۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

شفاف سازی مواضع جنبش سبز/ یکم


جنبش سبز بمب اتمی نمی خواهد!

کودتاچیان بدنبال قدرت هسته ای هستند!

تصویری که از تحولات داخل کشورمان در ذهن دنیاست، دارد به مرور تصحیح و واقعی تر می شود. این کار مهمترین وظیفه ماست که در هر جایی و از هر تریبونی که داریم، از شبکه های خانگی و فامیلی و اینترنت و وبلاگها و... این تصویر را دقیق تر و واقعی تر کنیم.اینکه میان جنبش سبز با حکومت ولایت نظامی/سلطانی فقیه، چه دره عمیقی از فهم و درک و عمل وجود دارد.اينكه جنبش سبز براي احياي ارزشهايي متولد شده كه ارزشهايي انساني اند و در بسياري جهات نسبتي با نظام كودتايي، خونريز و متجاوز فعلي ندارد.

سه ماه و ده روز قبل مردم دنیا تصور می کردند مسائل ایران، یک دعوای انتخاباتی و داخلی است و حداکثر اختلاف نظرهایی درباره نتایج انتخابات میان چند گروه در گرفته است. با کشتار معترضان بیگناه و دستگیر های گسترده فعالان و روزنامه نگاران و بلاگرهای ایرانی، کم کم مردم دنیا متوجه شدند این اتفاقات، نشانه های بالینی یک کودتای نظامی تمام عيار را دارد و دیگر اختلافات میان دو نامز انتخاباتی موسوی- احمدی نژاد نیست، بلکه منازعات اساسی تر و بر سر مسائل ريشه ای تري مثل حق انتخاب مردم، وحشي گري و تمامیت خواهی اقليت طرفدار نظام سلطانی فقيه و قرباني شدن جمهوريت و اسلاميت و ايران در پاي جماعتي كم شعور و خونريز است. حالا مردم دنیا با ادامه جنبش صد و پنج روزه ملت و بخصوص تظاهرات بی سابقه جنبش سبز در روز ایران (قدس سابق) با بخشهای تازه ای از واقعیتهاي جنبش سبز مواجه شده اند. این جنبش اولا" بسیار پردامنه است و کاملا" مردمی و همه گير است. ثانيا" جنبشي است بدنبال صلح، حق حاکمیت مردم و دوستی با جهانیان و اساسا" اهل جنگ طلبی و دشمني با كشورها نیست. جنبش سبز روسيه و چين را بدليل حمايت از كودتا و كشتارها محكوم كرد اما در عين حال بدنبال ماجراجوئی و جنگ در جهان نيست و با دخالت رژيم كودتايي در امور داخلي كشورهايي مثل لبنان و عراق و فلسطین مخالف است. جنبش سبز با تغییر نام «روز قدس» به «روز ایران» بر این حقیقت تأكيد كرد که وقتي ملت ايران حق راهپیمایی و حق طلبی ندارد و خود مورد تجاوز و غصب قرار دارد و نمی تواند حقوق اساسیش را مطالبه کند، طبیعتا" نمی تواند و نبايد وکیل و وصي ملتهاي دیگر شود و برای آزادی ملتهای دیگر (مثل فلسطینیان) و در اصل به سود ماجراجوئي ها و امتيازگيري هاي دولت ايران در تظاهرات روز قدس شركت کند! چرا كه گفته اند چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.

جنبش سبز تريبون محدودي دارد و در داخل كشور دچار سانسور شدید رسانه اي است و در خارج نیاز به سخنگویانی دقیق و هماهنگ با حركت اصيل ملت دارد. با این همه اين جنبش بدليل اصالتي كه از توده هاي مردم گرفته، توانسته با سرعتی باورنکردنی حساب یک ملت پرشمار و متمدن را از اقلیت حاكم و دولت خونریز و متجاوز منصوب رهبري جدا کند. با اين حال هنوز هم خلأهایی هست که به زودی و به هر حال مرتفع می شوند. تا آن زمان باید هم در داخل و هم در خارج «تفاوتهای جنبش سبز» با حکومت کودتایی را دقیق نمایش دهيم و بازتعریف کنيم. نباید بگذاریم تعاریف کلی، باعث ايجاد سوء تفاهم و شباهت شكلي جنبش سبز با حکومت شود. اینجا لازم است ما بر روی نقاط اختلافمان با سران کودتاچی تمرکز کنیم و خط کشی های جنبش سبز با حکومت را در سرفصلهای مهمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، انرژی اتمی و سیاست خارجی برجسته سازیم. وگرنه ممکن است ناخواسته در جنگ رواني كودتاچيان با افكار عمومي جهان قرار بگيريم و در يك سوء تفاهم بزرگ، جنبش سبز به عنوان ملت و سربازان این حکومت منزوی به شمار آید؛ در حالی که این حکومت کودتایی، هرگز برآیند انتخاب ملت صلح دوست و متمدن ايران نیست. ایرانیان مهاجر در خارج کشور هم كه با حضور بی سابقه در اعتراضات اخیر و همین حضور آرام اما فعال خود به مردم دنیا نشان داده اند خصلت این جنبش، تغيير مسالمت خواهانه و حق طلبي غير خشونت آميز است و جنبش سبز محصول یک دعوای داخلی بر سر موضوعاتی داخلی نیست، بلکه خواسته های عمومی و مطالبات معوقه ملت ایران در دل این جنبش جای گرفته اند. با اين همه هنوز هم به روشنگری بیشتر و جداسازي حساب جنبش ملي سبز با حكومت غير مردمي آقاي خامنه اي و احمدي نژاد نیاز داريم.هرچه مسئوليت گروههاي سياسي و سران و شخصيتها در جنبش سبز بالاتر مي رود، مسئوليت آنها براي اين روشنگري و خالص سازي مواضع سبزها بيشتر و بيشتر مي شود.

مردم دنیا باید بدانند حكومت ايران در پي احياي غرور ملي ايرانيان نيست و غرور ملي ايرانيان هم با دستیابی به بمب اتمي احياء نمي شود. دنيا بايد مردم ایران را بشناسد كه بر خلاف آن عده قليلي مي انديشند كه غالبا" در تصاوير تلويزيوني حكومتي به عنوان ملت ايران نمايش داده مي شوند و شعار جنگ و مرگ سر مي دهند. ملت ايران غرور ملی خود را با دستیابی به بمب اتمی يا انكار ملل ديگر و يا با جنگ و خونريزي مطالبه نمی کنند. اینها خواسته اقلیت غاصبی است که مانند انتخابات اخير، همه دستگاههای تبلیغاتی کشور را در اختیار گرفته اند و با نمایش اين خواسته جعلي، به عنوان خواست ملی ايرانيان به دروغگویی در داخل و خارج می پردازند. سالهاست با تكيه بر اعتبار يك ملت بزرگ، آدمهاي حقيری دارند مقاصد حقيرتر خود را پيش مي برند و جنبش سبز از دل اعتراضات فراگیر به اين خيانتهاي مدام سر بر آورده و مردم را به درجه اي از شعور و بلوغ سياسي رسانده كه ديگر حاضر نيستند مورد سوء استفاده آن اقليت قرار بگيرند. طرح عامه فریب آقای خامنه ای و دولت کودتایی اش این است که غرور ملی مردم ما را با اصرار بر شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» تهییج کنند. اما جنبش سبز غرور ملي ايرانيان را در ارزشهاي ديگري ديد كه مورد اقبال ميليونها يراني قرار دارند و آنها حقوق اوليه و اساسي تري هستند كه بدون آن حقوق مسلم، كرامت و غرور و احترامي براي ملت باقي نمي ماند. ارزشهايي به مراتب اصيل تر از قدرت هسته اي؛ ارزشهايي مثل حق طلبي، آزادگي ، صلح و برادري، حاكميت ملت بر سرنوشت خويش، برابري حقوق شهروندان و آزادي در انديشه و عمل. امروز مردم ايران بدرستي آگاه شده اند كه عاقبت ماجراجویی های هسته ای، هیچ غروری برای ایرانيان به دنبال نخواهد داشت. مردم به عینه دیدند که پایه و بنای این حکومت كودتايي بر دروغ و خيانتهایی استوار است که نمونه واضحش را در انتخابات و کودتا و اتفاقات بعد از آن دیدیم و ديديد. مردم ما غرور ملی خودرا از مسیر مورد نظر احمدی نژاد و خامنه ای و با دستیابی به بمب اتمی دنبال نمی کنند. حاکمان بدنبال غرور ملی از همین نوعی هستند که خودشان گرفتارش شده اند و اين غرور نیست، تفرعن و خودپرستی فرعونی است. غروری که به جای احترام، نفرت می زاید. به جای مناعت و سعه صدر، تنگ چشمی و جاه طلبی و خونریزی به بار می آورد. غرور ملی مورد نظر آقای خامنه ای، چیزی شبیه همین نخوت و غرور و استکباری است که خود ایشان بدان دچار است و نسبت به يك ملت بزرگ نشان مي دهد. غرور بيمارگونه اي كه هيچ چيز عظش بي پايان آن را سيراب نمي كند و عاقبتي جز هلاكت ندارد. برای بدست آوردن یا تصاحب یک چنین احساس غروری به عنوان بديل غرور ملي(!)، البته که حکومت باید بدنبال سلاح اتمی و قدرت نظامی باشد. زيرا پايگاهي در ميان مردم ندارد و مشروعيت خود را بايد از روسيه و چين و كوبا گدايي كند و براي بقاي خود بدنبال تسليحات اتمی برود.

مردم ایران اما از اینگونه غرورملی دلزده و خسته هستند. مهاجران ايراني بيشتر از ما نگاه تحقيرآميز مردم دنيا به چنين ملتي را تجربه كرده اند. كيست كه نداند هيچ ملتي به صرف دستيابي به بمب اتمی صاحب غرور و احترام بین المللی نشده که حکومت کودتایی ایران دومین آنها باشد؟ از پاكستان تا كره شمالي و چين و هند بگيريد تا روسيه و حتی آمريكا هيچكدام نتوانسته اند مشروعيت خود را با صرف دستیابی به بمب اتمي تأمين كنند ولي تفکر کودتاچیان در ايران، از سالها قبل بر همين پايه استوار بوده و هست كه مي توانند با ارعاب مردم داخل و جهانیان؛ به سیادت و آقایی دست پیدا کنند و از دیدگاه آنها چه چیزی مرعوب کننده تر از سلام هسته ای؟

حاکمیت نظام با فريب و تهييج مردم بي خبر، آنها را در ماجراجوئي هاي هسته اي خود همراه می كند و در نهايت به بمب اتمي دست پيدا كند و جهان را به تمكين یا رضایت وادار سازد. آنها به همين مسير ادامه مي دهند و نهایتا" ایران و ايرانيان را به پرتگاه مخوفی می کشانند که نه تنها غرور ملی نخواهند داشت، بلکه عزت ملی ایرانیان را هم دستخوش ماجراجوئی های خود خواهند کرد و از ايران مخروبه اي به مراتب بدتر از عراق بعد از صدام حسين برجاي خواهند گذاشت.

