۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

باز هم صديقي ناخواسته اعتراف كرد!


اگر آخوندها مي گذاشتند فقط پارچه عمامه و عبايشان در داخل ايران توليد شود، بيكاري در كشورمان ريشه كن مي شد! اما در ميان بيشتر از يك ميليارد مسلمان، ايران بزرگترين خريدار چادر و پارچه عبا وعمامه در جهان است! به گونه اي كه صنعت نساجي كشور رو به تعطيلي است و تاكنون هزاران كارگر بيكار شده اند. حجت الاسلام كاظم صديقي امام جمعه موقت تهران مي گويد:"چادر زن همچون عمامه است كه نشان از پيغمبر دارد!" من معتقدم آقاي صديقي ناخواسته، به واقعيتي اعتراف كرده كه همه ما كم و بيش مي دانيم! 
ما «نشان پيغمبر» را براي روحانيان و زنان مسلمان مان از چين و كُره مي خريم و سالانه بيش از هفت ميـــليارد دلار فقط واردات كالاي چيني داريم! چرا از ميان آن يك ميليارد مسلمان، فقط ما خريدار نشان پيغمبريم؟ آيا باقي آن يك ميليارد مسلمان پيرو پيامبر نيستند؟ سهم «سود روحانيت حاكم» از  ميليـاردها دلار واردات نشان پيــغمبر(!) چقدر است؟به نظرم اگر زنان ايراني خريد چادر چيني و كُره اي را تحريم مي كردند، شوهران و پسرانشان بيكار نمي شدند و كارخانه هاي ريسندگي و بافندگي كشور تعطيل نمي شد.
مرحوم ايرج ميرزا دهه ها قبل از اين به درستي نوشت:
چو زن تعلیم دید و دانش آموخت
رواق جان به نور بینش افروخت!
به هیچ افسون ز عصمت برنگردد
به دریا گر بیفتد تر نگردد.
چو خور بر عالمی پرتو فشاند
ولی خود از تعرض دور ماند.
زن رفته « كولژ» دیده « فاكولته»
اگر آید به پیش تو « دكولته»!
چو در وی عفت و آزرم بینی
تو هم در وی به چشم شرم بینی.
تمنای غلط از وی محال است
خیال بد در او كردن خیال است.
فدای آن سر و آن سینه باز
كه هم «عصمت» درو جمعست هم «ناز»!
فيس بوك بابك داد

هیچ نظری موجود نیست: