۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

ولي فقيه «امام معصوم» شد/ امام زمان را هم «منتظر خدمت» كردند!


در آستانه نيمه شعبان، سالروز ولادت امام غايب شيعيان، يك «شيخ حكومتي» سخناني گفته كه جاي تأمل دارد. احتمالا" شما هم حوصله بررسي سخنان شيوخ حكومتي و دين فروشان را نداريد، و ميل نداريد درباره سخنان مبالغه آميز اين «خوارج زمانه» درباره «اصل انحرافي ولايت مطلقه فقيه» چيزي بخوانيد. ولي چاره اي نيست. براي آگاهي دادن به آن بخشي از مردم كه بين اعتقادات ديني شان با «اصل انحرافي ولايت فقيه» هنوز تمايز و تفاوتي نمي گذارند، لازم است درباره سخنان آيت الله محمد يزدي بحث كوتاهي بكنيم. شايد با مطالعه اين مطلب، هر كدام از ما بتوانيم با كساني كه حداقل به اسلام و امام زمان اعتقاد و ايماني دارند، بحثي بكنيم تا باور كنند چرا «جريان انحرافي ولايت مطلقه فقيه» مسئول اصلي بي ايماني مردم است؟ و بدانند چرا نظريه «ولايت فقيه» مهمترين عامل گسترش بي ديني در ميان جوانان پاك امروزي است؟ من البته نه مسئول دفاع از دين و نه كارشناس اين حوزه هستم و نه چنين قصدي دارم. اما از ديدگاه عمومي، نظرم را در قالب چند سئوال ساده عرضه مي كنم.
«شيخ محمد يزدي» امام جمعه سابق تهران و عضو شوراي نگهبان سه ويژگي بارز داشت و دارد؛ اول بي سوادي ديني و بي تقوايي آشكارش كه توي ذوق مي زند. دوم سرسپردگي اش به صاحبان قدرت و ثروت و سوم عصبانيت شديدش! در زمان ايراد خطبه هاي نماز جمعه، او با عصبانيت شديد و دهاني كف آلود سخنراني مي كرد و هنوز هم اينجا و آنجا از فرط عصبانيت، آنقدر فرياد مي كشد كه كف بالا مي آورد. شيخ محمد يزدي (كه اهل يزد هم نيست) هنوز هم اين سه ويژگي را دارد؛ به علاوه اينكه همچنان از مواهب زندگي مرفه و ثروتها و مالكيت معادنش محروم نشده است.
دو روز مانده به نيمه شعبان، شيخ محمد يزدي چنان در مسير تملق گويي از رهبر «بابصيرت!» از ساير آخوندهاي حكومتي سبقت گرفته كه جاي تأمل جدي دارد. او در سخناني بي سابقه، آقاي خامنه اي را در جايگاه «امام معصوم» نشانده كه هرگز اشتباهي نكرده است. آقاي يزدي محكم كاري را كامل كرده و بر خلاف آنچه حكومت تاكنون تبليغ مي كرد كه آقاي خامنه اي از سوي نمايندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب(!) شده است و مقامي انتخابي است، مي گويد:«آقاي خامنه اي توسط شخص امام زمان انتخاب شده است.» آقاي يزدي سپس در سخنانش، حتي براي امام زمان وظيفه تعيين مي كند كه در مواقع خاص «بايد لطف امامتي و ارشادي» خود را به خامنه اي انجام بدهد!
آیت‌الله یزدی گفته است:{رهبر معظم انقلاب، کشور را از بحران‌های مختلف عبور دادند و مدیریت بحران ایشان چه در فتنه 88 و چه مسائل انحرافی بی‌نظیر بود. نزدیکان مقام معظم رهبری در این‌باره مطالبی را می‌دانند که بسیاری از عامه مردم نمی‌دانند. ادله‌ای که دلالت بر ولایت فقیه دلالت می‌کند، ادله اطلاق دارد و فقیه مانند امام معصوم‌(ع) است و به تعبیر بسیاری از بزرگان در فقه، «هرچه که برای امام معصوم‌(ع) است، برای ولی فقیه هم هست!» ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان‌(عج) ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند!}/ نقل از سايتهاي خبري رسمي.
***
در باره اين سخنان چند سئوال مطرح است:
اول: رهبر فرزانه  و بابصيرت(!) نظام، دقيقا" كشور را از كدام بحرانهايي به سلامت عبور داده اند؟ بي نظير بودن رهبري ايشان بماند. تشديد انزواي ايران در سطح جهان و مسلمانان، گراني و فقر و تورم بي سابقه، فساد حكومتي و اداري، فحشاء و تبعيضي كه سراسر كشور را فرا گرفته است، آيا نشانه تدبير و درايت بي نظير رهبري آقاي خامنه اي است؟ اينكه اين رهبر فرزانه، يكباره تمام تخم مرغهايش را در سبد احمدي نژاد گذاشت و با او و «جريان انحرافي!» او همراه شد و اكنون بابت عملكرد همين دولت رسوا شده است، آيا نشانه اين است كه ايشان «هرگز اشتباه نمي كند؟» آيا تنگ كردن دايره نظام به اندازه تعداد سرنشينان يك «قايق كوچك و سوراخ!» نشانه عمق اين بصيرت و بي نظيري عملكرد رهبري است؟ صدور دستور تقلب و خيانت در رأي مردم كه «امانت ملت» در حكومت ايشان بود، آيا نشانه پاكدستي و «معصوميت» ايشان است؟ آيا مشاركت و دستور قتل دگرانديشان، مخالفان، نويسندگان، روزنامه نگاران، و بالاخره سركوب مردم معترض به انتخابات، و سپس اسير شدنش در حلقه «جريان اطرافيان احمدي نژاد» كه منصوب خود او بود، نشانه بصيرت بي نظير آقاي خامنه اي و عبور از بحرانهاست؟
دوم: آقاي يزدي چرا نمي گويد نزديكان مقام معظم رهبري دقيقا" از چه مسائلي و از كدام خصوصيات بي نظير ايشان خبر دارند كه «عامه مردم» آن را نمي دانند؟ مگر نزديكان آقاي خامنه اي كم تلاش كرده اند تا از آن «اسرار مگو» قصه سازي و افسانه بافي كنند؟ اما علت چيست كه حتي مردم عوام هم آن داستانها را باور نكرده اند؟ يكي از اين نزديكان، آيت الله سعيدي امام جمعه قم بود كه ادعا كرد «مقام معظم رهبري به هنگام خروج از شكم مادر، فرياد ياعلي!! سر داده و سخن گفته اند؟» آيا مي دانيد بعد از بيان آن افسانه ابلهانه، چه ريزشي در ايمان مردم به وجود آمد؟ آخر كدام عوامي باور مي كند داستان به معراج رفتن آقاي خامنه اي حقيقت دارد؟ مردم مي پرسند چرا چنين رهبري كه اين همه كرامات دارد، حتي توانايي ندارد طرفداران خودش را بدون عتاب و شكنجه و زندان، كنار خودش نگه دارد؟ اين چه كراماتي است كه ايشان دارد و كسي او را دوست ندارد؟ چرا به جاي «فيوضات معنوي» در مقابل نقدهاي دلسوزانه اطرافيانش با شكنجه و تبعيد و زندان سخن مي گويد و آنها را فوج فوج از دين و ولايت فراري مي دهد؟ مگر نه اين است كه خداوند به پيامبر گفت وقتي سخن بگويي، مردم فوج فوج وارد دين من مي شوند؟ كرامات آقاي خامنه اي چرا اينگونه است كه از وقتي «ولي امر مسلمين جهان» شده، مردم دارند فوج فوج از دين خدا بيرون مي روند؟ چرا اولين اظهارنظر انقلابيون مصر و تونس و ليبي اين است كه از نظام جمهوري اسلامي برائت و دوري بجويند؟ چرا مسلمانان سوريه و بحرين از نظام اسلامي نفرت دارند؟ كرامات مقام معظم رهبري چرا آنقدري هم نبود كه به اعتراف خودشان، كشور را از دست اجنه و رمالها و مرتاضان نجات بدهد و چرا اين رهبر بي نظير جرأت نمي كند به «خط قرمز احمدي نژاد» يعني مشائي و اعضاي فاسد كابينه نزديك شود؟ نزديكان «آقا» دقيقا" چه چيزي از ايشان مي دانند كه ما عوام الناس نمي فهميم؟ جز اينكه احتمالا" سندهايي و آتوهايي از «كرامات معكوس!» آقاي خامنه اي در اختيار دارند و به قول امروزي ها «گاف» هايي از معصوميت معكوس حضرت آقا مي دانند كه اگر آنها را فاش كنند، همه مي فهمند «پادشاه لخت است!». شايد براي همين است كه امثال آقاي يزدي و مصباح و ديگران هر دزدي و خيانتي را زير نام رهبري مي كنند و حضرت آقا با اينهمه معصوميت حتي صدايشان هم در نمي آيد؟
سوم: اين جمله آيت الله يزدي را دقيق بخوانيم:« ادله‌ای که دلالت بر ولایت فقیه دلالت می‌کند، ادله اطلاق دارد و فقیه مانند امام معصوم‌(ع) است و به تعبیر بسیاری از بزرگان در فقه، هرچه که برای امام معصوم‌(ع) است، برای ولی فقیه هم هست!» سئوال مي كنيم: اگر ولي فقيه مانند امام معصوم است، پس هم با امامان نسبت دارد. هم معصوم (بيگناه و بي اشتباه) است. و هم بايد كرامات و علم خاص داشته باشد. كداميك از اين سه ويژگي امامت، در مورد آقاي خامنه اي مصداق پيدا مي كند؟ ايشان كداميك از اين سه ويژگي را دارد؟ و چه شباهتي با امامان و پيامبران دارد؟ ايشان جز با نيرنگهاي «عمروعاص»، جز با وقاحت و نخوت و تكبر «فرعون»، جز با سنگدلي «شمر بن ذي الجوشن» و جز با سياهكاري «عبيدالله زياد» با كداميك از مردان تاريخ اديان شباهتي دارد؟
آيا آقاي خامنه اي «بي اشتباه» و معصوم است؟ آيا يك رهبر بي اشتباه، برخلاف نظر مردم و آگاهان، حكومت خود را به دست كوتوله منحرف و شيادي به اسم احمدي نژاد مي سپارد كه تنها ترفند او دروغ و دزدي است؟ آيا يك رهبر بي اشتباه و معصوم، به دو سال نكشيده چنين در گل و لاي تصميمات «معصومانه!» خودش گير مي كند؟ آيا تجاوزها در كهريزك و زندانهاي ديگر، نشانه معصوميت ايشان است؟
آقاي خامنه اي چه «علم خاصي» دارد كه دينداران و علماي صدر اسلام مي گويند «فقط امامان معصوم» داراي يكي از آن علوم خاص هستند؟ ايشان حتي از دفتر و بيت خود بيخبر است و بعد از مدتها مي فهمد اسفنديار رحيم مشائي در بيت رهبري دستگاه «شنود» كار گذاشته است! اين كدام علم خاص آقاي خامنه اي است كه حاميانش بايد با گفتن دروغهاي شاخداري مثل «ياعلي گفتن هنگام تولد» آن را اثبات كنند؟ چرا ايشان با اين علم و كرامات خاصه ، قادر نيست با درايت و تيزهوشي كشور را اداره كند؟ و چگونه مي توان كرامات «آقا» را باور كرد در حالي كه كشور در تمامي عرصه ها به طور مطلق كلمه، دچار شكست و عقب افتادگي شده است؟
چهارم: آقاي يزدي گفته:«هرچه براي امام معصوم است، براي ولي فقيه هم هست!» سئوال اينجاست: چرا ايشان مانند امامان معصوم در كنار مردم نماز نمي خوانند؟ چرا بدون تبليغات نمايشي، پاي صحبت همه مردم و مخالفان نمي نشينند؟ چرا آقاي خامنه اي از «شهادت در راه خدا» كه نصيب همه ائمه معصوم شده، اينقدر واهمه دارد و از مرگ در راه خدا مي ترسد؟ مگر نه اينكه هرچه براي امام معصوم است، براي ولي فقيه هم هست؟ خب چه فيضي از شهادت در راه خدا بالاتر؟ كدام امام معصومي مثل ايشان «جان عزيز» بوده و كداميك از امامان از فيض شهادت فرار كرده است؟ آيا امام علي در بستر پيامبر نخفت تا به جاي پيامبر ترورش كنند؟ آيا علي در محراب نماز جماعت شهيد نشد؟ آيا امام حسين به استقبال مرگي آگاهانه نشتافت؟ آيا امام رضا شربت زهرآلود را از مأمون نگرفت و آن را با شجاعت ننوشيد؟ چرا آقاي خامنه اي از امتيازات امامان معصوم استفاده مي كند ولي از «فيض شهادت» طفره مي رود؟ چرا براي حضور در ميان مردم كشور خودش، بايد هزاران مأمور مراقب جان ناقابل ايشان باشد؟ حالا كه رهبري ايشان براي مردم و كشور جز بلا و مكافات و تحريم و فساد چيزي به بار نياورده است، چرا اينهمه كرامات(!) لااقل مانع از آسيب جاني به خودشان نمي شود تا هزاران محافظ خود را مرخص كند و دستمزدشان را به فقرا بدهد؟ آيا ايشان فقط امتياز امام بودن را مي خواهد؟ فيض شهادتش براي همسايه؟
پنجم: آقاي يزدي در فراز ديگر سخنانش مي گويد:« ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هيچگاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان‌(عج) ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.»
معلوم نيست اگر ولي فقيه «هيچگاه» در تصميماتش اشتباه نمي كند، پس چرا آقاي يزدي احتمال داده كه «حتي اگر بخواهد تصميمي به ضرر امت اسلام بگيرد...» خب مگر اين ولي فقيه معصوم، بيمار است كه بخواهد به ضرر امت تصميمي بگيرد؟ بيمار است يا ناقص العقل؟ آيا چنين رهبري كه ممكن است «يكهو» تصميمي به ضرر امت اسلام بگيرد، آيا شايسته رهبري امت اسلام هست؟ اصلا" مگر طبق آئين شيعه، يك امام معصوم تمايلي هم به گرفتن تصميمات اشتباه و به ضرر اسلام و مسلمين داشته است؟ پس چه ربطي بين يك رهبر است كه ممكن است تصميمات خطرناك بگيرد با اماماني كه معصوم بودند و عصمت و بيگناهي مانع از تصميمات خطايشان مي شد؟ اينجاست كه آقاي يزدي با تمام تلاشي كه مي كند، عاجز مي ماند و نمي تواند اثبات كند آقاي خامنه اي حتي شرايط يك ولي فقيه ساده (غير پيشرفته/ غيرمطلقه!) را هم دارد. آقاي يزدي مي گويد خامنه اي حتي اگر بخواهد تصميمي به ضرر امت اسلام بگيرد «وظيفه لطف امامتي!» امام زمان او را ارشاد مي كند! دقت كنيد؛ از ديدگاه آقاي يزدي، امام زمان وظيفه دارد «ولي فقيه» را با لطف امامانه ارشاد كند! روي لطف امامتي دقت كنيم؛ اين يعني حتي امام زمان هم حق ندارد نازكتر از گل به حضرت آقاي خامنه اي بگويد و ارشادهايش را بايد با لطف امامتي انجام بدهد.
بر اساس استدلال هاي كودكانه شيخ محمد يزدي، چند نتيجه ساده مي توان گرفت:
يك: با وجود خصوصيات ولي مطلق فقيه كه همسنگ خصوصيات امامان است، حضرت مهدي (به عنوان يك امام معصوم) هيچ برتري و كرامتي بيشتر از آقاي خامنه اي (به عنوان يك ولي مطلق فقيه) ندارد. زيرا اينها همسنگ يكديگرند.
دو: بدين ترتيب نيازي به انتظار براي ظهور يك امام كه همسنگ همين ولي فقيه خودمان است نداريم! به عبارت ديگر ما به عصر «پايان انتظار مهدويت» رسيده ايم! شيعيان جهان ديگر نيازي به انتظار براي فرج امام غايب ندارند. زيرا تمام خصوصيت هاي ائمه معصومين، نزد ولي مطلق فقيه به صورت همسنگ وجود دارد و آقاي خامنه اي هم به صورت «بي نظيري» در حال اداره كردن كشور و بلكه مديريت تمام جهان است! هرچند از شنود بيت خود عاجز باشد!
سه: با وجود چنين رهبر معصوم و با بصيرتي، امام زمان ديگر حجت و دليلي براي ظهور ندارد و فقط كافي است در شرايطي كه ولي فقيه بخواهد، يك «لطف امامتي!» بكند و با ملاطفت جلوي تصميمات اشتباهات ولي فقيه را بگيرد!
نتيجه گيري: حالا كه ظاهرا" ظهور امام زمان منتفي است و حضرت مهدي هم بايد تا ابد در همان پرده غيبت باقي بماند و حالا كه آقاي خامنه اي اهل سپردن مملكت به دست خود امام زمان هم نيست، با توجه به نوع مديريت آقاي خامنه اي، كه حتي يك روز را هم بدون اشتباه هاي بزرگ و رفتارهاي پرخطر نگذرانده است، امام زمان مي تواند مطمئن باشد كه حتي يك روز هم بيكار و بدون دردسر نخواهد بود و هر روز بايد «وظيفه امامتي و ارشادي» را با نهايت ملاطفت انجام بدهد! زيرا آقاي خامنه اي يك امام معصومي است كه معجزاتش اشتباهي و كراماتش «معكوس» است و همواره يك امداد غيبي بايد او را ارشاد كند؛ منتهي به قول شيخ محمد يزدي «با لطف امامتي»! زيرا اين ولي فقيه معصوم و مطلق ما، خيلي حساس و شكننده و البته بدشانس است. راستي چه بدشانسي بالاتر از اين كه مدافعان اين «ولي فقيه معصوم» آدمهاي منفور و فاسدي مثل محمد يزدي، مصباح يزدي، احمد خاتمي و احمد جنتي و نقدي و ... هستند؟

۱۳ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا نفهمیدی مفهوم واقعی ولی فقیه را یا اینکه ...؟
این مفاهیم و تعبیرات را (بلکه گسترده تر از آنرا) امام خمینی در مورد ولایت مطلقه فقیه بکار برده اند. چرا آنرا نقد نمیکنی؟ از چی میترسی؟!!! بنیانگذار و استاد همه اینها امام خمینی است.

irandokht گفت...

آقای داد!خیلی نباید تعجب کرد!این بازی امروز نیست!این بازی از سال ۵۷ ،شاید هم زودتر شروع شده است،از همان وقتی که عکس آقا در ماه دیده شد،از همان وقتی که آیت اله ،امام شد،از همان وقتی که یک مرد در کسوت روحانی ((آقا)) خوانده شد..آن وقتی که یاران آیت اله تاب و توان شنیدن نقد ایشان را نداشتند،و او را مصون از اشتباه دانستند ...قصه سر دراز دارد،من و شما هم کم مقصر نیستیم!

ناشناس گفت...

این پدر سوخته انگلیس با انشعاب اسلام و بیرون آوردن تشیع چه بدبختی برای مردم ایران که به ارمغان نیاورد

ناشناس گفت...

با سلام
واقعا از قدیم درست میگفتند کبوتر با کبوتر باز با باز. واقعا یزدی باید از خامنه ای دفاع کند چون اگر عیر از این بود تعجب داشت. در زمانی که آقای خمینی زنده بود ایشان و بسیاری از کسانی که زنده بودند به هیچ وچه بازی داده نمی شدند ولی حالا همه وارد متن شده اند.
یک خاطره از آقای یزدی برای شما تعریف میکنم شاید جالب باشد. در سال 1367 ایشان نماینده امام در مهدیه تهران بود(چه مقام بزرگی)در شب 21 ماه رمضان من درآنجا بودم وقتی که یزدی برای سخنرانی وارد شد یک هو تمام جمعیت مهدیه تهران او را هو زدند و نگذاشتند حرف بزند و از مهدیه انداختنش بیرون و گفتند این شب عزیز را آلوده نکن من واقعا چیزی را که میدیدم باور نمی کردم آنهم در آن زمان. حالا شما ببینید ایشان به چه جایگاهی رسیده است.

ناشناس گفت...

آقای بابک عزیز این قوم از اسکندر هم بدترند می گویند اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود نمیدانست برمردمی که ازاو بیشتر می فهمند چگونه حکومت کند یکی از مشاورانش گفت کتابهایشان را بسوزان و خردمندانشان را بکش و دستوربده به زنان و کودکانشان تجاوزکنند یکی از مشاورانش می گوید ازمیان مردم آن سرزمین آنهارا که نمی فهمند و کم سوادند به کارهای بزرگ بگمار و آنهارا که می فهمند و با سوادند به کارهای کوچک و پست بگمار. بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت . فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته و سرخورده ، عمر خود را تالحظه مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد.
اینها هزاران برابر بدتر از آنان هستند. کاش ما باشیم و سرنگونی شان را ببینیم و به قول پگاهآهنگرانی فیلمهایی که دوست داریم بسازیم و کتابهایی که می خواهیم منتشر کنیم و آزادانه ابراز عقیده کنیم. دل قوی دارعزیز

ناشناس گفت...

دو نظر دارم اولي در مورد آقاي خامنه اي هست : " ايشان از همان وقتي که خواست عدالت را به جامعه تحميل کند؛ در اصل با همه وجودش يک چيز را فرياد ميزد--- که من امام زمانم و ميخواهم ظهور کنم و عدالت را در جهان بگسترانم!----اما بعد ديد محمود هم حول برش داشته و داره ظهور ميکنه و رقابتي ايجاد شد بين دو امام معصوم يکي امام جهاردهم خامنه اي هست ( چون امام سيزدهم که خميني هست و مردم هم با امامتش مشکلي ندارند ميدان توپخانه هم شد امام خميني کسي اعتراض نکرد!) پس خامنه اي چهاردهمي هست که با 12 معصوم و پيامبر اسلم و دخترش 16 تا ميشوند!

ناشناس گفت...

اما نظر دوم من قضيه ولايت است :" بدين مضمون که تقريبا همه اديان ظهور منجي را نويد داده اند و همه او را پيامبر دين خود ميدانند و ولي خدا بين مردم! اما چيزي که مثل ساير بدعتهاي آخوندها بي جواب مانده اينست(چه کسي گفته فقيه حتما بايد آخوند باشد و درثاني مگر معني آخوند فقيه است؟!ايشان هنوز در فقيه بودنش ترديدهاي جدي هست(منظور خامنه اي است)؛ ولي هم که تکليفش معلوم است؛ فقيه يک کوشش کننده و تعمق کننده است در مفاهيم ديني! اين آخوندها سواد فارسي بزور دارند چه رسد به عربي!

ناشناس گفت...

jenabe aghaye dad,lotfan az mardom bekhaheed 2 kar ra anjam dahand:1-agahee resandan be aghvam va doostane tarafdare rejeem 2- tahreeme kalahey chini zemnan az parazit bekhaheed baraye faaleene siyaseeye gomnam mesle ma zamane mosahebe bedahand ! mammnoon

ناشناس گفت...

سلام آقاي داد
مطلب بسيار جالبي بود شما هم تقريبا خوب آن سخنان آقاي يزدي را حلاجي نموديد اما آقاي داد اگر با همين نگاه انتقادي كمي بيشتر بنگريد و يا تحقيق نماييد متوجه خيلي چيزهاي ديگر هم مي شويد اين اولين سو استفاده از دين براي رسيدن به دنيا نبوده و احتمالا آخرين هم نخواهد بود پيشنهاد مي كنم حتما كتاب " تكامل سياسي شيعه" اثر احمد كاتب را كه مانند شما جلاي وطن كرده و گمانم در لندن ساكن است بخوانيد كتاب را مي توانيد از سايت خود ايشان كه لينكش را گذاشته ام
دانلود نماييد
http://www.alkatib.co.uk/f1f1.htm

شهرام بیطار گفت...

سلام
نکته سنجی تون فوق العاده بود , من از اون دسته ای بودم که همیشه ندیده و نشنیده رد میکردم و معتقد بودم نباید اصلاً گوش داد که طرف چی میگه , اما اینکه از بین حرف های خودش با دلایل خودش خودش رو مات کنین یه چیز دیگست , نمیدونم راستش , هنوز هم میگم اینها به قول شما انقدر بد نام هستن که احتیاجی نیست جدی بگیریم حرف ها شون رو . باید صبر کرد و دید آخرش چی میشه .با درود و سپاس فراوان : شهرام

ناشناس گفت...

درود بر شما جناب داد عزیز
درمورد خود شیفتگانی چون آقای خامنه ای چندصدسال پیش عارف بزرگ مولانا چه زیبا پیش بینی کرده بود و چه حکیمانه ما را انذار داده بود ولی افسوس که ما...
لاف شیخی در جهان انداخته
خویشتن را بایزیدی ساخته
بینوا از نام و خوان آسمان
سوی او ننداخت حق یک استخوان
او ندا داده که هان بنهاده ام
نایب حقم خلیفه زاده ام

به امید پیروزی و آشتی ما ملت با فرهنگ و پیشینه غنی ایران

ژاله گفت...

نتیجهٔ سکوت همین می‌شه... این تازه شروع کاره. برای یک آخوند حد و مرز وجود نداره...

شمس گفت...

من و تو دیگه تنها نیستیم – دنیا ی من و تو داره لباس جدیدی می پوشه – اندکی صبر سحر نزدیک است