۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

«باطل السحر» اختلاف افكني هاي هدفمند نظام، تكثير صداهاي اتحادآفرين است!»

اول خواستم اين مطلب را بدليل اينكه نكند بحثي «شخصي» شود، در وبلاگ منتشر نكنم. اما نكات و هشدارهايي در آن هست كه براي هوشياري دوستان جوانتر مفيدند و براي ساير خوانندگان، ضروري است. كاش يكي از دوستان،لينك مطلب موردبحث را براي ديگر دوستان در بخش كامنتها بگذارد تا خوانندگان، در خلال نظرات كاربران آن پست سايت بالاترين، يك «ترم فشرده!» از چگونگي ايجاد جنگ رواني توسط يك كاربر خاص! را در يك جامعه مجازي ببينند و بگذرانند! در جامعه مجازي بالاترين، يك نفر طرحي (خوب يا بد) داده با اين عنوان: «بابك داد و كاري كه از دست ما برمي آيد!» او از كاربران ديگر،خواسته تا نظر و راهكارشان را درباره اين طرح بدهند. چند نفر راههايي را كه به ذهنشان رسيده،نوشته اند. «ماكت كوچكي» از آنچه را كه در جامعه واقعي ما رخ ميدهد،در جريان اين بگومگوها مي توان ديد. اما به محض «جدي شدن» بحث و به قول بالاتريني ها، به محض «داغ شدن!» موضوع، سروكله برخي افراد خاص در اين جامعه مجازي هم پيدا مي شود كه شبيه معادلهاي واقعي شان در جامعه واقعي ايران امروز ما،٣ ويژگي عمده دارند: اول اينكه در «اقليت» هستند، اما به لطف دموكراسي در جامعه بالاترين، حق رأي و آزادي بيان دارند ولي غالبا" از حق آزادي بيان براي «كشتن آزادي بيان» ديگران يا لجن مال كردن مخالفان خود استفاده مي كنند .دوم اينكه اين افراد معدود، بسيار بي منطق هستند و سوم اينكه خيلي خوب بلدند (يا آموزش ديده اند و شغل سازمانيشان اين است!) كه جنگهاي رواني و بحثهاي حاشيه اي راه بيندازند و مثل بزرگترانشان در روزنامه كيهان،براي افراد پرونده «نيمه پنهان» بسازند و سوابق اشخاص را «مورد دار!» كنند! در نهايت وظيفه«پرسنلي!» اين افراد بي نام و نشان، كه شغلي جز كامنت نويسي، لجن مال كردن و ايجاد جنگ رواني ندارند و دائم آنلاين و حاضر به جواب هستند، شكستن «عزم جمعي در اكثريت» است. راحت دعوا راه مي اندازند. راحت هر شخصي را بي حيثيت و هتك حرمت مي كنند. و با پوشش اسم مستعارشان، خود را هر بار در قالب چيزي مثل يك زنداني سياسي و يا مبارز ضدنظام! «جا» مي زنند تا حرفشان كه در راستاي منافع نظام و براي ايجاد شبهه و ترديد و اختلاف در جمع است، مقبول(!) واقع شود. نكته ظريف اينكه اخيرا" مأموران تبليغاتچي نظام براي دفاع از نظام،ناچار مي شوند در ظاهر از ادبيات مخالفان نظام استفاده كنند و به عنوان «شاهد عيني!» ابتدا از نظام انتقاد كنند، بعد مثلا" به بي بي سي فارسي بگويند:«ديگر اعتراضات مردمي تمام شده و خبري نيست!» به هرحال بحثي كه در بالاترين شروع شد و به حاشيه رفت،«ماكت كوچكي» بود از شيوه هاي ايجاد جنگ رواني يك اقليت،و ناكام گذاشتن يك كار جمعي. حال درباره آن بخش موضوع،نكاتي بگويم كه به «شخص بابك داد» مربوط بود يا هست. اولا"درباره مطالبي كه كاربري بنام«امريكا!» درباره سوابق! دوستي با من نوشته ومطلقا" كذب است،مي گذرم. اما به اين بهانه مي خواهم بگويم من از بدگويي هاي برخي سايتهاي خاص! خيلي خيلي بدترم! داعيه پاكي و عصمت ندارم. آن «عصمت» بماند براي نايب و ماموران امام زمان،كه براي حفظ قدرت نامشروعشان،به «عصمت» بچه هاي ملت تعرض مي كنند!ديگر «من» برايم اهميتي ندارد كه بخواهم از شخص خودم دفاع كنم. من «خودم» را پشت سر گذاشته ام تا بتوانم از حقانيت رأي مردم و خونهاي به ناحق ريخته شده بگويم و بنويسم.هرگز ادعاي عرفان و ايثار ندارم و دنبال قهرماني هم نيستم! اما فقط بايد از پوسته ات بزني بيرون و «پيله» خود را بشكافي تا پروانه شوي و «گلستان را ببيني!» وگرنه بايد در لاك و پيله «من» خودت بماني و كرم باشي و كرم بميري! من آنچنان غرق تماشاي اين گلستان «حق بچه هاي وطنم» هستم كه بدگويي يا اتهام زني و شبهه افكني ها را ناشنيده وامي گذارم. پروانه كوچكي هستم و وظيفه ام گفتن و نوشتن از گلزار غصب شده ايران است! تا از داغ لاله،خون شقايق و گلهاي پرپرشده اين باغ بنويسم، كه توسط جنايتكاران كودتاچي كشته شده يا مورد شكنجه و تجاوز جنسي قرار گرفتند. هيچگونه «نفع شخصي» در دفاع از مهدي يا پدرام يا ندا و سهراب وجود ندارد.اما«نفع جمعي» فراواني دارد كه همگي خواهان آنيم.به حكم ادب از دوستاني كه نوشته هايم را تكثير و ترجمه و لينك و منعكس مي كنند،از سبزهاي بالاترين واز ساير هموطنان براي همكاريشان در نشر واقعيات اين نظام جائر سپاسگزارم. اين «همكاري جمعي» و «همدلي» ما براي بيان حقانيت و انعكاس مظلوميت ملت،سعادتي است كه بيان و تكثير آن،امروزه نصيب من يا شما شده است. براي «خنثي سازي» نيرنگ حاكمان در ايجاد اختلاف و شكاف ميان مردم، امروزه بايد متحد باشيم.از هركسي كه قدمي برمي دارد، يا «معبري» را در اين ميدان مين باز مي كند،و يا هر كسي كه در صف دژخيمان متجاوز «خط شكني» مي كند و هر كسي كه صداي مظلوميت ملت را است و آن را بيان مي كند،بايد دفاع كنيم و صداي او را تكثير و منعكس نمائيم. اين روزها افشاي جنايات نظام،سود شخصي براي گوينده اش ندارد و بجز «خواندن شهادتين» و آمادگي براي مرگ معناي ديگري ندارد. براي همين هر صدايي كه گوشه اي از مظلوميت ملت ما را بيان كند، بايد بدون درنگ تقويت و تكثير شود. تنها رمز پيروزي ملت ما، «وحدت» و يكدلي و يكصدايي است. مراقب اختلاف افكني و بازيهاي رواني مأموران سايبر سپاه و نظام در اينترنت و فورومها و بالاترين باشيم. آنها سالهاست بر مسند قدرت باقي مانده اند، چون ما فريب اختلاف افكني ها و بازيهايشان را خورده ايم. هركسي امروز كلامش بوي نفاق و دوبهم زني و اختلاف افكني بدهد،بايد منزوي شود. امروز زمان يك كاسه شدن همه نيروها براي غلبه بر «شيطان معظم!» يعني سران اين نظام ضدبشري است و يادتان باشد: «بزرگترين نيرنگ شيطان، ايجاد اين باور است كه شيطان وجود ندارد!»، در حاليكه «شيطنتهايش» به سادگي قابل ديدن و قابل فهم اند! آنها در لباس ميش، گرگ صفتند! «باطل السحر» اختلاف افكني هاي مأموران خبره امنيتي نظام، فقط اتحاد ماست. پيروزي نزديك شده است، با غفلت و فريب خوردگي دورش نسازيم. [ پي نوشت]: چند دوست ناديده ام، براي حمايت و تكثير صداي مردمي كه از حنجره و قلم من بيان ميشوند (و نه براي حمايت از شخص من) يك صفحه در فيس بوك راه انداخته اند. ضمن تشكر از آنها و هر تلاشي كه صداي مظلوميت مردم ما را تكثير و منعكس كند، نشاني آن صفحه را مي گذارم،تا اگر خواستيد از اين روش حق طلبي حمايت كنيد عضوش بشويد. www.facebook.com/group.php?gid=123300322650

۶۲ نظر:

ناشناس گفت...

نفست گرم و قلمت بُرِّان تر باد

ناشناس گفت...

سلام بر طلایه دار راه سبز ازادی..من 51 سال دارم ..50 سالگی سنی است..که نه انقدر مسن باشی که الزایمر گرفته باشی ویادت نیاید دوران شاه چگونه بود و نه انقدر جوانی که ان دوران را ندیده باشی...این سناریو های نخ نمای بیدادگاه های شاه وخامنه ایی وعامل خارجی دیگر خریداری ندارد و همچنین تفرقه افکنی در میان این راهیان نور..الان از هفت تیر امده ام..فقط میتوانم بگویم درود بر انسانهای ازاده این سرزمین که با دست خالی وتنها با حضورشان روان این خار دلان را بهم ریخته اند..دعای خیر ما فرا راه تو باد ای سلحشور این دیار.

ناشناس گفت...

سلام آقای داد. من این بحث رو در بالاترین دنبال میکنم و اونجا جواب کاربری رو که اسم کاربریش هست امریکا به شما دیدم. جوابی دارین به اون بدین؟

ناشناس گفت...

با درود به شما و خانواده محترم و تمامی عزیزانی که در این دوران سخت به شما یاری میرسانند. من زنی‌ هستم که بیش از ۲۵ سال خارج از کشورم زندگی‌ می‌کنم،بعد از انتخابات تمامی‌ وقت آزادم رو صرف دنبال کردن مسائل ایران، کمک کردن برای اطلأع رسانی، بر پایی‌ تظاهرات، تماس با روز نامه نگاران، سازمانها و تشکیلات سیاسی کشور محل اقامتم می‌گذرد،اما در مقابل شما هیچم، هیچ، باید خاک پای شما رو بوسید، در مورد مسائل بالاترین هم باید بگویم که به قول قدیمیها شنونده باید با عقل باشه، من هم عضو هستم، همه اینا رو می‌خونم ، اما توجه نمیکنم، چون می‌دونم اینا دنبال همین هستن،تفرقه، تفرقه بنداز حکومت کن(از سخنان پدر من) بی‌ توجهی‌ کامل به این آدما یعنی‌ اونا و نظرات شون بی‌ اهمیت هست.اما آقای داد شما و دیگر عزیزان در دل‌ و قلب ایرانیان هستین، در دعا‌های ما هستین،بقیش هم همونطور که میدونین دست خدا هست.خداوند نگه در شما و خانواده شما و همه عزیزان در بند مان باشد.

ناشناس گفت...

قدر دلم مي‌سوزد براي ايناني كه در پي به بند كشيده باد هستند...سالم و اميدوار بمانيد آقاي داد عزيز!

ناشناس گفت...

سلام داداش بابک:
نگرانیت رادرک می کنم ولی باید بهت بگم هرکه ایجا مونده هواسش جمعه .اگه کسی یه کم شک داشته باشه با این دستگاه تبلیغات و این اعتراف گیری ها فرو ریخته و به جبهه بی طرفهاو بی خیال ها پیوسته. اگه کسی هم بخواد نفوذی عمل کنه هرچند خودشو مخالف نشون بده به محض اینکه نفاقشو شروع کنه همه می فهمن و دستش رو میشه .داداشی اینجا تو جبهه ما عوام وجود نداره همه فرهیخته اند و هوشیار همه به تمام کلک های شیطان آگاهند.همه ما میدونیم مهم ترین چیز یک انسان جونشه که تو ازش گذشتی -بنابراین جای هیچ حرفی باقی نمی مونه.امیدوارم دست استبداد نعلینی هیچوقت بهت نرسه-مهدی برادر کوچکت

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز
خیلی از کاربران امکان دسترسی به سایت شما و سایر سایت های سیاسی فیلتر شده را ندارند، برایت یک نرمافزار می فرستم که احتمالاً خودتون دارید آن را برای دوستانتان بفرستید و یک فایل دیگه هم می فرستمو توضیحش را در ایمیل برایتان می نویسم.
خدای ایران زمین نگهبان توست نگران نباش و هر اطلاعاتی که برای تنویر افکار عمومی داری عرضه کن چرا که الان وقتشه.
با سپاس از همه خوبیهات

ناشناس گفت...

Aga Babak drood bar shoma , vagean neshan dady ke shire pak khordeee.1400 sal pish ham hamin bala ra Arab haye kasif sare ajdade ma avadeand . Ma Irani ha bayad in ra bedanim va enzejar va tanaffor khood ra be in aamale zedde ensany ebraz konim .Sarvarane man shakk nakonid ke ma piroozim.

ناشناس گفت...

اینجانب از تلاش های جنابعالی جهت روشنگری های انجام شده تشکر می نمایم و امیدوارم مردم ما افرادی مانند شما را فراموش نخواهند کرد و از خدای متعال و مهربان و بخشنده می خواهم که هر چه زودتر ریشه ظلم را در ایران خشک نماید و بیش از این مردم با داشتن این همه منابع ثروت برای پیشرفت دچار بیچارگی و بد بختی نشوند .خدایا از تو می خواهیم همانگونه که این قوم پلید که بنام تو حکومت می کنند چندین روز است خواب از چشم ما گرفته اند خواب از چشم آنها بگیر و چهره پلید آنها را بیش از پیش برملا نما و ای خدای بزرگ مگر نگفته ای که سرنوشت قومی را تغییر نمی دهیم مگر خودشان بخواهند ! مردم ما تلاش کرده اند و اینچنین می خواهند پس آنها را کمک کن . یک هشدار به سربازان گمنام امام زمان دارم فقط یکبار فیلم بازجویی همسر سعید امامی را ببینید و بخاطر داشته باشید که در آینده نزدیک با همسران و دختران شما و حتی پسران شما همین معامله توسط دوستان شما بعمل خواهد آمد و این جبر تاریخ است و گریزی از آن نیست ! مطمئن باشید همین دوستانی که اطراف شما هستند همین رفتار را با فرزندان و همسران شما خواهند کرد و شاید هم به آنها تجاوز کنند . واقعا اگر بویی از انسانیت در وجود شما می باشد به راه مردم برگردید و دست از این امور بردارید این یک هشدار دوستانه بود نه یک تهدید واقعا این اتفاق رخ خواهد داد همانگونه که برای سعید امامی و دیگران رخ داد به خود مغرور نباشید ، سعید امامی از امثال شماها بسیار قوی تر بود ولی به همسرش تهمت همخوابی با همکاران وی را وارد کردند .

ناشناس گفت...

aghaye dad motahed bashim dorost art na motahed bashid.be omide piroozi.

ناشناس گفت...

من هم مثل شما دلم خونه آقای داد حداقل حسن این جنبض این بود که خیلی ها رو شناختیم من در خارج از کشورم کاری از دستم آنچنان بر نمیاد البته اگه در ایران هم بودم جرات شما که سهل جرات خیلی از بچه های دیگه رو هم نداشتم ولی بدونید که برای من خیلی با ارزشید همین سلامت باشید

Ariobarzan گفت...

آقای داد امروز قاضی مرتضوی هم نقش اختلاف افکن راخیلی خوب ایفا کرد و با انکار توقیف روزنامه اعتماد ملی سعی کرد شتاب خبررسانی تجمع امروز را کند کند. باید اعتراف کنم که تا حدی هم موفق شد!خواهشا باطل سحر این شل کن سفت کن های مسئولین جمهوری اسلامی را هم بفرمایید.

ناشناس گفت...

سلام بابک جان
با توجه به اینکه پست های وبلاگ شما خیلی می تونه به جنبش کمک کنه پیشنهاد من اینه که هر سری که یه پست می زنید در ابتدای اون یه خلاصه و چکیده با شرح مختصر ازش بزارید تا ما بهتر بتونیم اطلاع رسانی کنیم.دلیل این کار اینه که اگه یه مطلب خیلی بزرگ و طولانی باشه ما که اینجا و اونجا این مطالبو اطلاع رسانی میکنیم باعث میشه که مخاطب عوام خودشو از دست بده و حوصله خوندنشو نداشته باشند و ....هر چند نوشتهات تمامش عین ایه می مونه...


مهدی زهرا حفظت کنه بابک عزیز

ناشناس گفت...

aghai dad omidvaram moafagho piroz bashi doai ma badarghe rahe shoma be omide pirozi

دانشجوی شریف گفت...

منم این روزا معدود لینکهایی دیدم که به نظرم نامعقول و تفرقه انگیز میومد. این رژیم دورو صداقت(یا شاید خریت!)طالبان رو نداره که بگه مثلا اگه رای بدین انگشتتون رو قطع میکنیم خودشو افشانمیکنه پشت پرده و تو زندانها پدر مردم رو در میاره.پس خیلی باید مراقب بود.

ناشناس گفت...

برای اینکه تفرقه انگیزان و منحرف کنندگان به هدفشان نرسند من میرم سر اصل مطلب.گفتم انحراف یاد کارهای احمدی نزاد مثل رحیم مشایی و مهمتر از همه کابینه مثلا زنانه ایشون افتادم مثله اینکه فکر میکنه با این کارها ما کارهای گشت ارشاد ایشون یا تجاوز به دختران یا از همه مهمتر عدم مشروعیت خود ایشون را فراموش میکنیم.انسانی که دیگران را فریب میده بزرگترین گنجینه خود یعنی توان اعتماد را از دست میدهد.با ارزوی سلامتی برای شما و خانوادتون.
پگاه

ناشناس گفت...

بابک جان راست میگی کاریری در بالاترین به نام هالیوود دیروز لینکی گذاشته بود با این مضمون که ترکها میخوان مولانا رو به نام خودشون قبضه کنن که باعث اختلاف بین ترکها و فارسها شده بود و خودش هم با بی منطقی تمام به این موضوع دامن میزد و امروز هم لینک بی موردی با این عنوان که ای کاش به کروبی شجاع رای داده بودم و خیلی جنجالی بود انگار که الان که به موسوی رای داده فرقی در صورت مسئله حاصل شده و یا اینکه موسوی تا حالا هیج کاری نکرده از لحن کامنتها و ادبیاتشون هم کاملا میشه فهمید که قصدشون تفرقه افکنیه به نظر من رژیم فاز جدیدی رو از ضد تبلیغات بر ضد بلاگرهاشروع کرده
با سپاس

ناشناس گفت...

بابک جان راست میگی کاریری در بالاترین به نام هالیوود دیروز لینکی گذاشته بود با این مضمون که ترکها میخوان مولانا رو به نام خودشون قبضه کنن که باعث اختلاف بین ترکها و فارسها شده بود و خودش هم با بی منطقی تمام به این موضوع دامن میزد و امروز هم لینک بی موردی با این عنوان که ای کاش به کروبی شجاع رای داده بودم و خیلی جنجالی بود انگار که الان که به موسوی رای داده فرقی در صورت مسئله حاصل شده و یا اینکه موسوی تا حالا هیج کاری نکرده از لحن کامنتها و ادبیاتشون هم کاملا میشه فهمید که قصدشون تفرقه افکنیه به نظر من رژیم فاز جدیدی رو از ضد تبلیغات بر ضد بلاگرهاشروع کرده
با سپاس

ناشناس گفت...

درود بر تو،درود بر تو،درود بر تو
هر زمان به وبلاگ شما سر ميزنم،عزمم را جزم ميكنم تا حركت ديگري(هر چند كوچك) براي آزادي ايرانمان انجام دهم
من از شما الهام ميگيرم،تو را به خدا مراقب خود و خانواده محترمتان باشيد. سحر نزديك است

ناشناس گفت...

salam Aghaye Dad,
az inke farsi nemitoonam type konam ozr mikham.
man yek soal az shoma dashtam:
man ham ba vahdat movafegham, vali be sharti ke monjar be sooe estefadeye kasani ke khodeshoon ro sahebe jonbesh sabz midonand nashe. Khomeini ham ghabl az sarnegooniye shaah dam az vahdate kalame mizad va inke bayad hame baa ham mottahed beshim taa in dictator ro sarnegoon konim. vali aya baed az sarnegooni ejaze be digar gorooh-haa ham dade shod ke vojood dashteh bashan? Aya aghaye Moosavi ke mige maa baayad be zamane khomeini bargardim baayad rahbariye jonbesh ro be dast begireh? magar vaghti hamin aghayoon ghodrat ro dar dast dashtan kam aadam koshteh va edam shod? be nazare man age aghaye moosavi sare kaar biyad az Ahmadinejad behtareh vali che tazmini vojood dare ke doobareh be ye dictatoriye eslamiye dige montahi nashe? aya ma nabayad donbale jodaeiye din az siyasat bashim va na jomhooriye eslami?
agar salah nemidoonid entezaar nadaram ke in ro dar weblogetoon chaap konid vali mamnoon misham javabe mano bedid.
nick_forever1@yahoo.com))

انجمن ادبی شاعران سبز ایران گفت...

درود بر همه آزادیخواهان

انجمن ادبی شاعران سبز نیز در حمایت از موج سبز مردم و با هدف انجام رسالت هنر که همان دفاع از حق و حقیقت است شکل گرفته است

منتظر حضور گرمتان هستیم و شعر های سبزتان

بدرود بابک داد عزیز

ناشناس گفت...

دلاور مرد ايراني، بابك گرامي
امروز بيشترين چيزي كه ما ايرانيان براي عبور از جهل و ناآگاهي به آن نيازمنديم، پرهيز از افراط ها و تفريط هايي است كه زماني نه چندان دور در تاريخ مان، امتحان خود را پس داده و نتايج اسفناك آن را مشاهده مي كنيم. باورمندان واقع نگر اغلب در كوران هيجانات واحساسات آني قرار نمي گيرند، چرا كه به خوبي مي دانند پرواز در كوران تندبادها بيشتر به خرابي و نيستي مي انجامد.
متاسفانه احساسات به همان اندازه كه مي تواند انرژي هاي انساني را به حركت وادارد، از سوي ديگر به هدر رفتن توانمندي هم منجر شود. و اين همان نكته اي است كه پليدان رژيم به خوبي به آن واقف و آگاهند. اينك شور و نواي تغيير در يكايك ايرانيان فوران مي كند. كه البته به عنوان آغاز دهنده جنبش دموكراسي خواهي، جاي بسي خوشبختي است. ولي نكته نگران كننده، هدر رفتن و توقف اين انرژي بزرگ در مسيرهاي گمراه كننده اي است كه شما به خوبي با آن اشاره كرديد.
هرچند وقتي من به عنوان يك ايراني دوستدار دموكراسي، به وقايع چند ماه اخير نگاه مي كنم و اين فرايند را با زمانهاي پيشتر بعد از انقلاب مقايسه.
رشد و بلوغ سياسي چشمگيري را در اغلب ايرانيان مي بينم. آنجا كه به دنبال مقاومت هاي منفي مدني بدون خشونت روي مي آورند. آنجا كه جواب خشونت ها را با افشاي وقايع مي دهند. آنجا كه تحليل‌هاي واقع گرايانه در مورد افرادي حتي با سابقه نه چندان مطلوب، ارايه مي دهند و ....، همه و همه نشان از به بار نشستن جنبش عقلانيت و مشروطيت طلبي است.
هرچند ما را درازي را در پيش رو داريم ونقاط ضعفي كه بايستي به دور از تعصب و احساسات ناخوشايندمان به آنها بنگريم و تلاش كرده تا اينده اي روشن‌تر را براي فرزندان‌مان رقم بزنيم.
پيروز باشيم

ناشناس گفت...

سلام آقاي داد.
واقعا خسته نباشيد.
هر روز كه ي كمي نا اميد مي شم ي سري به وبلاگ شما ميزنم و از هميشه اميدوارتر ميشم

ناشناس گفت...

درود بر تو.
شهرخالیست زعشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند
خسی برموج
khasibarmowj.blogspot.com

ناشناس گفت...

چگونه میتوان فهمید که آقای داد چه برنامه‌ای برای آتیه دارد ؟+

شایگان اسفندیاری گفت...

درود بر شما آقای داد گرامی

شجاعت شما را ستایش می کنم. امیدوارم که در فردای سرنگونی رژیم که حتما نزدیک خواهد بود بتوانیم در محفلی دوستانه به خاطرات این روزها بخندیم.

ناشناس گفت...

paydar bashid va sarafraz ke melat e iran be shoma va shoma ha ehteyaj darand shoma cheshm va goosh e in sarzamin e hamishe setam dideh va mardoman e azadikhah e an hastid pas be in roshangari edameh bedahid man dast hay e shoma ra miboosam va .

عبداللطیف عبادی گفت...

عرضه و شهامت این رو نداشتی که جوابم به مزخرفاتی که اینجا نوشتی رو بدی و مثل پیرزنهایی که از زیر لحاف حرف حرف میزنن، رفتی توی سایت بالاترین و چهارتا آی دی رو واداشتی که مثلا" با توهین ها و فحاشی هاشون بنده رو ضایع کنی
خوشم میاد که با واکنشهای خفت بارت نشون دادی که درست به هدف زده ام
واقعن امیدوارم که بتونی خودت و خونوادت صحیح و سالم از ایران خارج بشین و گیر بازجوهای ادارهء اطلاعات شیراز نیفتی. هیچ علاقه ای ندارم ببینم مثل ابطحی و عطریانفر پیژامه و دامن بپات کردن و جلوی دوربین تلویون و خبرنگارها می رقصوننت
زنده باشی
عبداللطیف عبادی - آی دی آمریکا ! ء

ناشناس گفت...

بابک عزیز
بعنوان یک ناظر باید بگویم که کاربران ضد حکومت در حال آبدیده شدنند. کودتاچیان هم ابله اند. ولی مسائل مهمی هم هستند که جواب روشنی از رهبران داخل کشور نمی گیرند. اینها دستمایه کودتا چیان در اینترنت قرار میگیرد ولی مهمتر دل نگرانی های خود مردم است. به نظر میرسد که موسوی بیشتر از کروبی از مردم عقب افتاده است ... به هر حال هر دو باید به نحوی جنایات دهه شصت را محکوم کنند و به روشنی بگویند که در تحلیل نهایی این رای مردم است که باید معیار باشد. هیچ کدام از این موضع گیری ها عجیب و غریب نیست و به نظر نمی رسد باعث قتل آنها بشود. براساس مشاهدات من این دو موضوع عامل تشتت بین ایرانی هاست. امیدوارم به گوش آنها برسد. اگر موافقی نوشته های پرخواننده خود تو می تواند موثر باشد. به هر حال درود بر تو

ناشناس گفت...

بابک عزیز
بعنوان یک ناظر باید بگویم که کاربران ضد حکومت در حال آبدیده شدنند. کودتاچیان هم ابله اند. ولی مسائل مهمی هم هستند که جواب روشنی از رهبران داخل کشور نمی گیرند. اینها دستمایه کودتا چیان در اینترنت قرار میگیرد ولی مهمتر دل نگرانی های خود مردم است. به نظر میرسد که موسوی بیشتر از کروبی از مردم عقب افتاده است ... به هر حال هر دو باید به نحوی جنایات دهه شصت را محکوم کنند و به روشنی بگویند که در تحلیل نهایی این رای مردم است که باید معیار باشد. هیچ کدام از این موضع گیری ها عجیب و غریب نیست و به نظر نمی رسد باعث قتل آنها بشود. براساس مشاهدات من این دو موضوع عامل تشتت بین ایرانی هاست. امیدوارم به گوش آنها برسد. اگر موافقی نوشته های پرخواننده خود تو می تواند موثر باشد. به هر حال درود بر تو

كاوه گفت...

خسته نباشيد آقاي داد
اساسي ترين مشكل امروز راه سبز اميد نداشتن يك رسانه مستقل وفراگير است كه اين مسئله باعث مي شود براي اطلاع يافتن از وقايع به رسانه هاي گوناگوني مراجعه شود كه هركدام به نحوي خودرا همه كاره مي دانند.آقايان وخانم هايي كه به هرعلت ازايران رفتند دنيارا فقط از زاويه ديد خود ديده وهمه را به آن راه فرا ميخوانند بسياري هم كه فقط براي خوشگذراني هاي زودگذر بارسفربسته ورفته اند پس از رقص وپايكوبي در بارها وصرف شراب وكباب و...هفته اي دوساعت به فكرآزادي ايران مي افتندودر راديووتلويزيونهاي رنگارنگ عربده مي كشند وهمه به غير ازخودرا چون رهبرمعظم! نمره مردودي مي دهندوبيشتر از شريعتمداريها به پاچه موسوي وكروبي وخاتمي مي چسبندوهمه چيز رانمايشي معرفي مي كنند. گرچه امروز آقاي سازگارااز تلاش براي ايجاد يك رسانه گفت كه اميدواريم تاآغاز سال تحصيلي اين مهم انجام شود تا اهالي جنبش سبز بطورمستقيم درجريان اخبار وبرنامه هاي آينده قرار بگيرند. حتي يك راديوي موج كوتاه هم مي تواند مشكل را حل كند چراكه طبقه متوسط وجوانان ازطريق رسانه مجازي از مسائل آگاه مي شوند اما مردم عادي وساكنان مناطق دورهنوز درتوفان تبليغاتي كانالهاي مختلف سيماي ضرغامي قرار دارندواز بسياري مسائل دورند وبيخبر.
لذا آنچه امروزه بيشتر مورد نياز است مقابله با ترفندهاي ضدجنبشي دستگاه هاي تبليغاتي است تا خود مبارزه. زيرا ديده ميشود كه ماموران آموخته رژيم درلباسهاي مختلف وغيرمستقيم اذهان را به سمت دوري از تلاش ومجاهدت مي برند.چه شبكه هاي افراطي راستگرا مانند سلطنت طلبان وچه تندروان چپگرا وكمونيستي وكارگري. لذا زمان حساسي است واگردقت نشود روز پيروزي به تعويق خواهد افتاد. بگذاريد آن روز برسد آنگاهاست كه خودمردم از روشهاي دمكراتيك هم نوع حكومت وهم نوع پرچم وسرود و...خودرا ازطريق نمايندگان خود مشخص خواهد كرد.بقول بهرام مشيري ديرك داران اگر مرد بودند دراين سي سال ديرك وپرچم بدوش ايران را آزاد مي كردندنه اينكه خودرا ميهمان صسفره آماده اي كنند كه ملت با خون دل پهن كرده وعجيب اينكه قصدراه دادن صاحبخانه را هم ندارند.
آيا اينان فردا كه برگشتند همه را مديون خود وخودرا طلبكار از مردم نخواهند دانست؟

ناشناس گفت...

نمي دانم چه بگويم آقاي داد.از خودم خجالت ميكشم وقتي شما را ميبينم كه با شجاعتي ستودني مبارزه ميكنيد.

ناشناس گفت...

دقیقاً به نکتهء مهمی اشاره کردید ، این اتفاقی که شما می فرمایید من توی فوروم های مختلف دیدم ، تعدادی از طرفداران دولت کودتا که صبح تا شب توی فوروم در حال لجن پراکنی هستن، فن بیانشون عالیه با این که هیچ حرف منطقی برای گفتن ندارن( توی فوروم ها رو خودم دیدم اغلب )، رژیم برای پر کردن این جای خالی در اینترنت تعداد زیادی جیره خوار اینترنتی ثبت نام کرده

ناشناس گفت...

بابک عزیز سلام
نظرات فردی تحت نام عبادی را در بالاترین علیه شما خواندم. جدا از آنکه نظرات او درباره شما درست باشد یا نه به نظرم ایشان دنبال یک تسویه حساب شخصی با شماست و با توجه به الفاظ رکیکی که از او نقل کرده اند به نظر حتی مریضی روانیی هم دارد. اینکه گذشته شما چه بوده است برای من مهم نیست. ولی هر چه هم باشد مطمئنم از آن خیانت بیرون نمی آید. مهم برای من ایرانی این است که در روزگاری که امثال من حتی جرات نوشتن یک کامنت با اسم واقعثی خود را نداریم تو با جسارت تمام دست به کاری زده ای که اگر گیر مزدوران سید علی گدا بیافتی تکه بزرگه ات گوشت خواهد بود. این برای من مهم است و بس. به همین جهت به وجود تو و امثال تو افتخار میکنم و از خودم شرم میکنم که جسارت تو را ندارم.
متاسفانه همین وضع برای گنجی عزیز در نیویورک پیش آمده است و برخی افراد حسود در اپوزیسیون نیویورک تاب محبوبیت گنجی عزیز را ندارند و شروع به لجن پراکنی علیه این عزیز کرده اند.
برای بابک شجاع عزیزمان آرزوی سلامتی داریم.

ناشناس گفت...

salam babak jan, man too facebook ye safe sakhtam barat ke 1 haftei hast in karo kardam, ke har matlabi inja miad man oon safaro updat mikonam, va kesayee ke az in blog khabar nadaran ke tedadeshoon kam hast, mian oonja matalebeto az oonja ikhoonan. age khastin linke oonam bezardi, :)
dooost dare hamishegie to dadashe koochiket kash.

http://www.facebook.com/pages/babak-daad-/133776743487?ref=search&sid=719825999.2853513010..1

ناشناس گفت...

bah bah, az inke har rooz jonbeshemoon be in boloogh mirese khoshhalam. dar fardaaye iran, moshkelaate kamtari khahim daasht. chon hamin hala tamrin mikonim moghaabele ba in moshkelat ro.
in roshangari haa, harkate maa ro pokhte tar mikone. azat khahesh mikonam ke har nokteye ke maa behesh nemitoonim fek konim ro benevis aziz.
va babak jaan, kherade jamiee hamishe pirooze

hamishe ba post haat lezzat bordam.

ma peerozeem chon hagh baa maast

ناشناس گفت...

اقای بابک داد ممنونم و ممنونیم از شما و همینطور از اقای کروبی و از هرکس که از جنایات اینان پرده بردارد.

خواهش بزرگی که از شما دارم اینه که اگر هنوز مهدی و خانواده اش رو میبینین و اگر با مهدی های دیگه ای برخورد کردین ترا خوا بهشون بگین که به هیجوجه سرافکنده و شرمسار نباشن. شرمساری برای اون کثافتهائیه که حتما به هزار بیماری هم مبتلا هستن و من نگران این مهدی های وطن هستم. به همگی اشون بگین که همیشه و همیشه مورد احترام ملت ایران خواهند بود. همونقدر که ملت از این ددان وحشی و درنده متنفر و بیزارن و ازشون عار دارن همونقدر این مهدی های وطن در دل و قلب ملت عزیز و محبوبن و محترم.
در اخر لزومی نداره که بگم مراقب خودتون و خانواده اتون باشین. برای شما و خانواده و تمامی مهدی های وطن با تمامی وجودم و قلبم و ایمانم دعا میکنم منتها نه از نوع ایمان این بی ایمانها.

خس و خاشاک گفت...

به مطلب خیلی خوبی اشاره کردین اقای داد، شاید در نگاه اول خیلی موضوع مهمی به نظر نیاد ولی مطمئنا تو چنین شرایطی حفظ یکدلی و یکپارچگی مردم مهمترین رکن موفقیتِ ؛ امیدوارم مردم هشیار باشن

ناشناس گفت...

آقای داد ما مدیون شما هستیم . تا آخرین روز عمرم آزادی خواهی شما یادم نمیره. امیدوارم روزی که همه دوباره دور هم جمع شدیم بتونیم در جامعه ای آزاد فرزندانی شاد و به دور از هر نگرانی داشته باشیم. شما سمبل آزادی خوادی 1 اهل قلم هستید و بسیار بسیار ارزشمند.مراقب خودتون باشید

ناشناس گفت...

من به همسر و فرزند شما با وجود چنین مرد شجاعی تبریک می گویم .

ناشناس گفت...

با سلام. باید بکویم باتجربیاتی که مندارم و تاریخ هم تایید می کنه اکنون در اوج نقطه عطف حرکت مردمی قرار داریم و در بهترین فرصت تاریخ ساز ایران می تواند این نقطه به اوج خود یا برکس به افول خود برسد همیشهملت اینگونه همه گیر اماده در صحنه بودن و مشارکت نیست فراموش نکنیم که در سال 61 و68 و 72 ما نمونه این اعمال رژیم را عینا داشته ایم و آنچه موقعیت کنونی را از آن زمان تمیز می دهد اعتراض همگانی و مشارکت عموم مردم به برکت وجود منحوس ا.ن وجلادان ج.ا اسلامی می باشد.نباید ساده از این موضوع گذشت و هر چه سریعتر برنامه فشرده و همه گیر برای فروباشی تخت ضحاکی ترتیب داد. دشمن ثابت کرده که با حرکت های قاطع وعظیم و میلیونی متزلزل می شود و عقب نشینی می کند به جای حرکت های کوچک فرسایشی به یک حرکت همگانی برنامه ریزی شده نیازمندیم که باید در فرصتی باشد که به همه اطلاع رسانی شود و فرصت کافی برای این کار باشد من قول می دهم که با دومین حرکت از این نوع حکومت سرنگون است.لطفا نظر خود را در بالاترین بکویید

ناشناس گفت...

آقای داد عزیز
خوشم اومد که کامنت این "آمریکا" رو اینجا گذاشتین و خیلی بیشتر خوشم اومد که دیدم هیچکس بهش محل نذاشته و هیچ جوابی بهش نداده. همین بی محلی از هر کاری بهتره. مردم هوشیارن و انگار بطور غریزی حقه های اینا رو تشخیص میدن و راه های گریزش رو پیدا میکنن.نمونش همین تجمع دیروز 7تیر که از یه طرف مردم رو میتاروندن، بلافاصله از یه گوشه ی دیگه صدای شعار بلند میشد.
فقط ایکاش مردم بیشتری همراه میشدن.

پاینده باشید.

ناشناس گفت...

آقای داد سلام
هر روز که نوشته هاتون به روز میشه و می فهمم که هنوز گرگ ها به شما دست پیدا نکردن نفسی به راحتی می کشم. آقای آمریکا باید بدونن که خیلی ها مثل خود من آرزو داریم که برای حفظ وجود ارزشمند تان بتوانید ایران را ترک کنید شاید روزی بتوان شما را نه به شکلی که ایشان توصیف کردند بلکه سرافراز و شاد از پیروزی ملتمان ببینیم. پایدار باشید.

ناشناس گفت...

با درود و خسته نباشید!
ای کاش شمار کسانی چون شما بیش از این بود تا امروز نگرنده چنین بدبختی و تباهی در کشور خود نبودیم.
بگذریم، آقای داد گرامی، متاسفانه وبلاگ شما فیلتر است و همگان دسترسی به فیلترشکن ندارند. اگر خوراک (فید) وبلاگ خود را راه بیاندازید، بسیاری از کسان می‌توانند به سادگی از نوشته‌های خوب شما بهره‌مند شوند.
با سپاس از تلاشهای انسانی شما،
یک ایرانی

ناشناس گفت...

سلام بابک جان

خوشحالم از این که سایت شما این چنین مورد استقبال مبارزان ایران زمین قرار می‌گیرد. این نشان شجاعت و بلوغ نیروهای جدید مبارز این سرزمین است. بابک جان دست شما و یکا یک مبارزان آزادی را میفشارم.

زنده با د آزادی

ناشناس گفت...

سلام اقای داد
چرا شما مطلبتون رو در وبلاگ به جای عنوان مطلب قرار می دهید؟

ali گفت...

آقاي بابك داد .با تشكر از افشاگريهايتان-ميخواهيد به دشمنانتان بگويم شما كجا هستيد و جايتان را لو بدهم ولي اين را ميدانم كه باز همدستشان به شما نميرسد چون شما در پرتو لطف خداييد و انها خدارااز ياد برده اند كه پرتو لطفش را نيز نميبينند .در پناه حق باز هم بگو.
يك حق طلب

ناشناس گفت...

افرین بر شرف و غیرتت اقای داد من خودم تا جایی که بتوانم نظرات شما را در سایتهای مختلف منعکس میکنم
خطاب به بچه های غیور ایران:
خونی که در رگ ماست فدای ملت ماست

ناشناس گفت...

بابک عزیز
لحظه ای به خودت تردید راه نده و اطمینان داشته باش برد با ماست
"حقانیت خدا"سند اعتقادم است
(وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)
همیشه زیر لب این آیه رو میخونم و هر روز صبح که از خواب بیدار میشم خدا رو شکر میکنم که منو یک روز به رسیدن به آرمانم نزدیکتر کرده
شک ندارم آرمان من آرمان تو آرمان همه ایرانی ها که چیزی جز آزادی نیست نزدیکتر از همیشه است

سبلان سبز گفت...

بابك جان خسته نباشي.
در صورت امكان اين نوشته رو نشون بده تا ياد يكي ديگر از شهداء گرامي داشته بشه.


هویت یکی دیگر از شهدای جنبش سبز فاش شد: سعید عباسی
سعید عباسی، 27 ساله، از کسبه‌ی محله‌ی سلسبیل بوده که بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسیده است.

بر اساس گزارش رسیده به «موج سبز آزادی» سعيد عباسي، 27 ساله و مجرد، مغازه‌دار در محله‌ی سلسبيل (خیابان رودکی) تهران و خود ساکن محله‌ی پونک بوده که در روز 30 خرداد با اصابت گلوله از ناحیه‌ی سر، در مقابل دیده‌ی پدرش و سایر مغازه‌داران به شهادت رسیده است.
این گزارش حاکی است پیکر او را تنها در ازای دریافت پول و تعهد مبنی بر اینکه هیچ شکایتی از کسی ندارند، تحویل داده‌اند
در این گزارش همچنین تصریح شده که وقتی برخی مأموران به عنوان دلجویی به منزل خانواده‌ی این شهيد مراجعه می‌کنند، مرگ فرزند آنها را به «اغتشاشگران» نسبت می‌دهند و سپس از این خانواده‌ی داغدیده می‌‌خواهند که نام شهید را به عنوان بسیجی ثبت کند تا از مزاياي خانواده‌ی شهيد بودن استفاده کنند؛ که این درخواست با واکنش شديد والدين این شهيد روبه‌رو می‌شود و آنها مأموران را از خانه بيرون می‌کنند.

بابك جان مواظب خودت باش.
هميشه سبز باشي ايشالا...

مرجان گفت...

سلام آقای داد عزیز!
من شما را با کتاب صدروز با خاتمی شناختم. وبسیار بدین آشنایی افتخار میکنم.

اگرقراراست دموکراسی یک طرفه اجرا شود همان بهتر که اصلا نباشد. تمام تریبون صدا و سیما و نمازجمعه و روزنامه ها در اختیار یک گروه و اجازه هیچگونه اظهارنظر به مخالفان داده نمی شود. درعوض تنها جاییکه معترضان حق اظهارنظر دارند همین جامعه مجازی بالاترین و فیس بوک و تویتر و ... که البته همه نیز فیلتر هستند.عده ای نیز که ظاهرا باید 24 میلیون نفر باشند اما اثری از آنها در خیابانها نیست را می توان کمی تا قسمتی دربخش نظرات مشاهده نمود. آنها اگر جرات داشتند روز شنبه نشان می دانند نه در کامنت ها!

اما نکته دیگر! من هم دیروز در تجمعات دیروز میدان 7 تیر بودم.
و باز هم شاهد سرکوب شدید مردم بودم. واقعا اگر قرار است که تجمعات و تظاهرات مردم با وجود خفقان و سرکوب شدید در رسانه های بین المللی به نمایش در نیاید این همه هزینه کردن آیا فایده ای هم دارد؟کمااینکه دیروز هم عده ای بازداشت شدند.

برای شما و خانواده محترم سربلندی از خداوند متعال خواهانم.

مرجان گفت...

سلام آقای داد عزیز!
من شما را با کتاب صدروز با خاتمی شناختم. وبسیار بدین آشنایی افتخار میکنم.

اگرقراراست دموکراسی یک طرفه اجرا شود همان بهتر که اصلا نباشد. تمام تریبون صدا و سیما و نمازجمعه و روزنامه ها در اختیار یک گروه و اجازه هیچگونه اظهارنظر به مخالفان داده نمی شود. درعوض تنها جاییکه معترضان حق اظهارنظر دارند همین جامعه مجازی بالاترین و فیس بوک و تویتر و ... که البته همه نیز فیلتر هستند.عده ای نیز که ظاهرا باید 24 میلیون نفر باشند اما اثری از آنها در خیابانها نیست را می توان کمی تا قسمتی دربخش نظرات مشاهده نمود. آنها اگر جرات داشتند روز شنبه نشان می دانند نه در کامنت ها!

اما نکته دیگر! من هم دیروز در تجمعات دیروز میدان 7 تیر بودم.
و باز هم شاهد سرکوب شدید مردم بودم. واقعا اگر قرار است که تجمعات و تظاهرات مردم با وجود خفقان و سرکوب شدید در رسانه های بین المللی به نمایش در نیاید این همه هزینه کردن آیا فایده ای هم دارد؟کمااینکه دیروز هم عده ای بازداشت شدند.

برای شما و خانواده محترم سربلندی از خداوند متعال خواهانم.

مرجان گفت...

سلام آقای داد عزیز!
من شما را با کتاب صدروز با خاتمی شناختم. وبسیار بدین آشنایی افتخار میکنم.

اگرقراراست دموکراسی یک طرفه اجرا شود همان بهتر که اصلا نباشد. تمام تریبون صدا و سیما و نمازجمعه و روزنامه ها در اختیار یک گروه و اجازه هیچگونه اظهارنظر به مخالفان داده نمی شود. درعوض تنها جاییکه معترضان حق اظهارنظر دارند همین جامعه مجازی بالاترین و فیس بوک و تویتر و ... که البته همه نیز فیلتر هستند.عده ای نیز که ظاهرا باید 24 میلیون نفر باشند اما اثری از آنها در خیابانها نیست را می توان کمی تا قسمتی دربخش نظرات مشاهده نمود. آنها اگر جرات داشتند روز شنبه نشان می دانند نه در کامنت ها!

اما نکته دیگر! من هم دیروز در تجمعات دیروز میدان 7 تیر بودم.
و باز هم شاهد سرکوب شدید مردم بودم. واقعا اگر قرار است که تجمعات و تظاهرات مردم با وجود خفقان و سرکوب شدید در رسانه های بین المللی به نمایش در نیاید این همه هزینه کردن آیا فایده ای هم دارد؟کمااینکه دیروز هم عده ای بازداشت شدند.

برای شما و خانواده محترم سربلندی از خداوند متعال خواهانم.

ناشناس گفت...

تقدیم به تمامی شهدای راه منویات ولایت فقیه :

چنین گفت رهبر به کل نظام / که مردم بگیرید بی اتهام // بسیج و سپاهی به میدان رود / چو یک پادگان شهر تهران شود // به تیر و به باتوم به مردم زنید /به آن کس که یک دم خورد جم زنید //
به هرکس تجمع نماید زنید / به دنبال آن رایش آید زنید // بگیرید بی حکم و زندان کنید / همان را که چنگیز کرد آن کنید // چه معنی تجمع علیه نظام ؟ / نداهای الله و اکبر به بام ؟ // چه معنی که خاشاک و خس دم زند ؟ / تجمع کند شهر بر هم زند ؟ // مگر مرده باشد گروه فشار ؟ / که مردم بگیرند در دست کار ؟ // کجائید ای قاتلان سپاه ؟ // زاین روز دادم شما مال و جاه // بجنگید و از من حمایت کنید / برای نظامم جنایت کنید // بریزید خون های پیرو جوان / بکوبید بر فرقشان بی امان ///
چو از رهبر آمد ندا جان گرفت / سپاهی و راه خیابان گرفت // بسیجی مغول وار جولان گرفت / چنین انتقام از جوانان گرفت // درید و برید و شکست و ببست / جوان را سر و سینه و پا و دست // سپاهی سر و دست مردم شکست / به تیری ندا غرقه در خون نشست // زخون ندا صورتش جوی شد / ولایت در ایران سیه روی شد // به دستان ناپاک قوم پلید / همی خولی و شمر شد رو سپید //
معاویه در گور خود شاد شد / ولی فقیه از غم آزاد شد // پیمبر از این شیعه شرمنده شد / سر مردم از نفرت آکنده شد // محمدرضا نور بر قبر شد / دل مردمان خالی از صبر شد // مراجع به قم جمله رسوا شدند / جوانان فدا بهر آقا شدند // خلاصه چنان کرد این رهبری / که دل های مردم شد از او بری // نشان داد معنای حفظ نظام / بیافتاد تشت ولایت ز بام // بیافروخت سید علی آتشی / که نبود چنان دور رهبرکشی //

نقل از وبلاگ
hefze-nezam.blogspot.com

ناشناس گفت...

آفرین بر تو بابک
شامه ات برای احساس خطر تیز شده است. این پدر سوخته ها از هر ترفندی برای شکستن مردم و قیام آنها استفاده می کنند به ویژه تفرقه افکنی.
خدا تو را حفظ کند و خانواده ات را که الگوی غیرتمندی بسیاری از مردم شده ای.

ناشناس گفت...

داداش بابک درود برتو سرور آزادگان ایران.
می خواستم به عبادی بگم ظاهراً بدت خیمه شب بازی دادگاه به مذاقت کم ناخوش نیومده .باید از خودت خجالت بکشی که از آزار همنوعت لذت می بری ببین هیچکس از ترس حکومت اسم شو توکامنت ها نمی نویسه معلومه تو از همپالگی های آدمخور هایی که راحت اسمتو می نویسی.برا چاپلوسی چند میگیری .هرچقدر می گیری مواظب باش به زن و بچت ندی بخورن که پول آدم فروشی بچه رو معتاد و زنو.... می کنه

ناشناس گفت...

آقا بابک
خسته نباشی دلاور. گفتی تا تحقیقاتم تکمیل نشه مطلبم را منتشر نمی کنم سعی کن مطالبت رو در حین تکمیل یه جایی یا به کسانی منتشر کنی خدای نکرده اگه گیر بیفتی ....زبانم لال اونا بتونن منتشر کنه .این اطلاعاتی هار و دست کم نگیر خیلی مواظب خودت باش
زنده و سرافراز باشی

ناشناس گفت...

Salam Babak Jan, doroud be sharafat, ke in jenayatkaran ra rosav mikoni , inha digar hich ja aberooee nadarand. maa hamegi baraye tou va hameh mobarezin doaa mikonim, motmaenan maa piroozim choon hagh ba maa ast. baz ham bedan ke tou tanha nisty baraye hamin anha hata az mordeh ham mitarsand. anha kordelani tarsoo hastand ke tanha ba zoore feshang mitavanan bashand. leza motmaenan maa piroozim. negaran nabash maa hameh ja hastym, va ba tou va hameh mobarezan hastim. khoda poshto panahat baad.
Mokhlese shouma
Arash

ناشناس گفت...

درود به شرف و غیرتت

ناشناس گفت...

اقای بابک عزیز. شما بگذر از این افراد به چند دلیل. یک یا اینها از ادمهای این رژیمند که هیچ. اینها مشکلاتی دارند که متاسفانه حل نشده و خودشون خیلی وقتها قربانیانیند که در پی فرصت برای انتقام گیری از همه کس و همه چیز هستند. دوم: گروهی که انقدر زخم خورده این رژیمند و انقدر این خشم و حسرت جلوی فکرشون رو گرفته که فقط و فقط به فکر از بین بردن همه افرادیند که در سی سال گذشته اسمی ازشون شنیدند . برای اینها احمدی نژاد و خاتمی هیچ تفاوتی ندارند. به قول لاجوردی هرکی کتاب یا مجله ای هم از مجاهدین داره باید اعدام بشه. بابک عزیز. باید اینها رو بخشید. نذار دلت برای نفرت جایی داشته باشه. ما رو نفرت به جایی نمی بره. بسیار خوشحالم که مهدی حالش بهتره . یک سری توضیحات برای کمک به این افراد توی وبلاگی گذاشتم شاید نتونی بهش سر بزنی www.greeniranian.wordpress.com به مهدی بگو حتی یک لحظه یک لحظه فکر نکنه که تقصیری داره یا لکه ای بر شرافتش نشسته. بابک جان مواظب خودت باش. مواظب خانواده ات باش. خواهش میکنم کسانی که بهت توهین می کنند رو ببخش.

ناشناس گفت...

سلام
هر وقت یاد شجاعت شما و خانواده تان می افتم بغض میکنم، اما چه تعجب که این روزا بغض دان همه پاره شده...
شاید دلیل فرزند شما برای کنکور ندادن در مقابل دلیل سهراب جای شکرگذاری بگذارد و شاید هم این تاوان در مقابل تاوان های دیگری که می دهید هیچ باشد اما می نویسم که یادمان نرود کمترین تاوان شما سرنشت ساز ترین موضوع ما جوان هاست. من امسال اول مهر به یاد فرزند شما گلی به دانشگاه می برم که جای به حقش را خالی کنم.
به امید سلامتی و آزادی شما

mojtabahojatoleslami@hotmail.com گفت...

سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند.


http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg