۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

شما «اميد» را حس مي كنيد؟

شما «اميد» را حس مي كنيد؟

دارد اتفاق مي افتد!

داريم «بت» ها را مي شكنيم!

خانوادگي، دسته جمعي داريم سخت ترين روزهاي زندگي مان را مي گذرانيم؛ ولي اميدمان هنوز زنده و بشاش و پابرجاست به اينكه سحر آزادي، حقيقتا" نزديك شده است. نمي دانم اين اميد از كجا مي آيد؟ اما به سراغ خيلي ها آمده است. مردم «اميد» را حس كرده اند. خيلي از نااميدهاي سه ماه قبل، الان به آزادي و پايان اين نظام جنايتكار و ظالم اميدوار شده اند! نمي دانم اين چگونه احساسي است كه هر كسي را در شهر و روستا مي بينيم، مي گويد دارد احساسش مي كند. برق تازه اي در چشم بعضي ها مي بيني كه نمي ديدي! شما چطور؟ آيا حس نمي كنيد چيزي درونتان بيدار شده كه تا همين سه ماه پيش هم نبود؟ ممكن است الان خوشحال و شاد نباشيم، يا حتي سوگوار عزيزي باشيم و يا چشم براه عزيز زنداني و دربندمان باشيم، و يا از چشم مأموران مخفي شويم، اما بعد از اين لايه هاي رويي، بعد از اين غمها و سوگ ها و انتظارهاي كشنده، وقتي به عمق وجودمان دقيق تر نگاه كنيم، مي بينيم آن زيرها، يك چيزي «جوانه» زده و دارد به سرعت، لايه هاي بالايي وجودمان را مي شكافد و قد مي كشد و بالا و بالاتر مي آيد. اگر دقت كنيد مي بينيد آن جوانه عجب «جوانه سبزي» است. بعد با اينكه نيمه شبي تاريك است و يك راننده اتوبوس برايت همان حس ناشناخته اميد و از همان جوانه حرف ميزند و به مسافران نگاه مي كني كه خوابيده اند، اين اعتراف را بر زبان مي آوري كه:«من چه سبزم امروز! و چه اندازه تنم هشيار است!» و راننده خوش قريحه مي گويد:«من چه سبزم امشب! من چه سبزم امروز» و با هم مي خنديد.

بعد از مصاحبه جمعه شبم با سيامك دهقانپور، بار و بنديل ناچيزمان را بستيم تا جابجا بشويم! ساعت دو نيمه شب زديم بيرون و تا عصر شنبه در اتوبوس بوديم تا به سمت ديگري از اين سرزمين غصب شده برسيم. اما ارزشش را داشت! شمار روزهاي كوچ سبزمان «يك عدد» بالاتر رفت و شما روزهاي «تحقير» قدرت امنيتي نظام كودتا هم ايضا" يك روز بيشتر شد! از غروب جمعه دچار دلشوره بودم. حيف است با يك اشتباه، بازي را ببازم! بعد ديدم بقيه خانواده هم همين نگراني را داشته اند؛ منتها نگراني در خانواده ما «نهادينه» شده و آن نگراني را خيلي جدي نگرفته بودند. در ميان برنامه اتفاقي روي خط تلفني افتاد كه احساس كردم بايد همين الان برويم! همين الان بايد از اينجا و از اين شهر دل بكنيم تا داغ دستگيري ام بر دل كيهان و افراد مرتضوي بماند! و راه افتاديم. بي هيچ وسيله اي! اما با «اميد»!

بعد از حدود هفتاد و چند روز «كوچ سبز»؛ خوشبختانه حالا همه خانواده به زندگي پارتيزاني (به قول روزنامه كيهان!) عادت كرده ايم. خوابيدن توي ماشين، راهپيمايي كنار جاده، زندگي زير چادر، توي كوير، توي جنگل، بيداري شبانه لب ساحل ، علافي در ترمينال مسافري و حتي خوابيدن روي صندلي سالن فرودگاه مهرآباد! اينها را با تعمد و از روي قصد مي گويم و مي دانم وضعيت امنيتي ما را باز هم مشكل تر از اين خواهد كرد. قصدم اين است اولا" «تابوي» ترسيدن از هيمنه امنيتي نظام را بشكنم. شايد اين كار باعث شود ترسي كه سالهاست با آن بر ما حكومت مي كنند، در دل شماي خواننده اين نوشته بريزد و از بين برود. آنها از ما مي ترسند و از ترسشان است كه جنايت مي كنند. قصد ديگرم اين است كه «هزينه» دستگيري ام را بالاتر ببرم. با بستن جاده ها يا تفتيش آدمها يا كنترل و شنود تماسهايي كه بين ساعت 12 تا يك نيمه شب ميان ايران و آمريكا مي شود و افزايش رديابي هاي هزينه بر، كاري مي كنم تا «هزينه» دستگيري اين صداي مخالف را براي آنها آنقدر بالا ببرم تا دستگيري فله اي و آسان دوستان و دانشجويان را جبران كرده باشم! و قصد آخرم اين است بگويم آزادي «هزينه» دارد و براي روشنگري يا تحقير نظام، مي توان كوچيد. مي توان «دل كندن» را تجربه كرد. و بدون دل كندن از آنچه داريم، به چيزهاي برتري كه حق ماست نمي رسيم. و آزادي حق ماست.

همه اين گريزها فقط با لطف خدا بوده و دعاهايي كه برخي از شما مي كنيد و همواره آن دعاها و انرژي هاي نيكي را كه برايم مي فرستيد، مثل يك نسيم پاك، يك عطر خوش احساس مي كنم. و همين است كه به من ياري مي دهد ادامه بدهم.

در طول مسير شب، به بت ها و «تابو»هايي فكر مي كردم كه نظام بدست خود آنها را شكسته است و جنبش سبز در هر گام، بتي را مي شكند و تابويي از ذهن جامعه زدوده مي شود. تابوها خواه بدست مقامات نظام يا بدست مخالفان نظام و يا بدست مردم، فرقي نمي كند، دارند يك به يك شكسته مي شوند و اين كاخ كه اساسش بر تابوهاي دروغين بنا شده، به سرعت در حال فروپاشيدن است.

اين كاخ كه مي بيني؛ خواه از من و خواه از تو!

جاويد نمي ماند، گاه از من و گاه از تو!

اين اتفاق دارد به سرعت در «زير پوست جامعه» رخ مي دهد و از قشر نخبه و جوان شروع شده و نرم نرمك دارد در ذهن جامعه سنتي و قشر كمتر آگاه يا كم سواد و روستائيان هم چنين اتفاقي مي افتد. جامعه دارد از برخي بتهاي خودساخته و تابوهايش فارغ مي شود و ذهن مردم روز به روز دارد از اسارت آن تابوها آزاد و رها مي شود. رهبران و اهالي جنبش سبز، «ابراهيم وار» به بتكده اين نظام آمده اند تا تك به تك، بتها و تابوهايش را بشكنند. به بي تدبيري مقامات نظام فكر مي كردم كه اگر بر نظر مردم و رأي ملت گردن گذاشته بودند، منتخبين ملت نهايتا" تغييراتي «درون ساختار نظام» انجام مي دادند. اما با اين كودتا و فجايع بعد از آن، اساس مشروعيت نظام زير سئوال رفت و تابوي مشروعيت و اولوهيت نظام شكست. مقامات نظام به دست خود پرده حقيقت را انداختند و نتوانستند چند سال ديگر هم از اعتبار اشخاص شريفي مانند خاتمي و موسوي و كروبي، براي بقاي حكمراني مستبدانه خود بهره ببرند. آنها ثابت كردند كه حكومتي اصلاح ناپذيرند كه به تغييرات بايد اساسي تر نياز دارد و بايد طرحي نو در انداخت. بعد تابوها و بتهاي بيشتري شكسته شد. تابوي «مقدس بودن نظام جمهوري اسلامي» با تجاوز جنسي به پسران و دختران شكسته شد. حالا ديگر تابوي فصل الخطاب بودن حرف مقام عظماي ولايت، شكسته شده و تعداد كساني كه به رهبري «نه» مي گويند، مانند بيست سال قبل كم شمار نيست، بلكه بي شمار شده است! درباره تابوهايي كه بدليل بي تدبيري مقامات نظام شكسته شده اند و تابوها و بتهايي كه بدست مردم شكسته شده اند، در مطلب ديگري مفصل تر خواهم نوشت. فعلا" تكرار تاريخ را ببينيد كه ابراهيمياني آمده اند با تبرهايي بر دوش، تا بتهاي زمانه را بشكنند و سرعت فروپاشي اين كاخ را ببينيد كه مقدمه آزادي است.

پي نوشت: دوست عزيز و ناديده اميرفرشاد ابراهيمي در سايتش «ناگفتني ها» از خبر كيهان ابراز نگراني كرده و گفته ممكن است اين خبرسازي كيهان، مقدمه اي باشد براي «ربودن» و سر به نيست كردن بابك داد توسط مأموران نظام كودتا! اين نگراني را كسان ديگري هم ابراز كرده اند و دليل شان هم اين است كه با انتشار خبر خروج بابك داد از ايران، پروژه دستگيري و ربودن من كليد خورده و اين خبرسازي براي جوابگو نبودن مسئولان امنيتي بعد از ربودن و كشتن است.

پي نوشت دوم: اين شعر زيباي سعدي شيرازي را كه دوستش دارم، به «تو» تقديم مي كنم. به تويي كه مي شناسم و به تويي كه نمي شناسمت. به تويي كه وقتي دوستي هايت و دعاهايت و اميدهايت را به سويم مي فرستي، بوي خوش عطري را مي دهد كه جادوئي است. و تشنه روزگاري مي شوم كه «باور دارم» چندان طول نمي كشد كه فرا برسد و در همين ايران آزاد ببينمت. بشناسمت. بگويم ديدي آن اميدي كه مي گفتيم، دروغ نبود! ديدي آن جوانه اميد چه زود به درختي تنومند تبديل شد و «اميد ما» اعجاز كرد؟ ديدي آن روزگار تلخ چندان نپائيد؟ و مردم به هم بگويند آزادي مبارك! دوستتان دارم هموطنان!

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی!

چه خیال آب روشن که به تشنگان نمایی؟

تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی؟

چه ازین به ارمغانی، که تو خویشتن بیایی؟

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی!

دل خویش را بگفتم - چو تو دوست می گرفتم؛

نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی!

تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم

که جفا کنم ، ولیکن نه تو لایق جفایی!

چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان ؟

تو هر آن ستم که خواهی، بکنی که پادشاهی!

سخنی که با تو دارم ، به نسیم صبح گفتم

دگری نمی شناسم ، تو ببر که آشنایی!

من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت؛

برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی!

تو که گفته ای تامل نکنم جمال خوبان

بکنی ، اگر چو سعدی نظری بیازمایی!

در چشم بامدادان، به بهشت بر گشودن

نه چنان لطیف باشد که به دوست بر گشایی!

۱۲۵ نظر:

kash گفت...

chi begam dige?!!?!, harmoghe neveshtehato mikhoonam gerye o zarie, vali amikhteh ba omid., hooshet 100 barabare kole nezame, havaset jame, midoonam nemitoonan begiranet, khaili doost daram az nazdik bebinamet o mohkam baghalet konam. dadashe bozorgami. be omide rahaie iran.

ناشناس گفت...

با درود خدمت شما اقای داد
لطفا پستی را درباره لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس بنویسید.
با تشکر.

ناشناس گفت...

سلام
بابك عزيز
در مورد روز قدس مطلب بنويسيد. خوشحالم كه سرحالي.

ناشناس گفت...

بابك جان توان خواندن يك متن ساد از روي كاغذ را با سردر گمي كه دوچار شده اند ندارند پس نااميدي چرا اميد به افتابي كه بر خاك ازاد ايران زمين پس سي سال استبداد بتابد دور از دسترس نيست از امروز هر مناسبتي تيريست بر قلب ستاد كودتا . كيا از سرزمين دليران سرفراز جنوب

سامان گفت...

درود بر شما

ناشناس گفت...

salam aghaye dad
vaghean ke neveshtehatun be ma omid mide.omide residan be ruzaye sabze zadi.mide inke enteghame kasaee mesle neda vasohrabo az in jenayatkara begirim.vaghean in harfe shoma doroste ke bainke hanuz bezaher ghamginim vali ye chizi dare mige ke in ruza raftanie.movazebe khodetun bashin/sabzbashin /nina.

ناشناس گفت...

شاد باش!

ناشناس گفت...

My dear friend,
I wish you success,please be careful and take care of your family.I know how is difficult to be in such a situation but you are inside the homeland and it is a great happiness to be among the people and struggle for their freedom.This criminal regime forced us to leave our home but our souls are there and at moments that you are in the nature and feel the purity and beauty of the land we sense it and share the joy and sorrow that it brings to your heart.Iran needs such a brave men!

دماوند گفت...

بابک عزیز درود
پیشنهاد اینکه ما باید در کنار تلاشهای داخلی از ایرانیان مییهنپرست در خارج که دستشان بازتر است هم یک گروه رهبری داشته باشیم. پاشنه اشیل این رژیم را هم که همان درامد نفت است باید زد. از اقای داد خواهش دارم اگر میتوانند در وبلاگشان نامنویسی برای داوطلبان انخابات شورای ملی در خارج را اغاز کنند. این شورا در خارج سعی میکند در درجه اول پولهای دزدی شده و در حسابهای خارجی اخوند ها را ردیابی و به نفع مردم ایران توقیف کند. همچنین پول نفت را با تمهیداتی در دست بگیرد و برای مردم ایران و ازادی خرج کند. به اقای داد هم پیشنهاد میشود خود را داوطلب کند ودر صورت انتخاب شدن به صورت جیمز باندی از کشور خارج شود ورهبزی جنبش را به دست گیرد.

ناشناس گفت...

الله اکبر ازین ایمان و استقامت و فراست!
بابک عزیز!ای سفر کرده که صد قافله دل همره توست! مگر نه این است که:
هر که درین بزم مقرب تر است
جام بلا بیشترش می دهند
پس دل قوی دار و مبارکت باد این بزم آزادی از هر چه رنگ تعلق پذیرد!

nina گفت...

dorod bar shoma aghaye dad
vaghean vaghti neveshtehaye shoma ro mikhunam in omid harche bishtar zende mishe ke in rezhim raftanie.ma ham dige tarsi nadarim.shoma neshun dadin inrezhim chizi namunde azash.baejazatun ye tike az neveshtatuno mizaram paeen .
اين كاخ كه مي بيني؛ خواه از من و خواه از تو!

جاويد نمي ماند، گاه از من و گاه از تو!

sabz bashin

ناشناس گفت...

درود بر ستاره درخشان ایران دوست دارم

یاسمن گفت...

سلام و دروووووووود به شما آقای داد
که هر سخن شما یک امید تازه به آدم می ده / درست آقای داد پیروزی نزدیک آزادی نزدیک اگر مـــــا مردم آزادی خواه این مرز و بوم بخواهیم به امید پیروزی که چندان دوور نیـــسـت

مواظب خودتون باشین حــق نگه دارتون

ناشناس گفت...

درود بر تو اي ازاده ،تو نمونه اي إز يك إيراني شجاع و دلير هستي.

ناشناس گفت...

Babakjan
Man khoshalm ke salamt hasty va arezoi movafaghyat baryeh jonbash sabz be rahbaray shoma delavarn Iranzamin daram. Dostdaram bedanam ma iranian kharj keshvar az che rahei ghayar az tazohorat va etelaresani jonbash sabz ra hemayat namaeim. shanidan sadayat az VOA omidbakhash ast vali az tarafy nabayad risk balaei bekony. Jonbash sabz be vojood shoma nyaz darad. Hamyshe sabz v payande bashi.

ناشناس گفت...

بابک عزیز درود بر تو
دعای خیر چند میلیون ایرانی وطن پرست پشت سر توست . اما لطفا احتیاط کن .
موفق باشی

saeed گفت...

ba drod be Babak aziz man shanbeh ke chobe parchameh SABZ ro ke tolesh 2 kilometr bod be yade toye aziz ham bodam omidvaram ke dar rahat piroz bashi

Inscriber گفت...

سلام و سپاس فراوان به حضور آقای بابک داد دوست عزیز و نازنینِ نادیده ام (البته اگر شما هم حقیر را به دوستی بپذیرید!)
پیش از هر چیز نگرانی عظیم بنده را در قبال امنیت جان خود و خانواده گرامی تان پذیرا باشید. شاید کمی نا مانوس به نظر آید درخواست پذیرش نگرانی، اما اضطراب و نگرانی تنها چیزی است که برای پیش کشی به دلیری و دلاوری بی سابقه تان دارم، نگرانی هم چون چشم به راهی است و چشم به راهی خودِ امید است. امیدوارم امید بخشی ما مرحمی باشد برای آن همه رنج و مشقتی که این شقی ترین حاکمان ِ تمام تاریخ بشر بر روح پاکباخته ی شما تحمیل کرده اند. نمی خواهم بگویم از آن همه اشکی که شب ها در اندوه هجران جانگزای شما می ریزم، نمی خواهم به چشم تان ریاکار بنمایم، تنها بگذارید از لبخند های امیدوارانه ای بگویم که اگر شما نبودید هیچ کس نبود که این روز ها و شب ها به لب های تشنه ما هدیتی از این دست دهد. از صمیم قلب برای تان آرزوی پیروزی و آزادی می کنم. بارها شده که آرزو کرده ام کاش پدری همچون شما داشتم، خوش به حال فرزندی که پدری به جرات و جسارت شما دارد. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم می توانم شما را گل سرخی زمانه بنامم، اما من می خواهم نگاهی به تاریخ اساطیری بیفکنم و شما را اولیسِ زمانه بنامم که هومری می خواهد تا از شرح دلیری های تان کتابی کند ماندگار هم چنان که نام تان در دلاوری و دادگری جاودانه ی تاریخ خواهد شد.
نمی خواهم بیش از این وقت ارزشمندتان را بگیرم، مدت ها بود که می خواستم نامه ای بنویسم و عرض ادبی به حضورتان کرده باشم، تا اینکه دیروز چیزی به ذهنم رسید که گفتم به بهانه ی در میان گذاشتن اش با شما درد دلی هم با نویسنده ی محبوب مان می کنم. اما آن بهانه:
من نویسنده و شاعر و مترجمی ام کم سال و گمنام، چند روزی است که وبلاگی به هم زده ام برای درج یادداشت ها و بیشتر انتشار کارهایم تا هم خودم را در محکِ خوانندگانم قرار داده باشم هم زمانی که تعداد بازدیدکنندگان وبلاگم به حد قابل قبولی رسید تحلیل ها یم را پیرامون وقایع ناگوار و جانخراش اخیر به صورت یادداشت ها و مقاله هایی منتشر کنم به امید آنکه قلم من از پسِ آنچه که از آن انتظار می رود به نیکویی برآید. بنده بعد از خواندن مقاله بی نظیرِ کوچ سبزتان در این فکرم که با جلب نظر دوست و همراه عزیزم (م) خودم را از شر این گمنامی ناخواسته برهانم و با درج کامل نامم به نوشتن بپردازم البته ناگفته نماند که پیه آوارگی از نوعِ بابک دادی را هم باید به تن بمالیم. اما تا آن روز که بتوانم از پس نگرانی مِ عزیزم برآیم و ...
بهتر دیدم تا این پیشنهاد را رک و راست با شما در میان بگذارم که شما هم همچون من برای این لینک در وبلاگ تان جایی باز کنید از آنجا که هم خوانندگان وبلاگ شما بسیار بسیار بیشتر از وبلاگ من هستتند هم اگر شخصیتِ محبوبی همچون شما این درخواست را مطرح کند بی تردید از اقبال مردمی چشم گیری برخوردار خواهد شد:

از مدت ها پیش سایتی برای صدور حکم بازداشت بین المللی عیله جنایت های دیکتاتور ملعون ایران علی خامنه ای تشکیل شده که تا کنون امضاهای چشم گیری هم جمع شده اما آنچه گفتنی است این تعداد امضا کافی نیست. از جمله دلایل اصلی این امر، مهجور ماندن این سایت و فیلترینگ دیکتاتوری اسلامی بوده که امکان دسترسی هم میهنان عزیز را برای امضای این دادخواست جهانی محدود کرده است. پیشنهاد من این است که مثل بنده که در وبلاگم http://inscryber.blogspot.com/ لینک داده ام به این سایت، شما هم اقدام به این کار بکنید تا خوانندگان وبلاگِ شما هم در صورت بی اطلاعی از این امر از آن آگاه شده و دیگران را هم آگاه کنند که کجا می توانند آنها هم حتا با یک امضا در تحقق هرچه زودتر آینده ی دمکراتیک ایران تاثیرگذار باشند.
کافی است تا Script زیر را در وبلاگ خود پیاده سازی کنید با این کار وبلاگ شما هم دارای لینک همسانی درست مثل لینک خوانایِ وبلاگ من می شود و امکان دسترسی به سایت http://www.petitiononline.com/akcriems/ در وبلاگ پرخواننده شما هم فراهم می شود. امیدوارم که با اشاعه ی این دادخواست جهانی و فراهم کردن امکان امضا برای طیف کثیری از هم میهنان داخل و خارج از کشور سبزمان هرچه زودتر شاهد محاکمه این جوجه فاشیستِ ابله در دادگاه بین المللی لاهه باشیم. به امید آن روز همگام با راه سبز امید لحظه شماری می کنیم...

Layout
Add Gadget
Add html/java script code
Copy below script to Content Box
Save
view blog

این متن را برای تان E-mail کردم اما انگار فرصت مطالعه اش را نداشته اید که بی پاسخ مانده. اسکریپت یاد شده را به دلیل ممانعت بخش نظر های بلاگ اسپات نتوانستم در اینجا بیاورم اما در E-mail ام برایتان فرستاده ام.دوستدار همیشگی شما
ح ف

ناشناس گفت...

با سلام به بابک عزیز از سلامتی و سبز بودنت خوشحالم،احساسی‌ که نوید پیروزی است روح جمعی ایرانیان را فرا گرفته و ما هم از اینور دنیا همین احساس را داریم. به امید پیروزی مردم ایران بر رژیم جهل و ظلم خامنه‌ای و عواملش.

همیشه خداوند پناهت باشد.

مخلص تو محمود

ناشناس گفت...

با سلام به شما چرا از یکی از مرزها به صورت قاچاق خارج نمی شوید تا خانوادهتان را از این وضع راحت کنید
با توجه به معروفیت شما اکثر کشور ها به شما و خانواده تان اجازه ورود میدهند

ناشناس گفت...

Babak Jan Salam,
Har bar ke matlabe jadid migzari khali khosh-hal misham, chon motmaen misham ke salamti.
Az khanevadat tashakor mikonam. Be omide didar
Khodavand-E-Iran Zamin Negahdar
FA

شريعت گفت...

بابك عزيز پايمرد باشي چون بابك خرمدين و شكافنده ي بت فقيه چون تير آرش كانگير. اميدوارم شاد و سلامت و استوار باشي چون دماوند. به همسر گرامي و شير زنت سلام مارا برسان و فرزندت را به جاي ما ببوس. به خدا قصم من هم كه اهوازم يك چنين حسي از مدتيست كه دارم. حس غريبيست. از هم اكنون خامنه اي و جلادان آدم خورش را دارم روي صندلي در دادگاه ملي مي بينم. دور مباد آن روز. ايدون .

امین گفت...

درود بر تو بابک جان، باز هم همچون گذشته از حضور و سرورت، مسرور شدم. پاینده و برقرار باشی.
به امید باروری باورهایمان.

ناشناس گفت...

سلام بابك جان

يه پيشنهاد دارم اونم اينكه واسه برنامه جمعه شبها مصاحبه تون رو قبل از برنامه ظبط كنيد بعد بفرستيد واسه voa ...اينجوري هم امنيتش بيشتره هم مشكل پارازيت اينا رو نداره
هرچند اگه مردم صداتو زنده بشنون خيلي بهتره اما بهتر از اينه كه قطع بشه كه اصلا نشنون..

زانو نمي‌زنیم، حتي اگر آسمان كوتاهتر از قد ما باشد.


مهدي زهرا پشت و پناهت

ناشناس گفت...

سلام
نمی دونم فیلم آخر الزمان یا اوکالیپتو ساخته مل گیبسون را دیدین یا نه.در این فیلم یک دسته وحشی و متجاوز به یک قبیله حمله می کنند و عده زیادی را می کشند و بقیه را به بردگی می برند تا بر اثر حوادثی الموست که نقش اصلی فیلم را دارد از دست این متجاوزان فرار می کند.او قسمت های زیادی از فیلم را در حال ترس از آن وحشیان و فرار از دست آنهاست تا اینکه در یک جای فیلم(وقتی از آبشار بیرون می آید)یک لحظه می ایستد و با خود می گوید این جنگل خانه من است و آنها آن را اشغال کرده اند پس آنها باید بترسند ومن در خانه ام هستم پس من نمی ترسم.این همان رمز بیداری و امید امروز ملت ایران است.ملت ما فهمیده که ایذان وطن اوست،حق اوست و شایسته اوست که بهترین زندگی را در وطنش داشته باشد و کسانی که از آنها می ترسید اشغالگرند و هیچ حقی ندارند پس انها باید بترسند و باید فرار کنند پس من دیگر فرار نمی کنم می ایستم و حقم را می گیرم.آری این است رمز شجاعت و امید مردم ما که دیگر هم نمی توان آن را از آنها گرفت چرا که آگاهی را نمی توان به جهل تبدیل کرد.

ناشناس گفت...

آمادگی داریم هزینه کنیم
آمادگی مواجه با هرج و مرج
از دست دادن همین اندک موجود

خراب کردن زیاد سخت نیست
تعمیر کردن سخته، باید تعمیر کنیم
بهبود ببخشیم
نه اینکه همینی که داریم رو هم...

محمد گفت...

درودبربابک دادعزیز
من توراازروزگارجامعه می شناسم.
ستون صدروزباخاتمی توراهرروزمیخواندم.یادبادان روزگاران یادباد.
من هم مثل تونازنین خودم راسبزمیبینم.
گرچه شادوقت نکنی امامن هم صاحب وبلاگی هستم
www.varin.oersianblog.ir
بابک دلاورامیدوارم بیشترازپیش مواظب خودت باشی.
توفرزندپاک دلیرایران هستی ماباید توراسالم وکوشاداشته باشیم.
پس مواظب خودت باش تافردای پیروزی
درودبرتو

مبارز گفت...

بابک جان این امیدی که میگویی را من هم احساس می کنم با تمام وجود. هرچند غم و غصه های زیادی داریم اما تاریخ دارد تکرار می شود. جبر علمی تاریخ حق را حاکم خواهد کرد. برایت دعا می کنم. روز قدس کار اینها را تمام خواهیم کرد

ناشناس گفت...

سلام بابک جان
باید اعتراف کنم: تلخ می نویسی اما شیرین.امیدی در نوشته هات موج می زنه که منو محزون و شرمنده می کنه. از اینکه اگه پاش بیفته من هم به قدر تو حاضرم از خودم و زندگیم بگذرم یا نه. خیلی دوست دارم. مواظب خودت و خانواده ات باش. قرارمون یادت نره. ما آزادی و سربلندی ایران رو با هم جشن می گیریم.

ناشناس گفت...

درود بر شما هموطن دردمندم
امید که سلامت باشید و همیشه آزاد
برای پیروزی شما و ما دعا می کنیم
امیدمان به اوست که سالهاست از نامش برای فریب خلق بهره گرفته اند
نمی دانم آزادی را در کدامین سپیده دیدار خواهیم کرد ولی این را خوب می دانم که تاریخ هرگز از کنار اینهمه دروغ و تحقیر و تجاوز و کشتار نخواهد گذشت.
اینها روی پینوشه را نیز سفید کرده اند...
دردهامان را با شما قسمت می کنیم که می دانید ارزش آدمی به کلام سبزی است که در زمین آزادگی جوانه می زند نه به حفظ قدرت به بهای جان انسانها...

ناشناس گفت...

بله
الکی نمی گم به خداوندی خدا که نه بزرگ نمایی می کنم نه دروغ می گم نه جو گیر شدم
دو روز پیش می خواستم براتون پیام بزارم نشد، الآن اومدم و مطلب جدیدتونو دیدم، می خواستم بگم:
یه نور امید تازه ای تو چشم های خیلی ها حتی خیلی از اون به من چه ها می بینم.
اینو از عکس العمل های تند حکومت هم بهتر می شه دید...
سحر نزدیک استV

ناشناس گفت...

khodavandi ke hafeze yoosof o moosa va hameye aazadegane jahan bood, hafeze shoma va khanevadeye shoma bashad

ناشناس گفت...

viva Iran, Viva Azady, Viva Babak koramdin, Viva Babak Dad

ناشناس گفت...

viva Iran, Viva Azady, Viva Babak koramdin, Viva Babak Dad

شیلا گفت...

آه ای بابک داد،
یکدم دل می خواهد دل به دریایی تو بسپارد،
و بی دغدغه خویشتن را در امواج ابریشمی امید و امنیت عضم پولادینت رها سازد.
بیا و محال مباش،
مثل امروز،
تا همیشه.
تو خود بذر عشق را در این ویرانه سرزمین کاشته ای. جوانه اش را چاره ای نیست.
این هذیان بی امان در تب امیدش را گریزی نتوان.
نه تنها در عشق،که در بت شکنی تو،ما.

می سوزاند و می پروراند،
ورنگینه گلبرگهایت را در سیاه و سپید آوندهایمان می خروشاند.
سوختن را می شناسی ای ابراهیم زمان؟
اینگونه سوختن را می شناسی؟
گلستان را می شناسی؟

تمام امیدم را در کناره های راه بازگشت اهل خانه ات به کاشانه، گلکاری خواهم کرد.

شاهد بهار گفت...

در کوچه قشنگ دوستی با تو،
پرنده های اسیر،
آزادی را پرواز می کنند،
و تو تکرار می شوی.
تکرار می شوی در نگاه پنجره ای که مادری را گریست.
و ما در خانه مان بابک داریم.
اینک هزاران هزار بابک در کوچه های امید ایران، با خشم ـ نیزه های خود خسم را نشانه کرده اند.

بیچاره شب پرستان...

ناشناس گفت...

بابك عزيز اميدوارم حسرت دستگيري را به دل غاصبان بنشاني سيستم امنيتي رژيم هرچقدر هم كه قوي باشد به اندازه ساواك نيست. حتما حماسه خانه بدوشي شهيد اندرزگو را به خاطر داري كه براي سالها هويت پليسي رژيم را به چالش كشيد.
اما به هر حال اگر روزي به ناچار گرفتار شدي براي اينكه مانند ساير متهمان روي تو نيز روش «مزمارايز» كردن يا همان هيپنوتيزم خودمان را انجام ندهند و حسرت اعتراف گيري از تو را به گور ببرند چند توصيه دارم.


سه اصل اساسی وجود دارد، حکومت بازجو را نپذیرید، بیکار نباشید، بدون اطلاعات نباشید!1- به هیچ وجه از روز و لحظه اول روی خوش به بازجو نشان ندهید! او دشمن حتمی شماست و قصدش خرد کردن شماست! همه آنها هم در این هدف مشترکند! و خوب و بدشان همین قصد را دارند! گول نخورید!

2- کنترل خود را به بازجو ندهید! سختی بکشید! گرسنگی بکشید! در سلول رفع حاجت بکنید! اما منت بازجو را نکشید! بازجو می خواهد شما او را به عنوان صاحب اختیارش بپذیرید! هیچگاه چنین چیزی را نپذیرید! شما صاحب اختیار خود هستید!

3- با قوانین زندان به چالش برخیزید و دیگران را نیز دعوت کنید که به چالش برخیزند! چشم بند لازم است؟ تا آنجا که می توانید نزنید! صحبت کردن ممنوع است؟ تا آنجا که می توانید خود را بلند به زندانیان دیگر معرفی کنید و از وضعیت خود آنها را آگاه کنید! فوقش یک کشیده یا یک کتک مفصل می خورید! یا گرسنگی می کشید اما شخصیت غیر مرعوب خود را حفظ کرده اید! حتما در زمان اذان، اذان دادن با صدای بلند را فراموش نکنید! با زندانبانان طوری رفتار کنید انگار آنها سرویس دهنده و خدمتکار هتل شما هستند! و غیر از این هم نیست!

4- در خوردن غذا هوشیار باشید! هر از چند گاهی قسمتی از آن را نخورید! همواره ممکن است داروهایی در غذای شما بریزند! مثلا فقط گوشت غذا را بخورید! یا فقط برنج آنرا! هر چیز که به آن مشکوک می شوید نخورید!

5- به بازجو وقت بدهید! مثلا به بازجو بگویید در ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای زوج فرصت برای پذیرفتن وی دارید و در هیچ ساعت دیگر او را نپذیرید! و دلیل آن را هم مشغولیت های خود ذکر کنید! بگویید فکر کرده ای من در سلولم بیکارم هر ساعتی بخواهی برای بازجویی می آیی؟ باید پیشتر برنامه ات را با من تنظمیم کنی!

6- برای هر لحظه خود در سلول برنامه داشته باشید! هیچ لحظه ای را در رخوت و بیکاری نگذرانید! مطالعه قرآن، نهج البلاغه، حفظ آنها بررسی لغات آنها، شباهتهای آنها،آیات قرآن که در نهج البلاغه آمده! اشارات نهج البلاغه به آیات قرآن، نماز خواندن، ورزش کردن، انواع ورزشها، پیاده روی، حرکات نرمشی، بارفیکس! انواع بازیها! هر چیزی که به ذهنتان می رسد! هیچ لحظه ای را بدون برنامه نباشید! و برنامه ها را هم متنوع پیش بینی کنید! و طبق آن عمل کنید!

7- به هیچ وجه برای دیدن خانواده یا این چیزها به بازجو امتیاز ندهید! از روز اول خیال خانواده را راحت کنید که در انتظارتان نباشند!

8- از روش محمدرضا جلایی پور برای برون فکنی استفاده کنید! حتما برای دسترسی به آن تلاش کنید! به اینصورت دیوارهای زندان، دیگر هیچ مانعی برای شما نیست و شما می توانید به هر کجا که میل دارید در هر کجای عالم که اراده کنید سرک بکشید! به اینصورت اطلاعات بیشتری برای تجزیه تحلیل هم کسب می کنید! کلا هیچگاه نباید بدون اطلاعات باقی بمانید!فکر می کنم اگر شخصیت مستقل و غیر قابل نفوذی از خود بروز دهید! و البته به خداوند حی و قیوم اتکال کنید! احدی توانایی شکستن شما را نخواهد داشت!

(اين كامنت را به هيچ وجه منتشر نكن)

ناشناس گفت...

با سلام و عرض ارادت خالصانه خدمت مرد روزهای بارانی،به پارتیزان مردی که سختی حقیقت و آزادگی را به راحتی دروغ و نفاق به جان خرید. باور کنید تملق نیست این احساس درونی من نسبت به شخصیت شماست. می خوام مثل شما باشم. و هزینه آزادی کشورم را جانم قرار دهم . البته کمی سخته . من مدرس دانشگاه هستم. و رشته ام جوریه که باید مسائل اقتصادی، مدیریتی و ... را در قالب مثال به صورت رک و پوست کنده عنوان نمود. شاید بعد از این راحتم نگذارند اما مهم نیست. برای همین شما را می ستایم که بی پروا هجرت نمودیدو برای شماو خانواده محترمتان آرزوی سلامتی و زنده بودن دارم. پایدار باشید و سبز و جاودان

ناشناس گفت...

سلام اقای داد من هم چون میلیونها میلیون ایرانی در این شبهای عزیز و فرداشب که اولین شب قدر است برای نابودی این ظالمان و معاویان زمان دعا می کنیم و برای حفظ شما و خانواده از حضرت حق درخواست سلامتی می کنیم. انشاالله که خداوند شما را از دید این ستمکاران حفظ نماید.ظهور مولا امام زمان را خواستارم

ناشناس گفت...

با سلام. آقای داد به طور یقین شمادر جریان اخبار تعطیلی ها هستید. تعطیلی حرم امام، مصلا، حسینیه ارشادو ...
فردا هم میگند راهپیمایی روز سبز تعطیل، دانشگاهها تعطیل، راهپیمایی 22 بهمن تعطیل، مغازه ها تعطیل، زندگی، عروسی ها و عزاداری ها تعطیل.
اما می خوام یه موضوعی رو خدمت شما بیان کنم. اگه همه چی رو تعطیل کنند دسته های حسینیه و زینبیه شهرزنجان رو نمی تونند تعطیل کنند.این سمبل شهر زنجان است. لطفا کسانی که دوست دارند در مراسم شرکت کنند از الان برنامه ریزی نمایند. در زنجان با رنگ سبز(یاشیل) منتظریم.

Abri گفت...

جناب داد سلام ، قابل توصیف نیست خوشحالیم بابت نوید سلامتی تون.
دوست عزیز برای من این قطعه فروغ فرخزاد تمام امید به آزادیست ، امیدوارم برای شما هم همینطور باشه:

من خواب دیده ام که کسی می آید
من خواب یک ستاره قرمز دیده ام
و پلک چشمم می پرد
و کفش هایم هی جفت می شود
و کور شوم
اگر دروغ بگویم
من خواب آن ستاره قرمز را
وقتی خواب نبوده ام ، دیده ام
کسی می آید
کسی می آید
کسی بهتر !
کسی بهتر !
کسی که مثل هیچکس نیست...

با آرزوی سلامتی و آرامش قلب برای شما و فرزندان عزیزتون و به امید صبح آزادی و پیروزی در کنار شما و تمام فرزندان ایران بانوی کهن... .

Abri گفت...

جناب داد عزیز سلام ، قابل توصیف نیست خوشحالیم بابت نوید سلامتی تون.
دوست عزیز برای من این قطعه فروغ فرخزاد تمام امید به آزادیست ، به قول خودتون با شما تقسیمش میکنم و امیدوارم برای قلب شما هم امید رو به ارمغان بیاره :

من خواب دیده ام که کسی می آید
من خواب یک ستاره قرمز دیده ام
و پلک چشمم می پرد
و کفش هایم هی جفت می شود
و کور شوم
اگر دروغ بگویم
من خواب آن ستاره قرمز را
وقتی خواب نبوده ام ، دیده ام
کسی می آید
کسی می آید
کسی بهتر !
کسی بهتر !
کسی که مثل هیچکس نیست...

مثل همیشه دوستتون داریم ، با آرزوی سلامتی و آرامش قلب برای شما و فرزندان عزیزتون و به امید صبح آزادی و پیروزی در کنار شما و تمام فرزندان ایران بانوی کهن... .

مانی گفت...

سلام اقای بابک داد
خوب هستید
به هر حال من که دارم فعالیتم رو میکنم و شبهه وبلاگ شما رو در سیستم میهن بلاگ درست کردم
تقریبا 2 هفته ای شده
به هر حال شما که جواب ما رو نمیدید
ولی میخواستم بگم که تا اخرین لحظه به کارهایم ادامه میدم
www.babakdad.mihanblog.com
این وبلاگ اصلی خودم هستش
www.mohamad-khatami.mihanblog.com

ناشناس گفت...

از سختی زندگی پارتیزانی گفتی و زندگی آرامم را بر من حرام کردی: چه طور در این سکون آرام اما سرشار از رعب زندگی کنم وقتی خانواده ای، به خاطر من و امثال من در وطن خود در به دراند. شرمنده ام، اما ایمان دارم به نزدیکی سحر. امیدوارم در سپیده دم پیروزی، سعادت استقبال از آزاده مبارز وطنم نصیبم شود. V

زیتون گفت...

بابک عزیز می ترسم عکس تو ( و احتمالا اعضای خانواده) را داده باشن به پست های نیروی انتظامی. خواهش می کنم کمی قیافه ات را عوض کن. هر وقت می شنوم توی خیابونی بیشتر نگران می شم. امیدوارم ریش پروفسوری دیگر نداشته باشی:)
یه راه فرار هم همیشه باز بذار. حتی خارج از کشور.بچه ها چه جوری می رن مدرسه؟
ایشالله عمر اینا به دستگیریت قد نده!

ناشناس گفت...

آقای بابک داد سلام.من از راه دور خارج از ایران نوشته های شما را میخوانم و نگرانتان هنستم و برایتان دعا میکنم از صمیم قلب .حقیقت را میگوئید و همین باعث امید است که کسی هست صدایی هست .به امید روزی که در خاک خود بمانیم . بمیریم و بچه هایمان را در آن خاک بپرورانیم . چراکه ایرانی هستیم و خواهیم ماند.
ژیلا

ناشناس گفت...

جناب داد عزیز! شاید که هر روز برای مطالبتان کامنت نگذاریم اما در چند ماه اخیر با شما زیسته ایم.... صدایتان که صدای آزادی است جاودانه باد....

ناشناس گفت...

امشب عجيب دلم گرفته بود نمي دونم چرا نوشته شما رو با بغضي كه تو دلم بود مي خوندم و در آخر لبخندي روي لبام حس كردم كه از اميد ميومد از فكر كردن به آزادي از رسيدن به روزي كه همه شاد و برابرند ....
آقاي داد فقط مي خوام بدونين كه اگه قلمي مثل قلم شما هست كه مي تونه از راه دور به خيلي ها اميد و انگيزه بده اون قلم بدون شك خيلي مقدسه و قدر خودتون خيلي بدونين اگه حتي يكنفر خيلي كوچيك مثل من بهتون بگه واقعا به افكار شما و به قلم شما ايمان داره و براي تحقق اين آزادانديشي ها روزشماري مي كنه و آرزوها داره

پاينده باشيد

ناشناس گفت...

خدا پشت و پناهتان آقای داد عزیز .

نسرین

ناشناس گفت...

etefaghi ke baraye man oftade shayad bavarkardani nabashad shayad kheili az dustan fekr konand ba ye adame nemidoonam chi taraf hastand vali mikham behetun begam man az modatha pish nazr karde boodam 40 bar namaze hazrate rasul bekhunam va hajate 40 nafaro az khoda bekham yeki az hajatam sughute in rejim bood chizi ke aslan behesh omid nadashtam va hala hanuz zendam va daram mibinam in mojezaro bayad 7 bare baghimundasham bekhunam baratun doa mikonam az samim ghalb va ye chize dige man haghighatan ehsas mikonam ye shadiye bozorg dar zamani kheili nazdik dare etefagh miofte nemidunam chi vali bavar konik kamelan ehsasesh mikonam
khoda bozorge

Babak گفت...

Babak jan Drood bar shoma on omidike shoma dar bareash sohbat mikonid man vagean hess mikonam man motmaen hastam ke in jani haye kasif be zoodi be paye mohakme keshide khahand shod shakk nadaram . Matlabe digari ke mikhastam begooyam emrooz Rohanyoone Mobarez elamye dade az shahadate Ali o Hosein sohbat mikonand on Ali ke ba dast haye khood hezaran nafar ra sar boride va be khoon khahi on yek shamshir beesh zadand va bema shahid galeb mikonand vali in javanane ma ra mibarand tajavoz mikonand ostokhan hayash ra khordo khamir mikonand inha dar nazare in Akhoond haye kasif shahid nistand.Bebinid khoode shoma che daste kami az Ali dari na kasi ra koshti na kari kardi vali dar mamlakate khoodet farari hasti . Ali va Hoseine man Babake , Sohrabe Neda va sayere hamvatanane man hastand ke ba in jenayat karha mobarze mikonand

ناشناس گفت...

toro khoda zoodtar az iran kharej sho ma ke joonemoon har shab be labemoon mirese ta befahmim hanooz azadi khoda be hamrahet bashe doaye kheire iran poshto panahet....

ناشناس گفت...

Irani shahid namishavad. Agar hokomate Akhoondi javanane Iran ra begirand ,bebarand , tajavoz konand zire shekanje bekoshand shahid nistand vali agar be yek Arab yek shamshir be khoon khahi bezanand on Arab shahid ast agar harfe mara bavar nadari Elamye Rohanyane Mobarez ra bekhanid.

ناشناس گفت...

آقا دوست دارم موفق باشي دمت گرم راستي اينو تو سايت كلمه هم گفتم: ما همه ميرحسينيم راستش خودشم همينو ميگه : هر ايراني يك مير حسين !!!

ناشناس گفت...

ما همه ميرحسينيم ! اگر اينو بفهميم هميشه پيروزيم ! درسته دوست من ؟

ناشناس گفت...

باسلام آقای داد...نمیدونم چرا همیشه با خوندن نوشته هاتون کنترل اشک ها برام غیر ممکن میشه!! بله!...حق با شماس. ما (امید) واریم هر روز بیش تر از دیروز! این امید را هیچ کس نمی تواند از ما بگیرد! و در آخر عزممان را جزم کرده ایم برای شرکت در راهپیمایی سبز روز قدس! پیروزی از آن ماست...
موفق و پیروز باشید جناب آقای داد.

شهاب گفت...

درود به شرف و غیرت تو هم میهن شجاع و سپاس و قدردانی از خانوادۀ نجیب وفداکارت.صادقانه بگویم؛ مبارزۀ تو و رشادتهایت در افشاء این رژیم سراپا فساد و جنون بزرگترین دلگرمی وامیدواری برای این جنبش رهایی بخش است، به راستی که خون بابک خرمّدین در رگهای توست. به یاری اهورای ایران زمین و خیزش هم میهنان در روز ***قیام دلاوران سبز***(قُدس سابق)طومار این حکومت سفاک را درهم میپیچیم.

hamidrezaeyan گفت...

واقعا که خیلی مردی.
دوستت دارم بابک جان.
به امید پیروزی.

ناشناس گفت...

واقعا که خیلی مردی.
دوستت دارم بابک جان.
به امید پیروزی.

ناشناس گفت...

واقعا که خیلی مردی.
دوستت دارم بابک جان.
به امید پیروزی.

ناشناس گفت...

سلام آقای داد

خدا حفظت کنه، میدونم چه سختی‌هایی‌ میکشی پرسیدی امید داریم یا نه؟ الان دیگه امید نیست که به ما قدرت میده واسه آزادی و دموکراسی بجنگیم، الان مثل کسی‌ هستیم که داره غرق می‌شه و واسه نجات خودش به هر کاری دست میزنه، ما میخواهیم زنده باشیم، زندگی‌ کنیم...اینا حق زندگی‌ کردن را از ما گرفتن...پس خودشون، خودشون را به نیستی‌ محکوم کردن. الان خیلی‌ها میخوان با‌هاشون بجنگن..کم کم جنبش ملایم ما داره تبدیل به طوفان می‌شه. ولی‌ آیا در مقابله این وحشیها راه دیگری داریم؟؟

به امید روز برداشت از خرمن سبز....خدا پشت پناهتان باشه

ناشناس گفت...

Taghat biar refigh
Sahar nazdik ast

Haghighatan hameyeh doa va energyeh mosbatam ro barat miferestam

Movazebeh khodet bash

ناشناس گفت...

in omideh vagheyi va darim mibinimesh. to ham babak aziz ke hichvaght nadidamet bedoon ke energyhaye mohafezet roozbe rooz bishtar mishe vali to ham kamelan hooshyar bash. to ba mojhaye eshgho omid ma iranian ziba ke sabz be sooye to va khanevade miayand ba hesari ke tora napadid mikonad ehate shodi fagaht moraghebe in hesar bash. dorood bi karan ba to va hameye azad mardomane iran zamin. V

ناشناس گفت...

سلام
فقط ممنون ، مراقب خودتون باشید و به شما افتخار می کنم.....مثل میهنم

ناشناس گفت...

با این فضای پلیسی و سرکوب گسترده، واقعا انتظار دارید باور کنیم که شما در ایرانید و آنها هنوز موفق به بازداشت نشده اند؟

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز همیشه در پناه پروردگار باشی‌ مواظب خودت باش،

مخلص تو محمود

آرش گفت...

نمیدونم چی باید بگم؟ از خودم خجالت می کشم ، فقط در ذهنم به گفته هایتان اعتقاد دارم ، و در عمل...خنثی...ولی...بابک داد هم همسر و فرزند دارد...

ناشناس گفت...

بالاخره باغ اسطوره‌های علی‌ و حسین این ملت به ٔگل نشست و میوه داد و بهترین فرزندش، بابک، قهرمانی هر دو را از منظومهٔ افسانه‌ها به زمین سوخته ما به هدیه آورد. صورتت را میبوسیم که فرزند راستین زمانهی و تولدت را به فردوسی و رومی و عطار و فرخی تبریک میگویم و به ایرانی بودن خود افتخار. به امید دیدارت در سرزمین همهٔ امید هایمان. دست به دعا برای سلامتی‌ تو و یارانت، هم مسلمان و هم مسیحی‌ و هم بودأی و هم یهودیم امشب. یا حق!

ناشناس گفت...

بابک خان عزیزتر از جان سلام

خیلی دوستت دارم- ای محبوب ملت ایران.

همیشه شمارا دعا می کنم و باز از خداوند سبحان مسئلت دارم که به حق سرور و مولایمان حضرت صاحب الزمان مهدی موعود شماو خانواده محترمتان رااز گزند مزدوران خونخوار این حکومت عدل اسلامی(!!!)در ید قدرت بی بدیلش محفوظ بدارد.

دوستدارواقعی شما
محمد

ناشناس گفت...

ba dorod khedamate baradare bozorgvaram man asheghe neveshtehaie shoma hastam albate omid sarapaie vojodam hast vali ba khandane neveshtehaie shoma in omid favaran mizane va mesle kohe atashfeshan sar mire khoda sabr va paydari beheton bede az dor daste hamsaretonro mibosam ke ba tamame sakhtiha hamrahe shomast va be farzandeton tabrik migam ke iek hamchin pedar va madari dare sabz va payandeh bashid ke azadi nazdik ast 

رها گفت...

ممنون بابک عزیز

نوشته هات دو بال میده که می شه با هاشون بر فراز زمان پرواز کرد و رفت به جایی که سبز اندیشان و آزادیخواهان دست تبریک می فشارند.

کوچ تو عین ساکن بودن است و سکونت ما عین آوارگی.

پیروزی نزدیک است.

شهرام بیطار گفت...

سلام آقای داد . هر چه زود تر جا تون رو عوض کنید . به یه شهر دیگه برین . چه میدونم . یه کاری بکنین . من هم همین نظر رو دارم . بد خوابهایی دارن میبینن . یه مدت اگه تونستین نیاین اینترنت . فعلاً مواظب باشین تا اینها دست بردارن . البته اگه دست بردار بودن .

ناشناس گفت...

zendeh bashi mard.kalamat ghaser az ebraze ehsase ma nesbate be to va khanevadeye to ast,daste ahriman hargez be to nakhahad resid,doroode bi karan bar shire iran.

مریم گفت...

بابک عزیز
یه مطلب جدید و باز هم خوشحالی از اینکه نا برادران بدنام دشمن امام زمان باز تحقیر شدن
ما همه برای شما دعا میکنیم همه ما سبزها که حتما میدونید بی شماریم
ولی با اینکه به هوشیاری و زیرکی شما ایمان داریم باز هم نگرانیم برای شما نگرانیم
بابک جان میدونم خیلی ها این پیشنهاد رو دادن اما باز تکرارش میکنم
خواهش میکنم هر طور که مکنه از ایران خارج بشید یه جای امن تر امکان مبارزه موثرتری به شما میده
بیش از 70 روز تحقیر و اثبات طبل تو خالی بودن دستگاه مخل امنیت کار بسیار بزرگی بود که انجامش دادید خواهش میکنم آرزوی دستگیریتون رو به دل سیاه رهبر کودتا خامنه ای جنایتکار بذارید و برای یه مدت از ایران برید
خواهش میکنم بیشتر مراقب خودتون باشید
پاینده باشید

ناشناس گفت...

دوست عزیز -- یک مسئله عجیب که مرا نگران کرده این است
که در وبلاگ ‫شما که در بلاگ اسپات میزبانی میشود یک اسکریپت نسب شده است که آمار و اطلاعات بازدید کننده ها را ثبت میکند. این اسکریپت بطور عادی همراه با صفحه های بلاگ اسپات که متعلق به شرکت گوگل است نصب نمیشود و فقط به وسیله صاحب بلاگ یا کسی که پسورد بلاگ را دارد میتواند نصب شود. این سکریپت متعلق به شرکت پرشیان استات persianstat.ir است که در ایران فعالیت میکند و آمار و اطلاعات بازدید کننده های بلاگ ‫شما به سرور این شرکت فرستاده میشود. معمولا این نوع اسکریپت ها برای مدیران وب سایت ها اطلاعات و گزارش آماری تهیه میکند ولی در مورد این بلاگ و با دانستن وضعیت خاص‫ شما نصب چنین اسکریپتی کمی غیر عادی به نظر میاید. آیا خود ‫شما از وجود این اسکریپت خبر ‫دارید؟ نگرانی من بیشتر برای امنییت خود ‫شما است ولی واضح است که این گزارش ها ای پی خود ‫شما و همه بازدید کننده های بلاگ ‫شما را شامل میشود. ‫اگر به این شرکت اطمینان دارید و خودتان خواسته اید این اسکریپت نصب شود که هیچ. ولی اگر برای امنیت بیشتر میخواهید این اسکریپت را بر دارید فقط کافی است چند خط از template بلاگ را delete کنید. این چند خط را در این تصویر که از سورس بلاگ شما گرفتم میتوانید ببینید، خطهایی که باید حذف شوند به رنگ زرد مشخص شده اند. پس ورد خود را هم به یک پس ورد قوی تغییر دهید.

http://i30.tinypic.com/2e5vdvk.jpg

‫این ایمیل من:

cyrus388@gmail.com

‫به امید پیروزی

ناشناس گفت...

سلام و صد سلام. يكي نوشته بود سلام به عمو بابك. من اينقدر از اين جمله خوشم آمد كه من هم الان دلم مي خواهد بنويسم سلام به عمو بابك عزيزم. من شما را بسيار دوست دارم و تحسين مي كنم، عمو بابك جان اين پست را بخوان تا متوجه بشوي كه اين خ.ر حتي روي بي سوادها و روستائيان هم نمي تواند حساب باز كند. مردم روستا را ساده نگير عزيزم. بگذار قبل از اينكه اين پست را بخواني يك ماجرائي را برايت تعريف كنم. يك نفر را مي شناسم كه در زمان انقلاب كمونيست بوده. به جمهوري اسلامي هم در فروردين 58 رأي نداده. ضد نظام و ضد انقلاب هم هست. خيلي ادعاش مي شه. اما من ديگه گول ادعاهاي او را نمي خورم. فقط بلده حرف بزنه و مردم را خر و نفهم فرض كنه. (منظورم شخص آن آقاست، يك وقت فكر نكنيد دارم به حرف شما ربطش مي دهم، خير، بنده فقط منظورم همان آقاست و نه هيچ كس ديگري) همين آقا كه دكتر هم هست رفته بود توي يكي از روستاها، سر صحبت با يك روستائي باز شده بود و اين آقا از روي ريا يا ترس يا هرچيزي گفت بود من هم شش ماه رفتم براي خميني جنگيدم. (چون دكتر بوده مجبور شده شش ماه بره جبهه) مرد روستائي برگشته بود گفته بود اما آقاي دكتر من رفتم براي وطنم جنگيدم. اينكه مي گويند اين لباس شخصيها و بسيجي ها يك عده روستائي هستند، دليل بر اين نمي شه كه ما از همهء روستائيها نااميد شويم. توي همهء روستاها ماهواره هست. هيچكس را دست كم نگيريد. حتي همان بسيجي ها و نظامي ها هم داخلشان مخالفان رژيم و طرفدارن ملت وجود دارد. عمو بابك عزيزم، مرسي كه به ما اميد مي دهي. ما از صميم قلبمان شما و خانواده تان را به خدا سپرده ايم كه تنها اوست كه مي تواند شما را محافظت و مراقبت نمايد.
اين هم پستي كه گفتم:
http://safahatekhali.wordpress.com/?s=%D9%81%D9%83%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D9%83%D9%86%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F%21

ناشناس گفت...

سلام و درود بر پارتیزان راستین و قهرمان! به راستی درس آزادگی و آزادمردی را خوب آموخته ای و در عمل نیز بسیار جسور و نترسی!همواره دعا یمان بدرقه راه پرخطر و پرسنگلاخت است ! راستی بزرگوار! اگر امکان دارد پس از ارسال نظر پیامی با مضمون "پیام دریافت شد" طراحی شود که کاربر یک پیام را به صورت متوالی چندین بار ارسال ننماید!و فضای برای دریافت پیام بیشتری باقی بماند. خداوند حافظ و نگاهدارت!

ناشناس گفت...

سلام بر قهرمان من
يه چيزي بگم بخندي
من صبح اومدم و وبلاگت رو خوندم و كلي هم كيف كردم بعد با يه دنيا احساس واسه ات كامنت گذاشتم الان به اين نتيجه رسيدم كه اون كامنتي كه مربوط به اين مطلب بود رو واسه مطلب قبليت گذاشتم :))
به هر حال بازم مي گم تو اميد همه ما هستي و همگي دوستت داريم و آماده ياري تو و خانواده عزيزت.
مواظب خودت باش خيلي خيلي
يا علي!

ناشناس گفت...

بابك عزيز ! شما تا همينجا هم پيروز مبارزه بوده اي .هم حرفتان را زده ايد و پيام جنبش را به مردم رسانده ايد و هم ديگر در صورت بازداشت واكنش مردم را برخواهيد انگيخت.
اميدوارم سالم و موفق باشيد و همينطور خار چشم بدخواهان ملت باشيد.

نگین گفت...

من قدرتت رو تحسین میکنم. وقتی دل نوشته هاتو میخونم به دلم میشینه. بعضی جاها میخندم، بعضی جاها افسرده میشم، بعضی جاها هم گریه میکنم . فقط از خدا برات آرزوی صبر و استقامت و سلامتی دارم. بابک اید مردم مثل تو کوچ نکردن اما تو تنها نیستی

ناشناس گفت...

سلام مرد
واقعا خيلي ا ز مردم ایران اينروزها با نوشته هاي شما روزها را سپري مي كنند.خيلي نگرانت هستند. اگر ديدي برايت سخت شد ترو خدا به خارج برو.ما به سلامتي و نوشته هاي هر روزت احتياج داريم.در باره ادامه راه بنویس

مهدی گفت...

حالا که رئیس جمهور موسوی فرمان شرکت در راهپیمایی ها را صادر کرده است دیگر هیچ بهانه ای برای کسی باقی نمانده و باید با شرکت در راهپیمایی روز قدس و تشکیل زنجیره های انسانی در سراسر کشور طومار رژیم کودتایی-نظامی جمهوری اسلامی را در هم بپیچیم.

ناشناس گفت...

بابك جان دوستت داريم. خيلي مراقب خودت باش داداشي.
به اميد آزادي
سبز باشي

ناشناس گفت...

Hey Man you Rock! keep it up! wish you the best

ناشناس گفت...

درود بر شما آقای داد

امشب شب احیاست.من برای کشورم،برای زندانیان سیاسی،برای آزادی و پیروزی و به خصوص برای شما و خانواده ی شما دعا می کنم.
لطفا همه امشب در دعا باشند.

پیرزوی از آن ماست.
اندکی صبر سحر نزدیک است.

ناشناس گفت...

اري ما هم اميد را حس مي كنيم و به زودي جشن پيروزي را خواهيم گرفت..موفق باشي داد عزيز

ناشناس گفت...

كوچ سبز ما هم هستيم... به راهت ادامه بده جواب مي گيري افرين بر تو كارت درسته

ناشناس گفت...

سلام به شماآقاي داد مصاحبه هاتون با صداي آمريکا رو پيگيري ميکنم اون شب که تماستون با صداي آمريکا قطع شد دلم ريخت ...من هر روز براي ديدن مطالب وبلاگتون علاقمندتر ميشم و براتون دعا ميکنم .. من هم همين حس اميدو دارم حقيقتا نظام داره خودکشي ميکنه مقومت ما هم هروز بيشتر و کارسازتر ميشه..

ناشناس گفت...

خطاب به نظام تقدس نماي جمهوري اسلامي:*ولاتلبسواالحق بالباطل ولاتکتموالحق و انتم تعلمون* وحق را به بباطل مشتبه نکنيد تا حقيقت را پنهان سازيد در صورتي که بحقانيت آن واقفيد آيه 42سوره بقره دود بر حقيت گوي راستين بابک داد خدا پشت و پناهت

علي گفت...

دمت گرم بابك و بدون تو زبون مايي
اين نظام مسخره عمرش تموم شد ولي به قيمت خيلي خون هاي ريخته شده و خيلي آدم هاي از خونه رونده شده
دوستتون دارم هزارتا
اندكي صبح سحر نزديك است....

ناشناس گفت...

دقیقا این حس عجیب را دارم...حس میکنم خیلی زودتر از اینکه فکر میکنیم اتفاق می افتد..با باز شدن مدارس طوفانی در راه است ..

مهدی گفت...

دندان سگ های هار کودتاچی به کروبی و رئیس جمهور موسوی رسیده است، روز قدس روز نابودی مثلث شیطانی خامنه ای-مجتبی-سپاه پاسداران خواهد بود!.

مبارز گفت...

با اجازه دوستی که خود را "ناشناس معرفی کرده مطالبی به گفته های ایشان می افزایم تا در صورت بازداشت شدن بکار ببندید.دوستان عزیز! اگر خدای نکرده توسط مامورین اطلاعاتی بازداشت شدید نکات زیر را انجام داده تا نتوانند براحتی شما را خرد کرده و بشکنند و از شما اعتراف بگیرند: بازجوها برای شکستن و اعتراف گرفتن از افراد از روشهای روانشناختی ظریفی استفاده می کنند:
1. یکی از این روش ها روش good guy and bad guy است. یعنی یکی از بازجو ها نقش مرد خوب و مهربان را بازی می کند که وانمود می کند می خواهد به شما کمک کند و در قبال همکاری شما به شما وعده های شیرین مثل آزادی یا اجازه تماس با خانواده می دهد. بازجوی دیگر نقش مرد بد و خشن را بازی می کند که شدیدا شما را کتک می زند و تهدید میکند. این یک روش ظریف روانشناختی است که موجب می شود شما برای رهایی از مرد بد و خشن به مرد خوب و مهربان پناه ببرید و اعتماد کنید و به او اطلاعات بدهید یا اعتراف دروغین بکنید. بدانید که هیچ فرقی بین مرد بد و مرد خوب نیست. همه آنها یک هدف دارند و آن هم شکستن شماست. تجربه زندانیان نشان داده که حتی بعد از همکاری شما آنها به وعده های شیرین خود عمل نمی کنند. سه اصل اساسی وجود دارد، حکومت بازجو را نپذیرید، بیکار نباشید، اطلاعاتی که بازجو به شما می دهد را نپذیرید!2- به هیچ وجه از روز و لحظه اول روی خوش به بازجو نشان ندهید! او دشمن حتمی شماست و قصدش خرد کردن شماست! همه آنها هم در این هدف مشترکند! و خوب و بدشان همین قصد را دارند! گول نخورید!

3- کنترل خود را به بازجو ندهید! سختی بکشید! گرسنگی بکشید! در سلول رفع حاجت بکنید! اما منت بازجو را نکشید! بازجو می خواهد شما او را به عنوان صاحب اختیارش بپذیرید! هیچگاه چنین چیزی را نپذیرید! شما صاحب اختیار خود هستید!

4- با قوانین زندان به چالش برخیزید و دیگران را نیز دعوت کنید که به چالش برخیزند! چشم بند لازم است؟ تا آنجا که می توانید نزنید! صحبت کردن ممنوع است؟ تا آنجا که می توانید خود را بلند به زندانیان دیگر معرفی کنید و از وضعیت خود آنها را آگاه کنید! فوقش یک کشیده یا یک کتک مفصل می خورید! یا گرسنگی می کشید اما شخصیت غیر مرعوب خود را حفظ کرده اید! حتما در زمان اذان، اذان دادن با صدای بلند را فراموش نکنید! با زندانبانان طوری رفتار کنید انگار آنها سرویس دهنده و خدمتکار هتل شما هستند! و غیر از این هم نیست!

5- در خوردن غذا هوشیار باشید! هر از چند گاهی قسمتی از آن را نخورید! همواره ممکن است داروهایی در غذای شما بریزند! مثلا فقط گوشت غذا را بخورید! یا فقط برنج آنرا! هر چیز که به آن مشکوک می شوید نخورید!

6- به بازجو وقت بدهید! مثلا به بازجو بگویید در ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای زوج فرصت برای پذیرفتن وی دارید و در هیچ ساعت دیگر او را نپذیرید! و دلیل آن را هم مشغولیت های خود ذکر کنید! بگویید فکر کرده ای من در سلولم بیکارم هر ساعتی بخواهی برای بازجویی می آیی؟ باید پیشتر برنامه ات را با من تنظمیم کنی!

7- برای هر لحظه خود در سلول برنامه داشته باشید! هیچ لحظه ای را در رخوت و بیکاری نگذرانید! مطالعه قرآن، نهج البلاغه، حفظ آنها بررسی لغات آنها، شباهتهای آنها،آیات قرآن که در نهج البلاغه آمده! اشارات نهج البلاغه به آیات قرآن، نماز خواندن، ورزش کردن، انواع ورزشها، پیاده روی، حرکات نرمشی، بارفیکس! انواع بازیها! هر چیزی که به ذهنتان می رسد! هیچ لحظه ای را بدون برنامه نباشید! و برنامه ها را هم متنوع پیش بینی کنید! و طبق آن عمل کنید!

8- به هیچ وجه برای دیدن خانواده یا این چیزها به بازجو امتیاز ندهید! از روز اول خیال خانواده را راحت کنید که در انتظارتان نباشند!

9- به اطلاعاتی که بازجویان به شما می دهند توجه نکنید. آنها برای اینکه شما را بشکنند یا بترسانند اطلاعات دروغ به شما می دهند تا هم قوه تجزیه و تحلیل شما را از بین ببرند و هم قدرت تصمیم گیری را از شما سلب کنند. مثلا ممکن است به شما بگویند که :"همه دوستانتان اعتراف کردند و فقط شما باقی مانده اید". یا ممکن است اخبار بد دروغین به شما بدهند. مثلا بگویند:" پدر یا مادرت از ناراحتی و غصه سکته کرده و مرده". یا " مادرت را دستگیر کرده ایم".این اخبار دروغ فقط برای شکستن شماست.


اگر شخصیت مستقل و غیر قابل نفوذی از خود بروز دهید! و البته به خداوند حی و قیوم اتکا کنید! احدی توانایی شکستن شما را نخواهد داشت!

ناشناس گفت...

واقعا که! آقای داد شما که تحمل صدای منو نداری چرا نظرمو حذف میکنی ؟! برات متاسفم! هرچی گشتم نظرم نبود

ناشناس گفت...

فقط میشه گفت درود به شرفت که واقعا بی نظیری. کاش همین طور که ما در حرف بیشماریم در عمل و شرف هم بی شمار بمانیم.

ناشناس گفت...

تو خود امیدی تو لحظه به لحظه خود را می افرینی تو به وجد رسیده ای وجد فرمان می دهد بپا خیز بیرون شو بیرون از تمامی پوسته ها و زره ها و خودها و اسودن ها گذر از تمامی دیوارهای مرگ به وجد رسیدن یعنی بیرون شدن رها شدن به حرکت درامدن به جریان افتادن رسوخ پذیر شدن انگونه که باد بتواند بر تو بوزد و از گذر کند.شما بیشتر از لازم به وظیفه خود عمل کرده اید حداقل با صدای امریکا دیگه مصاحبه نکنید...

mansour گفت...

آقای داد
امیدوارم حالت خوب باشه .
نمیدونم چطوری تونستی تا الآن آزاد باشی . امیدوارم اگه ریگی تو کفشت نیست موفق باشی.

به نظر من تنها راه سرنگونی رژیم کودتا

خود روحانیون هستند که متاسفانه اونها هم ظاهرا آنقدر ترسیده اند که صدایشان در نمی آید.ولی مبارزه قهر آمیز با این جانیان بالفطره با دستان خالی راه به جائی نمی برد.

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز. میشه بیرون میری کمی گریم کنی تا نشناسنت. حتما اینکارو انجام بده. تنها چیزی که از دستم بر میاد شعار نویسی وشرکت در اجتماعات است . امیدوارم کمی گوشه کار جنبش رو گرفته باشم. سوال دارم: 1- چرا دولت مراسم ها را لغو می کند ؟آیا به بهانه ترس از مردم برنامه بزرگتری در سر ندارد؟ 2-چرا سازمان ملل با این همه دلیل وسند ومدرک به ما کمک نمی کند؟ آیا آنها هم تطمیع شده اند؟ 3- آیا کل برنامه کودتا چیان و همه برنامه هایشان دستور از قدرت یا قدرتهای بزرگ تر نیست؟ لطفا پاسخ دهید. من هرشب وهر روز طبق ارتباطات "عرفان کیهانی " برایتان ارتباطات مثبت می فرستم . وبه این ارتباطات امید دارم. پیروز باشید.

ناشناس گفت...

آقای داد، لطفا اگر به اینترنت دسترسی دارید، سریع پیغامی هر چند ناچیز بگذارید، خبر دستگیری مردی با تیراندازی در قم بسیاری را نگران شما کرده است.

یاسمن گفت...

با سلام ودروووود به شما استـــاد عزیز

اقای داد شما برای من به عنوان یک استاد آزادی خواه هستین بر خود می بالم که استاد آزادی خواهی هم چون شما دارم استاد من از این به بعد شما رو الگوی زندگی خودم قرار می دم و از این شجاعت وبی باکی شما الگو برداری می کنم .
با سپــــاس

استاد مراقب خودتون باشین
یــــــا علــــــی

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز صد سلام به خانواده همراه وهمدلت امیدوارم همگی سلامت و پایدار باشید
امیدوارم از اسکناسهای پشت نویسی شده من یکی به دست تو هموطن نادیده رسیده باشد.
من که به جد فکر میکنم موثر باشد. از جنایتها نوشته ام و از اسامی هموطنان شهیدم و تقلب و دروغهای حکومت. خوبی آن هم آن است که برعکس دیوار نویسی نمی توانند از بینش ببرند و بسیار کم خطر تر هم هست. دراین دوران خفقان و سانسور و وحشت به نظر من راهی است برای نشر افکار و خبرها....
سبز و جاری بمان ای پارتیزان

ناشناس گفت...

بابك مواظب خودت باش و از خودت مهمتر خانواده عزيزت هست در اين شبهاي خوب براي سلامت و موفقيتت دعا ميكنم و اينكه همه در رسيدن به آزادي ايران موفق شويم و با تلاش از پا ننشينيم شما مليونها دوست ناشناخته داريد.

ناشناس گفت...

بابك خرمدين زمان، پروردگار يارت باد.

ناشناس گفت...

Babak Jan Salam,
Hamantor ke gofteh bodin, hamle be saran (Kahrobie, ..) shoro shodeh.
Hatman midoni ke emrouz chandin daftar polom shodeh va bazdasht shodan afaradi.
Lotfan harche zodtar matlabi baraye rouze GHODS (GDS- Ghiyam_e_ Delavaran_e_Sabz)
benevisid.
Khoda midanad ke agar regim rahat in rouzo poshe sar begzarad che balaii sare Kahroubie, Mossavi, Khatami.... khahad avard.
Khoda Negahdar

تقی ارانی گفت...

آقای داد سلام
از امید نوشته بودی و امیدواری. حیفم آمد در این رابطه شعری از زنده‌یاد احسان طبری را برایتان ننویسم.
« امید
زیباتر از جهان امید ای دوست
در عالم وجود، جهانی نیست
هر عرصه را بهار و خزانی هست
در عرصهٔ امید، خزانی نیست
صدبار زهر یأس مرا می‌کُشت
گر پادزهر من نشدی امید
در تیرگی رنج رهم بنمود
بس شام تیره، تابش این خورشید
تا آن زمان که شهپر بوم مرگ
بر جایگاه من فکند سایه
در کارزار زندگی‌ام بادا
از جادوی امید، بسی مایه»
مبارزه‌ات را می‌ستایم و صمیمانه برای شما که «وجدان بیدار » ملت شریف و سبز ایران هستید، پیروزی آرزومندم.

ناشناس گفت...

یک خبر درج پیدا کرد به شرح زیر:

"فعالان حقوق بشر در ايران : یک شهروند میانسال در قم توسط نیروهای لباس شخصی هدف گلوله قرار گرفت ظهر روز جاری، مورخ 17 شهریورماه، فردی میانسال ( 35-40 ساله ) که به همراه همسر و فرزند خردسال در خیابان 19 دی شهر قم با ماشین سواری پراید ( مدل 132 ) به سمت کمربندی کاشان در حال حرکت بود توسط عده ای از نیروهای لباس شخصی که سوار بر اتومبیل پژو ( مدل جی ال ایکس) بودند دستگیر شد.
عوامل لباس شخصی پس از توقف در مقابل اتومبیل فرد مزبور و سد راه وی با ضرب و شتم در مقابل همسر و فرزند خردسال ایشان سعی کردند وی را به داخل اتومبیل خود منتقل کنند که با مقاومت و اقدام به فرار این فرد، توسط عوامل لباس شخصی با تیر اندازی مستقیم در بین جمعیت از ناحیه کتف هدف گلوله قرار گرفت.
نامبرده پس از اصابت تیردر حالی که به سر دادن شعارهای سیاسی منجمله " مرگ بر خامنه ای" می پرداخت توسط نیروهای لباس شخصی به همراه خانواده اش به داخل خودرو نیروهای مزبور برده و نهایتاً به نقطه نامعلومی منتقل شد."

مشخصاتش شبیه بابک داد هست. نگران هستم، لطفا زودتر خبر رسانی کنید.

Siamak گفت...

بابک جان این امیدی که اشاره کردی و در دل تک تک ما هر روز بیشتر و بیشتر می شود و این همان لطف خدا برای کسانی است که به حق و حقیقت متوسل شدند و صبر پیشه کردند.
من ذره ای شک ندارم که در آینده نه چندان دور کام مردم ایران شیرین و در مقابل کام این رژیم جنایتکار تلخ و به سزای جنایاتشان خواهند رسید,
همانطور که پس از انتخابات کام میلیون ها ایرانی بخصوص جوانان را تلخ کردند خداوند عذابش را به این جنایتکاران نازل خواهد کرد و به بدترین و مفتضح ترین شکل ممکن نابود خواهند شد که وعده خداوند حق است و ذره ای تردید در آن نباید کرد.
به نظر من تمام وقایع بعد از انتخابات در ایران به نفع مردم بوده و دستاوردهای بزرگی نصیب مردم شده که برای کسب آنها سالها وقت لازم بود. تمام این ها زمینه ساز دمکراسی در ایران را فراهم آورده. تظاهرات مسالمت آمیز مردم و روشهایی که آنها در این جنبش سبز به کار بردند به دنیا ثابت کرد که ایرانیان ملت با فرهنگ و شعوری هستند و باعث تحسین و پشتیبانی مردم جهان وهمچنین غرور و سربلندی ایرانیان در تمام جهان شد.

این راهی است که باید طی می شد ولی تقلب در انتخابات لطف بزرگی بود که رژیم نادانسته در حق ملت کرد و زمینه بروز دمکراسی در ایران را سرعت بخشید.

مواظب خود و خانواده باش که دوست داریم آزادی ایران عزیز را با هم ببینیم.

ناشناس گفت...

برادر حسين بازجو اين بار نيز توطئه ات راجع به فرزند ايران ناكام مي ماند مثل دسيسه اي كه براي فرج سركوهي چيدي و سر پوكت به سنگ خورد.

ناشناس گفت...

درود به مردانگی و شرف بزرگ مردانی مثل شما
قطعا" پیروزی نزدیک است.

ناشناس گفت...

برادر عزیز, بابک دادعزیز
تو برادر تمام زنان و دختران ایرانی که اینچنین بی پناهند و تو برادروار به احقاق حقشان سینه سپر کردی. برادر تمام مردان و پسرانی... چرا که چنان بذر امید در دلهایشان می کاری که آماده و هوشیار ایستاده اند تا با آن غیرتی که خاص مرد ایرانی است کشور عزیزمان را از دست این جانیان رها کنند.
شب های قدر است و در هر محفل عزاداری برای سلامتی شما و خانواده فداکار و صبورتان دعا می کنیم.
بمان برای ایران و رهایی ایران که زبانم لال دربند شدن تو را دیگر تاب نداریم برادر.

ناشناس گفت...

سلام آقای داد

میخواستم خواهش کنم که مواظب خودتون باشید. من خیلی به امور مهاجرت و این چیزها اشراف ندارم ولی فکر کنم شما بتونید به راحتی از ایران خارح بشید و حداقل در یه جایی مثل اروپا که امنیت حداقلی شما رو تضمین کنند اقامت کنید. بنده بسیار از فعالیت شما تا کنون قدردان هستم و به همین جهت از شما میخواهم از ایران خارج بشوید تا برای آینده ایران بمانید.
خدا پشت و پناه شما و خانواده گرامی تان

ernesto گفت...

بابک عزیز درود دوباره بر شما امیدوارم هر چه زودتر در وبلاگتان بنویسید تا ما را خوشحال کنید.
به خدا که باید تا قبل از روز ایران(قدس سابق)
بتوانیم تظاهرات هایی مانند حضور در شب های قدر در قم دفتر آیت الله صانعی و یا حضور در مراسم در خانه آیت الله طالقانی
حضور در مراسمها و شعارنویسی های شبانه
جنبش سبز همیشه زنده است و باید بدانیم راه سبز پیروز می شود.بی تردید.
مواظب خود باشید وهمیشه موفق و سبز/

ernesto گفت...

بابک عزیز درود دوباره بر شما امیدوارم هر چه زودتر در وبلاگتان بنویسید تا ما را خوشحال کنید.
به خدا که باید تا قبل از روز ایران(قدس سابق)
بتوانیم تظاهرات هایی مانند حضور در شب های قدر در قم دفتر آیت الله صانعی و یا حضور در مراسم در خانه آیت الله طالقانی
حضور در مراسمها و شعارنویسی های شبانه
جنبش سبز همیشه زنده است و باید بدانیم راه سبز پیروز می شود.بی تردید.
مواظب خود باشید وهمیشه موفق و سبز/

Worya گفت...

آقای داد لااقل خانواده را به خارج از کشور منتقل کنید. واقعا این طوری سخته براتون

ناشناس گفت...

دوست عزیز بابک زنده و سبز!

حق کاملا به شمست من هم این امید را احساس می‌کنم. خیلی‌ از تابوها که گره‌های سخت و تاریخی‌ بودند در مسیر این جنبش شکسته میشوند! این نسل جوان دارد از همین حالا مدنیت را زندگی‌ می‌کند! و این بسیار امید بخش است! تحجر، ارتجأعی برای همیشه میرود تا از فرهنگ این مردم زدوده شود!

سبز و پایدار بمان. قلب ما با شماست

ali گفت...

ghahraman parast nistam vali vaghean dele shir dari dorood bar to bedorosti esme to ra babak ghozashteand yashasin babake dad

سبز.. گفت...

درود بر بابک فداکار
واقعا براتون نگرانم و از خواندن این پست سردرد گرفتم..
بابک جان بدان تا همین الان هم شما در این مبارزه پیروز میدان هستید و این برای این قاتلین بسیار گران تمام شده و از این بابت خوشحالیم.
نام شما همچون بابک خرمدین در تاریخ به عنوان یک قهرمان خواهد درخشید ..
میدانم بی نیاز از تمام این القابی ولی تنها خواستم حرف دلم را که عین واقعیت است زده باشم.
تو به نوبه خود دینت را به جنبش سبز حتی بیشتر از انچه که باید ادا کردی و همه ما به تو و خانواده ات مدیونیم

اندکی صبر سحر نزدیک است..
به امید پیروزی..

كتي گفت...

بعد از نيمه تمام ماندن صحبت هاتون در جمعه شب، وحشت به جانمون افتاد.
شكر خدا كه هستين و ....... و مي نويسين از چيزهايي كه مردم شايد حس مي كنن، اما اسمش رو بلد نيستن.
در ضمن حال كه مجالي شد اين رو هم بگم، جناب داد، لطفا از ظاهر قضايا مطابق دلخواه دژخيمان حكومتي برداشت نكنيد.
بسياري از امثال من، با وجود كامپيوتري و اينترنتي بودن، به بسياري دلايل، اهل Facebook نيستن.
برادر شجاعم، دل قوي دار....

ناشناس گفت...

سلام بابک عزیز
نوشته هات به من و همکارانم امید میده.
هر چند گفتن این جمله سخت و ناخوشایند است ولی می خواستم درخواست کنم که اگر خدای ناخواسته دستگیر شدید راهکاری داشته باشید تا عنقریب خبردار شویم زیرا که برای دستگیری شما می خواهند کاری کنند که در بی خبری باشد. ان شاالله هیچ وقت اتفاق نیفتد.
موفق باشید.

ناشناس گفت...

salam
aghaye dad khoshhalam ke shomara darim ,
va geloye man por az faryad ast
har roz be roz neveshtehatun sar mizanam
bishtare saat roz paye sait haye mokhtalefam
nemidonam bayad che kard baraye roze ghods ettela resani konid inja kafi nist bayad khone be khne va nafar benafar ettla resani kard hame bayad byan kasi natarse
un roz roze sarnevesht saze baraye hame.

مرجان گفت...

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست

آقای داد ما همه برای شما دعا می کنیم
به امید پیروزی
به امید زندگی در ایران آزاد

ناشناس گفت...

سلام
واقعا دست مریزاد
ایول
بابا تو دیگه کی هستی؟
دمت گرم
خدا تو و خانواده ات را حفظ کند
دیگه چی بگم از این که این قدر شجاع و جسور و امیدوار و با ایمانی
...
شب قدر همه اینجا کلی دعات کردند
کلی
هنوزم دعات می کنیم
برایت نگران هم دشیم چون ی وبلاگی خبر از دستگیری فردی را کرده بود که نشانی های شما را داشت
و باعث شد بالکل کل خانواده سحری از گلویشان پایئن نرود
ولی وقتی دیدم هنوز هستی و می نویسی
خدا می داند چه قدر ذوق مرگ شدم
خدا حافظت باشه مرد ایران زمین

ناشناس گفت...

بابک جان برادرم عزیزم وقتی وضعیت تو را تخیل میکنم بر خود میلرزم کلمه ای نمییابم که احساسم را نسبت به تو و خانواده ات بازگو کنم فقط برایت با چشمانی اشکبار دعا میکنم . ودعا میکنم ودعا میکنم ...مطمئن باش هزاران دعا گو داری

ناشناس گفت...

54ys

mojtabahojatoleslami@hotmail.com گفت...

سلام
بیشتر از سی‌ سال پیش خونهای ملت ما درخت استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی را میوه دا ر کرد ولی‌ متاسفانه رهبران ما غصهٔ پول چینی‌ ها و معاملات با اینها را میخورند و یا اینکه غصهٔ. این فلسطینیها و یا بدتر از همه حزب الهی ها را میخورند . هرکس ریش داره با یک اسلحه ادعای اسلامی بودن میکنه . من هزار با ر برای جمهوری اسلامی حقیقی‌ جان میدهم ولی‌ حاضر نیستم یک قطره خون برای این اسلام خراب کنها بدهم . امیدوارم این رهبران ما در روز سال گرد انقلاب فریاد االله و اکبر های مردم را دلیل بر اغتشاشگری تعبیر نکنند همین الله و اکبر های مردم بود که رهبران ما را بر کار گزا شت . بنده سی‌ سال پیش در مدرسهٔ طلاب قم درس خواندم و دو سال و نیم زندان شاه بودم . الله و اکبر