۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

اروپا در لانه مورچگان آدمخوار «اسيد» ريخت!

https://www.facebook.com/babakdad.page/posts/840718505944058


اتحاديه اروپا با قطعنامه حقوق بشري درباره ايران كه هيچ موردي از آن خلاف حقيقت و واقعيت نيست، در خوابگه "مورچگان آدمخوار حكومت اسلامي" نه آب، بلكه اسيد ريخته است!
اين قطعنامه مستقيما" «رعايت حقوق بشر در ايران» را نشانه گيري كرده و براي همين هم فرياد و فغان مقامات جمهوري اسلامي را درآورده است. اين قطعنامه حكومت را ملزم مي كند كه با شهروندان و همه اقليت ها در ايران، يكسان و مانند "انسان" رفتار كند. به بازداشتهاي غيرقانوني، شكنجه و حبس و اعدامها پايان دهد. و اجازه بدهد تا اتحاديه اروپا يك "دفتر نظارتي" در تهران ايجاد كند. واكنشهاي عصبي و همراه با هتاكي مقامات نظام به اين قطعنامه، حكايت از اين حقيقت دارد كه خود آنها هم باور دارند كه در ايران، حقوق بديهي و اوليه شهروندان عادي رعايت نمي شود. حكومت از پوشش و لباس و خوراك تا رأي و انديشه و فكر مردم را زير فشار سانسور قرار داده و مردم را بابت هر حق بديهي، زير فشار و آزار گرفته است. خلاصه اينكه همه آنها به خوبي مي دانند كه اگر نظام به اين قطعنامه حقوق بشري تن بدهد، ديگر به آساني نمي توانند هر كاري بكنند.
اتحاديه اروپا، تمام كشورهاي اروپايي را ملزم كرده كه اگر ايران به اجراي اين قطعنامه راهبردي تن ندهد، از گسترش روابط اقتصادي و تجاري با حكومت ايران خودداري كنند. حالا بگذار نقدي بگويد:"اروپايي ها از چارپايان هم پست ترند!" و يا امام جمعه تهران بگويد:" اروپايي ها نوكر آمريكا هستند و پرروئي را به حد اعلا رسانده اند!" (ساير واكنش هاي مسئولان جمهوري اسلامي را در اين لينك ببينيد)
هرچه مقامات عصباني نظام گفته اند و هتاكي بيشتري كنند، به نوعي "تأييد غيرمستقيم" سطر سطر اين قطعنامه بوده و هست. مهم اين است كه خواسته هر انسان حق طلبي همين است كه حكومت ايران با همه شهروندان، بدون تبعيض و ظلم و با رعايت برابري و كرامت انساني برخورد كند.
به نظرم اتحاديه اروپا اين بار درست به «هدف» زده و در خوابگه مورچگان آدمخواري كه بر مردم بي پناه ايران حكمراني مي كنند، اسيدي سوزناك ريخته است.

هیچ نظری موجود نیست: