۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

دادستان تهران به مقاومت موسوي و كروبي اعتراف كرد!


دامان نظام هنوز براي بازگشت موسوي و كروبي باز است، اما آنها اين دامان آلوده به خون را نمي خواهند. اين، پيام آشكار سخنان امروز دولت آبادي دادستان تهران بود.
صبح امروز (شنبه) دادستان تهران به "ادامه مقاومت" ميرحسين موسوي و مهدي كروبي اذعان كرد و از آنها خواست: " تا دير نشده به دامان نظام بازگردند"! سخنان امروز دادستان تهران، تازه ترين نشانه و اذعان حكومتي درباره ادامه مقاومت و سازش ناپذيري آقايان كروبي و موسوي و خانم زهرا رهنورد است. مقاومت آنها در برابر فشارهايي كه با آغاز حبس خانگي آنها در 418 روز قبل تشديد شد. فشارهايي كه نه در روز درگذشت پدر ميرحسين موسوي از آنها كاسته شد و نه در مناسبتهايي مثل عيد نوروز و اعياد مذهبي مجال ديدار آنها با اعضاي خانواده را فراهم كرد. فشارهايي كه هنوز ادامه دارند.
اينك زنده باد مقاومت و پايداري رهنورد، موسوي و كروبي. و همه كساني كه حق مردم را فرو نگذاشته اند و به زور و تزوير و زر نظام "نه" مي گويند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

به امید سلامتی کامل و آزادی هر چه سریعتر تمامی اسیران دربند دیکتاتور از جمله میرحسین و زهرا رهنورد و مهدی کروبی

kamran گفت...

از اواخر اسفند سال گذشته تا کنون،به فاصله سی ودو روز، این دومین باری ست که از دادستان تهران مطالبی را میخوانم که نه تنهافاقد ارزشهای علمی ست،بلکه دقیقا ضد مسولیت ووظایف قانونی مدعی العموم، وسرشاراز بیداد است.تازه ترینش را که "خبرآنلاین"، باکد مطلب: ۲۰۷۷۸۱ | تاريخ: ۱۳۹۱/۱/۲۶ | ساعت: ۱۰:۳۵نقل کرده است،چنین است:" دادستان تهران همچنین به کروبی، خاتمی و موسوی توصیه کرد به دامن نظام برگردند. زیرا هنوز دیر نشده است."به همین کوتاهی وبدون هر مقدمه ومؤخره ای.
کدام نظام وکدام دامن؟نه دادستان چیزی گفته است،ونه ناقل خبر،توضیحی آورده است، تا مخاطب تکلیفش معین شود.چون اگر نظام راآقای مصباح یزدی آن گونه که درسالهای اخیرتعریف می کرد، ونه درزمان بنیان گذارجمهوری اسلامی،تعریف کند، که اطاعت ازاحمدی نژاد هم تا چند وقت پیش،اطاعت ازخدا بود.گرچه حالا دیگر نیست.واگرحسین الله کرم ،ده نمکی ،سعید عسگر، نقدی ورادان به زبان بیاورند،یعنی چوب وچماق وگلوله.دراین صورت،دامن نظام می شودپوتین.واگرازنهان خانه آقایایان حسینیان وفلاحیان صادرشود، که باید وصفش را اززنده یادان فروهروهمسرش پرسید.چنانکه نظام مرتضوی را، کهریزک معنی کرده وحالا،حالاهاخواهدکرد.ونظام احمدی نژادرا مشایی وخاوری.
بازگلی به گوشه جمال این آقا که نگفته:" اعدام باید گردد."همان ننگی که امثال رسایی وکوچک زاده وکوثری، درآن روزسیاه مجلس ذلیل وزبون برپیشانی جمود وجهالت خود نشاندند، ومثل خاوری هایی، روز نهم دی کذایی چفیه برگردن فریادش کردند.گل سرسبدهمه اینهادرتعریف غیرطالبانی نظام درتئوری ونظر،هم، همین است که درروح وتفکروکلام آقای امامی کاشانی به نمایندگی از خیل همگنانی چون شیخ محمد یزدی ونوری همدانی ،و...جا خوش کرده است.همان که در خطبه نمازجمعه گذشته، یعنی بیست وپنجم فروردین، جاری شد.خیمه خلافت!آنهم دقیقا درزمانه وشرایطی که آخرین مقرخلافت اسلامی،امپراطوری عثمانی،توسط مسلمانان مجرّب،جهاندیده، اندیشمند وبا تدبیری اداره می شود که نه تنهادیگردم از خلافت نمی زنند،بلکه درسایه تفکر،تعامل،برنامه وفعالیت جمعی، ومشارکت فعال همه نحله های سیاسی واجتماعی برای منافع ملّی ومصالح عمومی، دررقابت های سالم حزبی ومدنی ،به جایی رسیده اند که کودتاگران قداره بند نظامی را پای میزمحاکمه برده اند.