۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

مشائي زير ذرّه بين اطلاعاتي، «شنود و رهگيري» مي شود!


جداي از زمينه سازيهاي رسانه اي بر عليه مشائي و «جريان انحرافي دولت» كه هنوز ادامه دارد، اين روزها مشائي و گذشته اش، ارتباطاتش و سابقه اش زير ذرّه بين مأموران اطلاعاتي است و با اينكه «تكذيب بازداشت او توسط يك مقام سپاه» خبر از اين مي دهد كه مدارك كافي براي بازداشت او آماده است، اما شايد براي حذف كامل او، هم به تكميل شدن اقرار بازداشت شدگان روزهاي اخير )از نزديكان مشائي) نياز دارند و هم به يافتن و شناسايي تمامي پلهاي ارتباطي جريان مشائي با نيروهاي سياسي داخلي و خارجي. بالاخره بايد براي جرياني كه نام «فتنه جديد!» بر آن نهاده اند، آنقدرها مدرك جمع بكنند تا هر برخوردي را توجيه نمايد.
امروز جلسه هيأت دولت با حضور همزمان احمدي نژاد و مصلحي و با نيشخند مشائي برگزار شد. احمدي نژاد روز شنبه در مراسم سوگواري بيت رهبري حاضر شد و به رغم شنيدن سخنان تندي از طرف روضه خوان مراسم، ظاهرا" رهبري را متقاعد كرد تا در قبال دعوت از حيدر مصلحي براي حضور در هيأت دولت، امنيت دوست نزديكش اسفنديار رحيم مشائي تأمين شود. حالا احمدي نژاد و خامنه اي، هر كدام در پاي ميز شطرنج، در انتظار حذف مهره طرف مقابل به كمين نشسته اند. از طرفي پرونده فساد مالي محمد رضا رحيمي، معاون اول احمدي نژاد به سرانجام رسيده و حكم محكوميت رحيمي صادر شده است.
از سوي ديگر تورهاي امنيتي و رهگيري هاي اطلاعاتي براي شناسايي مرتبطين با آقايان مشائي و بقايي در حال فعاليت و زمينه سازي رواني و رسانه اي هستند. نگاه آقاي خامنه اي روي مهره «قلعه» احمدي نژاد خيره مانده است. او بدون حذف مشائي، مورد سرزنش حاميان ولايت قرار خواهد گرفت. در ديگر سوي اين شطرنج، احمدي نژاد هنوز در فكر حذف مهره «وزير» محبوب رهبري، حيدر مصلحي است كه با شنود مكالمات آقاي مشائي و گزارش دادن آن به خامنه اي، باعث شد »رابطه پدري و فرزندي» احمدي نژاد با رهبري قطع شود.
امروز چهره خسته و دفورمه احمدي نژاد، تكيده تر، بيمارتر و خسته تر و البته كريه تر از روزهاي قبل بود. شايد او بهتر از هر كسي مي داند چه عاقبت هولناكي در انتظارش است. تيم اطلاعاتي سپاه و آقاي خامنه اي بدجور روي مهره هاي احمدي نژاد تمركز كرده اند. نوبت اقدام قاطع و يكباره آنها، شايد به روز يا هفته هم نرسد.

هیچ نظری موجود نیست: