و طوفان ما غوغا میکند.
درود بر شما و تمام ایرانیان

ناشناس گفت...

درود به انسانیت،غیرت و شرف همه ایرانیان مبارز من جمله بابک داد
این ترفند بعید به نظر می رسه که توسط مردم اجرا بشه ولی شاید نفرستادن sms حداقل برای چند روز دست گرمی خوبی باشه
به امید پیروزی

ناشناس گفت...

aghaye dad e aziz,shoma ensane bozorgi hastid.be omide azadi ye mihaneman.

آرشك گفت...

وقتي نحوه ي خداحافظي ات را در صداي آمريكا شنيم با آنكه درهيچ مصيبتي اشك نريخته ام تا چندي گريه كردم . اين شبها به نوشته ات عادت كرده ام وحتي امروز هم كه مطلبي نگذاشته اي دلم مي لرزد.
آقاي داد!
سعي كنيد هماهنگي بيشتري با دوستاني كه نقش پيام رسان را دارند داشته باشيد تا آموزش شيوه هاي مقاومت همزمان انجام بگيردوبهتر نتيجه دهد.اين روزها محسن سازگارا ونبوي ومخملباف ونوري زاده اين نقش را برعهده دارند ازآنجاكه آنان دسترسي بهتري به مراكز اطلاع رساني دارند سعي كنيد مطالب خودرا با آنان نيزدرميان بگذاريد.
اميدوارم هرگزدست نامردمان برشما وديگرمبارزان راه آزادي نرسد.

ناشناس گفت...

salam Babake aziz. hatman be in ravesh ha amal mikonim. barayat doa mikonam dalirmarde iran.
daste Ali be hamrahat. piruzi ba mast. soali daram: aya lazem ast pulhayeman ra az bank haye khosusi mesle banke Eghtesade Novin ya Parsian ham kharej konim?hatman pasokh bede 

ناشناس گفت...

پایدار باشی بابک جان، مراقب خودت باش و به کسی اعتماد نکن.

راه سبز امید گفت...

VOA رو می گیرم اونقدر پارازیت داره که نمیشه هیچی فهمید فقط تونستم لابلاش صداتو تشخیص بدم بلند گفتم بابک داد همه گفتن خدا رو شکر و یه نفس راحت کشیدیم...یا حق

ناشناس گفت...

با درود بر شما مبارز ازادیخواه
من هم با پیشنهاد شما موافقم و امیدوارم همه ایرانیان این پیشنهادات را با دوستان و اشنایان
و اقوام خود در ایران در میان بگذارند. هر ایرانی چه در داخل و چه در خارج
باید بپاس مهدی ها و نداها در حد خود با هر وسیله ای که این رژیم را تضعیف
می کند بپا خیزد این حد اقلیست که هر انسان فرزانه می بایست بدان عمل کند.
ما همه مدیون ان عزیزانی هستیم که در این ۳۰ سال جان و هستی و زندگی خود را برای ازادی و شرافت این کشور ایثار کردند.
وقتِ آن است که با نغمه مرغان سحر
پر و بالی بگشایی به هوای وطنت
نظر حق بر شما و تمام ازادیخواهان
با ارادت
محمد کرمانشاهی

ناشناس گفت...

با درود بر شما
من هم با پیشنهاد شما موافقم
ملت ار بداند ثمر آزادی را
برکند ز بن ریشه‌ی استبدادی را
با ارادت
محمد

ناشناس گفت...

ببنید و هوشیار شوید

http://www.youtube.com/watch?v=2HQkCACUpdk

http://www.youtube.com/watch?v=igdQJOLT-2M

http://www.youtube.com/watch?v=HUuhHrRrKSc&feature=related

این هم یک فیلم مونتاژ کاری از بچه های اونور آب[چشمک]

http://www.youtube.com/watch?v=9Ydu4OSxiP0

اگر این لینکها باز نشدن از فیلتر شکن ها استفاده کنید[چشمک]

ناشناس گفت...

بمان دوباره بمان
تا طلوع بيداري
بخوان دوباره بخوان
تا غرور آزادي
كه سبز تر بهاردوباره
بر اين خاك كهنه
بل بدمد.

بخوان برادر زنداني
از گلوي گريز:
سرود تازه تو
بل سكوت را
بدرد.

بخوان!
بخوان
هماره بمان!

احمد گفت...

فریدون مشیری:اشکی در گذرگاه تاریخ

از همان روزی که دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
از همان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود
از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود
بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب
گشت و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت
ای دریغ
آدمیت برنگشت
قرن ما
روزگار مرگ انسانیت است
سینه دنیا ز خوبی ها تهی است
صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است
صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست
قرن موسی چمبه هاست
روزگار مرگ انسانیت است
من که از پژمردن یک شاخه گل
از نگاه ساکت یک کودک بیمار
از فغان یک قناری در قفس
از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بر دار
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام زخهرم در پیاله زهر مارم در سبوست
مرگ او را از کجا باور کنم
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان میکنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیسم
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست
در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور
صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

علی گفت...

همیشه در پناه حق باشید.

ملتی دعا گو است برای همه عزیزان سبز و استوار.

ناشناس گفت...

aghaye dad salam torokhoda zodtar beroz kon ta ma az negarani dar biyaim

ناشناس گفت...

سلام من به شما و خانواده عزیزتان. آقای داد امیدوارم در پناه خدا سختی ها را پشت سر بگذارید تا بار دیگر در کنار تمام مردم ایران زمین هوای آزادی را تنفس کنیم.
طاقت بیار رفیق میشه شنید خندیدن دلخواه رو .
این زمزمه تو گوشم فردا پر از آزادیه.
اینم بدونید شما و خوانوادتون هیچوقت تنها نیستید. مراقب خودتون باشید

ناشناس گفت...

با درود بر شما شیرمرد میهن پرست ایرانی

آقای داد فکر نمی‌کنم از لحاظ امنیتی فرقی داشته باشه که اینجا بنویسید یا تو وبلاگ قبلیتون و اینجا نوشتن هم خطرناکه مخصوصا که تو وبلاگ قبلی نوشتید میاید اینجا مینویسید و احتمالا مامورین اطلاعات الان اینجا رو هم مونیتور می کنن.

برای امنیت بیشتر حتما همیشه با استفاده از یک پرکسی وارد بشید و یا در صورت امکان از یک VPN استفاده کنید. البته متاسفانه شاید دسترسی به VPN الان مشکل باشه.

آقای داد کی از دست این خون آشام ها خلاص میشیم؟ خیلی داغونم. ولی سعی می کنم امیدوار باشم.

ناشناس گفت...

درود بر تو شیر مرد ایرانی
انشاالله هر چه زودتر ساقط بشن و شما هم بتونید ازاد زندگی کنید من که واقعا افتخار میکنم در کشوری زندگی میکنم که افراد شجاعی مثل شما و خیلی از ایرانی های دیگه برای ازادی مملکت شون این جوری از همه چیزشون میزنن ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم من و خونواده ام همیشه برای سلامتی شما و خانوادتون دعا میکنیم به امید پیروزی

ناشناس گفت...

salam, ye pishahad daram,age mitoonid,ye link vase nazarate amrdom baraye mehdie azizemoon baz konid, ke be dsatesh berese. man az khareje keshvaram,va az samime ghlab harkari betoonam,vase mehdi e aziz mikonam,ke be khareje keshvar biad,ham darman bese,ham daneshgahe inja,bere,midoonam,hameyee irania hazerand komak konand ta shadie oon bargarde,ma tanhah nemizarim

ناشناس گفت...

ba drood
matlab jalebi bood. nazarat va idehaye besyar khandani va ghabel taamogh bood. baraya taksir anha komak mikonim. ba omid be pirozi moragheb bashid nabada az tarigh tamas telefoni ba VOA shoma ra dastgir bekonand.hatta ba goshihaye khamosh ham mitavanand radyabi bekonand ba tashakor mavafagh bashid.

راستین گفت...

درود بابک عزیز

موفقیت و سلامتی تو را ارزومندم
جاودان باشی

ناشناس گفت...

"بدترین مردم در نزد خدا پیشوای ستمکاران است."
در آن موقع که از ستم عثمان مسلمانان به جان آمده بودند و کارد به استخوانشان رسیده بود گروهی از مردم از امیر المؤمنین ( ع ) درخواست کرده بودند که راجع به اوضاع پریشان کشور با خلیفه ی وقت ملاقاتی به عمل آورد. باشد که تخفیفی درباره ی ملت داده شود و از عاقبت وخیمی که دم بدم نزدیکتر می رسید جلوگیری گردد.
این خطابه را حضرت علی ( ع ) در حضور عثمان و چند تن از یارانش ایراد فرمود:
من نمیدانم سخنانم را از کجا شروع کنم و چگونه وضع پریشان ملت را در نظرت تجسم دهم؟!
توضیح واضح کار دشواری است زیرا تو خود از حال فلاکت بار توده به قدر من و شاید هم بیشتر اطلاع داری!
مردم پایتخت از دست ستمت آرام ندارند.
اصحاب پیغمبر به فشار تو از مدینه به نقاط دور دست تبعید شده اند و هر روز به یک بهانه بزرگان قوم را به زندان می اندازی و اشخاص بیگناه را به ضرب تازیانه سراپا به خون میکشی. نه بر زنان مستمند ترحم میکنی و نه کودکان معصوم از قساوت کارگزارانت آسوده خاطرند.
فرماندارانت در مصر و شام در بصره و خراسان دمار از روزگار مسلمانان برآورده اند و چیزی نمانده که شیرازه ی کشور از هر جانب گسیخته شود و جمعیتی که با آنهمه خون دل و فداکاری گرد آمده اند یکباره به دست تو پریشان و پراکنده گردند.
آخر تو هم مانند دیگران صحبت پیغمبر را ادراک کرده و از فیض حضورش بهره برده ای.
آن دو پیرمرد که در گذشته بر این امپراطوری حکومت می کردند بیش از تو با اسلام سابقه نداشتند و رابطه ی آنها با پیغمبر از تو محکم تر نبود.
تو همانی که با رسول خدای افتخار خویشاوندی داری و روزگاری با دختر او همسر بوده ای.
چه شد که اکنون چشم از همه چیز پوشیده ای و پای بر قوانین قرآن و آداب خلفای راشدین گذاشته ای؟!
مطلبی پنهان نیست تا آن را برای تو آشکار کنم و مسئله ای مشکل پیش نیامده تا در گشایش آن به فکرت کمک دهم.
معالم دین آشکار است و قرآن مجید مانند آفتاب بر سر آسمان اسلام می درخشد.
هم بی درنگ این مشعل عدالت را به دست گیر و پا به پای پیشینیان صالح اسلام قدم بردار و امر خلافت را به آسانی به پایان رسان.
امامت امت مسئولیتی بسیار خطرناک و دقیق است که باید با تمام احتیاط ایفا شود.
کوچکترین آزاری که از دست عمال تو در زوایای کشور بر دیگران وارد آید نخستین گناه آن را بر تو نویسند زیرا آن عضوهای فاسد در حقیقت دست تو اند که به نیروی خلافت در همه جا دراز شده به جای انجام وظیفه آسایش مردم را سلب می کنند.
پیغمبر فرمود: "پادشاه ستمکار را با قیافه ی وحشتناک و منفور به روز رستاخیز در محکمه ی عدل خدا حاضر می کنند و آن مگسانی که به دور شیرینی قدرتش چرخ می خورند دیگر در اطرافش دیده نمیشوند و به شدید ترین عذاب که پایانش با بدیت متصل است گرفتارش می سازند."
هم اکنون روزگار تو ای پیرمرد به سر آمده و از نشاط جوانی و بهار عمر نشانی در تو نمی بینم.
پیکری لاغر و مستمند داری که امروز و فردا تسلیم خاک می شود با این حال سزاوار نیست که مقدرات عالمی را فدای هوس مروان و شهوات بنی امیه سازی و گروهی ناسزاوار را بر ناموس و مال مردم سلطنت دهی!
من از آن روز می ترسم که موی سفیدت به دست انتقام ملت آغشته به خون گردد و در بامداد قیامت با کفنی که از خون تو و خونابه ی دل های مستمند گلگون است قدم در محیط حساب و محاکمه گذاری!
آیا اندیشه می کنی که در آن روز خدای خود را چه جواب خواهی گفت؟
تو را میکشند و باید بگویم کشتن خلیفه برای مسلمانان بسیار گران تمام خواهد شد.
زیرا خون تو برای آتیه سرچشمه ی سیلی جهان آشوب خواهد شد که تا دامنه ی محشر جنگ برادرکشی را بین مسلمانان بر پا کرده خاک عربستان را از خون جوانان بیگناه به موج و انقلاب خواهد انداخت.
باید دانست که از گناه این آشوب هم دامن کفن تو پاک نخواهد ماند. زیرا خدا می داند که این آتشفشانی و شورش در خانه ی ظلم آباد تو کانون گرفته است.
عثمان تقاضای مهلت کرده بود و امیرالمؤمنین ( ع ) چنین پاسخ داد:
" برای آرامش پایتخت که نیازی به مهلت نیست ولی از کشورهای دیگر ممکن است تا رسیدن فرمان های تو استمهال نمود. "
برگرفته از نهج البلاغه به ترجمه ی شادروان جواد فاضل

علی گفت...

بابک جان این ایده بسیار جالبی است که روی آن باید بحث و مشورت زیاد بکنیم. همونطور که میدونید نافرمانی مدنی چندین ساله که از طریق افراد مختلف و کانالهای ماهوارهای مطرح شده که متاسفانه یا رژیم پادزهر اون را پیدا کرده یا روش خوب جواب نداده، مثل خاموش کردن لامپها ساعت 5 هر پنجشنبه یا جمع آوری سکه ها یا راهپیمایی خاموش در آخر هر هفته. در ضمن مطمئن باشید که دشمن این صحبنها رو خیلی خوب آنالیز میکنه. به نظر من مبارزه منفی یا نافرمانی مدنی در هر کشور متناسب با مردم آن کشور و فرهنگ مردم و نوع حکومت میباشد و اینکه از کشورهای دیگر مثل هند در زمان گاندی یا آفریقای جنوبی الگوبرداری کنیم روش مناسبی نیست. اگر بتونیم در این رابطه از افراد تحصیل کرده در رشته های اقتصاد، جامعه شناس و علوم سیاسی کمک بگیریم خیلی سریعتر به نتیجه خواهیم رسید ولی اینکه این بحث الآن خیلی جدی باز شده و هر کسی که در ارتباط با نافرمانی مدنی هر چیزی به فکرش میرسه بگه خیلی عالی هستش. البته خاسته یا ناخاسته این بحث در فیس بوک و وبلاگهای دیگر بیشتر جا برای خودش باز خواهد کرد و من مطمئن هستم که ایرانیها در آینده خیلی نزدیک ولایت فقیه را در خود ذوب خواهند کرد و بار دیگر نور بر سیاهی پیروز خواهد شد. علی

Ali گفت...

آقاي داد عزيز !
روشي كه براي مبارزه برگزيده ايد قابل تقدير است . اين همه شجاعت و برگزيدن زندگي مخفي و در حقيقت يك مبارزه حرفه اي شدن شما امري است كه كمتر در ميان فعالان سياسي جسارتش و مردانگي اش يافت مي شود . زنده باد
پيشنهادي دارم
با توجه به وجود الگويي مانند الگوي آفريقاي جنوبي در مبارزه غير خشونت آميز پينشهاد مي كنم طي مقاله اين روش را پيشنهاد دهيد كه :
به مدت سه روز ايرانيان هيچ كدام از خانه هاي خود خارج نشوند . اين كار تمامي نهادهاي اقتصادي اجتماعي و سياسي رژيم را تحت الشعاع قرار خواهد داد . هم امري كه براي مردم به لحاظ جاني و امنيتي (بازداشت و مانند آن) كمترين خطر را دارد و هم ضربه بسيار شديدي به حاكميت ولايي وارد مي كند .
توفيق شما را از يگانه قادر متعال مسئلت دارم
برادر كوچك شما

ناشناس گفت...

سلامت باشید و سبز بمانید.

آزاد گفت...

سلام خدمت آقا بابک
دمت گرم خیلی مردی کاش به اندازه یه سر سوزن از مردانگی و شجاعت تو را این حضرات داشتند .
خیلی مواظب خودت باش ، حتما سری به وبلاگ من بزن خوشحال می شوم
هر جا هستی بدان امید و دعای یه ملت پشت سر خود و خانواده شجاع تو هست
به امید روزی که به خانه برگردی روزی که افتخار می کنم روی شانهام از فرودگاه تا درب منزل ببرمت
پیروز باشی

ناشناس گفت...

خداوند بزرگ پشت و پناه تو و خونواده ت باشه و برای تو و خونواده ت آرزوی سلامتی وموفقیت و سعادت میکنم.درود بر تو خبرنگار جسور و شجاع و مسئولیت پذیر.راهت سبز باد

ناشناس گفت...

سلام. پیشنهادات خوبی مطرح کردید (البته به قول خودتون نقل کردید). از نظر اقتصادی به نظر من که سر رشته ای از اقتصاد ندارم قابل درک و لمسه. میخواستم پیشنهاد کنم یه تحلیل هم در مورد عواقب تحریم بنزین تو وبلاگ بذارین. این تحریم اگه با تحریم بانک ها و پروازها و صندوقهای صدقات و نذورات و زکاتها همراه بشه، به نظر من 3 ماهه رژیمو ساقط میکنه. لطفاً نظر خودتونو بگین

آزادی گفت...

درود بر بزرگ مرد مبارز

حکایت شما هم ماجرایی شده آقای داد . به امید روز پیروزی که نزدیک است به یاری خدا , چه تعریفهایی خواهید داشت .
اما اعتراضات مدنی بسیار عالی است با برنامه البته که من هم قبلا اینجا عرض کردم.البته با یک مورد خیلی موافق نیستم اونم قسط بانکهاست.چون از ضامنها کسر میشود و شاید درست نباشد.
یک نفر هم درست توضیح بده که چه جور میشه ارز خرید , از بانک مرکزی ؟ملی؟ یا صرافیها و تا چه مقدار و کلا راهش .
یک نمونه دیگر که من از همان اوایل در ذهنم هست خواستم عرض کنم که شما هم اطلاع رسانی بفرمایید اینکه در یک روز در یک محل یا مکانهای مختلف هر کس که گوشی نوکیا دارد حتی گوشیهای خراب جمع و آنها را آتش زده و یا زیر پا خرد کرده و فیلمی تهیه و در سایتهای مختلف قرار داده بشه تا این شرکت کثیف بیش از این مورد ضرر قرار گیرد .
بابک جان بخدا پیروزی نزدیک است .میدانیم که سختی بسیار می کشید اما بدانید که مردم قدر این از خود گذشتگی را میدانند .
آرامش همراه شما و خانواده بسیار محترم
لحظه هایت همه عشق

آرش مددی گفت...

سلام بابک بزرگ.
امیدوارم همیشه پاینده باشی.
راستی یه پیشنهاد دارم.
من هم همانند شما در بلاگفا وبلاگ داشتم ولی همه مطالب و نظرات وبلاگم رو به ciooc منتقل کردم.هم سرویس امنی هست و هم اینکه شما به وسیله سایوک میتونید تمام مطالبتون رو منتقل کنید. تمام نوشته و نظرات قبلیتون رو حفظ میکنید.

http://www.sabzpoem.ciooc.com/

http://www.bahal.ciooc.com/

ناشناس گفت...

لطفا" در مورد تحریم خرید کالاهای وارداتی و تولیدی افراد حزب اللهی هم مطلبی بگویید. مثلا" لاستیک دنا مال آقای یزدی هست - پس نباید محصولات دنا را بخریم. لیستی از این نوع واردکنندگان و تولید کنندگان را شناسایی کنید. حتی اگر واردات از کشورهای غربی باشد ولی توسط آقایون خزب الله انجام شود آن محصولات باید تحریم شوند.

مبارز گفت...

دلار را باید از صرافی ها خرید چون بانکها پاسپورت و بلیط سفر به خارج می خواهند اما از صرافی ها می توان بدون داشتن بلیط و پاسپورت دلار خرید. این روش حرف ندارد. بابک جان همه به توصیه های تو عمل می کنیم. تو تنها نیستی. خیالت راحت. من از این ببعد همه حقوقم رو دلار می خرم.دوستان عزیز! این روش ها رو به همه آموزش بدهید چون خیلی از مردم از اینترنت استفاده نمی کنند و از این روش ها بی خبرند.

مبارز گفت...

سلام.به آن دسته از دوستانی که همش می گویند باید همه مردم همکاری کنند تا پیروز شویم عرض می کنم که خیر.اینجوری نیست. اگر همه مردم بسیج شوند و همکاری کنند معلوم است که بهتر است اما این یک ایده آل و آرزو است. هیچگاه همه مردم از لحاظ سطح آگاهی و شعور و سواد و مسئولیت پذیری در یک حد نیستند.اما لازم نیست نگران باشید. در انقلاب 57 هم همه مردم همکاری نکردند.لازم نیست حتما 70 میلیون ایرانی همکاری کنند. در انقلاب 57 هم همه 36 میلیون که همراه و همدل نبودند. برای پیروزی کافیست بخش زیادی از جامعه همکاری کنند. من مطمئن هستم که حتی اگر 5 میلیون نفر هم همکاری کنند و این تاکتیک های تحریم و بیرون کشیدن پول از بانکها را اجرا کنند ضربات بزرگی به این دولت خواهد خورد.شما به این کار نداشته باشید که آیا همسایه شما یا عموی شما هم همکاری می کند یا خیر. شما وظیفه خودت رو انجام بده.ترس و نگرانی به خود راه ندهید. به قول محسن سازگارا آن طرفی پبروز خواهد شد که امیدوارتر باشد. به نظر من این حرف ها که با 5 یا 10 میلیون نفر کار پیش نمی رود و فایده ای ندارد حرف هایی است انحرافی و مخرب.در هیچ حرکت اجتماعی هیچگاه 100% مردم مشارکت نمی کنند.پس بهتر است آرزو و رویا را کنار بگذاریم و در عوض سعی کنیم هر نفر به اندازه 3 نفر کار کنیم. مطمئن باشید اگر هر نفر به اندازه 2 یا 3 نفر کار کنیم اثرش به اندازه همان 70 میلیون نفر است.

ناشناس گفت...

با اجازه با ذكر منبع اين پست را در وبلاگ خود منتشر كردم:
http://safahatekhali.wordpress.com/2009/08/19/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%8c-%db%8c%d9%83-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/


لطفا ناراحت نشويد. هدف من اطلاع رساني و كمك به سرنگوني رژيم است.

ناشناس گفت...

سلام آقاي بابك داد
واقعا خسته نباشيد
خدا پشت پناهت كه حرف هاي در دل مانده اين ملت را به گوش جهانيان ميرساني . به خدا در تمام ساعات شب و روز در فكر شما هستم كه باز شدن مدارس نزديك هست ، بچه هاي آقاي داد چكار خواهند كرد . در كجا به مدرسه يا دانشگاه خواهند رفت . اميدوارم همه مشكلات ملت حق طلب ايران حل شود . اين را هم بگويم عزيزمن به جرات ميتوانم بگويم كه 80 درصد ملت ايران طرفدار شما هستند يعني خواخان تغيير در نظام مي باشند ،‌از رژيم ناراضي هستند ولي خودت ميداني كه اكثرا به اينترنت دسترسي ندارند يا مثل من بلد نيستند تا از طريق اين تكنولوژيهاي جديد فيس بوك يابقيه تماس بگيرند .در امان خدا ،‌خدا يارتان

امیر از تهران گفت...

بابک عزیز با نظرات شما موافقم ولی این رژیم انقدر مردم را گرفتار کرده که مردم هم متاسفانه همه به دنبال منافع مادی زودگذر هستند و فکر نمیکمنم کسی این کارها را انجام بدهد.