امروز برای بقای ملت و سرزمین مادري مان ایران، لازم است مردم دنیا را توجيه كنيم تا آنها صداي ما را پژواك بخشند. ملل جهان باید بدانند جنبش سبز بدنبال دستيابي به احترام جهاني بر اساس اصول مترقي است و این احترام را با ارعاب جهانیان و بمب اتمي نمی خواهد و در 100 درصد مسائل با حکومت دیکتاتوری و دولت كودتايي ایران اختلاف نظر دارد. مردم دنیا ممكن است ندانند معنای ضمنی نامه نگاری میرحسین موسوی (رئيس جمهوري منتخب ملت) با آیت الله منتظری (نماد مرجعيت پاك ديني) چيست؟ شايد ندانند جنبش سبز بدنبال قرائت اصيل ديني فارغ از حكومت داري است. شايد ندانند معناي مورد نظر سران جنبش سبز از مفاهیم مذهبی یا سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی، هيچ سنخيتي با مراد و مقصود حکومت طالبانی آقاي خامنه اي و جنتي و احمدی نژاد ندارد. باید با وضوح به آنها فهماند بین جنبش سبز و نظام تحت رهبری آقای خامنه ای چه دره عمیقی از فهم عمومی و مواضع سیاسی وجود دارد. باید برای مردم و دولتهای ناآگاه توصیف کرد بین دولت سبزی که میرحسین موسوی در نظر داشت با دولت ناپاک و متجاوزاحمدی نژاد چه تفاوتهای فاحشی هست؟ و مردم خواهان تغییر، بدنبال تغییر در تصویری بودند و هستند که دنیا از ایران در ذهن داشت و به اشتباه احمدی نژاد را نماد جامعه ایرانیان می پنداشت. چه در زمینه حقوق بشر، یا انرژی اتمی و ماجراجویی های منطقه ای که هر کدام سرفصل های مهمی هستند و جاي توضيح دارند. باید موضع روشن جنبش سبز را در خصوص همه این مسائل وضوح بخشیم تا مردم دنيا دچار سوء برداشت نشوند. هرگونه «تعلل کردن» ما در روشن کردن نقاط اختلافمان با حکومت کودتایی ایران، تعلل پرخطری است و فقط به بدفهمی دنیا دامن می زند و اتفاقا" حکومت کودتایی ایران سعی دارد درها بر همان پاشنه یعنی «سوء تفاهم بین المللی» بچرخند تا او زمان کافی برای دستیابی به بمب اتمی را پیدا کند و ديگر با بمب و تهديد و ارعاب جهانیان حكومت كند. درست مثل حکومت قذافی در لیبی. این سوء تفاهم که حکومت ایران مدعی است «مردم ایران انرژی هسته ای را برای احیای غرور ملی خود می خواهند» و پشتیبان حکومت برای دستیابی به بمب اتمی هستند، سوء تفاهم خطرناكي براي تمام ايرانیان است كه بايد به بهترين شكلي پادزهر آن را تهيه كنيم و نگذاريم جنبش سبز را در لكنت یا سانسور رسانه اي فعلي، به دام چنين سوء تفاهمي بكشانند. لازم است در جنبش سبز چه در بدنه داخلی و چه در سطوح خارجی به روشنگری بیشتری دست بزنیم. در شعارها، نوشته ها و بیانیه های خود بر این حقیقت تأکید کنیم که جنبش سبز درباره مقوله انرژی اتمی دقیقا" دیدگاهی صلح آميز، قانونمند و هنجارپذير دارد و ابدا" اجازه ماجراجوئي اتمي به سران رژيم كودتايي را نخواهد داد. تدقیق و ظریف کاری در این مقوله بسیار حیاتی است. باید نظرمان را واضح و بی تکلف بگوییم که جنبش سبز بدنبال احیای حق حاکمیت رأی مردم است و عموم مردم ایران، از اساس مخالف دستیابی به بمب اتمی و ماجراجوئی در عراق و فلسطین و لبنان هستند. در این صورت می توان و باید، سمت و سوی تحریم ها و تهديدهای بین المللی را از مردم دربند ایران به سوی حاکمان نامشروع بگردانیم. می توان و باید از فجایع انسانی بعدی جلوگیری کرد وگرنه اين اقليت نامشروع، همزمان با نابودي خويش، كشور را به ورطه نابودي خواهند كشاند.

بايد اين حقيقت بزرگ را به باور جهانيان برسانيم كه ملت ایران از جنگ بیزار است و تسلیحات هسته ای و بمب اتمی نمی خواهد، بلکه بدنبال آزادي، عدالت ، دموکراسی و صلح جهاني و حق انتخاب نوع زيستن خويش است. در عين حال كه خواهان استقلال و حفظ تماميت ارضي سرزمين خود هستيم و اجازه تجاوز دشمن خارجي را نمي دهيم، اما عجالتا" بدنبال نجات كشورمان از چنگال اين اقليت متجاوز و کودتاچیان غاصب هستيم كه كشور را به قهقرا مي برند. این پیام را باید با وضوح و تکرار به گوش مردم سایر کشورها برسانيم که اگر در ایران، مردم و رأي ملت حاکم نباشند، تضمینی برای هنجارشکنی غاصبان حکومتی فعلی نیست، که ايرانيان با رژیم کودتایی تفاوت اساسی دارند و متمدن ترين ملل جهانند و هیچ خطری از سوی مردم ایران (نه حکومت کودتاچی کنونی) ساير مردم جهان را تهدید نخواهد کرد. این گوشه ای از کار ماست. اینکه تصوير ايرانيان را در ذهن جهان تصحيح كنيم و بگوييم تنها همین اقلیت کودتاچی است که بعد از سرکوب جنبش حق طلبانه مردم ایران، به سرعت به دنبال ساختن بمب هسته ای است و از حالا چنگ و دندانش را به کشورهای دیگر نشان می دهد. جنبش سبز در صد و شش روز اخير اين تصوير نادرست را از ذهن بسياري از ملل جهان زدوده و اين حاصل تلاش همه كوشندگان اين جنبش ملي بوده است. اما هنوز به نو به نو کردن اين روشنگريها و تداوم تصحيح چهره ايرانيان نيازمنديم.

واقعیت این است که امروز امنیت ایران زمین به خطر افتاده و تیغ زهرآلود، به دست گروهی زنگی مست افتاده است. کودتاچیان در مراکز پنهان که هفته قبل یکی از آنها افشا شد، مشغول ساختن تجهیزاتی هستند که بر خلاف قوانین بین المللی و صرفا" براي دستیابی به تسليحات اتمي برپا شده اند و اگر مسئولانه در ميدان نباشيم، عاقبتی شوم از تحریم گرفته تا جنگ را بر ایران تحمیل خواهند کرد. نباید و نمی توانیم گوشه ای بنشینیم و این فاجعه عظیم را تماشا کنیم. باید مراقب باشیم احمدی نژاد و حکومت نامشروع فعلی، دارند آتشی می افروزند که ممکن است هیزم آن ملت ایران و این سرزمین استبداد زده باشد. با هر وسیله ای، با هر رسانه ای، باید حساب ملت صلح دوست ایران را از جریان خشونت طلب حاکم جدا کنیم. بخصوص تکیه بر این حقیقت که «ما بمب اتمی نمی خواهیم» و جنبش سبز خواهان اصول انسانی مانند صلح، برابری ، آزادی و عدالت است اهمیت اساسی دارد.

تردید نکنیم که حکومت نامشروع ایران در حال سقوط و نابودی است و دیکتاتورهایی مثل صدام و خامنه ای به هنگام سرنگونی و سقوط خود، کشور را هم به ورطه تباهی و نابودي می کشند. مراقب باشیم این حاکمان زبون در حال گریختن از این سرزمین دیرین، کشور عزیزمان را به آتش جنگ و تباهی و نیستی نکشانند و مام وطن را نابود نکنند. این مسئولیت سنگین همه ما در این برهه زمانی است. لازم است هر کجا که هستیم و با هر وسیله ای که در اختیار داریم، مسئولیت خود را به انجام برسانیم. یاحق!

۴۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز از دیدن نوشته جدیدت خوشحال شدم.دیکتاتورها از سرنوشت همدیگر درس نمیگیرند، این حکومت فکر می‌کند با داشتن بمب اتمی‌ تا آخر دنیا میتواند استوار بماند، غافل از اینکه شوروی با آن همه تکنولوژی هوا فضا و موشک‌های بالستیک اتمی‌ آخر فرو پاشید، آنها شاید توانستند در نبرد سرد خارجی‌ مقاومت کنند اما سیاست‌های توتالیتر دخلی آنها و اتحاد مردم آن کشور نظام پوسیده استالینیستی را به زانو در آوردند. حالا رژیم جمهوری اسلامی پا جای پای الگوی خود گذشته به این امید که استوار بماند. اما اتحاد مردم در جنبش سبز این نقشه آنها را نقش بر آب خواهد کرد. به امید سرنگونی رژیم به دست توانای ملت ایران.

مخلص تو محمود

ناشناس گفت...

به اعتقاد من بهتر است که در حرکت اعتراضی بعدی شعار مردم صلح و آزادی و رد تسلیحات هسته‌ای باشد. هیچ چیز به اندازه حرکات و شعارهای اعتراضی داخل کشور در عرصه بین المللی تأثیر گذار نیست.

مریم گفت...

بابک جان باز هم از دیدن مطلب جدید
و البته زیبای شما خوشحال شدم
من فکر میکنم همونطور که دوستمون هم گفته باید دنبال شعارهای جدید با محوریت رد سلاح هسته ای باشیم
دست اهریمنان خون آشام از شما دور باد!
VVVVVVVVVVVVVVVVV

ناشناس گفت...

Salam Babak Jan
Khosh-halam kardi mesle hamishe.
Az shoma va khanevadeh mamnoon hastaim.
Khodavand_E_Iran Zamin Negahdar
FA

ناشناس گفت...

سلام بر قهرمان من
من به تمام حرف هايي كه مي زني معتقد هستم و كاملا با نظر تو موافقم.
نمي دونم چراها شايد به دليل اين كه اين مطلبي رو كه مي خوام بگم نقل قول از يكي از آدمهاي درست و حسابي در زمينه فيزيك اتميه، به همه اين بازي ها شك مي كنم.
مي دوني چهارشنبه گذشته توي محفلي بوديم كه يكي از حاضران كه اتفاقا دكتراي فيزيك اتمي داره مي گفت تمام اين مسائلي كه مي گن شوي سياسيه و اينها هيچي ندارند و فقط دارند بازي مي كنند از طرف ديگه سران كشورهاي ديگه هم مي دونند كه اينها هيچي ندارند و وارد اين بازي شدند تاريشه ديكتاتوري اينها رو مثل صدام از بيخ و بن در بيارند باورت نميشه ولي من وقتي اين حرفها رو مي زد شوكه شده بودم و به شدت براي ايران ترسيدم ترسيدم از اينكه نكنه ايران عزيزمان نيز سرنوشتي مثل عراق پيدا كنه .
نمي دونم بابك جانم به هر حال چه اينها شوي سياسي باشه چه واقعيت داشته باشه ملت ايران بمب اتم نمي خوان اون چيزي كه ما مي خواهيم آزادي آزادي آزادي ....... و آزاديه!
خيلي خيلي خوشحالم كه مطلب جديد گذاشتي و مارو هم از حال خودت با خبر مي كني هم پيام هاي سبزت رو به گوش ما مي رسوني تا براي همه بفرستيم.
خيلي عزيزي پس خيلي مواظب خودت باش.
يا علي!

Sia گفت...

بابک عزیز, سه روزی است که از نیویورک برگشته ام. جمعیت عظیمی برای اعتراض به حضور این عوضی (احمدی نژاد) از سراسر آمریکای شمالی به نیویورک آمده بودند و در جلوی سازمان ملل تجمع کردند. این حقیر هم بنا به وظیفه انسانی و ملی در این تظاهرات شرکت کردم. البته در این تجمع گروه های مختلف حضور داشتند ولی حضور سبزها چشمگیر بود. چیزی که در حال حاضر فوق العاده اهمیت دارد یکی اتحاد تمام ایرانیان مخالف رژیم است که باید به هدف مشترک فکر کنند و از اختلاف بپرهیزند. نکته دوم این است که آقایان موسوی و کروبی باید مواضعشان را در قبال ولایت فقیه هر چه زودتر به طور واضح بیان کنند. بعضی بر این عقیده اند که دلیل اینکه رژیم این آقایان را دستگیر نمی کند این است که اگر شرایط خیلی بحرانی شد و دیگر از کنترل اوضاع عاجز ماندند, به این آقایان متوسل شوند تا رژیم از سرنگونی نجات پیدا کند چرا که هیج کدام از این آقایان خواهان سرنگونی رژیم نیستند و معتقدند که با اصلاحات می توان رژیم فعلی را نگه داشت. این چیزی است که من را واقعا نگران می کند. آقای موسوی سالیان دراز از سیاست دور بودند و به نظر من وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شدند, تحلیل درستی از شرایط حاکم بر کشور نداشتند. این عزیزان باید هر جه زودتر مطالبات بر حق مردم را درک کرده و مواضع خودشان در قبال وضعیت کنونی و همجنین آینده روشن کنند تا باعث هرز رفتن نیروی جنبش سبز و تعویق در رسیدن این جنبش به اهداف خود نشوند. مبارزه با این رژیم از مبارزه با یک رژیم اشغالگر به مراتب سخت تر است زیرا این اشغالگران در لباس خودی میهن عزیزمان را اشغال کرده اند و این مبارزه را چند برابر سخت تر می کند. رمز پیروزی توکل به خداوند و صبر با برنامه ریزی است.
به امید آزادی هر چه زودتر ایران عزیز.

