۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

معجزه امام خامنه اي: سارقان «نان خشك» دستگير شدند!


پديده «سرقت نان خشك» فقط مي تواند از معجزات عصر "امام خامنه اي" باشد و بس! امامي كه كور كرد و شفا نداد و همه معجزه اش فقر و فسا و تبعيض گسترده در اين سرزمين غني بود. امامي كه آرزوهايش را از زبان نماينده خودش در سپاه بيان مي كند! سردار يداله جواني مشاور سياسي نماينده رهبري در سپاه گفت: "واژه امام براي خامنه اي توجيه پذير است!" [1]
اين تلاش سپاه براي "امام ناميدن خامنه اي" در حالي است كه كشور در فقر و گرسنگي غوطه مي خورد و همين ديروز هفت نفر را در قم، به جرم «سرقت نان خشك» از يك تريلي تصادفي دستگير و زنداني كرده اند! ‍[2]
باشد. ما به خامنه اي با اين همه معجزاتش مي گوييم "امام"! به شرطي كه زودتر زحمت را كم كند و بشود "امام راحل"!

هیچ نظری موجود نیست: