۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه

تجاوزها حباب تقدس نظام را ترکاند!

آيت الله خامنه اي مقصر «هتك آبروي نظام» است!

آيت الله خامنه اي ديروز در ديدار با دانشجويان بسيجي، «هتك آبروي نظام مقابل ملتها» را مسئله اصلي دانست و تلاش كرد اتفاقات كوي دانشگاه يا جنايات در زندان كهريزك را «كوچك نمايي» كند و كم اهميت نشان دهد. ديروز ايشان باز هم به دانشجويان بسيجي «مجوز برخورد» با معترضان در دانشگاهها را داد و مانند خطبه هاي 29 خرداد، با تهديد و هشدار با دانشجويان معترض سخن گفت! با اين همه، بر خلاف سخنان قبلي اش درباره دخالت «انگليس خبيث و نجس! و آمريكا» در اعتراضات بعد از انتخابات، ديروز اعتراف كرد ارتباطي ميان پيش قراولان اعتراضات با كشورهاي خارجي نديده است! و رسما" ادعاي قبلي خود را پس گرفت! آقاي خامنه اي همچنين با «كوچك نمايي» جنايات كهريزك، وعده داد با عوامل آن قتلها و جنايات برخورد خواهد شد. لابد به زودي عده اي «عوامل خودسر!» به ملت معرفي و مثل «تيم ترور حجاريان»، آنها از يك «دخمه» بيرون مي آورند و مثلا" محاكمه مي شوند. اما هيچكدام از اين سخنان، «نگراني عميق» آقاي خامنه اي را پنهان نكرد: هتك آبروي نظام مقابل «ملتها»! و چرا ملتها؟

ظاهرا" «ولي امر مسلمين جهان» فهميده است بعد از كودتا و افشاي جنايات فجيع پس از انتخابات، براي «نظام» نزد ملتهاي مسلمان و عربي و جهانيان ديگر هيچ قداست و آبرويي باقي نمانده است. اما هنوز با فرافكني، قصد دارد آدرس اشتباهي بدهد و ديگران را مقصر اين هتك آبرو معرفي كند.در حالي كه خرد و كلان دريافته اند شخص آيت الله خامنه اي، به عنوان آمر و فرمانده كل قوا، مقصر اصلي تمامي جنايات صورت گرفته در خيابانها و زندانهاست و تنها خود ايشان «مقصر اصلي هتك آبروي نظام» است و بس!

مسئله اي كه آقاي خامنه اي هنوز درنيافته است «ابعاد هولناك» اين جنايتهاي ضدبشري و اهميت آنها براي «ملتهاي جهان» است كه با «كوچك نمايي» و لفاظي هاي هميشگي، نمي تواند روي آنها خاك بپاشد و از حافظه ذهني مردم جهان محوشان نمايد. ايشان نگران «هتك آبروي نظام در بين ملتها» است اما از اين واقعيت روي بر مي گرداند كه خود ايشان و دولت منصوبش و نيروهاي نظامي و شبه نظامي تحت امرش، تنها ظرف همين چندماه، ديگر هيچ آبرويي براي نظام باقي نگذاشته اند و برخي ملتهاي مسلمان كه زماني به ايران به عنوان پايتخت اسلام ناب(!) نگاه مي كردند، امروز از خبر «تجاوز به پسران و دختران زنداني» در زندانهاي ايران اسلامي(!) به خود لرزيده اند و شوكه شده اند. مردم دنيا اكنون فيلمها و خبرهاي جنايتهاي ضدبشري و ضدديني اين نظام برعليه شهروندان بي دفاع خود را ديده اند و آن «حباب تقدس نظام» نزد ملتهاي جهان تركيده است.

گاهي بايد از اين كودتاي اخير، به عنوان يك «عدو» كه «سبب خير» شد، شكرگذاري كرد. اگر كودتاي 23 مرداد رخ نمي داد، آيا پرده هاي واقعيت از چهره حقيقي و اقدامات جنايتكار نظام تحت رهبري آقاي خامنه اي، اين چنين «يكجا» برداشته مي شد؟ اگر مقام معظم رهبري اندكي تدبير و عقلانيت و امانتداري و عدالت داشت و به «رأي مردم» گردن گذاشته بود و مهندس موسوي رئيس جمهور مي شد، آيا راز سالها جنايات مقام عظماي ولايت و اقليت حاكم وابسته به ايشان «نزد ملتها» فاش مي شد؟ ترديد نكنيد اين لطف خدا بود كه كودتا و جنايات بعدي رخ دهد تا آبروي افراد پاكدامني مانند موسوي و كروبي و خاتمي و ساير اصلاح طلبان، دوباره بري «حفظ آبروي اين نظام» خرج نشود.«و عَسي ان تكرهوا شيئا" و هو خير لكم!»( اي بسا چيز ناخوشايندي، باعث خير تو باشد!)

سالهاي سال مردمي كه عزيزانشان در زندان سال 67 اعدام شدند و اجسادشان شبانه در گورستان «خاوران» دفن شده بودند، نتوانستند «ملتهاي جهان» را به حقيقت جنايات سال 1367 در زندانها مجاب كنند و واقعيت «آبروي نظام» را نزد ملتها افشا كنند. اما دفن شبانه اجساد منجمد شده تعدادي از قربانيان جنايات اخير در بهشت زهرا، به لطف رسانه هاي جهاني و اينترنت، ناگهان تمامي اذهان جهاني را متوجه خود كرد و به حيرت انداخت و حقانيت ادعاي خانواده هاي كشته شدگان سال 67 را «به ملتها» اثبات نمود. آنچه باعث خوف آقاي خامنه اي شده، هتك آبروي نظام ولايي او «نزد ملتهاست» وگرنه دولتها هيچ اعتقادي به حقانيت اين نظام ندارند (به همين دليل زير بار اتمي شدن ايران نمي روند) و شهروندان ايراني هم كه سالهاست از عمق بسياري از جنايات نظام باخبر هستند.