ناشناس گفت...

آدم هاي بي هويت، خود كم بين و مفلوك هستند كه رفتارهاي خود را بر اساس قضاوت ديگران تنظيم مي كنند و چون فاقد جهان بيني شخصي هستند، معيارشان نظر بقيه است. بنده هيچگاه حكومت فعلي ايران را به رسميت نشناخته ام. در عين حال هنگامي كه مي بينم در بين مخالفان اين حكومت چه آدمهاي كم ارزشي وجود دارند كه خواه ناخواه با هم در يك اردوگاه قرار داريم، دچار احساس دلسردي مي شوم.

منصور گفت...

درود

دانشجویان دانشگاه تهران سنگ تموم گذاشتند.

وعده دیدار ما - جمعه ورزشگاه ازادی ( که سی سال است در آن آزادی نیست).

آقای داد به نظرم مطلبی باید بنویسید در همه گیر بودن این جنبش. یعنی افراد با هر تفکر سیاسی و دین و مذهبی و بدون اعتقادات مذهبی میتونن عضو این جنبش باشن.

متاسفانه من با گروهی این مشکل رو دارم که میگن این جنبش متعلق به اصلاح طلبان است. باید همه ایرانیان حس کنند که این جنبش برای آنهاست. از مشروطه خواه سکولار و جمهوریخواه سکولار و مجاهد و کمونیست و لیبرال و...

ما به تک تک ایرانیان به هر عقیده سیاسی و مذهبی احتیاج داریم.

پیروز باشید

ناشناس گفت...

از باد مخالف مهراسید که بادبادکها با باد مخالف به هوا میروند.سلام اقای داد
نوشته ی آخر شما بسیار انرژی بخش بود.
امیدوارم به زودی همه با هم پیروزی را جشن بگیریم

بدرود


مارال

ناشناس گفت...

پیشنهاد شعار جدید:

احمدی خون آشام
بمب اتم نمی خوایم

ناشناس گفت...

درود بر تو بابك جان

هميشه سلامت باشي

مهدي زهرا پشت وپناهت

ناشناس گفت...

درود بابک عزیز
ممنونم که به این موضوع بسیار مهم پرداختید . خیلی دغدغه داشتم که در کامنت پست قبل هم درخواست کردم .میهن عزیزمان و ما ایرانیان در دشوارترین و حساس ترین زمان تاریخی قرار داریم که هر گونه حرکت تعیین کننده سرنوشت ما و ایران خواهد بود . این کودتا گران مسلما" ایرانی نیستند و ماموریت دارند که این کشور را نابود کنند و تمام رفتارشان بر پایه همین برنامه ریزی شده است .
این همه مشکلات گوناگون در این مملکت هست , اونوقت من نمیدونم انرژی هسته ای برای پس مرگشون میخوان؟! دو سال و اندی از بساط سهمیه بنزین میگذره پولش و چکار کردند ؟!این همه انرژِی چه گلی سر این مردم و مملکت زدند که حالا با این یکی بزنند ؟!
امروز روز شعار مرک بر دیکتاتور نیست , روز شعار استعفا , استعفا نیست ! امروز روز سردادن آزادی ایران است , روز نجات ایرانیان اصیل و خداپرست و صلح دوست است . باید در یک مناسبتی نزدیک و هر چه زودتر همگی اعلام کنیم که راه ما از این احمقها جداست , ما انرژی هسته ای نمیخواهیم .
کشورهای حهان اگر مشکلی با این مسئله دارند مستقیما" با مسببینش برخورد کنند و مردم را از این بازی مسخره جدا کنند .
وقت تنک است . همچنان که در روز ایران برخواستیم باید باز حرکتی نو کنیم . احمدی نژاد و خامنه ای و دار و دسته شان تمام شده اند, دارند از آخرین حربه شان استفاده میکنند . هشیار باشیم.
با سپاس بابک عزیز
"آزادی"

ناشناس گفت...

salam.khodaro shokr ke khoobin in entekhabat ba hameie talkhiash baraie man shirinie bidar shodan az khabe zemestoonio hamrah dasht.ta ghablesh hame chiz khakestari bood.hala vali sabze.be khosoos ke ba shoma ashna shodamkhoda poshto panahetoon.v.

Abri گفت...

سلام جناب داد و شب پاییزی تون بخیر.
با نظر دوستان موافقم ، در حال حاضر تنها رسانه ایی که در داخل در اختیار جنبش هست شعاره که نتیجه مثبت اون رو در مورد << نه غزه ، نه لبنان ...>> دیدیم ، از این طریق میتونیم موضع صلح طلبانه مون رو به گوش همه برسونیم. اما چیزی که به شخصه موجب نگرانی من شده مصادره جنبش سبزه. میدونم که مقایسه این جنبش با انقلاب 57 کار اشتباهیه چون زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن ولی نگرانم همون طور که حرکتی که توسط نیروهای چپ در ایران شروع شد و نهایتا توسط نیروهای مذهبی مصادره شد دوباره به شکل دیگه ایی ظهور کنه. فکر کنم باید حواسمون و خیلی جمع کنیم. خوشحال میشم نظرتون و راهکارهاتون رو در این زمینه هم ارائه بدید.
مواظب خودتون باشید و به پناه امن خدای مهربان میسپرمتون.
به امید جشن آزادی...

ناشناس گفت...

بابک جان سلام

همیشه در پایان نماز تو را دعا می کنم و می گویم ای خداوند مهربان بابک و خانواده عزیزش را از شر جنایتکاران و خون آشامان این حکومت دجال محفوظ بدار .
آقای منصور مطالب بسیار جالبی را در کامنت خود عنوان کرده مثل این جمله : "افراد با هر تفکر سیاسی و دین و مذهبی و بدون اعتقادات مذهبی می توانند عضو این جنبش باشند" و حقیقتا باید اینگونه باشد.

حکومت بر پایه دین 30 سال است که دمار از روزگار ملت ایران در آورده و حکومت آینده ایران باید مطلقا مردمی و بر پایه دموکراسی بنا گردد. دین هر شخصی برایش محترم است اما نباید دین در حکومت دخالتی داشته باشد-الان اکثر مردم می فهمند که دین از سیاست باید جدا باشد یعنی چه ! دیگر نباید دانشجویی که نمی داند کفن چند تکه است از تحصیل محرومش کنند!

و اما دم دانشجویان دانشگاه تهران که دانشگاه مادر است و بقیه دانشگاهها چشم به آن دوخته اند واقعا گرم !

بابک جان مواظب خود و خانواده محترمت باش - تو با این از خود گذشتگی که می کنی همچون تاج سر مایی ! مولا و سرورمان حضرت مهدی (ع) مواظب و نگهدار تو است .

محمد.

ناشناس گفت...

بابک داد عزیز از نوشته خوبت سپاسگزارم. حرفهای دل من را زدی. برای کسانی که با زبان استدلال خود نمی توانم قانعشان کنم که "انرژی هسته ای ..." تنها برای فریب آنهاست, بسیار مفید است. نسخه ای از نوشته ات را به آنها میدهم. باز هم بار دیگری را تو به جای ما برداشتی. چقدر شرمنده تو و خانواده ات باشیم!

سبلان سبز گفت...

از روز گذشته با نصب چندین انتن و تقویت سیگنالهای HI POWER پارازیت تقریبا کلیه کانالهای فارسی زبان ماهواره ای غیر از VOA در مناطق مرکزی ، شمال و شمال غرب تهران عملا از دسترس خارج شدند . این تحرکات که پیش تر و بعد از وقوع کودتا و وقایع پس از آن با شدت کمتری از سوی سپاه آغاز شده بود حال تنها با گذشت یک روز از خرید شرکت مخابرات توسط سپاه ، مجددا آغاز گردیده است . کارشناسان یکی از دلایل این امر را محبوبیت فوق العاده کانال فارسی زبان “فارسی1″ و تاثیر آن بر کاهش چشمگیر مخاطبان صدا و سیما به عنوان اهرم جریان ساز نظام میدانند . به نظر میرسد که با توجه به آثار سوء این امواج که در دراز مدت باعث ایجاد انواع ناراحتیهای پوستی ، سرطان و خون میگردد ، تنها مسئله ای که کوچکترین اهمیتی برای دست اندرکاران این تهاجم الکترونیک ندارد ، جان و سلامت شهروندان تهران است .

ernesto گفت...

سلام
بابک عزیز و
خطاب به ملت سبز ایران
لطفا برای درخواست از مراجع برای شکستن سکوتشان در مقابل این همه ظلم ستم در ایران لینک زیر را امضا کنید.

http://www.petitiononline.com/gr1361/petition.html

Arash Iraniye Azad گفت...

سلام آقای داد قهرمان. صفحه ای در فیس بوک به نام شما وجود دارد که با توجه به شرایط اینروزها نمی توان نسبت به تعلقش به شما اطمینان نمود. اگر ممکن است لطف کنید و در یک پی نوشت ، در اینباره توضیح بفرمایید تا اگر دامی از سوی امنیتچیهای دولت کودتاست ، دوستان آگاه گردند و در غیر اینصورت با فراغ بال میهمان صفحه تان گردند

ناشناس گفت...

سبزها کمی بخندند:
میگن ساعتهایی درست شده که باهر دروغ عقربه اش یک دور می زنه از ساعت مربوط به احمدی نژاد به عنوان پنکه ی سقفی استفاده می کنند.

ناشناس گفت...

سلام بابک جان
خسته نباشین. در مورد خصوصی سازی و اینکه نهایتا منجر به فقیرتر شدن مردم خواهد شد و اینکه دولت کودتا هدفش همین بالا کشیدن اموال عمومی واسه خودش و روسای اسرائیلیش هست،بنویسین.
با تشکر

شیلا گفت...

آرزویی دارم..

p.s گفت...

سلام اقای داد عزیز
خیلی خوب این موضوع را روشن کردید موضوع هسته ای تنها حربه باقیمانده...
در این چند روز ترکیب زجراور حمله نظامی به عنوان راه حل را از خیلیها بهتر است بگم خیلی از این توهم زدگان شنیده ام اما من میگم حمله نظامی تنها راه نجات کودتاچیان...
بیگانگان هیچ گاه نمی توانند خیرخواه کشور و ملت ایران باشند و ازادی و دموکراسی حقیقی را به ما هدیه بدهند والبته این طبیعی است به خاطر منافعشان اما وای به حال کشور و مردمی که به دست بیگانگان ازاد شوند یا چشم به راه انها باشند ...
حفظ غرور ملی به این هم است که وقتی اسم ایران می اید کسی به یاد تجاوز و شکنجه و قتل نیفته حفظ غرور ملی به سهم ایران در دریای خزر هم مربوط میشه به حفظ کرامت مردم یک کشور هم مربوط میشه و خیلی موارد دیگر که ظاهرا در تعریف غرور ملی انها نمیگنجه.
چند روز بود نتونستم بیام اینجا دلم خیلی تنگ شده بود.خوش به حال شما که ثروت و مکنت حقیقی شما را در برگرفته است این ثروت که اینقدر به خدا نزدیک شده اید...

ناشناس گفت...

Babak Jan Salam,
Daneshgah bish az harzamane digar BIDAR ast.
Zendeh baad Daneshjo
Zendeh baad Azadi
Zendeh Baad Iran
13 Abaan
16 Azar
Khodavand_E_Iran Zamin Negahdar
FA

ناشناس گفت...

خواهش مي كنم ضمن اينكه مراقب خود هستيد بيشتر مطلب بنويسيد

ناشناس گفت...

رئیس جمهور ما میرحسین موسوی

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
حکومت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم هرگز

زنده با جنبش سبز آزادي

pouya گفت...

سلام بابک عزیز
بسیار زیبا و چه زیبا نوشتی روز ایران ( روز قدس سابق ) اشک بر روی گونه هایم جاری گشت که وای بر ما که روزی به پاکی ایران در تقویمان جایی ندارد باشد که بازیابیم تاریخ زیبای خویش را

مهرگان نگهدار شما

mariam گفت...

با سلام خدمت جناب داد عزیز و مقاوم و همراهان خوب این وبلاگ! ذکر یک نکته را ضروری دیدم. عده زیادی از مردم حتی کسانی که در زمان انتخابات تاحدی فعال بودند پس از آغاز تحرکات جدید و سازمان یافته جنبش خود را کنار کشیده و در پاسخ می گویند من که عضو جنبش سبز نیستم! مگر غیر از این است که همه ما که در انتخابات شرکت کردیم و با امید به آینده ای بهتر رای دادیم و با رعایت همه قوانین منتظر نتایج نهایی شدیم و باقی ماجرا.... عضوی از این جامعه بزرگ شبز اندیش هستیم؟! نگذاریم نام جنبش سبز و زیبایمان فقط به نام عده ای خاص ثبت شود. این حرکت بزرگ ملی همان طور که مهندس موسوی هم اشاره کردند متعلق به همه ایرانیان آزاد اندیش و عدالت خواه و روشن ضمیر است که در کودتای اخیر ضربه هولناکی از جانب دولت جنایتکار متحمل شدند. رمز موفقیت ما در مقابل دولت و حکومت کودتاچی اتحاد و به کاگیری همه پتانسیل ها موجود است.

ناشناس گفت...

بابک عزیز
سلام بر شما
امیدوارم کسالت های خانواده محترم برطرف شده باشد و سلامتی برقرار شده باشد.
بعد از اینکه دانشجویان غیرتمند سبزاندیش پوزه دولت کودتا را به خاک مایدند و حق حداد حامی قاتل و لاریجانی بیخبر از عالم را کف دستش گذاشتند، این دو روز آخر هفته باید منتظر فشار جهانی و حماقت قابل پیش بینی رژیم در استادیوم آزادی باشیم. دست مریزاد از نوشته های پرمغز و خدا پشت و پناهت

ناشناس گفت...

امروز خبر فوت خانم دمتر فرشته گودرزی را شنیدم.
پزشکی که 58 روز قبل به در مطب خود مشغول مداوای مجروحان کودتای انتخاباتی بود و توسط لباس شخصی هامورد حملهقرار میگیرد.به کما میرود و امروز کشته میشود.
یادمان باشد این کودتاچیان بویی از انسانیت نبرده اند و هنوز نفهمیده اند پزشک که باشی کارت مداوا است و نجات جان دیگران.حالا بیمار هر که میخواهد باشد.
بر این بانوی فداکار و پزشک مسئول درود میفرستم و یادش را گرامی میدارم.
میگویند مادر ساسی مانکن بوده.


دکتر مارال.ب
بدرود

ناشناس گفت...

دروووود

اقا اینها همه اش جنگ زرگریه نه اتمی ونه موشکی درکاره, این موشکهایی هم که دیدین در این چندروز اخیر هوا کردن همه اش وارداتیه.
کدوم ادم ساده ای باور میکنه کشوری که یک ماشین ساده نمیتونه درست کنه و خودروی ملی اش (سمند) همان پژوی فرانسه است, ماهواره بفرسته وبا موفقیت در مدار قرار بده, هر روز انواع موشکهای پیشرفته ودوربرد بسازه
شما بگین پس این میلییارد ها که میگن گم شده کجاست؟؟ خوب این موشکها که مفتی نیست
امریکا فقط وفقط میخواد که وجود دیکتاتور در ایران مستدام باشه

ناشناس گفت...

babak jan, moafagh bashi,... zende bad jonbesh sabz, zende bad "taghiir baraye iran" zende bad azadi.

ناشناس گفت...

سلام
همین که کامنت ها را چک کردید، نشانی از سلامتی شما دارد.
با امروز این چهارمین روزی است که مطلب جدیدی در وبلاگ خود نگذاشتید.نمیدانم سلامت هستید یا نه؟
اما میدانم خدا پشت و پناهتان است.
به امید روز های پیروزی نهایی.مارال

ناشناس گفت...

امیدوارم روز جمعه در ورزشگاه آزادی شاهد یک قدم بزرگ به سمت پیروزی سبزمان باشیم.

ورزشگاه آزادی را سبزپوش کنید، ایرانیان.


هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.
علامت VVVVV را فراموش نکنید.شاد باشید

کوروش گفت...

درود بر شما آقای داد گرامی

پیش از هر چیز کهن آیین پاییز و جشن ملی " مهرگان " را به تمام ایراندوستان تبریک میگم. در این روز دلاور مرد آزادیخواه ایران زمین یعنی " کاوه آهنگر " بر علیه ضحاک قیام کرد. امسال این جشن با قیام ملی مردم ایران همزمان شده است.

مطلب دیگه اینکه:
مهندس موسوی با این لحن بیانیه هاشون دیگه کم کم دارن منو از رای که بهشون دادم پشیمون میشم. این جمله " جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر " هر بار که توسط ایشون گفته میشه من از ایشون نا امید میشم. حداقل مثل آقای کروبی صحبت کنند.

واقعا چند در صد از کسانی که به آقای موسوی رای دادند با کلیت این نظام و قانون اساسیش موافق هستند؟ خوش بینانه نگاه کنیم بیش از 10 یا 20 درصد نیستن. سایرین همگی مخالفان ریشه ای کلیت نظام هستیم که امید داشتیم این بار با تجربه 8 ساله ای که از دوران خاتمی داشتیم یک گام بلند به سوی دموکراسی و آزادی ایران برداریم.

خسی بر موج گفت...

ديكتاتور ايران در پيش خود چه انديشيده است؟نمي دانم!!
تمام فرزندان ملت را در بند كرده است و آنگاه به برقراري حكومت "عدل جهاني" در دنيا مي انديشد و حرف از برقراري" حقوق بشر!!" در دنيا مي زند.سرمايه ملي مردم را هم به سپاه ارزاني كرده است مثل صدا و سيماي مردم را كه به دوستان انحصارطلب خود بخشيده است تا از اين به بعد ديگر بصورت رسمي در حرفهاي تلفني و ارتباطات مردم نيز شنود كنند همانطور كه قبلا اين كار را بصورت نهاني ميكرده اند.و اكنون كه به بمب اتمي مي انديشند و مي خواهند حرف ناحق خود را با بمب به زور به دنيا القا كنند.هدف خميني از انقلاب اين بود؟آيا اينها خجالت نمي كشند از خانواده خميني كه آنها را غير خودي ناميده اند آيا چيزي به نام "حيا" را ميشناسند؟آيا تاريخ را مطالعه نكرده اند كه بدانند تاج و تخت به هيچكس وفا نكرده است كه بخواهد به آنان وفا كند؟و نمي دانند كه روزي كه بخواهند بروند وضعشان از وضع شاه خيلي بدتر است؟
اينجانب به دنبال آن توهين بزرگ به ملت كه اينها كردند و پيامهاي كوتاه را قطع كردند هيچ پيامي نفرستادم از اين به بعد هم كم كم مي روم تا ارتباطات تلفني خود رابا تلفن همراهم به صفر برسانم و بدين وسيله آنها را در راه كثيفي كه در پيش گرفته اند ناكام بگذارم و هم ضرري به آنها زده باشم و هم اعتراضي كرده باشم به دخالت سپاه به اين امور كه تمام جامعه را به باد توهين گرفته است و از تمانم ملت ايران ميخواهم كه با من در اين راه همقدم شوند وظيفه ما مبارزه است.يادمان نرفته است كه هدف از تشكيل سپاه "كمك به مردم" بوده است همانها كه مهدي باكري و احمد متوسليان را مي شناسند اين را ميدانند كه هدف سپاه كمك به مردم بوده است حال آنكه اين روزها سپاه درست "در مقابل مردم" ايستاده است و به نفع رهبر ديكتاتور ايران به شعور مردم ايران توهين ميكند.

khash گفت...

ok chand rooze post nadadin badjoori negaran shodam, lotfan khabari az khodetoon bedin

ایرانی گفت...

سلام بر تو ای قهرمان
بابک عزیز واقعا خواهشمندیم امور امنیتی را شدیدا رعایت کنی چون خدای نکرده بازداشت شما ضربه ای است هولناک به کسانی که بخواهند راه شما را در پیش بگیرند
به امید آزادی

ناشناس گفت...

با درود بر بابک داد/به نظر من بهترین بیان وضعیت فعلی کشور در سایت ستاره قطبی به شعر سروده شده که نمونهای از ان را می اورم آرزویی دارم.
در همین کوچه مرگ، متولد شده است.
روی یک شاخه سرما زده در فصل بهار،
توی دستان پر از خالی یک کودک خُرد،
روی گیسوی پریشان صنم ـ دختر درد،
توی چشم پسر دستفروش شبگرد.. .

آرزویی دارم،
قد علم کرده به پای دیوار.
پای دیوار بلند انکار،
که به یک وعده پوچین بهشت،
غیرت مادر گم کرده سحر را،
به جهنم سوزاند..

آرزویی دارم،
که بسان گل یاس،
روی دیوار و در مدرسه ها می پیچد،
تا صداقت را فریاد کند،
و شهامت را آزاد کند،
و به رسم خورشید،
و به ابزار درخت دانش،
سرزمینم را آباد کند.

آرزویی دارم ،
که به هر گوشه شهر،
پای هر پنجره ای بیدار است؛
« راه بر دادگه تیره دلان می بندد »
سوی هر رهگذری می خندد.
دل به دستان گره کرده زعشق می بندد؛
دختران و پسران
پسران و پسران
دختران و ایشان..

آرزویی دارم،
حک شده بر نفس یارانم.
می دمد بر سحر ایرانم.
رنگ صبح و نور است،
عشق در زمزمه های دور است،
جبهه ای از شور است،
وحدتی ناب، وز این منصور است،
دشمن دیو بد منفور است،
چشم دیو از تب عشقش کور است..

آرزویی دارم.
روی گیسوی شب انگار پدیدار شده..،
بر در خانه غربت، تب دیدار شده.
گرچه آواره ی آزاده ی در راه، ولی،
کشتی عشق و امید و فتح و ایثار شده.

آرزویی دارم..
ادرس این سایت که اشعار زیبایی داردhttp://polaris-in-greensky.blogspot.com/

شهرزاد گفت...

با سلام به شما آقای داد عزیز

من نظرم در مورد جنبش سبز اینه که نباید منتظر کشورهای دیگه باشیم تا حقانیت ما رو ثابت کنند ما خود خود مردم ایرانیم که می تونیم حقانیت خودمونو اثبات کنیم جنبش سبز بمب اتم نمی خواد کشور های دیگه هم به فکر منافع خودشونن تا با این رژیم پست و دیکتاتوری مذاکره کنند مــــــــا خود مردم ایراااااااااان می تونیم به هدفی که شایستگی اونو داریم برسیم
در مورد بیانیه اقای موسوی هم خب من بهشون حق می دم این طوری در مورد این رزیم دیکتاتوری بیانیه صادر کنن خب ایشون آزادی که اقایان کروبی و منتظری وصانعی و.... رو ندارن
نمی تونن با صراحت حرف بزنند

یا علـــی
حق نگه دارتوووووون

mojtabahojatoleslami@hotmail.com گفت...

سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند.


http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg