۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

پيام 22 خرداد: تغيير از طريق "صندوق رأي حكومتي" محال است!


روز آگاهي بزرگ! روزي كه مردم واپسين اعتمادشان را هم هزينه كردند تا ناراستي حكومت را برملا سازند. آخرين حركت مردم به سوي صندوقهاي رأي حكومتي كه حامي يك دولت دروغگو و شيّاد بود، شعبه هاي رأي را زودتر بست، از استقبال مردم وحشت كرد و عاقبت لباس مصلحت و مردمسالاري رياكارنه اش را كند و به كلي لخت و عريان شد.
روزي كه همه دريافتند در اين حاكميت، هيچ چيز با خواست مردم و از داخل صندوقهاي رأي حكومتي تغيير نخواهد كرد. 22 خرداد مُهر پايان بر تمام روشهاي اصلاح طلبانه بود. و شروع فصل پاياني حكومت شيّادان دين فروش.
گرامي باد سالروز آن آگاهي بزرگ، 22 خرداد 1388.

۱ نظر:

حسن گفت...

سلام جناب بابک داد بابت طرح ازادی ان سه عزيز در حصر از شما سپاسگزام بنظر بنده اين طرح انقلابی و خدائی است مطما هستم با عملی کردن ان ملت پيروز خواهد شد با دل وجان در اين طرح شرکت خواهم کرد در ضمن استدلال و تحليل شما برحق و عادلانه است
توفيق رفيق راهتان