در كشوري كه داعيه دار پرچمداري اسلام ناب محمدي است و مدعي بود تحت امر «ولايت فقيه مجتهد و عادل و جامع الشرايط» اداره مي شود و زمينه ساز ظهور حضرت صاحب الزمان است، به پسران و دختران اين مردم «تجـــاوز» شده است! فقط به صرف اعتراض به تقلب انتخاباتي كه آن تقلبها و كودتا هم با دستور و حمايت همه جانبه رهبري انجام شد. به زندانيان بي دفاع در زندانها با «شيشه نوشابه»، با «باتوم» و توسط عده اي از مأموران كثيف ايراني و لبناني تبار، «تجاوز جنسي» صورت گرفت و همگي بر مبناي همان دستور «برخورد بيرحمانه» آقاي خامنه اي انجام شد. آبروي نظام ولايي در كل جهان اسلام بر باد رفت و يكباره آن هاله تقدس تصنعي نظام نابود شد. آيا اين چيزي جز وعده الهي است كه ظالمان را بدست خودشان بي آبرو و نابود مي سازد؟ چرا ايشان خود را به نفهميدن مي زند؟ و چرا بدنبال مقصر ديگري غير از خود مي گردد؟ چه كسي در خطبه هاي نمازجمعه 29 خرداد، دستور برخورد با معترضان را صادر كرد؟ و امروز چه كسي غير از آقاي خامنه اي مسئول «بي آبرويي نظام» نزد ملتها و دولتهاي جهان است؟

در انتخابات اخير دنيا و همه «ملتها» ديدند و شنيدند كه «ولي فقيه عادل»(!) چه بي عدالتي ها و تقلبها و خيانتهايي به آراء مردم كرد و آقاي خامنه اي چگونه بيرحمانه دستور برخورد با معترضان را صادر نمود. ملتها ديدند دختر معصومي را كه با شليك مستقيم بسيجيان، بر زمين افتاد و جان داد. و ديدند بسيجياني را كه از پشت بامها با نهايت خشم، مردم بي دفاع را به رگبار مسلسل مي بستند. و ديدند اجساد قربانيان را كه در قبال دريافت پول و به شرط عدم برگزاري مراسم ترحيم به خانواده هاي سوگوارشان تحويل مي دادند. و ديدند دفن شبانه قربانيان را و... اما افشاي خبر تجاوزهاي جنسي در زندانها و بخصوص كمپ «آشويتس ايران» كهريزك، ته مانده آبروي نظام را نزد همه ملتهاي جهان برد. اين جنايات هم به لطف همين كودتا از پرده بيرون افتاد و «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد!» افشاي اين اعمال ضدبشري و كثيف در «ام القراي اسلام!» ساير جنايتهاي دوران رهبري آيت الله خامنه اي را «يكجا» عيان نمود. در اين نظام اسلامي(!) به دستور شخص رهبري و عوامل منصوبش مانند احمد خاتمي و احمد جنتي، «برخورد بيرحمانه» و كشتار مردم و دستگيريهاي جمعي معترضان و جنايت تاريخي «تجاوزهاي جنسي» به پسران و دختران در زندانها رخ داد. مسئول هتك آبروي نظام و رهبري، شخص آيت الله خامنه اي است. نكته مضحك اينجاست براي بررسي اين تجاوزها، از يك «قرباني تجاوز جنسي» در كمپ كهريزك پرسيده اند: «ميزان دخول آلت مأموران» چقدر بوده؟ و آيا مأمور مربوطه به مرحله «انزال» و ارضاي كامل رسيده يا خير؟ و قاضي ادعا مي كند بر اساس «اصول شرعيه!» بايد ميزان و انزال معين و اثبات باشد تا «تجاوز» از لحاظ شرعي اثبات شود!

آقاي خامنه اي به عنوان يك «فقيه عادل جامع الشرايط» آيا نمي داند كه به برخي از زندانيان با شيشه نوشابه و يا باتوم و لوله و حتي با شلنگ تجاوز شده، كه نه «ميزان دخول»(!) آنها مشخص است و نه قابليت ارضاء و انزال دارند؟! آيا تضميني براي قربانيان هست كه جراحتهاي شديد خود را به كساني نشان بدهند كه به فكر «ميزان دخول» هستند و مي خواهند با اين روشها، اصل جنايت را كمتان كنند؟ حالا «تعارض» را ببينيد! در همين كشور اسلامي، يك زن را به صرف حضور در خانه يا بستر يك مرد نامحرم، مستوجب «سنگسار» مي دانند و قاضي، مطلقا" كاري به «ميزان دخول آلت» يا «ارضاي مرد» ندارد و هرگونه سئوالي را در اين باره «وارد» نمي داند! صرف «هم بستري» حتي اگر هيچ عملي هم رخ نداده باشد، براي صدور حكم ضدبشري «سنگسار» كافي است تا زن و مرد بدبخت را تا گردن زير خاك فرو كنند و با سنگ ريزه آنقدر بر سرشان بكوبند تا بميرند!

اكنون ملتهاي اسلامي كه آقاي خامنه اي در آرزوي «زعامت» آنها بود، ديگر ذرّه اي به عدالت، ايمان، پاكي و خلوص ايشان به عنوان «ولي امر مسلمين» اعتقادي ندارند و براي همين ايشان چنين از هتك آبروي نظام (نظام يعني خود ايشان) نزد ملتها خشمگين شده است. آقاي خامنه اي كه رؤياي زعامت مسلمانان جهان را در سر دارد، به خوبي مي داند سالهاست نزد «دولتهاي اسلامي» آبرويي براي نظام باقي نگذاشته است و به اين دل خوش كرده بود كه با اختلاف افكني بي دولتها و ملتهاي مسلمان، زعيم و «ولي امر ملتهاي مسلمان» شود. غافل از اينكه جنايتهاي نظام تحت رهبري ايشان، چنان «يكباره و يكجا» از پرده بيرون افتاده كه حتي نزد قشر ناآگاه جامعه خودمان هم آبرويي براي نظام و شخص رهبري باقي نمانده است. بي اعتقادي به عدالت و ايمان آقاي خامنه اي در ميان مردم كشور خودمان هم به وضوح چندين برابر قبل شده است. مقام معظم رهبري اين واقعيت را در «اعلام شروع ماه رمضان» و «بي اقبالي» مسلمانان كشورها به رساله هاي عمليه ايشان به روشني ديده و تازه متوجه شده كه چه هزينه هاي كلاني كه براي رياست جمهوري احمدي نژاد و كودتاي ننگين 23 خرداد پرداخته است.براي همين، تازه نگران «هتك آبروي نظام(بخوانيد خودش) نزد ملتها» شده است.

اينها نشان مي دهد عمر حقيقي اين نظام به آخر رسيده و فقط از لحاظ «اسمي» پابرجاست. اين تجاوزهاي كثيف، باعث شد «تقدس» نظام اسلامي در ميان مسلمانان و ساير ملتهاي جهان از بين برود و مسئولان فاسد نظام اسلامي ايران، ديگر نتوانند نزد كشورهاي مسلمان، خود را «كاسه داغتر از آش» و «كاتوليك تر از پاپ» بنمايند و اينجا و آنجا به بهانه دفاع از مسلمانان مظلوم جهان، دست به ماجراجوئي و ايجاد اغتشاش و جنگ افروزي بزنند!

اينها تلاشهاي واپسين يك «حكومت پايان يافته» است. و كسي جز شخص آقاي خامنه اي، مقصر هتك آبروي نظامي نيست كه ادعاي جانشيني و نيابت امام زمان را داشت اما اكنون نزد ملتهاي جهان، بي حيثيت شده است. اين تقاص خونهاي به ناحق ريخته شده اي است كه به گفته بزرگان ديني، به زودي دامان قاتلان و آمران آن را مي گيرد. اعتراف رهبر به «بي آبرويي نظام نزد ملتها» اعترافي بسيار با اهميت تر از اعترافات نمايشي بيدادگاههاي اخير است و جالب اينكه، اين اقرار بزرگ زير شكنجه و فشار از آقاي خامنه اي گرفته نشده است. اين نشانه فروپاشي نظامي است كه به حكم روزگار، به دست خود باعث فروپاشي خود شده و «خود كرده را تدبير نيست

۶۹ نظر:

ناشناس گفت...

خوشحالم که سالم و سرحالی استاد

Buti گفت...

درود بر تو آزاده مرد.

به نظر من بیشتر از آنکه خود آقای خامنه ای، مقصر و سردمدار این فجایع باشد، اطرافیان چاپلوس و نیروهای سپاهی و نظامی دور و برش هستند که چشم و گوش او را بر حقایق بسته و وی را به عنوان ابزار و آلت دست پیشبرد مقاصد خود کرده اند. البته در این حالت نیز ارزنی از بار گناهان و تقصیراتش به دلیل عدم کفایت، نا‌آگاهی و از همه مهمتر تکبر و خود بزرگ بینی و توهم ولایت امر مسلمین، کاسته نمی شود.

به امید پیروزی و نجات شما از این وضعیت.

ناشناس گفت...

مرحبا به بابک بی باک خودمان.
در فیس بوک لینک دادم تا دوستانم هم بدانند که این حباب چگونه ترکید.
موفق باشی و به امید سلامت و پیروزی

رامين گفت...

كاش ذوب شدگان در ولايت هم بفهمند كه در ولايت معاويه ذوب شده اند نه فرزند علي

ناشناس گفت...

khoda hafezet bashe marde sabz

Arya گفت...

جناب آقای داد
این مسئله تجاوز به بازداشتیان روحیه مردم رو بشدت خراب کرده..کمتر کسی برای اعتراض حاضره به خیابان بیاد..آیا فکر نمیکنید افشای این مسئله به نفع کودتا چیان تمام شد؟؟

ناشناس گفت...

مبینا: سپاس قلم بی باکان را.
در پارگراف سوم کودتای 23 مرداد نوشته شده. گمان می کنم منظور همان 23 خرداد بوده نه مرداد.
به آریا بگوئید ما همه از قبل می دانستیم در زندانها تجاوز می شود و شیرینی مبارزات خیابانی ما به خصوص در روز 30 خرداد همین بود وهست که با علم به عمق فجایع آمدیم و هنوز مانده ایم.. استوار و راست قامت. که اگر غیر از این بود در غیرت و دلاوری و شجاعت و شهامت شک بود.

ernesto گفت...

سلام
بابک داد عزیز امیدوارم همیشه سلامت باشی و دمه افطار ها تو و خانواده ات و همچنین تمام ایرانیان سبز را دعا می کنم .
متشکرم از تمام مطالبت و آزادی خواهیت
به امید نابودی ستمکار.
به امید آزادی ایران.
به امید ایرانی سبز.

ناشناس گفت...

درود بر اقای داد عزییییییییییییییز
به نظر می اید که سخنان ایشان بیشتر یک عقب نشینی استراتزیک باشه مثل هجده تیر یعنی شاید به نوعی نقش بازی می کردند و هنوز هم به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف کودتایشان هستند ولی روز قدس و شب های احیا نزدیک است و مردم می توانند از این فرصت ها استفاده کنند.
من از الان نگران فردا هستم ترو خدا مواظب خودتون باشید

ناشناس گفت...

مرگ بر ديكتاتور

بابك جان مهدي زهرا پشت و پناهت

ناشناس گفت...

ببخشید دوباره مزاحم شدم یادم رفت این رو بنویسم ولی این فکر کردن به مورد تجاوز قرار گرفتن زندانیان داره منو دیوانه میکنه وقتی نوشتتون را خوندم نفسم بند امد ایشون به چه راحتی میگه کهریزک موضوع اصلی نیست ...
دوباره میگم مواظب فردا باشبد

ناشناس گفت...

خوب حفظ آبروي آلمان هم مهمتر از زن مصري بود ، حفظ آبروي اسرائيل مهمتر از كشتار غزه و حفظ آبروي فرانسه مهمتر از روسري مسلموناش تو دانشگاه بود پس چطور اونا رو تو ايران هوار هوار كرديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس براي همين هم حفظ آبرو كرديد و آبروي چين و روسيه رو در مقابل كشتار مسلمانان ترك و چچن نبرديد واقعا در مورد مردم چي فكر ميكنه؟ بعضيا رو كه ميبينم اينقدر بي تفاوت به آيندمونن ميگم حقمونه خلايق هر چه لايق ولي بعد ميبينم متاسفانه اين خلايق بد جوري به آينده و زندگي من مربوط شدند باز هم ميگم بايد به همه انرژي داد ما همه با هم پيروز ميشيم يك دست بي صداست

ناشناس گفت...

مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین
بابک عزیز ازاینکه مبینم فعلا سالم هستی خوشحالم اما در تایید سخنان شما باید بگویم واقعیات پشت پرده نظام اسلامی دهها سال گردوغبار کتمان و فراموشی بر خود گرفته بود اما عدو شود سبب خیر بنده در فاصله ای دور از کشور زندگی میکنم باور کنید و قتی مرا بازداشت نمودند اتهامهایی متوجه من نمودند که باور نمیکردم و از من خواستند که اعتراف کنم و بئاسطه عدم اعتراف ماهها در حبس انفرادی مرا نگهداشتند و قتی هم از حبس و زندان مرخص شدم تازه مکافات بعد از زندان هم داشتم و نمیتوانستم دوستان و همفکران را قانع کنم که فقط بدلیل ارسال چند عکس و گزارش از و ضعیت اسفناک مردم محروم شهرم به جاسوسی و ارتباط برای بیگانگان متهم شوم و حسابی منزوی و مجبور به خروج از کشور شدم و لی اکنون بافاش شدن جنایات در بیدادگاههای فرمایشی خامنه ای که شرم دارم نام آیت الله یعنی نشانه خدا بر او بگذارم اکنون آسوده خاطرم که هیچوقت آفتاب پشت ابر باقی نماند و من اطمینان دارم اینها چنان به مرحله فروپاشی رسیده اند که هوریانه ظلم و بیعدالتی و قساوت پایه های سست و لرزان حاکمیت را خورده است و باید بگویم که این تن فاسد مدتهاست که مرده است.

ناشناس گفت...

سرور گرامی
آقای داد عزیز
من به دور از هر تعارف مصنوعی از امروز صبح نگران شما بودم. شما را به خدا خیلی مراقب خود باشید. دست این تواب سازان افتادن مصیبتی دردناک است. امشب هر لحظه دلم با شما است و برایتان دعا می کنم.

m.a گفت...

‫خوشحالم که هنوز ازادی.
‫چندین روز نگران شما و خانواده ات بودم.
‫مواظب خودتان باشید.

ناشناس گفت...

با عرض سلام خدمت داد عزیز
به قول آقای سازگارا در برنامه تفسیر خبر ، بوی طعفن شدیدی از زیر عبای خامنه ای بیرون زده که دیگه نمیشه این بو رو تحمل کرد .
مواظب خودت و خانواده باش.

ناشناس گفت...

دوست عزیز و مبارز گرامی سلام درود بر تو ای آزاده مرد. خوشحالم که هنوز مطلب مینویسی و پیام میگذاری.
جناب بابک داد ، همانگونه که شما گزارش جنایات رژیم منفور جمهوری اسلامی را میدهی و افشاگری مینمائی، افشاگریهای دیگر نیز باید صورت بگیرد ، من از شما که یک هموطن آگاه هستی و نامت در جهان بعنوان یک مبارز واقعی ثبت شده ، خواهش میکنم از دیگر افشاگران بخواهید به کمک شما و ما بیایند و پرده از رازهائی که سالهاست بسته مانده ، بردارند تا شاید کمکی به دیگر هموطنان ساده اندیش ما شود،( مثلا متن کامل استعفای مهندس میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری ایشان است، در آن متن به بسیاری از نادانسته ها دست خواهید یافت )منظور من این است ، در خارج از کشور اکسیونهائی صورت میگیرد و متاسفانه نتیجه چندانی برای زنده نگهداشتن جنبش آزادی ایران را بهمراه ندارد ،اگر اشتباه نکنم که نمیکنم در حال حاظر با در نظر گرفتن حجم بالای جنایات وسرکوب ، آزادی ایران بدون دخالت دولتهای بیگانه، شاید سالیان دراز بطول بیانجامد ، اگر نظری کوتاه به تعداد کشته شدگان بیاندازیم متوجه خواهیم شد که تعداد کشته شده گان چندصد برابر کشته شدگانی است که در افغانستان و عراق بر اثر حمله نظامی امریکائی ها بوده ( البته اگر کشته شدگان بیگناه را که قصد مقابله با نیروهای مهاجم رانداشته اند را در نظر بگیریم این رقم به چند هزار برابر خواهد رسید )چرا این زمزمه را شما که اوج جنایت رژیم را میدانید و همچنین آگاهی دارید که این رژیم تاچه حدی تا چنگ و دندان مسلح به ابزار شکنجه و سرکوب است را سر نمیدهید|؟

ناشناس گفت...

موفق باشی رفیق

ناشناس گفت...

خدا رو شکر که هنوز هستین

ناشناس گفت...

شیطان زمان بی محابا دل به اعترافات ننگین خوش کرده و سرمست از لذت تجاوزات ایادی خود است. ننگ بر او که سفر دموکراسی این ملت را به تونلی دهشتناک هدایت کرد و اکنون با دم هیولایی خود به کوه ضربه می زند تا فرو بریزد و این ملت در آن گرفتار شود. زنده باد بابک داد فرزند غیور این مرز و بوم که می اندیشد و چون می اندیشد هست و همیشه هست.

ناشناس گفت...

حضرت آقا که ظاهرا موفق شده اندهیئت دولت امام را در بیدادگاه نظامی تحقیر کنند باید بدانند به حماقت بزرگی دست زده اند و فرزندان امام نمیگذارند ایشان آرام سر بر بالین بگذارند. ایشان آمر به جنایت و تجاوز هستند و فرافکنی هم روشی است که برای حفظ حکومت به هر قیمت برگزیده اند.
ایشون که دانشجویان رانت خوار و لباس شخصی ها را برای حمله منسجم میفرمایند و نمایندگی هاشون در بسیج و دانشگاه و ... خرج و هزینه ها را تصاعدی بالا برده اند و چلوکباب ها و بن ها را توزیع میکنند باید بدانند جواب های هوی است. جواب پرت و پلاهاشون در نماز جمعه بعد از تقلب بزرگ را از مردم گرفتند و مطمئن باشند سرکوب دانشجوها بطور تصاعدی عکس العمل دانشجوها را در پی داشته و ریش او و ریشه نظام دیکتاتوریش راسریعتر میسوزاند مردم انقلاب نکرده اند که عده ای کوتوله بی دین با ظاهر دین سوار مردم شوند. از دست نادانی های او و دولت کوتوله اش خسته شده ایم.
بسیجی های جبهه نرفته مخ لس mokhless با فتوای این مرجع قلابی و مجتهد یک شبه! به جوانان مردمان جبهه رفته تجاوز کردند و آنها را به شهادت رساندند و خودشان را بیگناه میدانند و با حکم تیر داده شده به آنها مطمئن هستند مجازات نخواهند شد!.

ناشناس گفت...

سلام اقای داد

من به خیلی چیزهای دیگه فکر میکنم که دست کمی از تجاوزات این بی سروپایان به جوانان رشید وطن نداره و هر بار که فکر میکنم که یعنی ممکنه اینچنین چیزی هم باشه به خودم میلرزم ولی جرات ابراز افکارم رو هم ندارم چون فقط حدسیات و تفکرات شخصی هست و میترسم که با ابرازشون بیشتر خانواده شهدای مظلوم ازادیخواه وطن رو ناراحت کنم. ولی تا سحر چیزی نمونده و در اونروز همه چیز روشن میشه بخصوص در مورد اجسادی که تحویل داده نشدن و یا در قبرهای ناشناس به خاک سپرده شدن و حتی....

خدا نگهدارتون باشه

ناشناس گفت...

az shoma be khatere anchehdar tahlile sohbathaye khamenehee goftid motshakerim.lotfan faghat begid khamenehee,nah yek kalameh bishtar nah yek kalame kamtar.in tori bishtar shayeste in ghatel ,va adamkosh ast

ناشناس گفت...

lotfan faghat begid khamenehee,nah yek kalameh bishtar nah yek kalameh kamtar.ghateli ,khaeni mesle in aghaye khamenehee bishtar az in shayeste nist

سامان گفت...

خیلی خوشحالم از اینکه وب لاگت رو آپدیت کردی مرد بزرگ

نسيم گفت...

به قول كردهاي خراساني
رووي گي ده خا دورو نا خوا
ترجمه: روباه گه مي خوره وانگور نمي خوره
ميگويند روباهي به باغ انگوري زد وهرچه توانست خورد .ناگهان باغبان با چماق سررسيد وپذيرايي درستي كرد ودرحين زدن مي گفت بازهم انگور مي خوري روباه هم ناله كنان مي گفت : روباه چيز ميخورد اما ديگر انگور نمي خورد . بعضي از دوستان درهمين مطلب يادداشت گذاشته اند كه افشاي خبر تجاوزها مردم را ترسانده وبه نفع رژيم تمام شده بايد گفت با اين آبرويي كه اين كار آنها از نظام برده ديگر باور كنيد حاضرند هركاري بكنند اما ديگر گرد انگور نگردند ومردم اين را خوب مي دانند . ميگوييد نه بعاز شروع ماه مهر همه خواهند ديد.

ناشناس گفت...

درود بر بابک داد

خامنه‌ای هر روز بیشتر احساس در ماندگی و سقوط میکنه و با این حرفهای تو خالی‌ مانور میده. باید به این نکته توجه شود که جنایات این جلادان از سال ۶۰ شروع شده و بیرحمانه ادامه داده تا به امروز. اکنون هزاران دلاور آزادیخواه فداکار آماده بر چیدن بساط این ظالمان هستن. دست شما و همه دلاوران را میفشارم و برایت خواهان پیروزی و تندرستی هستم.

مبارز گفت...

خطاب به دوست عزیزی که نام Buti برای خود گذاشته می گویم که این حرف درست نیست که اطرافیان خامنه ای بیشتر مقصرند. انسان دارای اراده و اختیار و عقل است.امام علی در نامه اش می گوید: اگر در گوشه ای از این مملکت پلی باشد و روی آن پل سوراخی باشد و گله گوسفندی از روی پل رد شود و پای گوسفندی درون آن سوراخ برود من علی مقصرم.انسانی که دارای اراده و اختیار است باید بتواند تشخیص بدهد که اطرافیانش به او دروغ می گویند و تملق او را می کنند. انسان دارای اراده باید خود اهل تحقیق باشد.خامنه از چاپلوسی و تملق لذت می برد

مبارز گفت...

خطاب به Arya می گویم که بی آبرویی که در اثر افشای این تجاوزات برای رژیم حاصل شد (بخصوص در بین کشور های منطقه)بسیار بیشتر از ترسی است که برخی از مردم از تجاوز دارند.این بی آبرویی تا آنجا اثر کرده است که حتی خود خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی به آن اعتراف کرده. در ضمن تنها راه مبارزه که به خیابان آمدن نیست. قدرت و ارزش مبارزات بی خشونت در همین است که حتی ترسوترین افراد هم می توانند مشارکت کنند. آنهایی که می ترسند به خیابان بیایند لااقل باید مقاله "نافرمانی مدنی " بابک را بخوانند و به آن عمل کنند

علی گفت...

سلام
چه اسم قشنگی یکی از دوستان داده بود: بابک بی باک

دیدیم خیلی ها از اینکه دو روزه پیغامی نگذاشته اید نگران بودند. خوشحالیم که بازم مطلب نوشته اید.

ولی مهمتر از همه حفظ جان است برای شما.

همیشه موفق باشید بابک بی باک ایران

ناشناس گفت...

فقط دعا میکنم خدا پشت و پناهتون باشه آزاد مرد آزاد اندیش

donya گفت...

خدا قوت.
نوشته هاتون روشنگری حقیقی هستش مرسی.

ناشناس گفت...

درود بر شجاعت و غیرتت بابک داد نازنین
همیشه برای تو و خانواده مهربان و صبورت دعا می کنم

karim گفت...

پاینده بابک داد عزیز
دعا گویت هستیم
سبز باشی و پایدار

ناشناس گفت...

احمدی نژاد هم جایی گفته بود طعم رافت اسلامی رو باید به مردم چشاند که منظورش با شیشه نوشابه بود یقینا

Abri گفت...

سلام ، شبتون بخیر
راستش من از یه طرف دیگه به این حرفا نگاه میکنم ، اونم اینه که با گفتن این حرف که دخالت دولت های خارجی رد شده یا حداقل هنوز به اثبات نرسیده ادامه پروژه گدایی مشروعیت از دول و ملل دنیا باشه البته گمان نکنم کار ساز باشه. ( اونم در زمانی که یادمون نرفته یکی از گزینه های عامل قتل ندا خبرنگار BBC بود یا معلم 24 ساله فرانسوی که به جاسوسی از تاسیسات هسته ایی متهم شده یا بنیاد جورج سورس یا کلی فیلسوف و محقق غربی که حتی بعضیا مدتهاست مردن و یا کلی نمونه دیگه که توی دادخواست های عمومی دادگاه های چهارگانه پره ).
نظرتون چیه؟
سلامت باشید...

ناشناس گفت...

حباب تقدس نظام ترکید,فروریخت , ویران شد, وهمین است که خوشحالمان میکند وامیدوار
سرافراز باشی برادر

ناشناس گفت...

تلفن حدادعادل:
33804370
44990178
احمدی مقدم: 22448772
22450606
ولایتی:22706717

ناشناس گفت...

جناب آقای داد

امیدوارم خدای سبحان به حق آقا امام زمان (ع) شما و خانواده محترمتان را برای ملت ایران حفظ کند.

ناشناس گفت...

khoda hafezet baashe ya nabashe to khod hafeze khod baash dalir

ناشناس گفت...

پاینده و موفق و سربلند باشی بابک جان. به نظرم همه ایران برایت دعا می کنند. دست خون آلود خامنه ای و عواملش از دستیابی به همه آزاد مردان ایران کوتاه باد!

خسی بر موج گفت...

امروز توي شهر چندتا كار داشتم.توي خيابان ها و سرتقاطع ها و سركوچه ها به طرز وحشتناكي حكومت نظامي بود.نه اينكه تا حالا نبوده نه،بعد از كودتاي 22 خرداد جو شهرما هم مثل جاهاي ديگر حكومت نظامي بود ولي امروز بعد از حدود 70 روز بعد از كودتا اوضاع فرق ميكرد.نيروهاي تا بن دندان مسلح انتظامي كه به نظرم از جاهاي ديگر آورده شده بودند-اينهم يكي از ترفندهاي آنهاست براي سركوب مردم كه از جاهاي ديگر آدم مي آورند و بچه هاي همين شهر را به جاهاي ديگر مي فرستند تا موقع درگيري كسي ملاحظه برادر و خواهر و قوم و خويش خود را نكند-در تمامي جاهاي مهم شهر ديده مي شدند.به نظرم رسيد كه به كودتاچيان بگويم اولا شما كه بلايي بر سر زندگي اقتصادي مردم آورده ايد كه بيچاره ها فقط در فكر سير كردن شكم زن و فرزندان شان هستند و فرصت نميكنند حتي به دنبال اخبار كشور باشند دوما اگر هم كسي بخواهد به اخبار دسترسي پيدا كند با اين وضعيت رسانه اي در كشور و "ننگ ما"(كه همان صدا و سيماي سابق باشد) و سرعت اينترنت و روزنامه ها هرگز نميتواند اخبار درست و حسابي بدست آورد سوما اگر هم كه كسي به اوضاع كشور آگاه باشد و بخواهد حرفي بزند واعتراضي بكند كه همان موقع به زندان رفته و كسي از سرنوشتش آگاه نمي شود پس اينهمه ساز و برگ و ادوات نظامي براي هيچ!!!؟؟
به چندتا بانك رفتم و همه حسابهايي كه داشتم را بستم و تنها حسابي كه بازگذاشتم حساب حقوقي است كه آنهم به محض واريز حقوق آنرا يك دقيقه هم نمي گذارم توي بانك باشد و برداشت ميكنم تا مبادا بانكهاي دولت كودتا نفعش را ببرد.
بعد هم براي تحويل دادن داستان كوتاهي كه نوشته بودم به يك روزنامه محلي براي چاپ به آنجا رفتم كه با توجه به تحت فشار بودن آنها در چاپ همه مطالب و اينكه داستان من اگرچه موضوع سياسي نداشت اما در آن به كرات به حكومت نه جمهوري و نه اسلامي تكه پراكني كرده بودم اميد ندارم كه چاپ شود و تازه اگرهم چاپ شود كودتاچيان آنقدر احمقند كه نمي دانند منظورم چه بوده است.اما شايد هم با استعدادي كه در" تشخيص فتنه" دارند كه اينهم را از" آقا" ياد گرفته اند و توهم هميشگي شان به سراغم بيايند كه چرا "داستان موهن" نوشته ام.
وضعيت شهر اصلا خوب نيست.بوي مرده پاشيده اند و همه بهت زده اند.پاركهايي كه هر شب پر از آدم بود اين روزها خبري از تفريح "مردم شاد از دولت خدمتگزار" در آنها نيست.

پروین گفت...

بابک جان من هم از اینکه در تحلیل هایشان اشتباه کردند و این تقلب بزرگ را انجام دهند بسیار خوشحالم
و جالب اینجاست که مرتب پشت سر من اشتباه بدتری می کنند
به امید دیدار در ایران آزاد بابک عزیز

پروین گفت...

بابک عزیز
باهوشی ات محرز است همینکه به موقع مخفی شدی نشان میدهد. به کارت ادامه بده
دوستت داریم

shahrzad گفت...

khoda posht o panahat bashad babak e aziz

ناشناس گفت...

فکر کنم آقای خامنه ای تقصیر این تجاوزها به عنف را به گردن آقای موسوی بیندازد قبلاً نیز چنین ادعاهای رکیکی کرده بود.

ناشناس گفت...

با درود به بابك داد
خوشحالم كه اومدين و وبلاگتون آپديت كردين
آقاي داد من فكر مي كنم كه همزمان با فعاليت براي جنبش سبز بايد يك تلاش وسيع و همه جانبه براي فرهنگ سازي انجام داد براي كساني كه مدام منتظر هستند كه ببينند ديگران چه مي كنند و هيچگاه به خودشان رجوع نمي كنند من اميدوارم همه به اون حد ازآگاهي و خودشناسي برسن كه براي آزادي خواهي و رسيدن به حق مسلم خود تنها به دل و وجدان خود رجوع كنند و بعد اقدام كنند اين است رمز موفقيت كه هركس به خودي خودش رجوع كند

ناشناس گفت...

اميدوارم هميشه دلير و آزاده بماني، اي افتخار ايران زمين. پروردگار نگه دارت.

ناشناس گفت...

این روزا دارم مشق شجاعت می کنم تو کلاس هزاران هزار نفری شما

سبز.. گفت...

درود بر بابک فداکار و خانواده فداکارتر او.
خوشحالم از اینکه با نوشته هایت همچنان مشتی محکم بر دهان این قاتلین میزنی.
و خوشحالم از اینکه با نادیده گرفتن رای ما وپیامدهای ان چهره واقعی نظام بیش از ما بر جهانیان ثابت شد..
و اما خطاب به دوست عزیزمان با لقب مبارز:1.ما همگی عضو این جنبش سبز هستیم وهر کسی در حد توانش کاری انجام داده و میدهد2.من به شخصه به چند مورد از نافرمانیهای مدنی عمل کرده ام و خواهم کردو حتی همین دو ماه پیش طعم تلخ اوین و شکنجه های این قاتلین را چشیده ام بنابراین شما بهتر است بجای قضاوت سریع سعی در مطلع کردن افراد کاملا نااگاه جامعه داشته باشید که متاسفانه میتوانم بگویم عده شان بسیار زیاد است.
3. کسانی که خواننده وبلاگ بابک عزیز هستنداز افراداگاه جامعه محسوب میشوند زیرا که عده ای حتی نام بابک عزیز به گوششان نخورده.
احساس من از کامنت های شما این است که کمی با خشم نظرات خود را بیان میکنید.امیدوارم که اشتباه کرده باشم ولی اگر اینگونه است فراموش نکنید رمز ما سبز ها در ارامش و به گفته شما جنبش مدنی نهفته است.بنابراین من اگر برای بابک عزیز و خانواده اش دعا میکنم به انرژی مثبت اعتقاد شدیدی دارم و از جمله کارهاییست که برای شخص بابک عزیز و خانواده اش از دستم بر می اید پس خوشایند نیست از شما همرنگ و هم اعتقادم جمله "دعا دردی رو دوا نمیکنه" را بشنوم.
به امید پیروزی..

omid گفت...

سلام آقای داد
مطلب امروزتان واقعا فوق العاده و تکان دهنده است.لطفا اگر میتوانید امشب در voa هم این مطالب را مطرح کنید.
با سپاس فراوان

ناشناس گفت...

سلام آقای داد و دوستان ،
من از زندانیان جریانات اخیر هستم. بنده را 4 روز شکنجه دادند و کتک زدند و بعد به اوین فرستادند. در طول این چند روز شکنجه تا دلتان بخواهد فحش و ناسزا مانند: زنا زاده حرام زاده، .ونی و غیره شنیدم. اما یک نکته جالب بگم. به شکنجه گاه که وارد شدیم، پس از کتک خوردن و انتقال به بند (منظور اتاق های میله داری بود که تا 20-30 نفر گنجایش داشت) اولین حرفی که مسئول سالن زد این بود که از دست شماها من 2 هفته است که خانواده ام را ندیدم. خیلی شاکی بود. منم تو دلم گفتم به یک ورم که ندیدی! بعدش بسیجی هایی که تو اون مرکز ول بودند مرتب به ما گیر می دادند، یکیشون به من گفت آخه شما چرا این کارا رو می کنین؟ شما دل رهبرو خون کردین! باز هم تو دلم گفتم به یک ورم! من به خاطر شماها یک هفته است خانوادم رو ندیدم. من متوجه شدم که این پسره از شهرستان و برای سرکوب به تهران آورده شده و چه قدر زیاد بودند این افراد. اینقدر زیاد که من با چشم های بسته و از روی صدا متوجه تجمعات 2-3 نفریشون در همه جای اون مرکز می شدم.
چه قدر نادان بودند اینها.
در یک عبارت: سگ های وفادار رهبر بودند.

به امید پیروزی V

ناشناس گفت...

بابک عزیز خوشحالم که هنوز مینویسی فسم ت میدم از کشور خارج شو اگر خدای ناکرده بگیرنت ما خرد میشیم

ناشناس گفت...

سلام بابک بی باک عزیز
بی باک که گفتم باعث نشه هواستون از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پرت بشه / اونا همیشه در کمین هستند.
صحبت های سلطان علی خامنه ای این دفعه حسابی بوی ترس از باز شدن دانشگاه ها می داد . این دفعه دیگه نتونست به روی مبارکش نیاره و این نشان از وحشتش از قشر روشنفکر جامعه هست.
مواظب خودتون و خانواده باشید

Massoud گفت...

آزاد مرد بزرگ خسته نباشی‌،واقعاً لذت می‌بریم از نوشته هایه زیباتون و همچنین پرده دری که دارید می‌کنید بر علیه این حکومت جبّار و غاصب،امیدوارم تا آزادیه این ملت, همیشه پا برجا و قلم زنده باشین، من یه پیشنهادی داشتم برایه شما و طرفدارن عزیز شما، می‌خواستم از دوستان عزیزی که به زبان انگلیسی‌ تسلط دارن و مقاله هایه شما رو می‌خونن درخواست کنم که این مقاله‌ها رو به زبان انگلیسی‌ ترجمه کرده که شما عزیز بتوانید اینهارو در سایت تون قرار بدین یا برای روزنامه‌های مهم منطقه که میخوا هند این مقاله هارو برای اطلاع رسانی مردمشون چاپ کنن، و به این صورت آنها هم از اخبار داخل ایران و از این حکومت آخوندی فاسد که یک عمر تمام است که دارد ملتهای منطقه را با خود همراه و بر علیه دولت هایه مرکزیشان به تکاپو و شورش وا می‌دارد،و هزاران فلسطینی و لبنانی بی‌ گناه را به جلوی چرخه تانکها و موشک‌ها و هوپیما هایه اسرائیلی میفرستد ،فقط و فقط برایه مقاصد کثیف و بی‌ پایان خود ،نه کمک به مظلوم و اسلام و مسلمین شان،اطلاع رسانی و آگاه کرده باشین،هرچند که بسیاری از آنان هوشیار و آگاه هستند ، اما چه کنیم که در تمام دنیا تعدا زیادی آدم ناآگاه از مسائل سیاسی که گول حرفهای عوام پسند و ساده لوحانه را میخورند وجود دارند،
با درود و سپاس بی‌ پایان,

ناشناس گفت...

زمستان سرد وسیاه چاره ایی جز رفتن ندارد.آفتاب تابان حقیقت گو به دشت تابیده و شقایق ها باعشق، تمام سرخی وزیبایی خود را به سبزه های ترد وتازه بخشیده اند، تا چشم اندازی روشن وآگاه کننده باشند برای پرستوهایی که خبر آمدن بهار را به این سو وآنسو می برند.دیر نیست لحظه ایی که دانه های درختان پیروزی سر از خاک تیره بر آورند.دیر نیست روزهای خجسته آرمیدن زیر درختان سایه گستر وگوش سپردن به زمزمه چشمه جاری و زلال صداقت ...باید امیدوار بود.آفتاب به روشنی تمام تابیده وحتی دخمه های موش های کور نیز از پرتوش بی نصیب نمانده اند کمی طاقت بیاوریم.

مبارز گفت...

خطاب به آقا یا خانم سبز: عصبانی نیستم عزیز دل برادر. آخه احساس کردم فقط دعا می کنی.
پیروز باشی عزیز

ناشناس گفت...

آقای داد از سلامتیتان خیلی خواشحالم

میدانید نقش خامنه ای در کودتای 23 خرداد چه بود؟ همان نقشی که شیشه نوشابه در تجاوز به زندانیان ایفا کرد

برقرار و سبز بمانید

ناشناس گفت...

سلام بابک جان

از اینکه صدایت را در برنامه تفسیر خبر شنیدم خوشحال شدم. ولی‌ امیدوارم دیگر این ریسک را قبول نکنی‌ و وقت و انرژی را صرف اقدامات بزرگتر بکنی‌. شما بابک خرمدین زمان هستین و اکنون وقت آن رسیده که از همه امکانات به حق برای هدایت مبارزان آزادی استفاده کنی‌. اکنون زمان دیگری است و نیروهای خلاق و فداکاری چون شما را جوانان لیدر خود می‌دانند. بابک عزیز هزاران تن آمادهٔ خون دادن هستن و میلیون‌ها آماده حمایت. اگر امکان ارتباط در خارج داری بدان که هزاران ایرانی‌ حاضر به حمایت اقتصادی برای ادامه مبارزه هستن. کافیست در سایت خود یک شماره حساب در خارج را عنوان کنی‌.

پیروز و پاینده باشی‌

هزاران بابك گفت...

سلام بابك بي باك
صحبتهايت را از صداي امريكا شنيدم خوشحالم كه باز هم واقع بينانه حرف حق مردم را زدي و از به اصطلاح رهبران اصلاح طلبان كه 2 ماه نتوانستند دوام بيارند اخر اينها كجا و امثال گلسرخي دانشيان مهدي رضايي ودها جوان جانباخته در زندان در همئن 2 ماه كجا. مردم همه اين ها را ميبئند ودل به امثال رفسنجاني ها نمدهند مبارزه با حكومت وحشي خامنه ايي نياز به استقامت هزينه سنگين و زمان طولاني دارد. مردم استقامت تو همسر و خانواده عزيزت را ميبينند و اميدوار و دلگرم هستند براي ابد در دل مردم جاي داريد.

ناشناس گفت...

درودبر شرفت بابك خرمدين ايران
حقا خرمدين لقب شايسته اي براي توست
كه اينجور تبار حراميان بيگانه را در هم مي پيچي. پايند باشي چون دماوند. سربلند باشي چون ايران اهورايي

sabze گفت...

- شاه اسماعیل ریش را ممنوع و سبیل آویخته را اجباری کرد.

- شاه اسماعیل شراب را حلال می‌دانست بلکه خوردن آن را نیز اجباری کرده بود.

او شراب می‌خورد و لکن جام شرابش یک کاسه عادی نبود، او از جمجمه دشمنان مشهورش، کاسه شراب می‌ساخت و همیشه در کنارش یک جمجمه از این نوع بود.

– لواط را نیز حلال می‌دانست و خود نیز لواط گری قهار بود.

یک روز در کاخ هشت بهشت تبریز، با ۱۲ نوجوان (اسیران تبریزی) لواط کرد.

- عقيده رايج در ميان سربازان شاه اسماعیل آن است كه شاه تابع هيچ قانونى نيست و هرچه كند گناه شمرده نمى‌شود، بلکه همان حق است!

برای همین وقتی اسبش، سگ محبوبش را زیر گرفت و کشت شاه دستور داد برای سگ عزاداری کنند، مثل عزاداری برای حسین!

شاه اسماعیل عبای داشت که می‌گفتند جبه پیامبر است، شاه آن جبه را پاره کرد و قسمتی از آن را کفن سگ نمود.

صوفیان گفتند او هر چه کند همان حق است، او ولی کامل است.

تاریخ رنگ سگ محبوب شاه اسماعیل را مشخص نکرده، اما احتمالا رنگش سیاه بوده، که اینقدر دوستش داشته!

و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرموده اند که سگ سیاه شیطان است !

- بعضی‌ها گمان می‌کنند که سلسله صفوی یک ساسله مذهبی معتقد به اسلام بوده اما در این سلطنت، که ۲۳۰ سال بر ایران حکومت رانده، از اول تا آخرش شراب و زنا و چرس و بنگ آزاد و بلکه زمانی حتی انجامش فرض بوده.

در زمان شاه اسماعیل، اسیران ایرانی را می‌کشتند و دختران و پسران آنها را در فاحشه‌خانه‌ها وادار به خود فروشی می‌کردند و پول حاصل از خود فروشی را قزلباشان بجیب می‌زدند

sabze گفت...

- شاه اسماعیل ریش را ممنوع و سبیل آویخته را اجباری کرد.

- شاه اسماعیل شراب را حلال می‌دانست بلکه خوردن آن را نیز اجباری کرده بود.

او شراب می‌خورد و لکن جام شرابش یک کاسه عادی نبود، او از جمجمه دشمنان مشهورش، کاسه شراب می‌ساخت و همیشه در کنارش یک جمجمه از این نوع بود.

– لواط را نیز حلال می‌دانست و خود نیز لواط گری قهار بود.

یک روز در کاخ هشت بهشت تبریز، با ۱۲ نوجوان (اسیران تبریزی) لواط کرد.

- عقيده رايج در ميان سربازان شاه اسماعیل آن است كه شاه تابع هيچ قانونى نيست و هرچه كند گناه شمرده نمى‌شود، بلکه همان حق است!

برای همین وقتی اسبش، سگ محبوبش را زیر گرفت و کشت شاه دستور داد برای سگ عزاداری کنند، مثل عزاداری برای حسین!

شاه اسماعیل عبای داشت که می‌گفتند جبه پیامبر است، شاه آن جبه را پاره کرد و قسمتی از آن را کفن سگ نمود.

صوفیان گفتند او هر چه کند همان حق است، او ولی کامل است.

تاریخ رنگ سگ محبوب شاه اسماعیل را مشخص نکرده، اما احتمالا رنگش سیاه بوده، که اینقدر دوستش داشته!

و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرموده اند که سگ سیاه شیطان است !

- بعضی‌ها گمان می‌کنند که سلسله صفوی یک ساسله مذهبی معتقد به اسلام بوده اما در این سلطنت، که ۲۳۰ سال بر ایران حکومت رانده، از اول تا آخرش شراب و زنا و چرس و بنگ آزاد و بلکه زمانی حتی انجامش فرض بوده.

در زمان شاه اسماعیل، اسیران ایرانی را می‌کشتند و دختران و پسران آنها را در فاحشه‌خانه‌ها وادار به خود فروشی می‌کردند و پول حاصل از خود فروشی را قزلباشان بجیب می‌زدند

ناشناس گفت...

salam to haman babake khoramdine zamani. sabzo pirooz bashi

ناشناس گفت...

ayatollaaah???!!!!!!

ناشناس گفت...

بابک عزیز به امید خدا خود و خانواده محترمتان سالم باشید
نقش کودتاچیان
به استحضار تقدیم میگردد

براي عدم حضور جنبش سبز در راهپيمايي بزرگ جمعه 27 شهريور كه مصادف با روز قدس است مشغول نقشه كشيدن هستند. يكي از پيشنهادها كه در 18 تير هم آزمايش شد و تا حدودي برايشان نتيجه داد فرستادن مردم به سفر است. نقشه اين است: عيد فطر يكشنبه 29 شهريور يا دوشنبه 30 شهريور خواهد بود اينها قصد دارند به مناسبت عيد فطر شنبه و يكشنبه را تعطيل اعلام كنند تا با توجه به تعطيلي پنج شنبه جمعه در تهران 4 يا 5 روز تعطيلي پشت سر هم در آخرين روزهاي تابستان بسياري را وسوسه رفتن به سفر كند به ملت قهرمان از هر طریقی که میتوانید اطلاع رسانی نماید.

ناشناس گفت...

درووووود بر تو ای مرد آزادی خواه

ازتوووووووون خواهش می کنم که مواظب خودتونو خانواده ی سبزتون باشین آقای داد من هر روز به فکر شمام حتی یک روزو بدونه فکر کردن به شما نمی گذرونم مواظــــــب خودتون باشین شما و افرادی مثل شمان که به ما امید می دن
در پنــــــــاه حــــــــق

ناشناس گفت...

ای دریغا نام زیبای علی آلوده شد---------------- ---------------------------------------------زهر کاری فرق سودای علی آلوده شد.--------------
چند سال از بهر ناموس وطن در جبهه ها.------------
خونفشان مرد حیا نامردمی پالوده شد.-------------
رهبر همجنس بازان تا که بر مسند نشست.------------
هنگ و گردان وسپه با درهمی آلوده شد.-------------
خنجر این نهروانی سینه ام در بر گرفت.---------
قلب آکند بی حیا وه عفتی آلوده شد.--------------
چون که زر با زور هم آوا شدند.------------------
مست این می حق فرو شد باطلی شالوده شد.-----------
خبرگان و هم نگهبان با وکیلان در رکاب رهبری.------
شد حرامی دولتی فرزندشان این زادگی آلوده شد.-----
از قضا میر قضا با یک غذا اندر غزا .------------
این ولد را پاک خواند و مخملی آلوده شد.---------
کشف عورت ز عمرو عاص اندر گریز کارزار.----------
نایب دین در سخن گفتا بلی آلوده شد.---------------

ناشناس گفت...

با سلام و آرزوی پایداری شما وقلم خوبتان. البته نظر خود شما مهم است. ولی بهتر نبود شعر انتهای صفحه(ای دریغا...)فرستاده حقیر را در جایی قابل دید بهتر قرار میدادید. به امید موفقیت جنبش سبز