۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

روحاني از احمدي نژاد "عبرت" گرفته يا "الگو"؟!جعل تاريخ به نفع روحانيت!
هرگز شنيده ايد بگويند يك پيرمرد را از روي يك نوزاد ساخته اند؟! آقاي روحاني رئيس "دولت تدبير!" شبيه چنين ادعايي را مطرح كرده و در سخناني عجيب گفته: دانشگاه آكسفورد (900 ساله) را با تقليد از روي مدرسه فيضيه (كه حداكثر 300 ساله است) ساخته اند!
تازه اگر فيضيه فعلي را كه توسط آيت الله حائري يزدي تأسيس شده، «ادامه اي» بدانيم بر مدرسه طلبگي "آستانه" كه از دوران صفويه ايجاد شده، قدمت مدرسه فيضيه و آستانه در نهايت به سيصد سال هم نمي رسد! غير از اين بايد گفت مدرسه فيضيه قم آنقدرها قدمت تاريخي ندارد و در سال 1386 به عنوان يك اثر ملي ثبت شده است! جعل تاريخي به اين اندازه هم رديف سخنان دروغ احمدي نژاد است.
و اما؛ دانشگاه آكسفورد (كه يك شهر دانشگاهي با 40 دانشكده است) در كشور ما با ماجراي «دكتراي جعلي كُردان» وزير اسبق دولت احمدي نژاد بر سر زبانها افتاد و گويا آكسفورد در ايران امروز، با «جعل» همزاد شده است! يك روز وزيري براي اثبات سواد نداشته اش، دكتراي آكسفورد را جعل مي كند. و امروز هم رئيس دولت تدبير و اميد(!) براي اثبات برتري روحانيت و علماي اسلام، دست به جعل تاريخ و معماري آكسفورد به نفع "فيضيه قم" مي زند!
منابع معتبر (منجمله ويكي پديا) مي گويند دانشگاه آكسفورد؛ مجموعه اي از 40 دانشكده و چندين پارك عمومي و موزه و بزرگترين كتابخانه كشور بريتانياست و تاكنون 46 برنده جايزه نوبل و 26 نخست وزير و بيش از 30 تن از رهبران سياسي از آكسفورد فارغ التحصيل شده اند. فقط مساحت كتابخانه آكسفورد 190 كيلومتر مربع است (كه به طعنه مي گويم شايد از مساحت كل شهر قم هم بيشتر باشد!) و در مخازن اين كتابخانه عظيم، بيشتر از يازده ميليون جلد كتاب موجود است. در حالي كه بر اساس آمار رسمي سال 1386 فقط حدود 90 هزار جلد كتاب در فيضيه قم وجود دارد!
بر اساس دانشنامه ويكي پديا تأسيس آكسفورد به سال 1096 ميلادي يعني بيش از 900 سال قبل باز مي گردد. حالا اين را بگذاريد در برابر مدرسه فيضيه قم كه اگر سابقه آن را به سابقه مدرسه علميه آستانه هم متصل كنيم، نهايتا" قدمت آن به دوران صفويه يعني به حدود سيصد سال قبل باز مي گردد.
جالب اينجاست كه آقاي روحاني در جمع روحانيون خوزستان مدعي شده غربي ها حتي "ساختمان" دانشگاه آكسفورد و دانشگاههاي غربي را هم با تقليد از "مدرسه فيضيه قم" ساخته اند! مشخص نيست اين "قياس مغلطه آميز" و اين ادعاي دروغ آقاي روحاني براي چيست؟ با وارونه نمايي حقيقت و چنين خودبزرگ بيني مُضحكي، آيا مي توان جايگاه علمي جعلي براي روحانيت و فيضيه قم ايجاد كرد؟ آيا اين حرفها، شبيه به دكتراي جعلي آن وزير مرحوم نيست؟! آقاي روحاني از سرنوشت دكتراي جعلي كُردان و دروغهاي شاخدار احمدي نژاد؛ «درس عبرت» گرفته و يا «الگوي پيشرفت»؟!
**********
تملق تهوّع آور براي عظمت رهبر!
در سفرخوزستان، كه روحاني به تقليد از احمدي نژاد باز هم مردم نامه بدست را به دنبال ماشين خود دواند و "نوبخت" مشاور او؛ اين دويدنها و پايمال شدن كرامت مردم را نشانه افتخار دولت ناميد، آقاي روحاني باز هم سخنان عجيب گفت. رئيس جمهور در سخنانش "عظمت ايران" را به "عظمت خامنه اي" پيوند زد و گفت: "عظمت رهبری یعنی عظمت ایران! این را همه باید درک کنند و همه بايد بفهمند!"
اين سخن روحاني چه از روي تدبير(!!) باشد و چه از روي اعتقاد قلبي، سخني نادرست و يك «تملق تهوّع آور» است. با اين گفته اش؛ او خواسته يا ناخواسته به تقويت پايه هاي «استبداد و خودكامگي رهبر» كمك كرده است. وگرنه كيست كه نداند عظمت هر سرزميني؛ به «كرامت انساني» شهروندانش بستگي دارد و به عظمت و تاج و تخت رهبرش ربطي ندارد. عظمت ايران آنجايي است كه مردمش از فرط فقر و تبعيض و ظلم، "نامه در دست" به دنبال ماشين رئيس جمهور و ساير مسئولان كشوري ندوند.
آقاي روحاني! براي احياي كرامت پايمال شده اين مردم، شرط اول آن است كه به "فرهنگ چاپلوسي از حاكمان" خاتمه دهيد و يا حداقل به آن دامن نزنيد. آخر اين حرف چه معنايي دارد كه "عظمت رهبري يعني عظمت ايران"؟!

لينك متن سخنان روحاني در سايت رياست جمهوري
دانشگاه آكسفورد در ويكي پديا
مدرسه فيضيه قم در ويكي پديا

هیچ نظری موجود نیست: