۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

سه وزيري كه بازماندند؛ تدبير روحاني يا فشار رهبر؟!

در برنامه امشب [پنجشنبه] افق در شبكه صداي آمريكا، ساعتي قبل از شروع رأي گيري مجلس، پيش بيني كردم كه سه وزير پيشنهادي روحاني رأي نخواهند آورد و ساعتي بعد چنين هم شد و دو وزيري كه مشخصا" از آنها نام بردم از راهيابي به كابينه بازماندند؛ آقاي نجفي از وزارت آموزش و پرورش بازماند و آقاي ميلي منفرد از راهيابي به وزارت علوم محروم شد.
آيا اين "تدبير!!" روحاني براي رهايي از توقعات اصلاح طلبان حامي وي بود و يا تأثير نظرات رهبر بر رأي مجلسيان؟ در اين برنامه انتقادم از روحاني براي لفظ "اردوكشي خياباني" درباره جنبش سبز و اعتراضات مردمي سال 88 را طرح كردم و پاسخهايي به برخي سئوالهاي اين روزها كه بيشتر در اذهان مطرح هستند.
برنامه افق امشب پنجشنبه 24 مرداد را در لينك زير مي توانيد ببينيد. [بابك داد]
http://www.youtube.com/watch?v=ggT28i_e4Ic

فيسبوك همگاني بابك داد

هیچ نظری موجود نیست: