۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

سركوب جنبش اجتماعي ناممكن است!پيام تازه مردم براي حكومت؛
جنبش مستحكم ايستاده!
دوشنبه شب ساعتي قبل از خروش دوباره ايرانيان بر بامها، مصاحبه اي داشتم با "صداي آمريكا" و درباره تفاوتهاي جنبش اجتماعي با انقلاب مطالبي گفتم. بهانه گفتگو "حصر خانگي سران جنبش" بود كه عملا" اتفاق افتاده است و مردم و نخبگان از ديدار با آقايان موسوي و كروبي منع مي شوند. به اعتقاد من حكومت هنوز "تست نهايي" را انجام نداده و جرأت نيافته تا قدم آخر را بردارد. اگر حكومت احساس كند ديگر مردم در عرصه جنبش فعال نيستند، شايد اين قدم آخر را بردارد. دوشنبه شب با اميدواري بيشتري به بامهاي تهران خيره مانديم و سپاس، حنجره حق طلب ايرانيان را، كه با خروش شان اميد به رهايي را بيشتر كردند. در فايل زير مي توانيد مصاحبه ام را ببينيد (صداي آمريكا / دوشنبه 29 شهريور) كه درباره سياست "قدم به قدم" حكومت كودتاچي براي نزديك شدن و حذف سران جنبش سبز است. سياستي كه اگر ما مردم در ميدان عمل غايب باشيم، به زودي مرحله پاياني آن هم انجام مي شود. خبر خوب اينكه ما هنوز ايستاده ايم. اين را فريادهاي مستحكم شما مردم در دوشنبه شب اثبات نمود.


همراهي در فيس بوك

هیچ نظری موجود نیست: