۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

مثلث ترديد آميز سوريه: سقوط اسد، تقويت القاعده، نجات مردم!رهبران جهان در كنفرانس امروز "جي 20" سن پترزبورگ، نتوانستند ترديد بزرگ خود را درباره سوريه پنهان كنند و درباره طرح آمريكا براي دخالت نظامي در سوريه به توافق نرسيدند. با تلخي بايد بگوييم شايد آنها در اين ترديد حق دارند؛ زيرا مسئله سوريه بسيار غامض، گيج كننده و پيچيده شده و شبيه «مثلثي» است كه امكان اشتباه در آن "دو به يك" است! تازه اگر فاكتورهاي خطرناك ديگر مانند ايران و حزب الله و اسرائيل را موقتا" ناديده بگيريم!
در يك سوي مثلث گيج كننده سوريه، حكومت بشاراسد قرار دارد كه بايد بخاطر استفاده از سلاحهاي مرگبار و سركوب و كشتار مردم بي دفاع كشورش مجازات شود.
در ضلع ديگر اين مثلث؛ مردم عادي ( به همراه مخالفان مترقي و بخشي از نيروهاي ارتش آزاد و مردمي سوريه) قرار دارند. مردمي كه بيشترين زيان را ديده و هزاران قرباني داده اند.
و اما در ضلع سوم اين مثلث، مخالفان تندروي مذهبي وابسته به "القاعده" سر برآورده اند كه با هر دو ضلع ديگر سر جنگ دارند. يعني هم قصد براندازي بشار اسد را دارند و هم زنجيري از تحجر ساخته اند تا بر گردن مردم سوريه بياندازند! اين گروه به تفكر تروريستي طالبانيسم نزديك هستند و خواهان آن هستند كه از سوريه، يك "بازار شام تروريسم" و يك مركز تازه براي فعاليت القاعده بسازند. وحشت همگاني از اينكه بعد از سرنگوني بشار اسد، اين گروه وابسته به القاعده به قدرت برسند، باعث خيلي از ترديدها و اما و اگرها در داخل و خارج سوريه شده است. زيرا به احتمال زياد، بعد از حمله نظامي غرب و سرنگوني حكومت بشاراسد، ممكن است زرادخانه هاي شيميايي و انبارهاي تسليحاتي او به دست همين گروههاي بي نام و نشان و افراطيون مذهبي بيفتد كه به سادگي مي توانند آتش جنگ را به كل خاورميانه سرايت دهند. آنها مسلح، خونريز و آموزش ديده هستند و هيچ بعيد نيست بعد از سقوط اسد، با ارعاب و كشتار مردم و حذف و قتل آزاديخواهان سوري، به قدرت برسند و وضع سوريه را پيچيده تر و تلخ تر از اكنونش كنند. طبيعي است خيلي از رهبران جهان از اين انتخاب واهمه دارند. انتخاب بين «تضعيف اسد» يا «تقويت القاعده»، انتخاب وحشتناكي است كه هر دو سر آن "باخت" است و «نجات مردم سوريه» از ميان اين دو نيروي متخاصم و تروريست كار ساده اي نخواهد بود. شايد رهبران كشورهاي بزرگ به همين دليل، اين انتخاب سخت را به هم پاس مي دهند و خود را از آن دور نگه داشته اند. اما آنها به زودي ناگزير خواهند شد تن به اين قمار بدهند. چون آتش جنگ داخلي سوريه، نه تنها مردم سوريه را به ورطه نابودي كشانده، بلكه به زودي دامان كشورهاي عربي هم پيمان غرب، همسايگان و بخصوص اسرائيل را هم خواهد گرفت.
اين مثلث، البته دهها دُم و دنباله در "خارج سوريه" هم دارد كه هر كدام مي توانند به وخيم تر شدن وضع سوريه كمك كنند؛ از حزب الله لبنان و سپاه ايران بگيريد تا دخالتهاي ناپيداي كشورهاي دور و نزديك!
در اين ميان، اگر افكار عمومي دنيا مطمئن شوند كه اقدام نظامي بر عليه حكومت سوريه، آنچنان دقيق خواهد بود كه از اين سه ضلع، آن دو ضلع خطرناك [اسد و القاعده] را تضعيف مي كند و فقط به تقويت "ضلع مردم و آزاديخواهان سوري" مي انجامد و در نهايت كشور سوريه به سمت برقراري دولتي مردمي و رهايي از انواع "تروريسم اسد و القاعده و حزب الله" هدايت خواهد شد، شايد ترديدهاي كنوني برطرف شود و مداخله نظامي در سوريه، به يك خواست جهاني تبديل شود و در ميان رهبران سردرگم جهان هم هواداران بيشتري پيدا كند. مداخله اي "دقيق، ظريف و هوشمند" كه به نظرم آقاي اوباما به تنهايي قدرت مديريت آن را ندارد و اگر تنها اقدام كند شكست بزرگي خواهد خورد. هرچند جهان هم ديگر نمي تواند بيشتر از اين؛ فجايع سوريه و كشتار مردمش را ناديده بگيرد و بايد زودتر تصميمي جدي براي نجات مردم سوريه بگيرد. چيزي كه باراك اوباما در سخنراني امروزش در اجلاس سن پترزبورگ بدان اشاره كرد.
نجات مردمي كه بالاي 120 هزار كشته و صدها هزار مجروح داده اند و كشوري كه بيش از «هفت ميليون آواره و پناهجو» دارد كه پنج ميليون نفرشان در داخل كشور بي خانمان و آواره هستند و دو ميليون نفرشان به خارج از مرزها گريخته اند. مردمي كه از يك طرف بمبهاي آتشزاي ناپالم حكومت بشار اسد بر سر خود و فرزندانشان مي ريزد و از طرف ديگر، "كابوس" قدرت گرفتن نيروهاي القاعده و افراطيون مذهبي، خواب را از چشمشان مي ربايد. مردمي كه اپوزيسيون يكپارچه اي در مقابل رژيم اسد ندارند و خودشان هم در ميان گروههاي مخالف حكومت دچار سردرگمي شده اند. آنها بيش از دو سال است عملا" قرباني همين "پيچيدگي اوضاع سياسي" كشورشان شده اند و اسير حكومت فاسدي هستند كه بايد برود، اما روشهاي رواني و ابزارهاي مدرني براي كنترل اوضاع در اختيار دارد و از مشورت با سپاه پاسداران و تشكيل شبه نظاميان لباس شخصي براي سركوب مردم تا ارسال پيامهاي متناقض به جهان بهره مي جويد تا زمان براي سركوب و محو مخالفان داشته باشد. حكومتي كه آنقدرها تزوير را آموخته كه بمب شيميايي را طوري بر سر مردم شليك كند كه دنيا و بازرسان جهاني را لااقل براي مدتي به اشتباه و ابهام بياندازد.
واقعيت اما اين است كه نتيجه اجلاس امروز "جي 20" در سن پترزبورگ روسيه نشان داد كه خيلي از رهبران جهان مي دانند ورود به مثلث حساس سوريه، قمار خطرناكي است كه امكان باخت آن، دو برابر بيشتر از پيروزي است و نجات مردم بيدفاع از «قيچي شدن» در ميان نيروهاي بشار اسد و نيروهاي القاعده و سپاه و حزب الله لبنان و دهها تيغه خطرناك ديگر، كار آساني نيست. با اين حال دنياي امروز اگرچه مايل نيست با سقوط بشار اسد، راه را براي جان گرفتن القاعده در سوريه هموار كند، اما فرصت زيادي هم براي ادامه سكوت و بي توجهي درباره قتل عام مردم سوريه و حل بحران دامن گير اين كشور ندارد. لااقل در اين باره هيچكس ترديدي ندارد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی. تحلیل جالبی بود