۱۳۸۸ خرداد ۲۲, جمعه

حضور بي سابقه مردم، امروز يك حماسه بزرگ بود.

اين دوعكس از يك حوزه انتخاباتي را ببينيد:

اين چند عكس را از يك حوزه در بازه زماني 4 ساعته گرفته ام. مدرسه اي با حياطي بسيار بزرگ كه دورتادور آن صفي چهارصد متري يا بيشتر تشكيل شده بود و در يك قاب عكس نمي گنجيد.حضور مردم «بي سابقه» است و هنوز ادامه دارد. مردم اين روز را با حضور ميليوني در 12 فروردين 1358 مقايسه مي كنند. يكي از عكسها با شاخص يك تاكسي زرد رنگ(متعلق به يكي از ناظران اجرايي كه از صبح تا حالا در حياط مدرسه پارك كرده) مقايسه كرده ام كه طول صف را نشان مي دهند. ساعات عكسبرداري را بعدا" روي عكسها اضافه كرده ام تا تراكم بي سابقه را بشود ديد. در طول اين چهارساعت مدام رفتم و برگشتم و حوزه هاي ديگر را ديدم كه آنها هم فوق العاده شلوغ بودند.زمان رأي گيري قطعا" تا ساعت 12 شب تمديد خواهد شد و اگر هم لازم باشد احتمال تمديد تا 2 نيمه شب هم هست. بعد از دو ساعت نوبت به ما رسيد و رأي داديم. علت اينكه عكسها از يك حوزه است اين است خواستم امكان سنجش صفها و حضور مردم در زمانهاي مختلف در يك حوزه براي بيننده عكسها ساده و ممكن باشد.

پي نوشت: امشب (جمعه) همزمان با پايان رأي گيري، از ساعت 12 تا يك نيمه شب در voa تفسير خبر صداي آمريكا مهمان خواهم بود و گزارش و تحليل خود را از اين انتخابات بي سابقه بيان مي كنم.

انشاءالله تا قبل از ظهر شنبه، خبر پيروزي قاطع يكي از دو رقيب آقاي احمدي نژاد و «پايان دولت او» را جشن خواهيم گرفت.