۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

حاج آقا مسئلتن!!

ديروز جمعه آيت الله احمد علم الهدي امام جمعه مشهد گفت: "اگر مرغ در دسترس نیست اشكنه پياز داغ بخوريد! دشمن مي خواهد با شكم، ما را از پا در بياورد!" علم الهدی با اشاره به اين که «افغانستان انبار جو دنیاست» به دولت گفت: "برويد جو را از افغانستان وارد کنید و کارشناسان خوراک ابتکار کنند و برای جايگزين خوراک مرغ چاره دیگری بیاندیشند" امام جمعه مشهد با افتخار گفت:"رهبری فرموده اند دنیا آنقدر کوچک نیست که جایی را پیدا نکنیم که رزق مان را از آنجا تهیه کنیم!!" بعد از سه دهه حكومت بر ثروتمندترين كشور خاورميانه، ايران را به اينجايي رسانده اند كه بايد به دنبال جايگزين مرغ، بدنبال فروشندگان جو بگرديم!
درباره عوام فريبي روحانيت فاسدي كه با طمع سيري ناپذيرش، كشور را به باد فنا داده است و رياكارانه مردم گرسنه را به قناعت فرا مي خواند، بايد گفت:
حاج آقا مسئلتن!! ما حاضريم از مرغ چشم بپوشيم و اشكنه پياز بخوريم. به شرطي كه شما هم از حكومت كردن چشم بپوشيد و برويد روضه تان را بخوانيد! ما كه با اشكنه پياز هم سير مي شويم؛ اما شما بعد از اين همه اختلاس و غارت، آيا اصلا" «سيرموني» داريد؟!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

حرف حق.

ناشناس گفت...

جناب داد بزرگوار خاطرات از قسمت دهم رافراموش کردید تازه به جاهای خوب رسیده بودید که متاسفانه قطع کردید وبه بوته فراموشی سپردید