۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

در سال توليد داخلي؛ مراجع حكومتي هم «حكم ارتداد» توليد مي كنند!


كوتاه سخني درباره «فتواهاي ارتداد و قتل» كه اين روزها توسط مراجع حكومتي صادر مي شود! آيت الله مكارم شيرازي «سلطان قاچاق شكر» هم ديروز حكم ارتداد و قتل صادر كرد!
«مراجع تقليد حكومتي» بي توجه به ظلم و فساد و تباهي و فقري كه گريبان  ايرانيــان را گرفته، از احساسات مذهبي مردم سوء استفاده مي كنند تا از «شيعه»، شُعبه اي از صدور حكم ارتداد و ترور وآدمكشي بسازند و بتوانند همچنان «مرجع حكومتي» باقي بمانند و به «تجارت سياه» خود ادامـــــه دهند! فردوسي بزرگ درباره آنها مي گويد: [زيان كسان از پي «سود خويش»/ بجويند و «دين» اندر آرند پيش!]
شـــرم بر آنان. و گرامــي باد جايگاه «مراجع تقليد آزاده، مردمي و شريفي كه دامان خود را به «فساد مرجعيت حكومتي» نيالوده اند.
فيس بوك

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حالا اگر يكي از اون آزادانديش ها هم حكم ارتداد شاهين نجفي رو صادر كرد چي؟