۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

سخنان ميرحسين، بايد از شعار به برنامه عملي تبديل شوند.

امروز در گفتگو با بخش فارسي راديو بين المللي فرانسه به بررسي مجمل و مختصري از سخنان اخير ميرحسين موسوي پرداختم. سخنان بسيار اميدبخش و راهگشايي كه اگر فقط در حيطه كلمات زيبا باقي بمانند و تبديل به برنامه هايي روشن نشوند و بخصوص اگر از سوي طرفداران جنبش سبز با دقت اجرا نشوند، ممكن است مانند سخنان زيباي ديگري كه فقط در ميان سطرهاي مجلات و روزنامه ها مدفون مي شوند، در اسارات كلام بمانند و اميدها را به يأس تبديل كند، كه چنان مباد!
همچنين درباره مطلب ديروزم در مورد اقدام سايت جنبش راه سبز(جرس) و تخريب شخصيتي درگذشته استاد شجاع الدين شفاء هم صحبت كوتاهي كردم. فايل صوتي اين گفتگو را در زير مي توانيد بشنويد.

هیچ نظری موجود نیست: