۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

اين بار احمدي نژاد براي «تقويت حماس» ماندني شد!خبر
با حكم حكومتي رهبري، سئوال نمايندگان از احمدي نژاد منتفي شد و به بايگاني رفت. در حالی که نمایندگان مجلس ایران خود را آماده طرح سئوال از محمود احمدی نژاد می کردند، آیت الله خامنه ای  خواستار توقف این طرح شد و در حضور شماری از بسیجیان گفت: "طرح سئوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود . . . اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد، از نمایندگان محترم، تقاضا می کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند." بلافاصله نمايندگان با صدور بيانيه اي حمايتي، امر ولي فقيه را مطاع دانسته و سئوال از احمدي نژاد را منتفي اعلام كردند! بدين ترتيب مشكلات ارزي و اقتصادي كه محور سئوال مجلس بود، به بايگاني رفت!
تحليل
رهبر باز هم مسائل داخلي را قرباني مسائل خارجي كرد! مصلحت نظام ايجاب مي كند در شرايط درگيري حماس و اسرائيل، احمدي نژاد به عنوان تنها چهره افراطي و ضد صهيونيستي حكومت ايران تضعيف نشود و سئوال پارلمان از او به بايگاني برود.
احمدي نژاد تنها رئيس جمهور اسلامي است كه با حمايت خامنه اي صراحتا" از «محو اسرائيل» سخن گفته و وجود اين مقام تندرو در جنگ لفظي اين روزها با اسرائيل لازم است. از نگاه رهبر، تضعيف احمدي نژاد در اين روزها ممكن است به حساب رويكرد تازه و عقب نشيني ايران درباره فلسطين تعبير شود و نهايتا" به تضعيف حماس در غزه بيانجامد. پس فعلا" رهبر به بهره جويي از وجود او ادامه مي دهد و پروژه حذف گام به گام احمدي نژاد را به تأخير مي اندازد.
بدين ترتيب مشكلات اقتصادي كه محور سئوال نمايندگان بود، به بايگاني رفت تا جمهوري اسلامي بتواند از آخرين سنگر خود در فلسطين، يعني حكومت گروه حماس در باريكه غزه دفاع كند! به اين مي گويند "ترجيح قدرت منطقه اي نظام بر اوضاع داخلي"! طبيعي است كه تا وقتي سكوت رضايت آميز مردم در داخل ادامه داشته باشد و بتوان آنها را سركوب كرد و ساكت نگه داشت، مسائل خارجي بر مشكلات داخلي ترجيح خواهد داشت! اين استراتژي كلي نظام اسلامي است.
پي نوشت اول: بزرگترين افشاگري احمدي نژاد كه مطمئنا" در اين جلسه باز هم آن را نمي گفت [چون هنوز كارد به استخوانش نرسيده] سازماندهي تقلب خامنه اي در انتخابات مي تواند باشد. واضح است كه خامنه اي از افشا شدن توسط فرد منصوب خود خيلي هراس دارد ولي اين سكه روي ديگري هم دارد. به نظرم «در اين برهه خاص» چشم به حفظ قدرت خود در خاورميانه دارد و بر اساس اولويتها تصميم گرفت حماس را تضعيف نكند و پروژه حذف احمدي نژاد را به تاخير بيندازد. شايد با نقشه اي موذيانه تر كه فرصت افشاگري هم به او ندهد. آنچه واضح است اينكه خامنه اي همواره از حماس در خاورميانه به عنوان اهرم فشار و چانه زني بين المللي استفاده هاي زيادي كرده و مي كند تا حكومت خود را تضمين كند.
پي نوشت دوم: تحليلي كه من نوشته ام «اعتقادي» نيست، دقيقا" «تحليل» شرايطي است كه نظام خود را در آن تعريف مي كند و بر اساس اولويت هاي خودش اين كار را به صلاح نظام مي بيند. اين با اعتقاد قلبي من و شما همسويي ندارد. پس تحليل را از زاويه اي كه مطرح شده بخوانيد. اگر اين كار نظام مصرف داخلي دارد يا عوامفريبانه است چون ديدگاه نظام براي بقا مبتني بر عوامفريبي مردم است و لاجرم تصميماتي كه مانند اين مي گيرد عوامفريبانه اند. خامنه اي به راحتي مي توانست نمايندگان را در خفا تهديد و خفه كند.  مگر نمي گوييم اين نمايندگان عروسك حيمه شب بازي هستند. پس چه ضرورتي داشت تا رهبر در يك سخنراني عمومي آنها را ساكت كند؟ آيا نمي توانست با روش تهديد پنهاني كار را تمام كند؟ مشكل اينجاست كه ما گاهي «نشانه ها و معنا در سياست» را ناديده مي گيريم و فكر ي كنيم همه چيز، همان است كه ما مي بينيم و يادمان مي رود كه در سياست مطلقا" اين قاننون معكوس است. فرمان رهبر در سخنراني عمومي «نشانه و پيامي به بيرون» است. يعني در اين شرايط اولويت با حذف احمدي نژاد نيست بلكه او را در اين شرايط به عنوان يك سرباز تندخو نياز داريم. به او تريبون رايگان هم براي دفاع از خود و احتمالا" افشاگري نمي دهيم. شايد وقت ديگر او را بدون اين هزينه ها و با راحتي بيشتري حذف كنيم. امروز اما اولويت ايران با «آبرو داري!» است.
پي نوشت سوم: بازي سياسي در جمهوري اسلامي يعني همين كه در طول يك روز، چند جور شانس خود را آزمايش مي كنند. از يك طرف به ظاهر قدرت منطقه اي خود را مي خواهند با حفظ احمدي نژاد به آزمون بگذارند. همزمان از آمادگي براي تعليق غني سازي حرف زده اند تا بگويند اهل سازش هم هستند. از طرفي خود را با حماس بي ارتباط معرفي مي كنند تا تركش آن بلوا به دامنشان گير نكند. اينها در ظاهر گيج كننده است ولي يك ربط ارگانيك دارند؛ حكومت براي بقاي خود دارد از تمام ابزارهايش «به طور همزمان» استفاده مي كند. ابزار تهديد، سازش، بيطرفي! و اين نشانه اي است از شرايط بسيار بحراني نظام. چيزي كه سعي دارند در پشت هجمه هاي تند به اسرائيل پنهانش كنند. سياست يك سكه يك رو نيست. دو رو هم نيست. يك «منشور چندين بعدي» است.
در فيس بوك همگاني اين بحث و خبرهاي ديگر را دنبال مي كنيم.

هیچ نظری موجود نیست: